THE FOOD SAFETY INSPECTION BODY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՍԱՏՄ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ Է

ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՍԱՏՄ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ Է