ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգումների արդյունքներ

Ստուգումների արդյունքներ

2023 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2023 թվականի ընթացքում իրականացված ստուգումները:

2023 թվականի ընթացքում իրականացվել է 1141 ստուգում․ պլանային ստուգում 817, արտապլանային ստուգում 217, վերստուգում 107

2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի ընթացքում իրականացված ստուգումները:

2022 թվականի ընթացքում իրականացվել է 1333 ստուգում․ պլանային ստուգում 773, արտապլանային ստուգում 503, վերստուգում 57

2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի ընթացքում իրականացված ստուգումները:

2021 թվականի ընթացքում իրականացվել են 1363 պլանային ստուգում 927, արտապլանային ստուգում 396, վերստուգում 40

2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2020 թվականի ընթացքում իրականացված ստուգումները:

2020 թվականի ընթացքում իրականացվել է թվով 371 ստուգում և 3 վերստուգում։

2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2019 թվականի ընթացքում իրականացված ստուգումները:

2019 թվականի ընթացքում իրականացվել է թվով 781 դիտարկում, անասնահամաճարակային մշտադիտարկում իրականացնելու նպատակով տրվել են թվով 85 անասնահամաճարակային մշտադիտարկման հրամաններ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետություն տարածքում իրականացվել է կարանտին բուսասանիտարական մշտադիտարկում։

2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2018 թվականին ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության կողմից իրականացվել է 513 տնտեսավարողի ստուգում. արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):
Ծանոթացեք արդյունքներին

2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2017 թվականին ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության կողմից իրականացվել է 791 տնտեսավարողի ստուգում. արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):
Ծանոթացեք արդյունքներին

2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Տնտեսավարող սուբեկտների ցանկ, որտեղ 2016 թվականի ընթացքում ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունն իրականացրել է վերահսկողություն:
Ծանոթացեք ցանկին

2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2015 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել է 665 ստուգում և վերստուգում: Վարչական տուգանքի 546 որոշումներով նշանակվել է 46 միլիոն 910 հազար դրամի տուգանք այն բոլոր դեպքերում, երբ ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել են խախտումներ: Ծանոթացեք արդյունքներին

2014 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2014 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվել է 736 ստուգում և վերստուգում: Վարչական տուգանքի 406 որոշումներով նշանակվել է 41 միլիոն 280 հազար դրամի տուգանք այն բոլոր դեպքերում, երբ ստուգման արդյունքում հայտնաբերվել են խախտումներ: Ծանոթացեք արդյունքներին

2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2013 թվականին ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացված 238 տնտեսավարող սուբյեկտի գործունեությունների ստուգման արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):
Ծանոթացեք արդյունքներին

2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

2012 թվականին ծառայության սննդամթերքի անվտանգության և որակի հսկողության տեսչության կողմից իրականացվել է 226 տնտեսավարողի ստուգում. արդյունքներն այսպիսին են (ՀՀ կառավարության 29.12.2011 N1905-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափով):

Ծանոթացեք արդյունքներին