ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգումների արդյունքներ

Ստուգումների արդյունքներ

2021 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացված ստուգումները:

2021 թվականի ընթացքում իրականացվել են 1363 պլանային ստուգում 927, արտապլանային ստուգում 396, վերստուգում 40

2020 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2020 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացված ստուգումները:

2020 թվականի ընթացքում իրականացվել է թվով 371 ստուգում և 3 վերստուգում։

2019 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ և ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2019 թվականի ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում իրականացված ստուգումները:

2019 թվականի ընթացքում իրականացվել է թվով 781 դիտարկում, անասնահամաճարակային մշտադիտարկում իրականացնելու նպատակով տրվել են թվով 85 անասնահամաճարակային մշտադիտարկման հրամաններ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետություն տարածքում իրականացվել է կարանտին բուսասանիտարական մշտադիտարկում։