ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Մրցույթի արդյունքներ

Մրցույթի արդյունքներ

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի բուսասանիտարիայի վարչության գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.3-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2023 թվականի հոկտեմբերի 19-ին անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սոնա Վալերիի Մելքումյանը։

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության վարչության գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.4-Մ2-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2023 թվականի հոկտեմբերի 12-ին անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Մանե Թովմասի Շուշանյանը։

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2023 թվականի սեպտեմբերի 25-ին անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Արտակ Վալիկի Մկրտչյանը։


Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-4) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ին անցկացված մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարել է Սամվել Լյովայի Քեհյանը։