ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Պետական պատվեր

Պետական պատվեր

Միջոցառումների 2022 թվականի պլան

Գյուղատնտեսական կենդանիների տեսակներ

Պատվաստումներ

Ախտորոշիչ հետազոտություններ

ԽԵԿ

Սիբիրախտ

Բրուցելյոզ

Դաբաղ

Լեյկոզ

Մաշկաբորբ

Տուբերկուլյոզ

Էմկար

ՄԵԿ

Դաբաղ (բուֆերում)

Բրուցելյոզ

Սիբիրախտ (Շիրակ և Գեղարքունիք)

ՁԻ

Սիբիրախտ

Խլնախտ