ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ստուգումների Ծրագիր

Ստուգումների Ծրագիր

2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի ընթացքում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը՝ համաձայն Տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի 2020 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 20 որոշման:

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2020 թվականի ընթացքում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիրը՝ համաձայն Տեսչական մարմնի ղեկավարի 2019 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 704-Ա հրամանի:

2018 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2018 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

2017 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2017 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

2016 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2016 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

2015 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2015 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

2014 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2014 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը:

2013 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2013 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը
2012 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՈՂ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից 2012 թվականին ստուգման ենթակա տնտեսավարող սուբյեկտների ցանկը