ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Այլ


«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենք


Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի 2020թ․ օգոստոսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին հանրությունից ստացվող բողոքների ընդունման և դրանց հետագա ընթացք տալու կարգը» N 10 որոշում
Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին ղեկավարի 2023 թվականի հունիսի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ներքին գործավարության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2020 թվականի հունիսի 17-ի n 636-Լ հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1441-Լ հրաման
Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնները հաստատելու մասին N 41-Լ հրաման
Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի՝ 2021 թվականի հունվարի 19-ի N 41-Լ հրամանում լրացում կատարելու մասին


Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի 2022թ․ նոյեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտներին առնչվող 2023 թվականի հիմնական միջոցառումների պլանը հաստատելու մասին» N 3781-Ա հրաման
Հավելված


Հայաստանի Հանրապետության օրենքը սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին


ՀՀ օրենքը ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին


ՀՀ օրենքը առևտրի և ծառայությունների մասին