ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հաստիքացուցակ

Հաստիքացուցակ

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի
անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի
2020 թվականի ապրիլի 20-ի № Կ78-Ա հրամանի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Մարմնի ղեկավար 1
Մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
Մարմնի ղեկավարի օգնական 2
Մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 2
Պահեստապետ 1
Տնտեսվար 1
Վարորդ 4
Հավաքարար 3
Ընդամենը 20

Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

Պաշտոնի անվանումը Հաստիքի քանակը
Մարմնի ղեկավար 1
Մարմնի ղեկավարի տեղակալ 3
Մարմնի ղեկավարի օգնական 2
Մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական 3
Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու 2
Պահեստապետ 1
Տնտեսվար 1
Վարորդ 4
Հավաքարար 3
Ընդամենը 20