ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական թույլատրված միջոցներ

Բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական թույլատրված միջոցներ

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ

Պ Ե Ս Տ Ի Ց Ի Դ Ն Ե Ր
Գրանցման համարը Առևտրային անվանումը Ազդող նյութը Ազդող նյութի պարունակությունը, գ/լ կամ գ/կգ Պատրաստուկային ձևը Արտադրող երկիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումը Ուժի մեջ է մինչև՝
1. Միջատասպան պատրաստուկներ (ինսեկտիցիդներ)
1.002 Ադոնիս ֆիպրոնիլ 40 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.003 Ագրոֆոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ ՔՕ. ՍՊԸ 20.02.2024թ.
1.004 Ագրոֆոս սուպեր քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ ՔՕ. ՍՊԸ 20.02.2024թ.
1.006 Ակտարա թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
1.007 Ակտելլիկ պիրիմիֆոս-մեթիլ 500 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
1.011 Ապոլլո 500 կլոֆենտեզին 500 խտացված սուսպենզիա ԻՍՐԱՅԵԼ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.015 Ալեքսանդր ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.018 Բի – 58 նոր դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԷ 18.03.2024թ.
1.031 Էուրեկա լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.044 Կոնֆիդոր իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտություն ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 26.12.2023թ.
1.049 Մատչ լյուֆենուրոն 50 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ 22.08.2024թ.
1.051 Մեդալ թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.055 Միտակ ամիտրաց 200 խտացված էմուլսիա ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 28.08.2023թ.
1.056 Նապոլեոն քլորպիրիֆոս 408 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.068 Պոլիստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.081 Սուլթան իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտություն ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.088 Վերտիմեկ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
1.095 Ֆաստակ 100 EC ալֆա - ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 18.03.2024թ.
1.099 Ֆուֆանոն մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա Դանիա, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 22.08.2024թ.
1.110 Բանզայ 4 քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՄՈԴԵՌՆ ԻՆՍԵԿՏԻՍԱՅԴՍ ԼԻՄԻԹԻԴ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.120 Պիրինեքս սուպեր քլորպիրիֆոս + բիֆենտրին 400 + 20 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.125 Կարատե զեոն լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
1.133 Ագրոֆոս 5 Հ քլորպիրիֆոս 50 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ ՔՕ. ՍՊԸ 20.02, 2024 թ.
1.156 Մասսայ տեբուֆենպիրադ 200 ջրալուծ փոշի ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 18.03.2024թ.
1.157 Ռեգենտ 20 Հ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 18.03.2024թ.
1.162 Էնվիդոր 240 սպիրոդիկլոֆեն 240 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
1.163 Ֆորս տեֆլուտրին 15 Հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 22.08.2024թ.
1.165 Օբեռոն 240 սպիրոմեսիֆեն 240 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
1.166 Պրոտեուս 110 թիակլոպրիդ + դելտամետրին 100 + 10 յուղային դիսպերսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
1.173 Պիրիդան 200 ացետամիպրիդ 200 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.191 Արգո ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
1.192 Դեմոն քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
1.193 Էֆորիա Դժի թիամեթօքսամ + լյամբդա ցիհալոտրին 141 + 106 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 03.05.2024թ.
1.204 Դեցիս Ֆ-լյուքս դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ՔՐՈՊ ՍԱՅԵՆՍ ԱԳ 26.12.2023թ.
1.205 Բելտ ֆլուբենդիամիդ 480 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
1.207 Պիրինեքս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՔԻՄԻՔԱԼ ՎՈՐԿՍ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.215 Սանի թիամետոկսամ 250 ջրում լուծվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԳԼՈԲ ԱԳՐԻԹԵՔ ՊՐԻՎԱՏ ԼԻՄԻԹԻԴ 22.08.2024թ.
1.225 Միլբեկնոկ միլբեմեկտին 9.3 խտացված էմուլսիա ՃԱՊՈՆԻԱ, «ՄԻՑՈՒԻ ՔԵՄԻՔԼՍ ԱԳՐՈ» ԻՆՔ 18.03.2024թ.
1.230 Կորագեն քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ ՖՐԱՆՍԻԱ, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 03.05.2024թ.
1.231 Վոլիամ տարգո 063 աբամեկտին + քլորանտրանիլիպրոլ 180 + 45 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 22.08.2024թ.
1.235 Կոնֆիցիդ իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
1.236 Կոնֆինիդ իմիդակլոպրիդ 700 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.237 Ակտարիս տիամետօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
1.238 Կարացիդ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
1.239 Դեմոն-Դ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.240 Վերտիցիդ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.245 Լամդեքս լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված ջրային սուսպենզիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ՄԱԿՏԵՇԻՄ ԱԳԱՆ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.260 Պռոկլեյմ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ 22.08.2024թ.
1.275 ՀուսԲան քլորպիրիֆոս 480 խտացված կոնցենտրատ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.276 Էմա Ց էմամեկտին + քլորպիրիֆոս 55 + 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
1.277 Բիթ 100 բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.295 Դոն քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 28.08.2023թ.
1.303 Տրեբոն էթոֆենպրօքս 287.5 խտացված էմուլսիա ՃԱՊՈՆԻԱ, «ՄԻՑՈՒԻ ՔԵՄԻՔԼՍ ԱԳՐՈ» ԻՆՔ 18.03.2024թ.
1.316 Ֆասկորդ ալֆա ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
1,350 Դիմետոատ Գիահ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.351 Ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս Գիահ ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս 100 + 408 էմուլսիայի կոնցենտրատ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.352 Ցիպերմետրին Գիահ ցիպերմետրին 400 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.353 Դիազինոն Գիահ դիազինոն 100 հատիկներ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.354 Դելտամետրին Գիահ դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.355 Ֆոզալոն Գիահ ֆոզալոն 350 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.356 Ացետամիպրիդ Գիահ ացետամիպրիդ 200 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.357 Իմիդակլոպրիդ Գիահ իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.358 Ֆիպրոնիլ Գիահ ֆիպրոնիլ 50 խտացված կախույթ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.359 Ֆիպրոնիլ Գիահ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.360 Քլորպիրիֆոս Գիահ քլորպիրիֆոս 408 Էմուլսիայի կոնցենտրատ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.361 Բրոմպրոպիլատ Գիահ բրոմպրոպիլատ 250 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
1.362 Կոնդոր Էլիտ իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտություն ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
1.363 Դեգրի ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՀԵՐԱՆԲԱ ԻՆԴԱՍՐԻՍ ԼԻՄԻԹԵԴ 27.12.2022թ.
1.364 Սպեկտոր 220 ԽԿ աբամեկտին + սպիրոդիկլոֆեն 20 + 200 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2022թ.
1.365 Ակորդ 50 ԹՓ ացետամիպրիդ + բուպրոֆեզին 250 + 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2022թ.
1.366 Օնիքս 40 ԽԿ աբամեկտին + հեքսիտիազօքս 10 + 30 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2022թ.
1.367 Քվանտ 330 ԹՓ աբամեկտին + ցիրոմազին 30 + 300 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2022թ.
1.368 Լազեր 400 ԽԿ սպիրոդիկլոֆեն + բիֆենազատ 100 + 300 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2022թ.
1.369 Ռոբուստ քլորպիրիֆոս 480 էմուլսիայի կոնցենտրատ Հնդկաստան, Կորոմանդել ինտեռնատիոնալ լիմիթեդ 27.12.2022թ.
1.300 Մալամար մալաթիոն 570 էմուլսիայի կոնցենտրատ Հնդկաստան, Կորոմանդել ինտեռնատիոնալ լիմիթեդ 27.12.2022թ.
1.371 Սկելտա ցիֆլումետոֆեն 200 խտացված կախույթ ՃԱՊՈՆԻԱ, ՕԱՏ ԱԳՐԻՈ ԿՈ. ՍՊԸ 27.12.2027թ.
1.372 Աբեկ ԷԿ աբամեկտին 18 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.373 Ֆիպրո Հ ֆիպրոնիլ + քլորպիրիֆոս 3 + 50 հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.374 Պիռանի ԼՀ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.375 Խանտեր քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.376 Շերիֆ մալաթիոն + ցիպերմետրին 400 + 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2022թ.
1.377 Կոմբատ տիամետօքսամ 350 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ 27.12.2022թ.
1.378 Կամոս Էմուլսիոն Յուղ 80 պառաֆին 800 հեղուկ ԻԻՀ, ԿԱՄՈՍ ՓԱՌՍ ՖԱՌԱՅԱՆԴ 14.03.2023թ.
1.379 Զառին Էմուլսիոն Յուղ 80 պառաֆին 800 հեղուկ ԻԻՀ, ՍԱԲԶ ԱՆԴԻՇԱՆԵ ԶԱՐԻՆ ԿՈՈՒԴ 14.03.2023թ.
1.380 Կորմորան ացետամիպրիդ + նովալուրոն 80 + 100 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.381 Տրիվոր ացետամիպրիդ + պիրիպրոքսիֆեն 186 + 124 դիսպերսված խտածո ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.382 Վալսամբա Էլիտ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 միկրոկապսուլացված կախույթ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.383 Վալսոատ Էլիտ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.384 Զումբա Էլիտ ացետամիպրիդ + էմամեկտին բենզոատ 25 + 75 ջրային լուծույթ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.385 Վալսարգիտ Էլիտ պրոպարգիտ 570 էմուլսիոն կոնցենտրատ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.386 Վալսացիպեր Էլիտ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.387 Հարմոնիկա Էլիտ լուֆենուրոն + բիֆենտրին 140 + 120 էմուլսիայի խտածո ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.388 Վալսարել Էլիտ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.389 Ֆլումայթ 200 դիֆլովիդազին 200 խտացված սուսպենզիա ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ, ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻ ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.390 Ինվերտ աբամեկտին 18 ջրայուղային էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.391 Սամբ Էլիտ պիրիդաբեն 200 թրջվող փոշի ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
1.392 Շոշի հեքսիթիազոքսի 10 փոշի ԻՍՊԱՆԻԱ, ԼԱԻՆԿՈ ԷՍ.ԷՅ. 06.04.2023թ.
1.393 Էմամեքս 50 Էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 28.08.2023թ.
1.394 Ֆիպրոմեքս 20 Հ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 28.08.2023թ.
1.395 Միքստո 22.2 ինդօքսակարբ + ացետամիպրիդ 145+77 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖՐԹԻԼԱՅԶԵՐ ԿՈ. ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.396 Սիկոֆիդոր 35 իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖՐԹԻԼԱՅԶԵՐ ԿՈ. ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.397 Ալֆարին 10 ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖՐԹԻԼԱՅԶԵՐ ԿՈ. ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.398 Էկո Օիլ Սպրեյ պարաֆինային հանքային յուղ 820 յուղ ԻՍՐԱՅԵԼ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.399 Ագրիդիմ ՆՖ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.400 Ագրիքլոր Էքստրա ԱԼՍ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈ. 05.10.2023թ.
1.401 Ագրիքլոր ԱԼՍ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈ. 05.10.2023թ.
1.402 Ագրիլոտրին ԱԼՍ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈ. 05.10.2023թ.
1.403 Ագրիդիմ ԱԼՍ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈ. 05.10.2023թ.
1.404 Ագրիտօքսամ ԱԼՍ տիամետօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈ. 05.10.2023թ.
1.405 Ագրիմեկտին ՆՖ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.406 Այքոն լյամբդա-ցիհալոտրին 100 կապսուլացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ 21.11.2023թ.
1.408 Օբեռոն Ռապիդ 240 աբամեկտին + սպիրոմեզիֆեն 11.4 + 228.6 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 26.12.2023թ.
1.409 Էմամեկտին բենզոատ 5% էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 20.02.2024թ.
1.410 Քլորպիրիֆոս 500 գ/լ+ Ցիպերմետրին 50 գ/լ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 20.02.2024թ.
1.411 Քլորպիրիֆոս 480 գ/լ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 20.02.2024թ.
1.412 Իմիդակլոպրիդ 350 գ/լ իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 20.02.2024թ.
1.413 Յունոնա (50գ/լ) ՄԷ էմամեկտին բենզոատ 50 միկրոէմուլսիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
1.414 Մեկար աբամեկտին 18 միկրոէմուլսիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
1.415 Իմիդոր իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
1.416 Տվինգո դիֆլուբենզուրոն+ իմիդակլոպրիդ 180 + 45 խտացված կախույթ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
1.417 Էսպերո իմիդակլոպրիդ+ ալֆա-ցիպերմետրին 200 + 120 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
1.418 Տեյա տիակլոպրիդ 480 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
1.419 Գրադ ացետամիպրիդ + աբամեկտին 32+18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.420 Կառագեն 200 քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԿՈՎԿԱՍ ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.421 Ամպլիգո 150 քլորանտրանիլիպրոլ + լյամբդա-ցիհալոտրին 100+50 միկրոկապսուլացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
1.422 Էմեստո Քվանտում 273.5 Պենֆլուֆեն + կլոտիանիդին 66.5 +207 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
1.423 Կալիպսո Թիակլոպրիդ 480 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
1.424 Էվիսեկտ 75 WDG Թիոցիկլամ ջրածնի օքսալատ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՃԱՊՈՆԻԱ, ՆԻՊՊՈՆ ԿԱՅԱԿՈՒ ԿՈ., ՍՊԸ 06.06.2024թ.
1.425 Մովենտո 100 Սպիրոտետրամատ 100 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
1.426 Պառուս Քլորպիրիֆոս 480 Խտացված էմուլսիա ՌԴ, ԱՖԴ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.427 Շանս Ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս 50 + 300 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ,ՄՈԴԵՌՆ ԻՆՍԵԿՏԻՍԱՅԴՍ ԼԻՄԻԹԵԴ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.428 Պռոբեն լայթ Էմամեկտին բենզոատ 25 ջրում լուծվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՄՈԴԵՌՆ ԻՆՍԵԿՏԻՍԱՅԴՍ ԼԻՄԻԹԻԴ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.429 Լյամբդա- ցիհալոտրին 50 գր/լ ԽԷ Լյամբդա ցիհալոտրին 50 Խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
1.430 Ալֆացիպերմետրին 100 գր/լ ԽԷ Ալֆացիպերմետրին 100 Խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
1.431 Դիազինոն 60 դիազինոն 60 Ջրում լուծվող հատիկներ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.432 Վեգաէմ Էմամեկտին բենզոատ 50 Ջրում լուծվող հատիկներ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.433 Դիմետ-58 պլյուս դիմետոատ 400 Խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.434 Պլենիում+ Իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 100+100 Խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.435 Սկարլետ+ Քլորպիրիֆոս + բիֆենտրին 400+20 Էմուլսիայի կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.436 Ագրիֆեն ՆՖ ֆենպիրօքսիմատ 50 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.437 Ագրիմալ ՆՖ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.438 Ագրիգիտ ՆՖ պրոպարգիտ 570 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.439 Ագրիմիդ Էքստրա ՆՖ իմիդակլոպրիդ + լյամբդա ցիհալոտրին 100 + 50 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.440 Ագրիֆիպ ԱԼՍ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ» ՔՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
1.441 Ագրիմալ ԱԼՍ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ» ՔՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
1.442 Ագրիպրիդ ԱԼՍ ացետամիպիրիդ 200 լուծվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ» ՔՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
1.443 Ագրիպրիդ ՆՖ ացետամիպիրիդ 200 լուծվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.444 Մատադոր (Matador) իմիդակլոպրիդ 200 սուսպենզիայի հոսող կոնցենտրատ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.445 Անտիխրուշ ԿՍ (Antihrush SC) իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 100 + 100 խտացված կախույթ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.446 Գալիլ (Galil) իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 250+50 խտացված սուսպենզիա ԻՍՐԱՅԵԼ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.447 Աբամեկտին18գ/լ ԽԷ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 25.11.2024թ.
1.448 Ֆաս (Fas) ալֆա-ցիպերմետրին 100 սուսպենզիայի կոնցենտրատ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.449 Դիմեվիտ (Dimevit) դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.450 Բիո-Դի արգեմոնին, բերբերին, ռիցինին, տերտինիլ 35+22+28+35 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, «ՈՒԼՏՐԱՔԻՄԻԱ ԱԳՐԻԿՈԼԱ» Ս.Է. ԴԵ Ս.Վ. 25.11.2024թ.
1.451 Սեյֆգոր (Safegor) դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.452 Սեյֆգոր 40 EC (Safegor 40 EC) դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» Ա.Ս. 27.12.2024թ.
1.453 Բազուդին (Bazudin) դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.454 Սարբան (Sarban) քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.455 Կատար (Catar) տիամետօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.456 Գրանդ Դ (Grand D) քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.457 Սաֆմայթ (Safmite) պրոպարգիտ 790 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.458 Քլորպիրիվիտ Ագրո (Khlorpirivit Agro) քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.459 Անտիկլեշ Մաքս (Antiklesch Max) պիրիմիֆոս-մեթիլ + պիրիդաբեն + ացետամիպրիդ 200+150+50 խտացված էմուլսիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.460 Անտիգուսին (Antigusen) լյամբդա-ցիհալոտրին 50 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.461 Ավերմեկ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՀՈԼԱՆԴԻԱ, «ՍԻՄՈՆԻՍ» Բ.Վ. 27.12.2024թ.
1.462 Դուրսբան 48% EC քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԱՈՒ ԱԳՐՈՍԱՅԸՆՍ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.463 Նուրելլ Դ, EC (Nirell D, EC) քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ԱՄՆ, ԴԱՈՒ ԱԳՐՈՍԱՅԸՆՍ ԴԵ ԿՈԼՈՄԲԻԱ Ս.Ա. 27.12.2024թ.
1.464 Սպինտոր (Spintor, SC) սպինոսադ 240 խտացված կախույթ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ, «ԴԱՈՒ ԱԳՐՈՍԱՅԸՆՍ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.465 Պրովարդ Ուլտրա ՋԴՀ (Proward Ultra WDG) իմիդակլոպրիդ + էմամեկտին բենզոատ + լյուֆենուրոն 90+50+120 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2024թ.
1.466 Ագրոֆոս (Agrofos) քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2024թ.
1.467 Ապրոքլեյմ WDG (Aproclaim WDG էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.468 Ալֆա ՍուպերEC (Alfa Super EC) ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.469 Ալփակ 100 EC (Alpac 100 EC) ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
1.470 Արվիլմեկ EC (Arvilmec EC) աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
1.471 Կռալ 250 EC (Kral 250 EC) ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
1.472 Մոսետամ 20 SP (Mosetam 20 SP) ացետամիպրիդ 200 ջրալուծ փոշի ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
1.473 Տեկվանդո 5 EC (Tekvando 5 EC) լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
1.474 Մեթոմեքս (Methomex SL) մեթոմիլ 200 ջրում լուծվող խտածո ԻՍՐԱՅԵԼ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.475 Կոնտադոր իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծելի խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳԴՕՆԳ ԲԻՆՆՕՆԳ ԹԵՔՆՕԼՕՋԻ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.476 Շաման քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 հեղուկ խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳԴՕՆԳ ԲԻՆՆՕՆԳ ԹԵՔՆՕԼՕՋԻ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
1.477 Մակ Ցիպեր ցիպերմետրին 400 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
1.478 Մակ Կուռակ պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
1.479 Մակ Տին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
1.480 Մակ Իմիդա իմիդակլոպրիդ 350 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
1.481 Մակ Ռիֆուս քլորպիրիֆոս 408 էմուլսիայի կոնցենտրատ ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
1.482 Մակ Զինոն դիազինոն 600 էմուլսիայի կոնցենտրատ ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
1.483 Մակ Սիս դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
1.484 Դիազինոն Արիա դիազինոն 100 հատիկներ ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.485 Մալաթիոն Արիա մալաթիոն 570 էմուլսիայի կոնցենտրատ ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.486 Դելտամետրին Արիա դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.487 Քլորպիրիֆոս Արիա քլորպիրիֆոս 408 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.488 Ցիպերմետրին Արիա ցիպերմետրին 400 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.489 Աբամեկտին Արիա աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.490 Իմիդակլոպրիդ Արիա իմիդակլոպրիդ 350 խտացված սուսպենզիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.491 Պրոֆենոֆոս Արիա պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.492 Ացետամիպրիդ Արիա ացետամիպրիդ 200 ջրալուծ փոշի ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
1.493 Բանզայ 30 քլորպիրիֆոս 300 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՄՈԴԵՌՆ ԻՆՍԵԿՏԻՍԱՅԴՍ ԼԻՄԻԹԻԴ ՍՊԸ 17.03.2025թ.
1.494 Դելտաջի դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԼԻԴՍ ԼԱՅՖ ՍԱՅՆՍԻՍ 17.03.2025թ.
1.495 Տրիումֆ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԼԻԴՍ ԼԱՅՖ ՍԱՅՆՍԻՍ 17.03.2025թ.
1.496 Պեսսիլի ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.03.2025թ.
1.497 Պեգասիդե դիաֆենտիուրոն 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.03.2025թ.
1.498 Կարատ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.03.2025թ.
1.499 Տալստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ԱՄՆ, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 13.04.2025թ.
1.500 Վարրանտ իմիդակլոպրիդ 200 խտացված էմուլսիա ԴԱՆԻԱ, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 13.04.2025թ.
1.501 Միտակ 200 ԽԷ (Mitac 200 EC) ամիտրազ 200 խտացված էմուլսիա ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 13.04.2025թ.
1.502 Ֆլորամայթ 240 ՍԿ (Floramite 240 SC) բիֆենազատ 240 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 13.04.2025թ.
1.503 Օմայթ (Omite) պրոպարգիտ 570 ջրային էմուլսիա ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 13.04.2025թ.
1.504 Գրուտ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԳԼՈԲ ԱԳՐԻԹԵՔ ՊՐԻՎԱՏ ԼԻՄԻԹԻԴ 13.04.2025թ.
1.505 Իմիդիա իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԳԼՈԲ ԱԳՐԻԹԵՔ ՊՐԻՎԱՏ ԼԻՄԻԹԻԴ 13.04.2025թ.
1.506 Ալֆա ցիպի ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ՏԵՉ. ԿՈ. ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.507 Կարֆիդոր իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ՏԵՉ. ԿՈ. ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.508 Դուրֆոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ՏԵՉ. ԿՈ. ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.509 Պրոկլեիմ ՄՄ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ՏԵՉ. ԿՈ. ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.510 Վերտամեկտին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ՏԵՉ. ԿՈ. ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.511 Ալֆա ՍուպերEC (Alfa Super EC) ալֆա-ցիպերմետրին 75 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼԹԴ 13.04.2025թ.
1.512 Ապրոքլեյմ WDG (Aproclaim WDG) էմամեկտին բենզոատ 36 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼԹԴ 13.04.2025թ.
1.513 Կարբոֆոս մալաթիոն 500 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.514 Կալիպսո ՅԴ թիակլոպրիդ 240 յուղային դիսպերսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ԲԱՅԵՐ ՔՐՈՓ ՍԱՅԵՆՍ ԱԳ 17.06.2025թ.
1.515 Դեկան 2.5 ԷԽ դելտամետրին 25 էմուլսիայի խտածո ԹՈՒՐՔԻԱ, ԿԱՆՍԱ ՔԻՄԻԱ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.516 Կանմեկ ԷԽ աբամեկտին 18 էմուլսիայի խտածո ԹՈՒՐՔԻԱ, ԿԱՆՍԱ ՔԻՄԻԱ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.517 Ալֆան ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԳԼՈԲ ԱԳՐԻԹԵՔ ՊՐԻՎԱՏ ԼԻՄԻԹԻԴ 17.06.2025թ.
1.518 Շանս պլյուս ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս 50 + 500 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
1.519 Գիամեկտին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
1.520 Բիզոն դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՄՈԴԵՌՆ ԻՆՍԵԿՏԻՍԱՅԴՍ ԼԻՄԻԹԻԴ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.521 Սունմիտե պիրիդաբեն 200 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
1.522 Գիլյոտին լյամբդա-ցիհալոտրին + քլորանտրանիլիպրոլ 50+100 միկրոկապսուլացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՀԱՆԳԺՈՈՒ ՋԻՆԳՀԱՆԳ ԲԻՈԹԵՔՆՈԼՈՋԻ 17.06.2025թ.
1.523 Բիովերտ Lecanicillium lecanii (Verticulum lecanii) բլաստոսպորներ, շտամ В-80 ≥106 ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի ՌԴ, ՍԻԲԲԻՈՖԱՐՄ ԱՄ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.524 Բիտօքսիբացիլլին Փ, ԲՏԲ Bacillus thuringiensis var. thuringiensis բակտերիա, շտամ 98-1 C 2000 բջիջ/մ3 փոշի ՌԴ, ՍԻԲԲԻՈՖԱՐՄ ԱՄ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.525 Բրեյկ լյամբդա-ցիհալոտրին 100 միկրոէմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.526 Շարպեյ ցիպերմետրին 250 յուղային էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.527 Սիրոկկո դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.528 Տայրա քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.529 Գերոլդ դիֆլուբենզուրոն 240 ջրա-կախութային խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.530 Ֆիպրո էքստրա (Fipro Extra) ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 26.08.2025թ.
1.531 Տաբու իմիդակլոպրիդ 500 ջրա-կախութային խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.532 Ալիոտ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.533 Ասպիդ թիակլոպրիդ 480 խտացված սուսպենզիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.534 Տանրեկ իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.535 Էֆորիա լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106+141 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 26.08.2025թ.
1.536 Լյուֆոքս լյուֆենուրոն + ֆենօքսիկարբ 30+75 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 26.08.2025թ.
1.537 Սեմպայ էսֆենվալերատ 50 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.538 Բորեյ իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 150+50 խտացված սուսպենզիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.539 Էնլիլ դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
1.540 Դելյուքս դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՎԵԹԵՐԻՆԱՐԻ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.541 Մեբրասի ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.542 Գրանիտ Ուլտրա լյամբդա-ցիհալոտրին 100 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.543 Աբամեկ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.544 Զիրկոն թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.545 Սպեցիալիստ իմիդակլոպրիդ 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.546 Սպայդի պիրիդաբեն 200 ջրալուծ փոշի ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.547 Ֆրակշզ ֆենիտրոտիոն 500 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՎԵԹԵՐԻՆԱՐԻ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.548 Ֆիպրոմեքս 200 SC ֆիպրոնիլ 200 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 15.10.2025թ.
1.549 Իմիդամեքս200 SC իմիդակլոպրիդ 200 ջրալուծ խտածո ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 15.10.2025թ.
1.550 Պռոբեն էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 15.10.2025թ.
1.551 Գենտա ֆիպրոնիլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 15.10.2025թ.
1.552 Սպինտորա սպինոսադ 240 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.553 Ռեգենտո ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.554 ԲիԹի թիամետօքսամ + բիֆենտրին 280 + 125 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.555 Ափրո ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 50 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.556 Արրիվոն ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.557 Ակտարո թիամետօքսամ 350 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.558 Կոնֆիդոպրիդ իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.559 Պռոկլեյմո էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.560 Կարատո լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.561 Դուրսբանֆոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.562 Ալփակ Ագրո ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.563 Վերտիմեկտին աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.564 Նուրել Ագրո քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
1.565 Կունգֆու Սուպեր թիամեթօքսամ + լյամբդա-ցիհալոտրին 141 + 106 խտացված կախույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս.Ա. 15.10.2025թ.
1.566 Ֆոսբան քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս.Ա. 15.10.2025թ.
1.567 Կորդիցեպս - միկոպրո Paecilomyces fumosoroseum սունկի շտամ ≥1.8x1010 սպոր/գ փոշի ՌԴ, «ՄԻԿՈՊՐՈ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.568 Պրոֆոս պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.569 Վենոն ալֆա-ցիպերմետրին + կլոտիանիդին 100+200 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.570 Ժուկ Օֆֆ կլոտիանիդին + ալֆա-ցիպերմետրին 200 + 100 սուսպենզիոն խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.571 Կալիբրիս թիակլոպրիդ + նովալուրոն 280 + 120 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.572 Լյուվիտոր թիակլոպրիդ 240 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.573 Զախվատ Օյլ պարաֆին 800 յուղային էմուլսիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.574 Անտիկոլորադ Մաքս իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 300 + 100 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.575 Բիտոպ բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.576 Լոտուս բուպրոֆեզին 250 խտացված սուսպենզիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.577 Պրոպլեքս թիամեթօքսամ + աբամեկտին 139 + 30 խտացված սուսպենզիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.578 Սուպեր Քեյր ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.579 Փաշա 5% WDG էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.581 Միժոր էթոֆենպրօքս 300 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.582 Էդվենտեյջ ինդօքսակարբ 150 խտացված կախույթ ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.583 Ամեն ազադիրախտին 10 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.584 Առմոր ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 150 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴՎԱ Ագրո ԳմբՀ 15.10.2025թ.
1.585 Պերֆեկտո իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 125 + 50 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴՎԱ Ագրո ԳմբՀ 15.10.2025թ.
1.586 Վերտամեկտին Ֆորտե աբամեկտին 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴՎԱ Ագրո ԳմբՀ 15.10.2025թ.
1.587 Մագտոքսին մագնեզիումի ֆոսֆիդ 660 հաբեր ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
1.588 Մագտոքսին մագնեզիումի ֆոսֆիդ 660 հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
1.589 Մագտոքսին մագնեզիումի ֆոսֆիդ 660 թաղանթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
1.590 Ֆոստոքսին ալյումինիումի ֆոսֆիդ 560 հաբեր ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
1.591 Ֆոստոքսին ալյումինիումի ֆոսֆիդ 560 հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
1.592 Ալֆա Ցիպի ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.593 Տիադ տեբուֆենպիրադ 200 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 15.10.2025թ.
1.594 Գի-մայթ պրոպարգիտ 570 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 15.10.2025թ.
1.595 Կոնֆիդ Մաքսի իմիդակլոպրիդ 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 15.10.2025թ.
1.596 Կունգֆու լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106 + 141 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 15.10.2025թ.
1.597 Սամբո լյամբդա-ցիհալոտրին + ացետամիպրիդ 50 + 200 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 15.10.2025թ.
1.598 Կարատոշանս, ԷԽ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 էմուլսիայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.599 Իմիդաշանս, ՋԼԽ իմիդակլոպրիդ 200 ջրում լուծվող խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.600 Իմիդաշանս-Ս, ԿԽ իմիդակլոպրիդ 600 կախույթի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.601 Դիշանս, ԷԽ դիմետոատ 400 էմուլսիայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.602 Ֆասշանս, ԷԽ ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.603 Մոդոկ տեբուֆենպիրադ 200 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.604 Ալֆաբեն մեթաֆլումիզոն 240 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.605 Ֆլարմոնի 480 SC բիֆենազատ 480 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.606 Սպայդերմեն սպիրոդիկլոֆեն + բիֆենազատ 100 + 300 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.607 Ագրիզինոն ՆՖ դիազինոն 100 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.608 Ագրիցիպեր ՆՖ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.609 Գլադիուս ֆլոմետոքուին 100 խտացված կախույթ ՃԱՊՈՆԻԱ, «ՆԻՊՊՈՆ ԿԱՅԱԿՈՒ ԿՕ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.610 Ատլետիկ պիրիմիֆոս-մեթիլ 500 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
1.611 Պռոլոգեն քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՀԱՆԳԺՈՈՒ ՋԻՆԳՀԱՆԳ ԲԻՈԹԵՔՆՈԼՈՋԻ 03.02.2026թ.
1.612 Գիազինոն դիազինոն 600 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
1.613 Տալաստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
1.614 Էքսիրել ցիանտրանիլիպրոլ 100 սուսպենզիոն էմուլսիա ԴԱՆԻԱ, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 03.02.2026թ.
1.615 Հայլա քլորպիրիֆոս + աբամեկտին 250 + 15 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.616 Աֆրո 250 ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 50 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.617 Լիդիա 200 իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին 100 + 100 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.618 Ֆիպրոնիլ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.619 Քինգսման ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 200 + 50 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.620 Ագրիֆոս Սուպեր 505 քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500 + 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.621 Ագրիֆոս 480 քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.622 Սելիս Պլյուս թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 252.5 + 25 + 25 լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.623 Կոմբո 350 թիամեթօքսամ 350 լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.624 Էկտոցիդոլ 600 դիազինոն 600 էմուլսիայի խտածո ՎՐԱՍՏԱՆ, «ԲԻՈՏԵԿՍԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.625 Բիտոկս դելտամետրին 50 էմուլսիայի խտածո ՎՐԱՍՏԱՆ, «ԲԻՈՏԵԿՍԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.626 Ավանտ EC ինդօքսակարբ 150 խտացված էմուլսիա ԱՄՆ, ԷՖ ԷՄ ՍԻ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 13.04.2026թ.
1.627 Տոպստար բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
1.628 Լանցետ 505 ԽԷ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.629 Դայս 2,5 SC դելտամետրին 25 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.630 Սիկորին 25 ԽԷ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.631 Էքշըն 25 WG թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.632 Քինգ 5 ԽԷ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.633 Սիկոբան 48 ԽԷ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.634 Սիմիդա Գոլդ 30.5 ԽԿ իմիդակլոպրիդ 305 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.635 Սիկո Ալֆա 10 ԽԷ ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.636 Գայդ 20 ՋԼՓ ացետամիպրիդ 200 ջրում լուծվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.637 Սիկոսթար 10 ԽԷ բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
1.638 Սունմիտե Պրո պիրիդաբեն 200 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 13.04.2026թ.
1.639 Պայտ բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍԹՐԻԶ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.640 Կամիդ ֆլոնիկամիդ 500 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.641 Ստոպ իզոֆենֆոս-մեթիլ 350 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.642 Պրոքլոր պրոֆենոֆոս + քլորպիրիֆոս 150+250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.643 Պեգաս դիաֆենտիուրոն 250 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.644 Էպիկ SL ացետամիպրիդ 50 լուծվող խտանյութ ԻՏԱԼԻԱ, ՍԻՊԿԱՄ ԻՏԱԼԻԱ Ս.Պ.Ա. 13.04.2026թ.
1.645 Ագրոր 40 EC դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՊՐՈՏԵԿՇՆ ԿՈ.» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.646 Նեորոն բրոմպրոպիլատ 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 13.04.2026թ.
1.647 Տավրոս բիֆենազատ 240 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 13.04.2026թ.
1.648 Սանչո թիամեթօքսամ 350 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 13.04.2026թ.
1.649 Դիմիլին 250 ԹՓ դիֆլուբենզուրոն 250 թրջվող փոշի ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, «ՅՈՒՓԻԷԼ ՀՈԼԴԻՆԳՍ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.650 Պրոկլայմ Գոլդ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
1.651 Դիմետ-58 դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
1.652 Վերտիլ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
1.653 Պիլարավիա սպիրոտետրամատ+ աբամեկտին 124+31 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՊԻԼԱՐՔՈՒԻՄ ՇԱՆՀԱՅ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.654 Ազադ Պիրիմեքս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՊԻԼԱՐՔՈՒԻՄ ՇԱՆՀԱՅ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.655 Ազադ Ալֆամաքս ալֆա-ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՊԻԼԱՐՔՈՒԻՄ ՇԱՆՀԱՅ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.656 Ազադ Կարատեքս լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՊԻԼԱՐՔՈՒԻՄ ՇԱՆՀԱՅ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.657 Կոնտադոր Սուպեր իմիդակլոպրիդ 350 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
1.658 Ազադ Ավանտեքս ինդօքսակարբ+ տեբուֆենոզիդ 80+80 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.659 Ազադ Սկորմաքս դիֆենոկոնազոլ 100 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.660 Ազադ Դիմետեքս դիմետոմորֆ 300 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.661 Ազադ Էնվիդեքս սպիրոդիկլոֆեն 240 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.662 Ազադ Էմամաքս էմամեկտին բենզոատ 57 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.663 Ազադ Լյուֆուրոն լյուֆենուրոն 50 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.664 Ազադ Մայթմաքս էթօքսազոլ 200 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.665 Ազադ Տեպպեկի ֆլոնիկամիդ 100 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.666 Հոփոբեր բուպրոֆեզին 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.667 Դելտա-Ֆորտե դելտամետրին 25 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.668 Դիաֆիրոն դիաֆենտիուրոն 500 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.669 Մարասո մալաթիոն 570 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.670 Լասսո լյամբդա-ցիհալոտրին 50 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.671 Պեսովեր մեթոմիլ 900 ջրում լուծվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.672 Լակրոն լյուֆենուրոն 50 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.673 Փորսելեն Իքստրա էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.674 Քինգոլոր իմիդակլոպրիդ 350 սուսպենզիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.675 Ռեյնիֆոս քլորպիրիֆոս 480 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.676 Ացեգոլ ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.677 Գլադիուս բիֆենտրին 100 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
1.678 Պլենիում+ իմիդակլոպրիդ+ բիֆենտրին 250+200 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԻՊՐՈՔԵՄ» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.679 Սուռռոունդ ԹՓ կաոլին 950 թրջվող փոշի ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԷ 02.06.2026թ.
1.679 Ադոնիտ ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ԱԴՈՆԻՏ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.680 Բիոտրին 5% EC աբամեկտին 50 խտացված էմուլսիա ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՌԱՍԵԼ ԲԻՈ ՍՈԼՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.681 Ֆիտոմաքս Ազա 3% ազադիրախտին 30 խտացված էմուլսիա ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՌԱՍԵԼ ԲԻՈ ՍՈԼՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.682 Պռոկլեյմ Ֆիտ լյուֆենուրոն + էմամեկտին բենզոատ 400+50 ջրալույծ հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 16.08.2026թ.
1.683 Էֆորիա լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106+141 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 16.08.2026թ.
1.684 Լիրում աբամեկտին+ ցիանտրանիլիպրոլ 18+60 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 16.08.2026թ.
1.685 Նիսսորան 250 ԽԿ հեքսիթիազօքս 250 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ՆԻՍՍՈ ՔԵՄԻՔԸԼ ՅՈՒՐՈՓ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.686 Միմիկ տեբուֆենոզիդ 240 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԱՎՍՏՐԻԱ, «ՆԻՍՍՈ ՔԵՄԻՔԸԼ ՅՈՒՐՈՓ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.687 Ակտելլիկ պիրիմիֆոս-մեթիլ 500 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 16.08.2026թ.
1.688 Պրոֆենո պրոֆենոֆոս 500 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՋԵՅ. ՅՈՒ. ԱԳՐԻ ՍԱՅՆՍ ՓՐԱՅՎԻԹ ԼԻՄԻԹԻԴ 16.08.2026թ.
1.689 Պայտ բիֆենտրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրարտ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՊՎԹ.» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.690 Դիազ ֆիպրոնիլ 3 հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՋԵՅ. ՅՈՒ. ԱԳՐԻ ՍԱՅՆՍ ՓՐԱՅՎԻԹ ԼԻՄԻԹԻԴ 16.08.2026թ.
1.691 Շուտեռ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 էմուլսիոն կոնցենտրարտ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՋԵՅ. ՅՈՒ. ԱԳՐԻ ՍԱՅՆՍ ՓՐԱՅՎԻԹ ԼԻՄԻԹԻԴ 16.08.2026թ.
1.692 Էֆորտ լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ 106+141 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 16.08.2026թ.
1.693 Կինֆոս դիմետոատ + բետա-ցիպերմետրին 300+40 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
1.694 Ադոնիս Ագրո ֆիպրոնիլ 40 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 16.08.2026թ.
1.695 Մոսետամո ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 16.08.2026թ.
1.696 Տապոկի ֆլոնիկամիդ 500 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 16.08.2026թ.
1.697 Սանֆայեր Ագրո քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 16.08.2026թ.
1.698 Ավանտ ինդօքսակարբ 150 խտացված էմուլսիա ՖՐԱՆՍԻԱ, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 16.08.2026թ.
1.699 Դանադիմ Էքսպերտ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա Դանիա, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 16.08.2026թ.
1.700 Դիկարզոլ 50 SP ֆորմեթանատ հիդրոքլորիդ 500 լուծվող փոշի ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ, ՖՐԱՆՍԻԱ, ԱՄՆ, ԳՈՎԱՆ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ ԼԻՄԻԹԻԴ 16.08.2026թ.
1.701 Ազադ Ցիպերմաքս ցիպերմետրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.702 Ազադ Կոնֆիդեքս իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.703 Ազադ Մոսետեքս ացետամիպրիդ 200 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.704 Ֆիտովերմ ավերսեկտին Ս 10 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ՖԱՐՄԲԻՈՄԵԴ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.705 Ֆիտովերմ Մ ավերսեկտին Ս 2 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ՖԱՐՄԲԻՈՄԵԴ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.706 Քրուզեր ֆիպրոնիլ + դելտամետրին 25+25 փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.707 Ագրիդիմ ԿԿՊ դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.708 Օբաման 480 քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՕ-ՏԵՔ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.709 Օբաման Սուպեր քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՕ-ՏԵՔ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.710 Դեյներիս թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 252.5+25+25 լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՕ-ՏԵՔ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.711 Ագրիլոտրին ԿԿՊ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.712 Ագրիքլոր ԿԿՊ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.713 Ագրիքլոր Էքստրա ԿԿՊ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.714 Ագրիտօքսամ ԿԿՊ թիամեթօքսամ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.715 Ագրիցիպեր ԿԿՊ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.716 Կարատել ԻՀ լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 06.12.2026թ.
1.717 Գոյա 550 ԻՀ քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 06.12.2026թ.
1.718 Կիմի 350 իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.719 Դրագոն էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.720 Ագրիմալ ԿԿՊ մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.721 Վերտի Գոլդ ԻՀ աբամեկտին 18 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.722 Ագրիալֆա ԿԿՊ ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
1.723 Գոյա 480 ԻՀ քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 06.12.2026թ.
1.724 Ֆուլոն ֆիպրոնիլ 25 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.725 Միգ տրիազոֆոս 350 էմուլսիոն կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.726 Վայեգո տետրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.12.2026թ.
1.727 Կոնֆիդորոս իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԺԵՑԶՅԱՆ ՍԻՆԱՆ ՔԱԽ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.728 Դուրսբանոս քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԺԵՑԶՅԱՆ ՍԻՆԱՆ ՔԱԽ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.729 Նուրել Դեոս քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԺԵՑԶՅԱՆ ՍԻՆԱՆ ՔԱԽ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.730 Կարատին լյամբդա-ցիհալոտրին 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԺԵՑԶՅԱՆ ՍԻՆԱՆ ՔԱԽ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.731 Բուֆֆալո քլորպիրիֆոս + բիֆենտրին 400+20 էմուլսիոն կոնցենտրատ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.732 Սանմայթ պիրիդաբեն 200 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.733 Քինգո քլորպիրիֆոս 50 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.734 Ֆուֆանոնո 570 մալաթիոն 570 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.735 Օրգանզա ացետամիպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 100+100 խտացված կախույթ ՌԴ, «ԶԵՄԼԱԿՈՖՖ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.736 Շանսիլին, ՋԴՀ դիֆլուբենզուրոն 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.737 Կալինա, ՍԽ թիակլոպրիդ 480 սուսպենզիայի խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.738 Շանսիտեկ, ԷԿ աբամեկտին 18 էմուլսիոն կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.739 Շանս Պրոֆի, ՋԴՀ ֆիպրոնիլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.740 Իմիդաշանս Պլյուս, ՍԽ իմիդակլոպրիդ + լյամբդա-ցիհալոտրին 150+50 սուսպենզիայի խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.741 Մավրիկ տաու-ֆլյուվալինատ 240 ջրային էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.742 Ֆումանուս քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԺԵՋԻԱՆԳ ՎԻՆՍԱ ԻՄՓՈՐԹ ԸՆԴ ԷՔՍՊՈՐԹ ԿՈ.» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.743 Բլոկ լյուֆենուրոն 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԺԵՋԻԱՆԳ ՎԻՆՍԱ ԻՄՓՈՐԹ ԸՆԴ ԷՔՍՊՈՐԹ ԿՈ.» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.744 Սպիրոմաքս աբամեկտին+սպիրոդիկլոֆեն 20+180 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՅՆԱ ՋԻԱՆԳՍՈՒ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԷՔՈՆՈՄԻՔ ԸՆԴ ԹԵՔՆԻՔԱԼ ՔՈՓԸՐԵՅՇՆ ԳՐՈՒՓ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.745 ԱգրիԷմա ԱԼՍ էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 28.02.2027թ.
1.746 Ագրիմիդ ԱԼՍ իմիդակլոպրիդ 350 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 28.02.2027թ.
1.747 Ագրիցիպեր ԱԼՍ ցիպերմետրին 250 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 28.02.2027թ.
1.748 Պրոկլեյմ 3+ էմամեկտին բենզոատ 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.749 Գրանատ հեքսիթիազօքս+պրոպարգիտ 50+420 էմուլսիոն կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.750 Տուրիլ էմամեկտին բենզոատ 100 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ ՍԱՅԵՆՍ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.751 Ավանթի ինդօքսակարբ 150 խտացված կախույթ ԹՈՒՐՔԻԱ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» Ա.Ս. 31.05.2027թ.
1.752 Թերեն ֆլոնիկամիդ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԹՈՒՐՔԻԱ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» Ա.Ս. 31.05.2027թ.
1.753 Հիփնոս Թոթալ պիրիմիֆոս-մեթիլ+ էմամեկտին բենզոատ 500+7.5 խտացված էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» Ա.Ս. 31.05.2027թ.
1.754 Արքերո ԽԿ ացետամիպրիդ+բիֆենտրին 375+165 խտացված կախույթ ԻՍՐԱՅԵԼ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
1.755 Մինովա 10% EC հեքսիթիազօքս 100 խտացված էմուլսիա ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
1.756 Հիլըր 2,5% EC դելտամետրին 25 խտացված էմուլսիա ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
1.757 Ապրոմին 24% SC սպիրոմեզիֆեն 240 խտացված կախույթ ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
1.758 Սի-Մորր 55% EC քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին 500+50 խտացված էմուլսիա ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
1.759 Դիֆենդեր 48% SC քլորպիրիֆոս 480 խտացված էմուլսիա ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
1.760 Բիմեկտին 45,4% SC բիֆենազատ+աբամեկտին 432+22 խտացված կախույթ ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
1.761 Շենզի քլորանտրանիլիպրոլ 400 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՎԻԵՏՆԱՄ, ՅՈՒ ՓԻ ԷԼ ԼԻՄԻԹԻԴ 31.05.2027թ.
1.762 Վերտին Գոլդ աբամեկտին+թիամեթօքսամ 20+100 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
1.763 Ֆաետոն քլորֆենապիր 240 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԼ ՔՈ» ԲԸ 31.05.2027թ.
1.764 Տրինոլ-2 հանքային յուղ 700 հանքայուղային էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» Ա.Ս. 31.05.2027թ.
1.765 Պլատֆորմ պիրիպրօքսիֆեն 100 էմուլսիայի խտածո ԹՈՒՐՔԻԱ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» Ա.Ս. 31.05.2027թ.
1.766 Մամբա ալֆա- ցիպերմետրին 150 էմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
1.767 ՄատրինԲիո մատրին 5 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
1.768 Բորեյ Նեո ալֆա- ցիպերմետրին+իմիդակլոպրիդ+կլոտիանիդին 125+100+50 խտացված կախույթ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
1.769 Ստիլետ ինդօքսակարբ+աբամեկտին 100+40 յուղային դիսպերսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
1.770 Դեցիս Էքսպերտ դելտամետրին 100 խտացված էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 27.09.2027թ.
1.771 Վոլիամ Ֆլեքսի թիամեթօքսամ+ քլորանտրանիլիպրոլ 200+100 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 27.09.2027թ.
1.772 Կոհինոր 200 SL իմիդակլոպրիդ 200 ջրալուծ խտածո ԻՏԱԼԻԱ, «ՆՈՒՖԱՐՄ ԻՏԱԼԻԱ» ՍՌԼ 27.09.2027թ.
1.773 Քլորցիրին 550 Խ.Է. ցիպերմետրին+քլորպիրիֆոս 50+500 խտացված էմուլսիա ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 27.09.2027թ.
1.774 Դիկարզոլ 50 SP ֆորմեթանատ հիդրոքլորիդ 500 լուծվող փոշի ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ, ՖՐԱՆՍԻԱ, ԱՄՆ, ԳՈՎԱՆ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ ԼԻՄԻԹԻԴ 27.09.2027թ.
1.775 Պրոկլեյմ Պլյուս էմամեկտին բենզոատ 50 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.776 Ֆոստօկ ալֆա-ցիպերմետրին 100 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.777 Բուռան ացետամիպրիդ+լյամբդա-ցիհալոտրին 200+50 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.778 Ֆորում ֆորմեթանատ հիդրոքլորիդ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.779 Էնվիդոր Սուպեր աբամեկտին+ սպիրոդիկլոֆեն 20+180 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.78 Սանմայթ պլյուս պիրիդաբեն 200 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.781 Բի 58 Ագրո դիմետոատ 400 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
1.782 Կորագեն Ագրո քլորանտրանիլիպրոլ 200 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
1.783 Տալստարո բիֆենտրին 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
1.784 Բելտ Ագրո ֆլուբենդիամիդ 480 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
1.785 Պեգասո դիաֆենտիուրոն 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
1.786 Էսկորտ էթօքսազոլ 110 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.787 Ռազիտ իմիդակլոպրիդ+ալֆա- ցիպերմետրին+ացետամիպրիդ 140+100+160 խտացված կախույթ (սուսպենզիա) ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.788 Նապովալ իմիդակլոպրիդ+ալֆա- ցիպերմետրին 300+100 խտացված կախույթ (սուսպենզիա) ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.789 Վիարես ացետամիպրիդ 300 խտացված սուսպենզիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.79 Լոգուս ալֆա- ցիպերմետրին+ էմամեկտին բենզոատ 100+100 խտացված էմուլսիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.791 Սինտակ հեքսիթիազօքս+աբամեկտին 204+36 խտացված սուսպենզիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.792 Կունգֆու Սուպեր թիամեթօքսամ+լյամբդա-ցիհալոտրին 126+95 խտացված կախույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.793 Պիրիդան 200 ացետամիպրիդ 200 ջրում լուծվող հատիկներ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.794 Տրանսֆորմ WG սուֆլօքսաֆլոր 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԱՄՆ, ՖՐԱՆՍԻԱ, ԻՏԱԼԻԱ, «ԿՈՐՏԵՎԱ ԱԳՐԻՍԱՅՆՍ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.795 Ռադիանտ SC սպինետորամ 120 խտացված կախույթ ՖՐԱՆՍԻԱ, ԻՏԱԼԻԱ, ԱՄՆ, ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ, «ԿՈՐՏԵՎԱ ԱԳՐԻՍԱՅՆՍ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
1.796 Գլորի լյուֆենուրոն 50 խտացված էմուլսիա Հորդանան, «Մեդմակ ֆոր Մանուֆաքչըրինգ Ագրիքալչըրըլ Քեմիքալս ընդ Վեթերինարի Փրոդաքթս» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.797 Տեբո տեբուֆենպիրադ 200 թրջվող փոշի Հորդանան, «Մեդմակ ֆոր Մանուֆաքչըրինգ Ագրիքալչըրըլ Քեմիքալս ընդ Վեթերինարի Փրոդաքթս» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.798 Մեդամեկ Սուպեր աբամեկտին 84 խտացված կախույթ Հորդանան, «Մեդմակ ֆոր Մանուֆաքչըրինգ Ագրիքալչըրըլ Քեմիքալս ընդ Վեթերինարի Փրոդաքթս» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.799 Ակարոլ 10 WP հեքսիթիազօքս 100 թրջվող փոշի Հորդանան, «Մեդմակ ֆոր Մանուֆաքչըրինգ Ագրիքալչըրըլ Քեմիքալս ընդ Վեթերինարի Փրոդաքթս» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.800 Սուպեր Վոլկ 92 պարաֆինային յուղ 800 հանքայուղային էմուլսիա ԻԻՀ, «Կիասամ Կարմանիա Կո․» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.801 Կանեմայթ ացեքինոցիլ 150 խտացված կախույթ Ճապոնիա, «Ագրո-Կանեշո Կո․» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.802 Մոսպիլան ացետամիպրիդ 200 ջրում լուծվող հատիկներ Գերմանիա, Ավստրիա, «Նիսսո Քեմիքըլ Յուրոփ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.803 Ֆիպրոնիլ Արիա ֆիպրոնիլ 20 հատիկներ ԻԻՀ, «Արիաշիմի» կորպորացիա 28.12.2027թ. (ուժը կորցրած)
1.804 Էմուլսացված Յուղ Գիահ պարաֆին 800 մածուկ ԻԻՀ, «Գիահ» կորպորացիա 28.12.2027թ.
1.805 Էմուլսացված Յուղ Արիա պարաֆին 800 մածուկ ԻԻՀ, «Արիաշիմի» կորպորացիա 28.12.2027թ. (ուժը կորցրած)
1.806 «ԿԻԱսամ» էմուլգացնող պարաֆինի յուղ (Լ80%) պարաֆին 800 հեղուկ ԻԻՀ, «Կիասամ Քոմփանի» ընկերություն 28.12.2027թ.
1.807 Ատո Ժուկ թիամեթօքսամ+ լյամբդա-ցիհալոտրին+ ալֆա-ցիպերմետրին 250+80+15 սուսպենզիոն կոնցենտրատ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
1.808 Էսկալիպ աբամեկտին + սպիրոդիկլոֆեն 30+200 խտացված կախույթ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2. Միջատասպան սնկասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոֆունգիցիդներ)
2.004 Պրեստիժ Իմիդակլոպրիդ + Պենցիկուրոն 140 + 150 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
2.005 Սելեստ Տոպ տիամետօքսամ + ֆլուդիօքսոնիլ + դիֆենոկոնազոլ 262.5+25+25 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 25.11.2024թ.
2.006 Սելիս թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 262.5+25+25 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԲԻՈՍԱՅՆՍ 16.08.2026թ.
2.007 Սելեստ Տոպո 312,5 թիամեթօքսամ + դիֆենոկոնազոլ + ֆլուդիօքսոնիլ 262.5+25+25 հոսող խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
2.008 Աթենա ԻՊՄ կիտրոնաթթու, կիտրոնախոտի յուղ, պղպեղադաղձի յուղ, խորդենու յուղ 0.05%, 1.5%, 1.5%, 1.5% հեղուկ ԱՄՆ, ԱԹԵՆԱ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 06.12.2026թ.
2.009 Իդիկում իպրոդիոն+իմիդակլոպրիդ+դիֆենոկոնազոլ 133+100+6.7 խտացված կախույթ ՌԴ, ԲԵԼԱՌՈՒՍ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ ֆիրմայի մասնաճյուղեր 31.05.2027թ.
2.010 Խետ-Տրիկ, ՍԿ իմիդակլոպրիդ+ դիֆենոկոնազոլ+տեբուկոնազոլ 333+67+17 խտացված կախույթ ՌԴ, ԲԵԼԱՌՈՒՍ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ ֆիրմայի մասնաճյուղեր 31.05.2027թ.
2.011 Սելեստո տրիամետօքսամ+ֆլուդիօքսոնիլ+դիֆենոկոնազոլ 262.5+25+25 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
2.012 Աղացած ծծումբ ծծումբ 994 փոշի ՌԴ, «Կասպիյգազ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.013 Կանտարիս թիամեթօքսամ+պրոքլորազ+ֆլուտրիաֆոլ 250+150+50 սուսպենզիայի հոսող կոնցենտրատ Ուկրաինա, «Բելոցերկովսկի զավոդ պրեպարատիվնիխ ֆորմ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
3. Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկներ
3.004 Լեպիդոցիդ բացիլուս տուրինգենզիս կուրստակի ԿԱ-3000 ԱՄ/մգ փոշի ՌԴ Նիվա ՍՊԸ 25.06.2023թ.
3.005 Վերտիցիֆֆլին վերտիցիլիում լեկանի շտամ PY 4/1 2 մլրդ սպոր/գ հեղուկ ՌԴ, ՖԱՐՄԲԻՈՄԵԴՍԵՐՎԻՍ ԲԲԸ 25.06.2023թ.
3.006 Ֆիտոլավին ֆիտոբակտերիոմիցին 32″3.2 ջրում լուծվող խտածո /կոնցենտրատ/ ՌԴ, ՖԱՐՄԲԻՈՄԵԴՍԵՐՎԻՍ ԲԲԸ 25.06.2023թ.
3.007 Ֆիտոսպորին-Մ բացիլուս սուբտիլիս 1 մլրդ սպոր/մլ հեղուկ ՌԴ, ԳՆԿ ԲԱՇԻՆԿՈՄ ՍՊԸ 25.06.2023թ.
3.008 Բակտոֆիտ Bacillus subtilis, շտամ ИПМ-215 2.0 մլրդ/գ-ից ոչ պակաս թրջվող փոշի ՌԴ, ՍԻԲԲԻՈՖԱՐՄ ԱՄ ՍՊԸ 25.06.2023թ.
3.009 Բակտոֆիտ Bacillus subtilis, շտամ ИПМ-215 2.0 մլրդ/գ-ից ոչ պակաս խտացված կախույթ ՌԴ, ՍԻԲԲԻՈՖԱՐՄ ԱՄ ՍՊԸ 25.06.2023թ.
3.010 Բասիվ-Արմ Beauveria bassiana, շտամմ Balsamo 2.2×108սպոր/գ թրջվող փոշի ՀՀ, ԱՐՄԵՆ ԲԻՈԹԵՔ ՍՊԸ 25.06.2023թ.
3.011 Բիոսլիփ ԲՏ, Փ Bacillus thuringiensis ssp toumanoffi 25 ≥1x1010 ԳԱՄ*/գ փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն, «Օրգանիկ Պարկ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
3.012 Բիոսլիփ ԲՎ, Հ Beauveria bassiana OPB-43 ≥1x108 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Օրգանիկ Պարկ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
3.013 Անտարիո 2.4% WP Bacillus thuringiensis var. kurstaki շտամ + աբամեկտին 14 + 1 ջրալույծ փոշի ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՌԱՍԵԼ ԲԻՈ ՍՈԼՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
3.014 Ռիչարջ 2% WP Metarhezium anisophilae շտամ F52 20 թրջվող փոշի ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՌԱՍԵԼ ԲԻՈ ՍՈԼՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
3.015 Ֆիտոսպորին Մ, Հեղուկ Bacillus subtilis, շտամ 26Д, կենդանի բջիջներ, սպորներ ≥1 մլրդ սպոր/գ հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «ԲԱՇԻՆԿՈՄ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
3.016 Ֆիտոսպորին Մ, Փոշի Bacillus subtilis, շտամ 26Д, կենդանի բջիջներ, սպորներ ≥2 մլրդ սպոր/գ փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ «ԲԱՇԻՆԿՈՄ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
3.017 Լեպտոցիդ Bacillus thuringiensis B-501 5.0x109 ԳՁՄ/մլ հեղուկ ՌԴ, «ՆԻՎԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
4. Նեմատոդասպան պատրաստուկներ (նեմատոցիդներ)
4.005 Դիզամիդ դազոմետ 970 միկրոհատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ,Նինգբո Սունջոյ Բիոսցիենդ ՔՕ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
4.006 Կոնստանտ 100 Հ ֆոսթիազատ 100 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ 27.12.2022թ.
4.007 Գիդատ 200 օքսամիլ 200 հատիկներ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 14.03.2023թ.
4.008 Օլրեդի օքսամիլ 100 հեղուկ ԻՍՊԱՆԻԱ, ԼԱԻՆԿՈ ԷՍ. ԷՅ. 28.08.2023թ.
4.009 Նեմասոլ 510 մետամ-նատրիում 510 լուծվող խտանյութ ԲԵԼԳԻԱ, ՏԱՄԻՆԿՈ ՆՎ 05.10.2023թ.
4.010 Նեմակուր ֆենամիֆոս 400 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 20.02.2024թ.
4.011 Վիդատ 10 Լ (Vydate 10L) օքսամիլ 102 լուծվող խտածո ՖՐԱՆՍԻԱ, ԴՅՈՒՊՈՆ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ ՕՊԵՐԵՅՇՆԶ ՍԱՐԼ. 27.12.2024թ.
4.012 Նեմատոֆագին – Միկոպրո Փ Arthrobotrys oligospora սունկ՝ F-1303 շտամ <3 մլն. սպոր/գ փոշի ՌԴ, ՄԻԿՈՊՐՈ ՍՊԸ 17.03.2025թ.
4.013 Վիդատո օքսամիլ 240 լուծվող խտություն ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
5. Մկնասպան պատրաստուկներ (ռոդենտիցիդներ)
5.006 Շտորմ 4 Գ ԲԲ ֆլոկումաֆեն 0.05 բրիկետներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 18.03.2024թ.
5.017 Բրոմեդ բրոդիֆակում 2.5 հեղուկ խտանյութ ՌԴ, ԱԼԻՆԱ-ՆՈՎԱ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
5.018 Շտուրմ բրոմադիոլոն 0.05 բրիկետ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՅԻՆԳՏՈՒՈԳԱՐԴԵՆ 25.06.2023թ.
5.019 Գարանտեքս մաստակ բրոմադիոլոն 0.05 մաստակ ԻՏԱԼԻԱ, ԻՏԱԼԻԱՆ ՔՈՄՓԱՆԻ- ԿՈԼՔԻՄ 25.06.2023թ.
5,020 Բրոդիֆան բրոդիֆակում 2.5 հեղուկ ՌԴ, Գիտա-առևտրային միավորում ՌԷՏ ՓԲԸ 21.11.2023թ.
5.021 Դիֆենակում Դիֆենակում 0.05 բրիկետ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ ԳՄԲՀ 06.06.2024թ.
5.022 Ատտրակտա Ռոդո.ֆրեշ ԲՖ Բրոդիֆակում 0.05 Հեղուկ, մածուկ ԳԵՐՄԱՆԻԱ ՍԱՍԱ ԶԱՈՒԵՐ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
5.023 Գարանտեքս բրոդիֆակում 0.05 հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
5.024 Գարանտեքս բրոդիֆակում 0.05 մաստակ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
5.025 Գարանտեքս բրոդիֆակում 0.05 բրիկետ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴԵՏԻԱ ԴԵԳԵՍՇ 15.10.2025թ.
5.026 Բրոմեդ բրոդիֆակում 2.5 հեղուկ ՌԴ, «ԱԼԻՆԱ-ՆՈՎԱ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
5.027 Բրոմուս բրոմադիոլոն 2.5 հեղուկ ՌԴ, «ԱԼԻՆԱ-ՆՈՎԱ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
5.028 Բրոմոցիդ-Ֆլյուիդ բրոմադիոլոն 2.5 հեղուկ ՌԴ, «ԳԻՏԱ-ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ «ՌԷՏ» ՓԲԸ 31.05.2027թ.
6. Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)
6.002 Ակրոբատ ՄՑ 90/600 մանկոցեբ + դիմետոմորֆ 600 + 90 ջրալույծ հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 18.03.2024թ.
6.004 Անտրակոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 26.12.2023թ.
6.012 Դելան դիթիանոն 700 ջրալուծ հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 18.03.2024թ.
6.015 Զատո տրիֆլօքսիստրոբին 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.018 Խորուս ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
6.021 Կվադրիս 250 ազօքսիստրոբին 250 խտացված կոնցենտրատ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 22.08.2024թ.
6.027 Մալլոն մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ ՔՕ. ՍՊԸ 20.02.2024թ.
6.049 Սկոր դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 22.08.2024թ.
6.055 Վիկտորի մանկոցեբ + մեթալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
6.058 Տելդոր ֆենհեքսամիդ 500 ջրում լուծվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.062 Տոպազ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
6.067 Ֆալկոն սպիրօքսամին + տեբուկոնազոլ + տրիադիմենոլ 250 + 167 + 43 խտացված էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.075 Կումուլուս ԴՖ ծծումբ 800 ջրում լուծվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԵ 18.03.2024թ.
6.081 Սֆինքս էքստրա ֆոլպետ+դիմետրոմորֆ 600 + 113 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.104 Ալտո սուպեր 33% պրոպիկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 250 + 80 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
6.105 Ստրոբի կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրալուծ հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԵ 18.03.2024թ.
6.107 Պոլիրամ մեթիրամ 700 ջրալուծ հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԵ 18.03.2024թ.
6.108 Վիվանդո մետրաֆենոն 500 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԷ 18.03.2024թ.
6.109 Կոլլիս բոսկալիդ + կռեզօքսիմ-մեթիլ 200 + 100 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԷ 18.03.2024թ.
6.111 Կաբրիո տոպ մեթիրամ + պիրակլոստրոբին 550 + 50 ջրալուծ հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԵ 18.03.2024թ.
6.117 Կոնսենտո 450 պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆենամիդոն 375 + 75 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.118 Նատիվո 75 տեբուկոնազոլ + տրիֆլօքսիստրոբին 500 + 250 ջրալուծ հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.119 Զատո սթար 520 պիրիմեթանիլ + տրիֆլօքսիստրոբին 400 + 120 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6,120 Ինֆինիտո 687.5 պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆլուոպիկոլիդ 625 + 62.5 խտացած կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.121 Սկալա 400 պիրիմեթանիլ 400 Խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.127 Մեգա Մ 700 թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
6.129 Ցի Բլյու 44 ԹՓ պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ 400 + 40 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
6,140 Բորդոյան խառնուրդ Max 20 պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՊԱՐԻԽ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 03.05.2024թ.
6.152 Ռադիոն մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 18.03.2024թ.
6.153 Դիմիկոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
6.154 Տիտան պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
6.155 Սիգնում բոսկալիդ + պիրակլոստրոբին 267 + 67 ջրալուծ հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԵ 18.03.2024թ.
6.164 Տասպա պրոպիկոնազոլ + դիֆենոկոնազոլ 250 + 250 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
6.166 Պերգադո Cս մանդիպրոպամիդ + պղնձի քլորօքսիդ 25 + 245 ջրում լուծվող հատիկ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
6.169 Շավիտ Ֆ ֆոլպետ + տրիադիմենոլ 700 + 20 ջրում լուծվող հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՔԻՄԻՔԱԼ ՎՈՐԿՍ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.170 Նիմրոդ բուպիրիմատ 250 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՔԻՄԻՔԱԼ ՎՈՐԿՍ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.171 Օրիուս տեբուկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ՄԱԿՏԵՇԻՄ ԱԳԱՆ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԶ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.189 Կվադրիս մաքս ազոքսիստրոբին + ֆոլպետ 93.5 + 500 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 22.08.2024թ.
6.190 Բրավո 500 քլորոթալոնիլ 500 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 22.08.2024թ.
6.191 Ռեվուս տոպ 500 դիֆենոկոնազոլ + մանդիպրո-պամիդ 250 + 250 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 22.08.2024թ.
6.193 Խորսուդինիլ ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
6.194 Բայլեֆոն տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
6.199 Մերպան 80 կապտան 800 ջրում լուծվող հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ՄԱԿՏԵՇԻՄ ԱԳԱՆ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.215 Արազ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
6.216 Հարօլաքսիլ 72 Մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
6.218 Ծծումբ արիա ծծումբ 800 լուծվող փոշի ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 06.06.2024թ.
6.235 Ռիդոմիլ Գոլդ ՄՑ մանկոցեբ + մետալաքսիլ Մ 640 + 40 ջրում լուծվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
6.242 Վոփրոսուլֆ ծծումբ 800 ջրադիսպերսիոն հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԱԳՐՈՍՏՈՒԼԼՆ ԳՄԲՀ 16.08.2026թ.
6.243 Զիմ 500 կարբենդազիմ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
6.244 Մեթամիլ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 ջրում լուծվող հատիկներ ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
6.271 Կուպեր օքսիքլորիդ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
6.272 Բորդո Գիահ բորդոյան խառնուրդ 200 խտացված կախույթ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2027թ.
6.273 Բորդո Գիահ բորդոյան խառնուրդ 240 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2027թ.
6.274 Տիոֆանատ Մեթիլ Գիահ տիոֆանատ մեթիլ 7 0 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
6.275 Սուլֆուր Գիահ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
6.276 Պենկոնազոլ Գիահ պենկոնազոլ 200 ջրային էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
6.277 Բորդոյան խառնուրդ ԲոՄիքս պղնձի սուլֆատի և կալցիումի հիդրօքսիդի խառնուրդ 200 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՇԻԱՄ ՔԵՄԻՔԱԼՍ ՊՎՏ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
6.278 Ցիմբալ ցիմօքսանիլ 450 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԲԵԼԳԻԱ, ԲԵԼՔԻՄ ՔՐՈՓ ՊՐՈԹԵՔՇՆՆՎ/ՍԱ 27.12.2022թ.
6.279 Վալիս Ֆ վալիֆենալատ + ֆոլպետ 60 + 480 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԲԵԼԳԻԱ, ԲԵԼՔԻՄ ՔՐՈՓ ՊՐՈԹԵՔՇՆՆՎ/ՍԱ 27.12.2022թ.
6,280 Վալիս Մ վալիֆենալատ + մանկոցեբ 60 + 600 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԲԵԼԳԻԱ, ԲԵԼՔԻՄ ՔՐՈՓ ՊՐՈԹԵՔՇՆՆՎ/ՍԱ 27.12.2022թ.
6.281 Վալսատոն Էլիտ տրիադիմեֆոն 250 ջրային լուծույթ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
6.282 Վալսատոն Էլիտ տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
6.283 Վալսազեբ Էլիտ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
6.284 Վալսալաքսիլ Էլիտ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
6.285 Պենոպազ Էլիտ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
6.286 Մատկո մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԻՆԴՈՖԻԼ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻՍ ԼԻՄԻԹԵԴ 27.12.2022թ.
6.287 Կորոնեբ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԿՈՐՈՄԱՆԴԵԼ ԻՆՏԵՐՆԱՑԻՈՆԱԼ ԼԻՄԻԹԵԴ 27.12.2022թ.
6.288 Մանֆիլ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԻՆԴՈՖԻԼ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻՍ ԼԻՄԻԹԵԴ 27.12.2022թ.
6.289 Բորդոմիքս սուպեր ԹՓ բորդոյան խառնուրդ 200 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, Մ/Ս ՇԻԱՄ ՔԵՄԻՔԱԼՍ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
6,290 Բորդո Միքս սուպեր 20 բորդոյան խառնուրդ 200 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՇԻԱՄ ՔԵՄԻՔԱԼՍ ՊՎՏ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
6.291 Կամոսուլֆուր 98 Փ ծծումբ 980 փոշի ԻԻՀ, ԿԱՄՈՍ ՓԱՌՍ ՖԱՌԱՅԱՆԴ 14.03.2023թ.
6.292 Վինետո տեբուկոնազոլ + բուպիրիմատ 47 + 116 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 14.03.2023թ.
6.293 Պրոպիստոկ Էլիտ պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
6.294 Կորնետ Էլիտ ազոքսիստրոբին + տիոֆանատ մեթիլ 75 + 660 ջրում լուծվող հատիկներ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
6.295 Սպիրոքս Դ սպիրօքսամին + դիֆենոկոնազոլ 400 + 50 խտացված էմուլսիա ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅԸՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 14.03.2023թ.
6.296 Գիմիլ ՄՑ 72 մանկոցեբ + մեթալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 14.03.2023թ.
6.297 Գիակոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 14.03.2023թ.
6.298 Կամոսուլֆուր ծծումբ 800 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԻԻՀ, ԿԱՄՈՍ ՓԱՌՍ ՖԱՌԱՅԱՆԴ 14.03.2023թ.
6.299 Պենկոնազոլ արիա պենկոնազոլ 200 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 14.03.2023թ.
6,300 Կամոս պղնձի սուլֆատ պղնձի սուլֆատ 240 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ԿԱՄՈՍ ՓԱՌՍ ՖԱՌԱՅԱՆԴ 14.03.2023թ.
6.301 Սուպեր Կուպեր Էլիտ Պլյուս պղնձի քլորօքսիդ 500 խտացված կախույթ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
6.302 Սուպեր Կուպեր Էլիտ պղնձի քլորօքսիդ 500 թրջվող փոշի ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
6.303 Մենիջ իմիբենկոնազոլ 150 թրջվող փոշի ՃԱՊՈՆԻԱ, ՀՈԿԿՈՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՐԻ ԿՕ. ՍՊԸ 06.04.2023թ.
6.304 Դիմեքս դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 28.08.2023թ.
6,305 Տեբուկուր 25.9 տեբուկոնազոլ 259 էմուլսիոն խտածո ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖՐԹԻԼԱՅԶԵՐ ԿՈ. ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.306 Ֆոլպան ֆոլպետ 800 ջրալույծ հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.307 Կարնեոլ կապտան + կալիումի ֆոսֆիտ 360+660 խտացված սուսպենզիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԼՅՈՒՔՍԵՄԲՈՒՐԳ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ԿՈ. ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.308 Բենելուս տեբուկոնազոլ + ցիպրոդինիլ 125+187.5 էմուլսիոն խտածո ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.309 Բանջո Ֆորտե դիմետոմորֆ + ֆլուազինամ 200+200 խտացված սուսպենզիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6,310 Բանջո ֆլուազինամ 500 խտացված սուսպենզիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.311 Արեվա գոլդ դիմետոմորֆ+մանկոցեբ 90+600 ջրալույծ հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.312 Ագրիդիֆ ՆՖ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.313 Ագրիկարբ ՆՖ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.314 Ագրիստրոբին ՆՖ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 05.10.2023թ.
6.315 Ագրիմանկո ԱԼՍ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 05.10.2023թ.
6.316 Ագրիմանկո Էքստրա ԱԼՍ մանկոցեբ+մեթալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 05.10.2023թ.
6.317 Ագրինեբ ԱԼՍ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 05.10.2023թ.
6.318 Մաստերկոպ պղնձի սուլֆատ 259 խտացված սուսպենզիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԱԴԱՄԱ ՄԵՔՍԻԿՈ 21.11.2023թ.
6.319 Կապիտան 500 կապտան 500 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
6,320 Ֆունդազոն կարբենդազիմ + մանկոցեբ 120+630 ջրալույծ փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
6.321 Տեբուկոնազոլ 25% տեբուկոնազոլ 250 հեղուկ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԻՄՈՆԻՍ ԲԻ ՎԻ 26.12.2023թ.
6.322 Պրևիկուր Էներջի 840 պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ալյումինի ֆոսէթիլ 530+310 ջրում լուծվող խտածո ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 26.12.2023թ.
6.323 Ազոքսիստրոբին 250 գ/լ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 20.02.2024թ.
6.324 Սերկադիս Պլյուս դիֆենոկոնազոլ+ ֆլուկսապիրօքսատ 50+75 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 20.02.2024թ.
6.325 Պրոպլանտ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅԸՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 20.02.2024թ.
6.326 Կանտոր ցիպրոդինիլ 200 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
6.327 Մեդեա դիֆենոկոնազոլ+ ֆլուտրիաֆոլ 50 +30 միկրոէմուլսիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
6.328 Տիտուլ Դուո պրոպիկոնազոլ+ տեբուկոնազոլ 200 +200 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
6.329 Շիրմա, (500 գ/լ) ֆլուազինամ 500 սուսպենզիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
6.330 Սկարլետ իմազալիլ+ տեբուկոնազոլ 100 +60 միկրոէմուլսիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
6.331 Տրիադա, ԽԿԼ (140 + 140 + 72 գ/լ) պրոպիկոնազոլ+ տեբուկոնազոլ+ էպօքսիկոնազոլ 140 + 140 +72 խտացված կոլլոիդային լուծույթ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
6.332 Սերաքուինթ կալիումի դիհիդրոֆոսֆիտ+ պղնձի սուլֆատ պենտահիդրատ 519 + 102 լուծվող փոշի ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ, «ԷՎԱ ՎԱՆ ՀԱՐՄԱՆՆԻ» ԼՏԴԱ 20.02.2024թ.
6.333 Սիարկոլ ծծումբ 800 խտացված կախույթ ԼԵՀԱՍՏԱՆ, ՑԻԷԽ ՍԱԺԻՆԱ ՀՁ 20.02.2024թ.
6.334 Ֆասէթիլ ալյումինի ֆոսէթիլ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
6.335 Բայլեֆոն Պլյուս-300 տրիադիմեֆոն + տրիֆլօքսիստրոբին 250+53 հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
6.336 Մելոդի Դուո Պրոպինեբ + Իպրովալիկարբ 612.5 + 55 թրջվող փոշի ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
6.337 Հելիոսուֆր ծծումբ 700 խտացված կախույթ ՖՐԱՆՍԻԱ, ԱԿՏԻՈՆ ՊԻՆ 22.08.2024թ.
6.338 Հելիոկյուիվր պղնձի հիդրօքսիդ 400 խտացված կախույթ ՖՐԱՆՍԻԱ, ԱԿՏԻՈՆ ՊԻՆ 22.08.2024թ.
6.339 Սվիտչ Ֆլուդիօքսոնիլ + ցիպրոդինիլ 250+375 Ջրում դիսպերսվող գրանուլներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ 22.08.2024թ.
6.340 Մանկոցեբ 640 գր/կգ + Մետալաքսիլ 80 գր/կգ ԹՓ Մանկոցեբ + Մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
6.341 Պրոպինեբ 700 գր/կգ ԹՓ Պրոպինեբ 700 Թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
6.342 Դիֆենոկոնազոլ 250 գր/լ ԽԷ Դիֆենոկոնազոլ 250 Խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
6.343 Կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 գր/կգ ՋԴՀ Կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 Ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
6.344 Ռապիդ գոլդ պլյուս պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ + մանկոցեբ 290+40+120 Թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
6.345 Ավալանժ ԴԺ Կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 Ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՈ. ԼԻՄԻԹԻԴ 22.08.2024թ.
6.346 Ագրիկոպեր ԱԼՍ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
6.347 Ագրիրամ ԱԼՍ մեթիրամ 700 ջրում լուծվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
6.348 Սուլֆուր Արիա ծծումբ 800 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 25.11.2024թ.
6.349 Ագրիմեֆոն ՆՖ տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻԿԼ ԿՈՄՊ. 25.11.2024թ.
6.350 Ագրիսուլֆ ԱԼՍ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ» ՔՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
6.351 Ագրիպեն ՆՖ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻԿԼ ԿՈՄՊ. 25.11.2024թ.
6.352 Ցիլիտել (Tselitel) մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
6.353 Կուպերվալ Պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 թրջվող փոշի ԻՍՊԱՆԻԱ, ՍԱ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՍ ՔԻՄԻԿԱՍ ԴԵԼ ՎԱԼԼԵՍ, Ս.Ա. 25.11.2024թ.
6.354 Կուստոդիա (Custodia) տեբուկոնազոլ + ազօքսիստրոբին 200+120 խտացված սուսպենզիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 25.11.2024թ.
6.355 Բելլիս (Bellis) բոսկալիդ + պիրակլոստրոբին 252+128 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՍՖ ՍԵ 25.11.2024թ.
6.356 Բամպեր Սուպեր (Bumper Super) պրոպիկոնազոլ + պրոքլորազ 90+400 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԲՐԱԶԻԼԻԱ, ԻՍՊԱՆԻԱ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
6.357 Կուպրօքսատ (Cuproxat) պղնձի սուլֆատ 345 խտացված սուսպենզիա ԱՎՍՏՐԻԱ, ՆՈՒՖԱՐՄ ԳՄԲՀ& ԿՈ. ԿԳ 25.11.2024թ.
6.358 Պենկոնազոլ, 100 գր/լ ԽԷ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 25.11.2024թ.
6.359 Ցիմօքսանիլ 42 գր/կգ + Պղնձի օքսիքլորիդ 690 գր/կգ ԹՓ ցիմօքսանիլ + պղնձի օքսիքլորիդ 42+690 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 25.11.2024թ.
6.360 Զախիստ (Zahyst) ցիմօքսանիլ + մեթալաքսիլ 250+100 թրջվող փոշի ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
6.361 Գարտ (Gart) պղնձի հիդրօքսիդ 700 թրջվող փոշի ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
6.362 Կոսայդ 2000 (Kocide 2000) պղնձի հիդրօքսիդ 610 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԱՄՆ, Կոսայդ ՍՊԸ 25.11.2024թ.
6.364/1 Մ-Տալիտա մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՊԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ 27.12.2024թ.
6.365 Բայլետոն (Bayleton) տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.366 Սկոպ (Scop) դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.367 Մանկոֆիտ (Mankofit) մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.368 Սաֆակոլ (Safacol) պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.369 Քվադրո (Quadro) ազօքսիստրոբին 250 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.370 Դոսպեխ Էլիտ տեբուկոնազոլ 120 խտացված կոնցենտրատ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՕ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
6.371 Տանոս (Tanos) ցիմօքսանիլ + ֆամօքսադոն 250+250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ԴՅՈՒՊՈՆ ԻՆՏԵՐՆԵՇՆԼ ՕՊԵՐԵՅՇՆԶ ՍԱՐԼ. 27.12.2024թ.
6.372 Կուրզատ Ռ (Curzate R) պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ 689.5+42 թրջվող փոշի ՖՐԱՆՍԻԱ, ԴՅՈՒՊՈՆ ԴԵ ՆԵՄՈՒՐ 27.12.2024թ.
6.373 Պրեվիկարբ ԼԽ (Previcarb SL) պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2024թ.
6.374 Կվադրում Էքստրա ԽՍ (Quadrum Extra SC) ազօքսիստրոբին + ֆոլպետ 93.5+400 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ. ԼՏԴ. 27.12.2024թ.
6.375 Պրաքսիս WP (Praxis 70 WP) պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ ԿՕ. ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.376 Մալլոն Մ(Mallon M WP) մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ ԿՕ. ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.377 Սուպեր Ալտ (Super Alt) ցիպրոկոնազոլ + պրոպիկոնազոլ 80+250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼՏԴ 27.12.2024թ.
6.378 Սուպեր Ստրոբ (Super Strob) կռեզօքսիմ մեթիլ 500 ջրալուծ հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼՏԴ 27.12.2024թ.
6.379 Ալմազ EC (Almaz EC) պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼՏԴ 27.12.2024թ.
6.380 Կոնիլ 2 ԴՍ (Conil 2 DS) տեբուկոնազոլ 20 փոշի ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
6.381 Ռիդոնետ ՄՑ 72 WP (Ridonet MZ 72 WP) մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
6.382 Սամշիտ (Sumshyt) դիֆենոկոնազոլ + կռեզօքսիմ-մեթիլ 200+100 սուսպենզիայի կոնցենտրատ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
6.383 Բլու-Կոպ պղնձի սուլֆատի և կալցիումի հիդրօքսիդի խառնուրդ 200 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՊԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ 27.12.2024թ.
6.384 Կամերտոն կապտան 500 փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳԴՕՆԳ ԲԻՆՆՕՆԳ ԹԵՔՆՕԼՕՋԻ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.385 Վիկոնտ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳԴՕՆԳ ԲԻՆՆՕՆԳ ԹԵՔՆՕԼՕՋԻ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.386 Կուպիդոն պղնձի հիդրօքսիդ 770 փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳԴՕՆԳ ԲԻՆՆՕՆԳ ԹԵՔՆՕԼՕՋԻ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
6.387 Մակ Սին թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
6.388 Մակ Ռավիտ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
6.389 Պղնձի քլորօքսիդ Արիա պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
6.390 Կռեզօքսիմ Մեթիլ Արիա կռեզօքսիմ մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 17.03.2025թ. (ուժը կորցրած)
6.391 Պրիմակոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՀԱՆԳԺՈՈՒ ՋԻՆԳՀԱՆԳ ԲԻՈԹԵՔՆՈԼՈՋԻ 17.03.2025թ.
6.392 Պերֆեկտ Սուպեր պրոպիկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 250 + 80 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԼԻԴՍ ԼԱՅՖ ՍԱՅՆՍԻՍ 17.03.2025թ.
6.393 Պուռազոլ պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԼԻԴՍ ԼԱՅՖ ՍԱՅՆՍԻՍ 17.03.2025թ.
6.394 Սանռայս ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.03.2025թ.
6.395 Ռուֆաստ ակրինատրին 75 ջրային էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԷՖ ԷՄ ՍԻ 13.04.2025թ.
6.396 Դիտան Մ-45 (Dithane M-45) մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԲՐԱԶԻԼԻԱ, ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ, ԴՈՈՒ ԱԳՐՈՍԱՅԵՆՍԻՍ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.397 Գրեման տետրակոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՖՐԱՆՍԻԱ, ՖԻԵՐՈՊ 13.04.2025թ.
6.398 Օրգամիկա Ֆ, Հ Trichoderma asperellum ВКПМ F-1323-ի կենսունակ կոնիդիումներ ≥1x108 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ ՌԴ, «ՕՐԳԱՆԻԿ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.399 Օրգամիկա Ս, Հ Bacillus amyloliquefaciens շտամ ВКПМ В-12464-ի սպորներ ≥5x109 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ ՌԴ, «ՕՐԳԱՆԻԿ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.400 Պսևդոբակտերին-3, Հ Pseudomonas aureofaciens շտամ В КМВ-2391Д բջիջներ ≥2x109 ԳԱՄ*/մլ հեղուկ ՌԴ, «ՕՐԳԱՆԻԿ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.401 Բորդոյան խառնուրդ Mix պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 թրջվող փոշի ԻՏԱԼԻԱ, ԻՍԱԳՐՈ Ս.Պ.Ա. 13.04.2025թ.
6.402 Կուպրոֆլո պղնձի քլորօքսիդ 377.5 խտացված կախույթ ԻՏԱԼԻԱ, ԻՍԱԳՐՈ Ս.Պ.Ա. 13.04.2025թ.
6.403 Դոմարկ 10 տետրակոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ԻՏԱԼԻԱ, ԻՍԱԳՐՈ Ս.Պ.Ա. 13.04.2025թ.
6.404 Գրիֆոն պղնձի քլորօքսիդ + պղնձի հիդրօքսիդ 140+140 խտացված կախույթ ԻՏԱԼԻԱ, ԻՍԱԳՐՈ Ս.Պ.Ա. 13.04.2025թ.
6.405 Վիլպրոնեբ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ՏԵՉ. ԿՈ. ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.406 Ալիրին-Բ, Հաբեր Bacillus subtilis,շտամB-10ԲՊՀԻ ≥109ԳԱՄ/գ հաբեր ՌԴ, ԱԳՐՈԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.407 Գամաիր ԹՓ Bacillus subtilis,շտամM-22ԲՊՀԻ ≥1011ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի ՌԴ, ԱԳՐՈԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.408 Սուպեր Ալտ (Super Alt) ցիպրոկոնազոլ + պրոպիկոնազոլ 54+190 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱՅ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԻՄԻԿԱԼ ԿՕ., ԼՏԴ 13.04.2025թ.
6.409 Ալմազ EC (Almaz EC) պենկոնազոլ 70 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԵՄԻՔԼ ԿՕ., ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.410 Սուպեր Ստրոբ (Super Strob) կռեզօքսիմ մեթիլ 360 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ՔԵՄԻՔԼ ԿՕ., ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.411 Տոպսին Մ թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.412 Միկալ ալյումինիումի ֆոսէթիլ + ֆոլպետ 500+250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
6.414 Մանգրիֆ 75 WG մանկոցեբ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԹՈՒՐՔԻԱ, ՅՈՒՓԻԷԼ ԱԳՐՈՄԵԴ 17.06.2025թ.
6.415 Ռոկս դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
6.416 Ագաթ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
6.417 Տրիֆոն տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
6.418 Կվադրո ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
6.419 Այրոն պղնձի քլորօքսիդ + պղնձի հիդրօքսիդ 140 + 140 ջրում լուծվող հատիկներ ԻՏԱԼԻԱ, ԻՍԱԳՐՈ 17.06.2025թ.
6.420 Սկաբ Ստոպ կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
6.421 Բրագո տրիֆլօքսիստրոբին 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
6.422 Կոսայդ 2000 WDG (Kocide 2000 WDG) պղնձի հիդրօքսիդ 538 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՏԱԼԻԱ, ԱԴՎԻՔ ԸՆԴ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
6.423 Մալվին (Malvin) կապտան 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՖՐԱՆՍԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՍԱՍ 17.06.2025թ.
6.424 Տրիխոցին ԹՓ Trichoderma harzianum սունկ, շտամ Г 30 ВИЗР 1x1010 ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի ՌԴ, ԱԳՐՈԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
6.425 Գլիոկլադին հաբեր Trichoderma harzianum սունկ, շտամ ВИЗР-18 ≥109 ԳԱՄ/գ հաբեր ՌԴ, ԱԳՐՈԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
6.426 Տիմորեքս Գոլդ թեյի ծառի էքստրակտ (Melaleuca alternifolia) 222.5 էմուլսիայի խտանյութ ԻՍՐԱՅԵԼ, «ՍՏՈԿԹՈՆ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
6.427 Ռայոկ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.428 Ռակուրս ցիպրոկոնազոլ+ էպօքսիկոնազոլ 160 +240 խտացված սուսպենզիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.429 Օրդան ՄՑ մանկոցեբ + ցիմօքսանիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.430 Օրդան պղնձի քլորօքսիդ+ ցիմօքսանիլ 689 + 42 թրջվող փոշի ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.431 Կոլոսալ ՊՌՈ տեբուկոնազոլ+ պրոպիկոնազոլ 200+300 միկրոէմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.432 Սպիրիտ էպօքսիկոնազոլ+ ազօքսիստրոբին 160+240 խտացված սուսպենզիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.433 Սինկլեր ֆլուդիօքսոնիլ 75 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.434 Կրեդո կարբենդազիմ 500 խտացված սուսպենզիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.435 Մետաքսիլ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.436 Վիալ Տրիո ցիպրոկոնազոլ + թիաբենդազոլ + պրոքլորազ 5+30+120 ջրա-կախութային խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.437 Վիալ Տրաստ տեբուկոնազոլ+ թիաբենդազոլ 60+80 ջրակախույթի խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.438 Տալանտ (Talant) քլորոտալոնիլ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԲԵԼԱՌՈՒՍ, «ԱՎԳՈՒՍՏ-ԲԵԼ» ՓԲԸ 26.08.2025թ.
6.439 Օպլոտ դիֆենոկոնազոլ+ տեբուկոնազոլ 90+45 ջրա-կախութային խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
6.440 Ցիդելի Տոպ դիֆենոկոնազոլ + ցիֆլուֆենամիդ 125 +15 դիսպերսված խտածո ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 26.08.2025թ.
6.441 Էմբրելիա դիֆենոկոնազոլ+ իզոպիրազամ 40+100 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 26.08.2025թ.
6.442 Իրոկո (Iroco) պղնձի հիդրօքսիդ 400 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՍՊԱՆԻԱ, ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՍ ՔԻՄԻԿԱՍ ԴԵԼ ՎԱԼԵՍ, Ս.Ա. 26.08.2025թ.
6.443 Կուպրոսուլֆ (Cuprosulf) պղնձի սուլֆատ 250 լուծվող հատիկներ ԻՍՊԱՆԻԱ, ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՍ ՔԻՄԻԿԱՍ ԴԵԼ ՎԱԼԵՍ, Ս.Ա. 26.08.2025թ.
6.444 Սուպերֆունգ (Superfung) պղնձի հիդրօքսիդ 500 թրջվող փոշի ԻՍՊԱՆԻԱ, ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՍ ՔԻՄԻԿԱՍ ԴԵԼ ՎԱԼԵՍ, Ս.Ա. 26.08.2025թ.
6.445 Գլիոկլադին Trichoderma harzianum սունկ, շտամ ВИЗР-18 1010ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի ՌԴ, «ԱԳՐՈԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ 26.08.2025թ.
6.446 Ալիրին Bacillus subtilis բակտերիա շտամ В-10 ВИЗР 1011ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի ՌԴ, «ԱԳՐՈԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ» ՍՊԸ 26.08.2025թ.
6.447 Պարիզոքս ազոքսիստրոբին 250 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
6.448 Նուվո պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 լուծվող խտածո ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.449 Ֆոլմեքս EW տեբուկոնազոլ 250 ջրայուղային էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 15.10.2025թ.
6.550 Ֆունգուրան Ագրո պղնձի հիդրօքսիդ 770 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՊԱՐԻԽ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.551 Զիմ Մ կարբենդազիմ 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.552 Ռաքսիլա տեբուկոնազոլ 120 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.553 Ցիպրո ցիպրոդինիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.554 Տոպսին 700 թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.555 Ազոկվադրիս ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.556 Կուռզատո ցիմօքսանիլ + պղնձի օքսիքլորիդ 42 + 690 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.557 Տոպազո պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.558 Ռիդոցեբ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.559 Անտրիկոլ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.660 Սկոր Ագրո դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.661 Ստրոբո կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
6.662 Տիաֆլոր WDG ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՏԱԼԻԱ, ԳՈՎԱՆ ԻՏԱԼԻԱ Ս.Ռ.Լ. 15.10.2025թ.
6.663 Խորուս ցիպրոդինիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ 15.10.2025թ.
6.664 Կադիլակ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս.Ա. 15.10.2025թ.
6.665 Տրիխոդերմա - միկոպրո Trichoderma lignorum սունկ, LZ 15 շտամ ≥5x108 սպոր/գ փոշի ՌԴ, «ՄԻԿՈՊՐՈ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.666 Բազիմ կարբենդազիմ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.667 Ջեկ Պոտ դիֆենոկոնազոլ + պենկոնազոլ 200 + 100 էմուլսիոն խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.668 Դեզարալ կարբենդազիմ 500 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.669 Ունիկալ տեբուկոնազոլ 250 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.670 Ուլտրասիլ տեբուկոնազոլ 120 հոսող խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.671 Զախիսնիկ թիոֆանատ-մեթիլ 500 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.672 Ստրաժ ցիպրոդինիլ 500 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.673 Մոնտոզոլ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.674 Նիտոր թիոֆանատ-մեթիլ 700 ջրալուծ փոշի ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՎԵԹԵՐԻՆԱՐԻ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.675 Կորուս ցիպրոդինիլ 750 ջրալուծ հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴՎԱ Ագրո ԳմբՀ 15.10.2025թ.
6.676 Դվակարբ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴՎԱ Ագրո ԳմբՀ 15.10.2025թ.
6.677 Կռեզո կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԴՎԱ Ագրո ԳմբՀ 15.10.2025թ.
6.678 Ցիխոմ Բլյու պղնձի քլորօքսիդ + ցինեբ 170 + 340 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս.Ա. 15.10.2025թ.
6.679 Վալսկոր դիֆենոկոնազոլ 250 միկրոէմուլսիա ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇԸՆԼ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.680 Նեորամ պղնձի քլորօքսիդ 375 ջրում լուծվող հատիկներ ԻՏԱԼԻԱ, ԻՍԱԳՐՈ 15.10.2025թ.
6.681 Ֆանտիկ Ֆ բենալաքսիլ Մ + ֆոլպետ 37.5 + 480 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՏԱԼԻԱ, ԻՍԱԳՐՈ 15.10.2025թ.
6.682 Սկոպ Էքստրա դիֆենոկոնազոլ + պրոպիկոնազոլ 250 + 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 15.10.2025թ.
6.683 Խլորոշանս, ԹՓ պղնձի օքսիքլորիդ + օքսադիքսիլ 670 + 130 թրջվող փոշի ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.684 Զիմոշանս, ԿԽ կարբենդազիմ 500 կախույթի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.685 Մետաշանս, ԹՓ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԼԻԵՐ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.686 Շանսիլ Ուլտրա, ՍԽ տեբուկոնազոլ 120 սուսպենզայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.687 Սկորոշանս, ԷԽ դիֆենոկոնազոլ 250 էմուլսիայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.688 Շանսիլ Տրիո, ՍԽ թիաբենդազոլ + տեբուկոնազոլ + իմազալիլ 60 + 60 + 40 սուսպենզայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.689 Պրոպիշանս Սուպեր, ԷԽ պրոպիկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 250 + 80 էմուլսիայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
6.690 Ռապիդ Գոլդ Պլյուս 1 պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ + մանկոցեբ 290 + 40 + 120 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս. Ա. 03.02.2026թ.
6.691 Մանկոցեբ Սուպեր մանկոցեբ + դիմետոմորֆ 600 + 90 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս. Ա. 03.02.2026թ.
6.692 Սուլֆոպոուեր 800 SC ծծումբ 800 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.693 Պեգաս դիաֆենտիուրոն 250 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.694 Ագրիզոքսիմ ՆՖ կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. 03.02.2026թ.
6.695 Տոպզատ 50 WG ցիմօքսանիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.696 Գիտան ՄՑ 80 մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
6.697 Ֆենիքս մանկոցեբ + մեֆենօքսամ (մետալաքսիլ Մ) 640 + 40 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
6.698 Էրեյսեր Իքս 325 ԽՍ ազօքսիստրոբին + դիֆենոկոնազոլ 200 + 125 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԷՍԵՆՑ ՖԱՅՆ-ՔԻՄԻՔԼ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.699 Զոլա պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.700 Մասկ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.701 Աքսիլ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640 + 80 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.702 Սուպեր Կուպեր Պլյուս պղնձի քլորօքսիդ 300 խտացված կախույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
6.703 Ֆիտոսպորին-Մ, ПС Bacillus subtilis, շտամ 26Д, կենդանի բջիջներ և սպորներ 100 մլն. KOE/գ մածուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «ԲԱՇԻՆԿՈՄ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.704 Բիոն 50 WG ացիբենզոլար-Ս-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ Ս.Պ.Ա. 13.04.2026թ.
6.705 Թոփսթար 23 ԽԿ ազօքսիստրոբին 230 խտացված կախույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԴԸ ՍԱՅԵՆԹԻՖԻՔ ՖԵՐԹԻԼԱՅԶՐ ՔՈ.» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
6.706 Ակուպրիկո 76 WG ցիրամ 760 ջրում դիսպերսվող միկրոհատիկներ ԲԵԼԳԻԱ, «ԻՍՏՄԵՆ ՔԵՄԻՔԼ» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ «ՏԱՄԻՆԿՈ ԲԻՎԻԲԻԷՅ» Դ/Ձ 13.04.2026թ.
6.707 Վեգաս 50 WG կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ, ԱՍՑԵՆԶԱ ԱԳՐՈ Ս.Ա. 13.04.2026թ.
6.708 Սիլլիտ 65 դոդին 650 ջրում դիսպերսվող միկրոհատիկներ ԲԵԼԳԻԱ, ԼԵՀԱՍՏԱՆ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ 13.04.2026թ.
6.709 Մոմենտում ալյումինիումի ֆոսէթիլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ԻՏԱԼԻԱ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.710 Կիտոն 25 WG տեբուկոնազոլ 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՏԱԼԻԱ, ՆՈՒՖԱՐՄ ԻՏԱԼԻԱ Ս.Ռ.Լ. 13.04.2026թ.
6.711 Սարման մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՊՐՈՏԵԿՇՆ ԿՈ.» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.712 Սումիլեքս պրոցիմիդոն 500 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 13.04.2026թ.
6.713 Կվադրին ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
6.714 Մագիստր մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
6.715 Տապազ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
6.716 Ստրեբին կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
6.717 Պիլարզոքս ցիմօքսանիլ + ցիազոֆամիդ 170+85 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՊԻԼԱՐՔՈՒԻՄ ՇԱՆՀԱՅ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.718 Պիլարկանիլ բոսկալիդ + ցիպրոդինիլ 220+65 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՊԻԼԱՐՔՈՒԻՄ ՇԱՆՀԱՅ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.719 Ազադ Պրոպինեքս պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈՔԵՄ ԱԳՐՈ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.720 Ազադ Ստրոբեքս կռեզօքսիմ-մեթիլ 500 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈՔԵՄ ԱԳՐՈ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.721 Ազադ Տոպսինեքս թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈՔԵՄ ԱԳՐՈ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
6.722 Մելոդի Կոմպակտ պղնձի քլորօքսիդ + իպրովալիկարբ 406+84 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 13.04.2026թ.
6.723 Ռեդիգո Պռո պրոտիոկոնազոլ + տեբուկոնազոլ 150+20 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 13.04.2026թ.
6.724 Լունա Սենսեյշն ֆլուոպիրամ + տրիֆլօքսիստրոբին 250+250 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 13.04.2026թ.
6.725 Ալետտ ալյումինիումի ֆոսէթիլ 800 թրջվող փոշի ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 13.04.2026թ.
6.726 Անտրակոլ պրոպինեբ 700 ջրում լուծվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 13.04.2026թ.
6.727 Ազադ Լունամեքս պիրակլոստրոբին + բոսկալիդ 128+252 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
6.728 Ազադ Սկալա պիրիմեթանիլ 300 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
6.729 Ազադ Քվադրիմեքս ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
6.730 Ազադ Ֆլուազիմաքս ֆլուազինամ 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
6.731 Պենզոլ պենկոնազոլ 100 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
6.732 Ռեյնթոփ թիոֆանատ-մեթիլ 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
6.733 Ռեյնկոցեբ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
6.734 Մասթերքոփ պղնձի սուլֆատ պենտահիդրատ 214.6 ջրում լուծվող լուծույթ ԱՄՆ, ԱԴԱՄԱ 02.06.2026թ.
6.735 Պրիվիկուրի պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
6.736 Դայնեմիկ WP Bacillus amyloliquefaciens շտամ D203 4x108 սպոր/գ թրջվող փոշի ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՌԱՍԵԼ ԲԻՈ ՍՈԼՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
6.737 Միրավիս Պրայմ ֆլուդիօքսոնիլ + պիդիֆլում-էթոֆեն 250+150 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
6.738 Թիովիտ Ջեթ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
6.739 Ցիֆլամիդ 5 ՀԷ ցիֆլուֆենամիդ 50 հանքայուղային էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԱՎՍՏՐԻԱ, «ՆԻՍՍՈ ՔԵՄԻՔԸԼ ՅՈՒՐՈՓ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.740 Բոկս հեքսակոնազոլ 50 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՋԵՅ. ՅՈՒ. ԱԳՐԻ ՍԱՅՆՍ ՓՐԱՅՎԻԹ ԼԻՄԻԹԻԴ 16.08.2026թ.
6.741 Տեբուսուլ տեբուկոնազոլ + ծծումբ 100+650 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «Ջեյ․ Յու․ Ագրիսայնս Փրայվիթ Լիմիթիդ» 16.08.2026թ.
6.742 Ռաքսման տեբուկոնազոլ 60 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԲԻՈՍԱՅՆՍ 16.08.2026թ.
6.743 Մերպան Պլատինում կապտան 780 ջրում լուծվող հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, «ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
6.744 Բայլետոն Ագրո տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 16.08.2026թ.
6.745 Պրևիկոր պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 16.08.2026թ.
6.746 Ազադ Պրեվիմաքս պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 722 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
6.747 Ազադ Դիֆենմաքս դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
6.748 Ագրիմանկո ԿԿՊ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
6.749 Տայկան տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՕ-ՏԵՔ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.750 Կոլոիդ Գոլդ ԻՀ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 06.12.2026թ.
6.751 Ագրիմանկո Էքստրա ԿԿՊ մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
6.752 Ագրիպրիդ ԿԿՊ ացետամիպրիդ 200 լուծվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
6.753 Արտիկոլ ԻՀ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 06.12.2026թ.
6.754 Օիդիում Պրո ԻՀ պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.755 Միլդյու Պրո ԻՀ պղնձի քլորօքսիդ 350 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 06.12.2026թ.
6.756 Դյուֆոն ԻՀ տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.757 Պրունուս Էքստրա ԻՀ մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԻՆԴՈՖԻԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ԼԻՄԻԹԻԴ 06.12.2026թ.
6.758 Ագրիսուլֆ ԿԿՊ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
6.759 Ազադ Պենկոմաքս պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.760 Ազադ Բայլեմաքս տրիադիմեֆոն 250 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.761 Ագրոկոպ Սուպեր 85 % պղնձի քլորօքսիդ 850 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈՐՊՈՐԵՅՇՆ 06.12.2026թ.
6.762 Լունա Մաքս ֆլուոպիրամ + սպիրօքսամին 75+200 կախույթային էմուլսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.12.2026թ.
6.763 Կամբալիո Սմարտ ֆլուոպիկոլիդ + ֆլուօքսապիպրոլին 200+30 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.12.2026թ.
6.764 Բորդոյան Ագակուպեր 20 ԹՓ Cu 200 թրջվող փոշի ԻՏԱԼԻԱ, ԱԳԱՖԵՐՏ Ս. Ռ. Լ. 06.12.2026թ.
6.765 Կուր պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 720 լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.766 Ադվանս ֆլուտրիաֆոլ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ԶԵՄԼԱԿՈՖՖ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.767 Աթենա Միլդիու Կոնտրոլ Խորդենու յուղ 21.4 հեղուկ ԱՄՆ, ԱԹԵՆԱ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 06.12.2026թ.
6.768 Գլիֆոս գլիֆոսատի ամոնիումային աղ 720 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.769 Դազիմ 500 կարբենդազիմ 500 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
6.770 Պրոպիշանս ԷԽ պրոպիկոնազոլ 250 էմուլսիոն խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.771 Վիտաշանս, ՋԴՀ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.772 Ստրոբիշանս պրո, ՍԽ ազօքսիստրոբին + ցիպրոկոնազոլ 200+80 սուսպենզիայի խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.773 Տանոշանս ֆամօքսադոն + ցիմօքսանիլ 250+250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.774 Պրոպիկոնազոլ Արիա 25% ԽԷ պրոպիկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 28.02.2027թ. (ուժը կորցրած)
6.775 Հեքսակոնազոլ Արիա 5% ԽՍ հեքսակոնազոլ 50 խտացված սուսպենզիա ԻԻՀ, «ԱՐԻԱՇԻՄԻ 677 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ԿՈ. 28.02.2027թ. (ուժը կորցրած)
6.776 Ֆարմայոդ յոդ 100 գլիկոլային լուծույթ ՌԴ, «ՖԱՐՄԲԻՈՄԵԴ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.777 Միկրոթիոլ Սպեցիալ ծծումբ 800 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ՅՈՒՓԻԷԼ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.778 Բլու Բորդո Դիսպերս պղնձի սուլֆատ + կալցիումի հիդրօքսիդ 200 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՖՐԱՆՍԻԱ, ՅՈՒՓԻԷԼ ԵՎՐՈՊԱ /ՑԵՐԵՔՍԱԳՐԻ ՍԱՍ 28.02.2027թ.
6.779 Ագրիդիֆ ԱԼՍ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 28.02.2027թ.
6.780 Դայնեմիկ WP X Bacillus amyloliquefaciens 1x106 ԳԱՄ/գ թրջվող փոշի ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՌԱՍԵԼ ԲԻՈ ՍՈԼՅՈՒՇՆ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.781 Տրիաֆիտ ՋԴՀ դիֆենոկոնազոլ + դիմետոմորֆ + մետալաքսիլ 50+40+40 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ ՍԱՅԵՆՍ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.782 Ֆենոմեն կապտան + ֆլուտրիաֆոլ 780+20 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ ՍԱՅԵՆՍ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
6.783 Ֆունգուրան-OH 50 պղնձի հիդրօքսիդ 770 թրջվող փոշի ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԿՈՍԱԿՈ ԳՄԲՀ» 12.04.2027թ.
6.784 Սկորտ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ԲԵԼԳԻԱ, «ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊԸ» 12.04.2027թ.
6.785 Միրակլ 10% EC պենկոնազոլ 100 խտացված էմուլսիա ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
6.786 Կառլո 30% SC կռեզօքսիմ- մեթիլ+բոսկալիդ 100+200 խտացված կախույթ ՀՈՐԴԱՆԱՆ, ԱԼ- ԲՈՒՐՋ ԱԳՐԻՎԵՏ ՓԵՍՏԻՍԱՅԴՍ ՄԱՆԻՖԱՔՉԸՐԻՆԳ ԿՕ. 31.05.2027թ.
6.787 Պիրուս 400 Ս.Կ. պիրիմեթանիլ 400 խտացված կախույթ ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 31.05.2027թ.
6.788 Գեկատա, ԿՄԷ դիֆենոկոնազոլ+տետրակոնազոլ 120+60 միկրոէմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
6.789 Ինտրադա, ՍԿ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
6.790 Ինսայդ, ՍԿ դիմետոմորֆ+ֆլուազինամ 200+200 խտացված կախույթ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
6.791 Կլեյմոր, ՍԿ ֆլուդիօքսոնիլ 200 խտացված կախույթ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
6.792 Կոլոսալ տեբուկոնազոլ 250 էմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
6.793 Կումիր եռահիմն պղնձի սուլֆատ 345 խտացված կախույթ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
6.794 Պրիամ, ԿԷ ցիպրոդինիլ 250 էմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
6.795 Սիլլիտ 400 ՍԿ դոդին 400 խտացված կախույթ ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 31.05.2027թ.
6.796 Ազումո ծծումբ 800 ջրում լուծվող հատիկներ ԻՍՊԱՆԻԱ, ԱԶՈՒՖՌԵՌԱ Ի ՖԵՌՏԻԼԻԶԱՆՏԵՍ ՊԱԼԼԱՌԵՍ Ս.Ա.Ու. 31.05.2027թ.
6.797 Հեղուկ Ծծումբ ծծումբ 800 խտացված կախույթ ԻՍՊԱՆԻԱ, ԱԶՈՒՖՌԵՌԱ Ի ՖԵՌՏԻԼԻԶԱՆՏԵՍ ՊԱԼԼԱՌԵՍ Ս.Ա.Ու. 31.05.2027թ.
6.798 Ծծումբ 98.5% ծծումբ 985 փոշի ԻՍՊԱՆԻԱ, ԱԶՈՒՖՌԵՌԱ Ի ՖԵՌՏԻԼԻԶԱՆՏԵՍ ՊԱԼԼԱՌԵՍ Ս.Ա.Ու. 31.05.2027թ.
6.799 Կվադրիս ԴԺ ազօքսիստրոբին 250 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.8 Պրոքսանիլ 450 Ս.Կ. պրոպամոկարբ+ցիմօքսանիլ 400+50 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ԲԵԼԳԻԱ, ԱՐԻՍՏԱ ԼԱՅՖՍԱՅՆՍ ԲԵՆԵԼՅՈՒՔՍ ՍՊՌԼ 27.09.2027թ.
6.801 Ստրեկար ֆիտոբակտերիոմիցին+կարբենդազիմ 25+70 խտացված կախույթ ՌԴ, «ՖԱՐՄԲԻՈՄԵԴՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.802 Սպոր ԷԿ դիֆենոկոնազոլ 250 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.803 Օլդրան պղնձի քլորօքսիդ+ ցիմօքսանիլ 689,5+42 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԼ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.804 Ռիդոնիլ գոլդ մանկոցեբ+մետալաքսիլ 640+80 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.805 Լունա Դժի պիրիմեթանիլ 400 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.806 Ֆավորիտ պրոպինեբ 700 թրջվող փոշի ԳԵՐՄԱՆԻԱ, Դ. Վ. Ա. ԱԳՐՈ ԳՄԲՀ 27.09.2027թ.
6.807 Կուռզակ պղնձի քլորօքսիդ+ ցիմօքսանիլ 250+40 թրջվող փոշի ԳԵՐՄԱՆԻԱ, Դ. Վ. Ա. ԱԳՐՈ ԳՄԲՀ 27.09.2027թ.
6.808 Տեզիս տեբուկոնազոլ 500 խտացված սուսպենզիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.809 Ֆենիքս Դուո ֆլուտրիաֆոլ+թիոֆանատ-մեթիլ 187+310 սուսպենզիոն խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.81 Բոլիվար Ֆորտե տեբուկոնազոլ +կռեզօքսիմ-մեթիլ 240+125 սուսպենզիոն խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.811 Կամելոտ միկլոբութանիլ 250 էմուլսիոն խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ, «ՈՒՖԱՆ ԲԻՈՏԵԿՆՈԼՈՋԻ ԳՐՈՒՊ ԿՈ.» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
6.812 Ֆամոնիլ ցիմօքսանիլ+ֆամօքսադոն 300+225 ջրում դիսպերսվող հատիկներ Հորդանան, «Մեդմակ ֆոր Մանուֆաքչըրինգ Ագրիքալչըրըլ Քեմիքալս ընդ Վեթերինարի Փրոդաքթս» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
6.813 Կուպերտին Սուպեր բորդոյան խառնուրդ+ցիմօքսանիլ 225+30 թրջվող փոշի Իսպանիա, Ինդուստրիաս Քիմիկաս դել Վալլես Ս․ Ա․ 28.12.2027թ.
6.814 Հարոլաքսիլ Մ+ մանկոցեբ + մեթալաքսիլ Մ 640+40 թրջվող փոշի Բուլղարիա, «ՀԱՐՈ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
6.815 Բորդոյան Խառնուրդ Էքստրա պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ 960+900 ջրում լուծվող փոշի ՌԴ, «Տեխնոքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
6.816 Մանկոցեբ 80 մանկոցեբ 800 թրջվող փոշի Իսպանիա, Ինդուստրիաս Քիմիկաս դել Վալլես Ս․ Ա․ 28.12.2027թ.
6.817 Կուրենօքս 30 պղնձի քլորօքսիդ 300 թրջվող փոշի Իսպանիա, Ինդուստրիաս Քիմիկաս դել Վալլես Ս․ Ա․ 28.12.2027թ.
6.818 Արմեթիլ Մ մեթալաքսիլ+մանկոցեբ 80+640 թրջվող փոշի Իսպանիա, Ինդուստրիաս Քիմիկաս դել Վալլես Ս․ Ա․ 28.12.2027թ.
6.819 Արտիս Պլյուս միկլոբութանիլ +տեբուկոնազոլ+թիոֆանատ մեթիլ 125+125+250 սուսպենզիոն կոնցենտրատ Ուկրաինա, «Բելոցերկովսկի զավոդ պրեպարատիվնիխ ֆորմ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
6.820 Ալֆա Ստանդարտ կարբենդազիմ 500 սուսպենզիոն կոնցենտրատ Ուկրաինա, «Բելոցերկովսկի զավոդ պրեպարատիվնիխ ֆորմ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
7. Սնկասպան ախտահանիչներ
7.004 Դիվիդենդ սթար 036 դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 30 + 6.3 խտացված կոնցենտրատ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
7.007 Ատտիկ դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ 30 + 6.3 խտացված կախույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
7.009 Վեքսիլ տեբուկոնազոլ 60 խտացված սուսպենզիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 03.05.2024թ.
7,011 Ֆոլմեքս տեբուկոնազոլ տեբուկոնազոլ սորուն սուսպենզիոն խտածո ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 28.08.2023թ.
7.012 Րութշիլդ Trichoderma harzianum Rifai T – 22շտամ 10 մլն սպոր/գ Հատիկներ (գրանուլներ) ԱՄՆ ԲԻՈՎՈՐԿ ԻՆԿ 22.08.2024թ.
7.013 Րութշիլդ ԹՓ Trichoderma harzianum Rifai T – 22շտամ 10 մլն սպոր/գ Թրջվող փոշի ԱՄՆ ԲԻՈՎՈՐԿ ԻՆԿ 22.08.2024թ.
7.014 Ագրիտեբ ՆՖ տեբուկոնազոլ 60 սորուն կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
7.015 Դինիզոլ դինիկոնազոլ Մ 20 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
8. Մոլախոտասպան պատրաստուկներ (հերբիցիդներ)
8.013 Գեզագարդ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
8.043 Ստոմպ 330 EC պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ԲԱՍՖ ԱԳՐՈ» Բ.Վ. 18.03.2024թ.
8.049 Տոպիկ կլոդինաֆոպ-պրոպարգիլ + անտիդոտ 80 + 20 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 03.05.2024թ.
8,060 Մետկոր մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՄՈԴԵՌՆ ԻՆՍԵԿՏԻՍԱՅԴՍ ԼԻՄԻԹԻԴ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
8.093 Արկադե 880 պրոսուլֆոկարբ + մետրիբուզին 800 + 80 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
8.095 Գրոդիլ Մաքսի 375 ամիդոսուլֆուրոն + նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ + անտիդոտ 100 + 25 + 250 յուղային դիսպերսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 06.06.2024թ.
8.098 Բոռա 5 խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 խտացված էմուլսիա ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 28.08.2023թ.
8.126 Ռեգլոն սուպեր 150 դիկվատ 150 ջրային լուծույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
8.129 2.4 Դ Ամինկա 500 2.4 դիմեթիլամինային աղ 500 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԻՊՐՈՔԻՄ ԼԼԴ 18.03.2024թ.
8.133 Գալիգան Օքսիֆլուորֆեն 240 Խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ՄԱԿՏԵՇԻՄ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
8.143 Մերի 540 գլիֆոսատ 540 ջրային լուծույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
8.144 Հարոլին 720 2.4 Դ ամինային աղ 720 ջրային լուծույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
8.145 Բուզին 700 մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
8.163 Պրիմադոննա 2.4-Դ թթու + ֆլորասուլամ 200 + 3.7 սուսպենզիոն էմուլսիա ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
8.164 Սպրուտ էքստրա գլիֆոսատ 540 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
8.165 Դրոտիկ 2.4 Դ թթու 400 կոլլոիդային լուծույթի խտածո ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
8.166 Պրոմետրին 500 պրոմետրին 500 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 26.12.2023թ.
8.174 Ագիլ 100 պրոպակվիզաֆոպ 100 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, «ԱԴԱՄԱ ԱԳԱՆ» ՍՊԸ 28.02.2027
8.184 2.4-Դ ամինային աղ 720 2.4-Դ դիմեթիլ ամինային աղ 720 ջրային լուծույթ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
8.185 Գլիֆոսատ Գիահ գլիֆոսատ 410 ջրային լուծույթ ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
8.186 Օքսիֆլուորֆեն Գիահ օքսիֆլուորֆեն 240 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
8.187 Մետրիբուզին Գիահ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
8.188 Գալօքսիֆոպ - Ր - Մեթիլ Գիահ գալօքսիֆոպ - Ր - մեթիլ 108 խտացված էմուլսիա ԻԻՀ, ԳԻԱՀ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ 27.12.2022թ.
8.189 2.4Դ-Ամինա 2.4 դիմեթիլամինային աղ 720 ջրային լուծույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԹՈՒԼ ԼԻՄԻԹԵԴ 27.12.2022թ.
8,190 Վալսաբուզին Էլիտ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
8.191 Վալսագլիֆ Էլիտ գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
8.192 Վալսամին Էլիտ 2.4 դիմեթիլամինային աղ 720 ջրային լուծույթ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 27.12.2022թ.
8.193 Լենդե գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻԱՆԳՍՈՒ ՖԵՆԳՇԱՆ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
8.194 Ֆելօկս գլիֆոսատ 750 ջրում լուծվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՓԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ ՓՎԹ ՍՊԸ 27.12.2022թ.
8.195 Ֆլոպ Էլիտ ֆլուազիֆոպ Պ բութիլ + պիրակլոստրոբին 150 + 555 հեղուկ ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
8.196 Վալսատոպ Էլիտ պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
8.197 Վալսագարդ Էքստրա Էլիտ ացետոքլոր 840 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ԻՆՏԵՌՆԱՍԻՈՆԱԼ ՔԻՄԻԿԱ ԴԵ ԿՈԲՐԵ 14.03.2023թ.
8.198 Պլուգգեր տրիբենուրոն-մեթիլ + մեթսուլֆուրոն-մեթիլ 625 + 125 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.199 Մորիոն իզոպրոտուրոն + դիֆլյուֆենիկան 500 + 100 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8,200 Ֆաբիան իմազետապիր + քլորիմուրոն-էթիլ 450 + 150 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.201 Գալիոն կլոպիրալիդ + պիկլորամ 300 + 75 ջրային լուծույթ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.202 Մագնում մեթսուլֆուրոն-մեթիլ 600 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.203 Կորսար բենտազոն 480 ջրալուծ խտածո ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.204 Լաստիկ Տոպ ֆենոքսապրոպ-Պ-էթիլ + կլոդինաֆոպ-պրոպարգիլ + անտիդոտ կլոկվինտոսետ-մեքսիլ 90 + 60 + 40 էմուլսիայի յուղային կոնցենտրատ ԲԵԼԱՌՈՒՍ, ԱՎԳՈՍՈՒՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.205 Պարադոկս իմազամոքս 120 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.206 Մագնում սուպեր տրիբենուրոն-մեթիլ + մեթսուլֆուրոն-մեթիլ 450 + 300 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.207 Գայտան պենդիմեթալին 330 սուսպենզիայի կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՍՒՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.208 Սուխովեյ դիկվատ 150 ջրային լուծույթ ԲԵԼԱՌՈՒՍ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ՓԲԸ 06.04.2023թ.
8.209 Պիլոտ մետամիտրոն 700 ջրասուսպենզիոն կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8,210 Տրանշ սուպեր մետազաքլոր + կվինմերակ 333 + 83 սուսպենզիոն խտածո ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.211 Գրեյդեր իմազապիր 250 ջրում լուծվող խտածո ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.212 Գամբի պրոմետրին 500 սուսպենզիայի կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.213 Էգիդա մեզոտրիոն 480 սուսպենզիոն կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.214 Դուբլոն գոլդ նիկոսուլֆուրոն + տիֆենսուլֆուրոն - մեթիլ 600 + 150 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.215 Տրիցեպս տրիֆլուսուլֆուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.216 Գաուր օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.217 Գորգոն ՄՑՊԱ + պիկլորամ 350 + 150 ջրալուծ կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.218 Կամելոտ Ս-մեթոլաքլոր + տերբութիլազին 312.5 + 187.5 սուսպենզիոն էմուլսիա ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.219 Սիմբա Ս-մեթոլաքլոր 960 խտացված էմուլսիա ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8,220 Գերբիտոքս ՄՑՊԱ 500 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.221 Դուբլոն նիկոսուլֆուրոն 40 սուսպենզիայի կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.222 Տորնադո 540 գլիֆոսատ 540 ջրային լուծույթ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.223 Դեյմոս դիկամբա 480 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՌԴ, ԱՎԳՈՒՍՏ ԲԸ 06.04.2023թ.
8.224 Ամիոմեքս պլյուս նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ, ամիդոսուլֆուրոն, մեֆենպիր-դիէթիլ 25+100+250 յուղային դիսպերսիա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 28.08.2023թ.
8.225 Միստրալ մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ԱԳԱՆ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
8.226 Պենդիգան պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա ԻՍՐԱՅԵԼ, ԱԴԱՄԱ ԱԳԱՆ ՍՊԸ 05.10.2023թ.
8.227 Ագրիմին 2.4 Դ ԱԼՍ 2.4 դիմեթիլ ամինային աղ 725 ջրային լուծույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ԿՈ. 05.10.2023թ.
8.228 Կլինին գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՎԻ. ՓԻ. Օ. ՉԱՈՒՐԱ 21.11.2023թ.
8.229 Գլիֆոսատ ԻՊԱ գլիֆոսատ 480 լուծվող խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՍԱՏՈՒՐՆ ՔՐՈՓ ՓՐՈԹԵՔՇՆ ՔՕ. ՍՊԸ 20.02.2024թ.
8.230 Լեոն 36 ՋԼ գլիֆոսատ 360 ջրալուծ խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 20.02.2024թ.
8.231 Օվսյուգեն սուպեր ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + կլոկվինտոսետ-մեկսիլ (անտիդոտ) 140 +47 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.232 Գեյզեր բենտազոն+ խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ 300 +45 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.233 Բետարեն սուպեր ՄԴ, (126+63+21գ/լ) Էթոֆումեզատ+ ֆենմեդիֆամ + դեսմեդիֆամ 126 +63 +21 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.234 Զոնտրան մետրիբուզին 250 կոլլոիդ լուծույթի կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.235 Բետարեն 22 (110+110 գ/լ) Ֆենմեդիֆամ + դեսմեդիֆամ 110 +110 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.236 Գրանատ տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.237 Ֆորվարդ խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ 60 յուղային էմուլսիայի կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.238 Շկվալ իմազապիր 250 ջրում լուծվող կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.239 Կասսիուս ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում լուծվող փոշի ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8,240 Լորնետ կլոպիրալիդ 300 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇՉՈԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 20.02.2024թ.
8.241 Ռաունդապ ՊՐՈ գլիֆոսատ 502 ջրային լուծույթ ԱՄՆ, ԲԱՍՖ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 20.02.2024թ.
8.242 Ռոկկի Տուրբո ՄՑՊԱ կալիումական աղ+ Դիկամբա նատրիումական աղ 357 +44 ջրային լուծույթ ԼԵՀԱՍՏԱՆ, ՑԻԷԽ ՍԱԺԻՆԱ ՀՁ 20.02.2024թ.
8.243 Ռոկկի ՄՑՊԱ (դիմեթիլամինային աղ) 918.6 ջրային լուծույթ ԼԵՀԱՍՏԱՆ, ՑԻԷԽ ՍԱԺԻՆԱ ՀՁ 20.02.2024թ.
8.244 Լաբրադոր էքստրա խիզալոֆոպ- Պ-Էթիլ 50 խտացված էմուլսիա ԼԵՀԱՍՏԱՆ, ՑԻԷԽ ՍԱԺԻՆԱ ՀՁ 20.02.2024թ.
8.245 Ագրոսար գլիֆոսատ իզոպրոպիլամինային աղ 480 ջրային լուծույթ ԼԵՀԱՍՏԱՆ, ՑԻԷԽ ՍԱԺԻՆԱ ՀՁ 20.02.2024թ.
8.246 Պոստ սեթօքսիդիմ 180 խտացված էմուլսիա ԱՄՆ, ԲԱՍՖ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 20.02.2024թ.
8.247 Զենկոր Լիկվիդ 600 Մետրիբուզին 600 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «Բայեր ԱԳ» 06.06.2024թ.
8.248 2.4 Դ Դիմեթիլ ամինային աղ- Ա 720 գր/լ ԼԽ Դիմեթիլ ամինային աղ 720 Լուծվող խտություն ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
8.249 Պրոմետրին-Գ 500 գր/լ ԽԿ Պրոմետրին 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 22.08.2024թ.
8.250 Դիալեն սուպեր 2.4-Դ թթու+դիկամբա 344+120 Լուծվող խտություն ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
8.251 Վալսագարդ Սուպեր Ֆենօքսապրոպ Պ-էթիլ+Մեֆենպիր Դի Էթիլ անտիդոտ 69+75 Խտացված էմուլսիա ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
8.252 Տարգա-սուպեր ԴԺ Խիզալաֆոպ-Պ-էթիլ 51.6 Էմուլսիայի կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
8.253 Սիտկոր Մետրիբուզին 700 Թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 22.08.2024թ.
8.254 Ագրիրիմ ՆՖ ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.255 Ագրիմետ ՆՖ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.256 Ագրինուրոն ԱԼՍ տրիբենուրոն – մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
8.257 Ագրիֆենոքս ԱԼՍ ֆենօկսապրոպ-Պ - էթիլանտիդոտ կլոկվինտոսետ - մեքսիլ 69+34.5 ջրային էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
8.258 Ագրիպրոմ ՆՖ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.259 Ագրինուրոն ՆՖ տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.260 Ագրիմետ ԱԼՍ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 25.11.2024թ.
8.261 Կլինի (Klini) գլիֆոսատ - ֆոսֆորական թթվի ածացյալներ 360 ջրալուծ խտածո ԱՎՍՏՐԻԱ, ՆՈՒՖԱՐՄ ԳՄԲՀ& ԿՈ. ԿԳ 25.11.2024թ.
8.262 Արկադե 880 պրոսուլֆոկարբ + մետրիբուզին 800+80 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.263 Ռիմսուլֆուրոն 250 գ/կգ ՋԴՀ ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 25.11.2024թ.
8.264 Խիզալոֆոպ -պ-էթիլ, 51.6 գր/լ ԽԷ խիզալոֆոպ -պ-էթիլ 51.6 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՋԻ-ՔԻՄ-ԻՆԴԱՍՏՐԻ 25.11.2024թ.
8.265 Ուրագան Ֆորտե գլիֆոսատ 500 ջրային լուծույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.266 Գլիֆովիտ (Glyfovit) գլիֆոսատ 480 լուծվող կոնցենտրատ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.267 Պրոմետրին Հեղուկ պրոմետրին 500 էմուլսիոն կոնցենտրատ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.268 Տիմորեքս Գոլդ թեյի ծառի էքստրակտ (Melaleuca alternifolia) 222.5 էմուլսիայի խտանյութ ԻՍՐԱՅԵԼ, ՍՏՈԿԹՈՆ ՍՊԸ 25.11.2024թ.
8.269 Պրոգրանիկ Մեգա կրեոսոտի բուսական էքստրակտ 950 խտացված էմուլսիա ՄԵՔՍԻԿԱ, ՈՒԼՏՐԱՔԻՄԻԱ ԱԳՐԻԿՈԼԱ Ս.Ա. 25.11.2024թ.
8.270 Վեդֆինիշ 2,4-դիմեթիլ ամինային աղ 720 ջրային լուծույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՊԱՐԻՋԱՏ ԻՆԴԱՍՏՐԻՍ 27.12.2024թ.
8.271 2,4Դի Ամինային Աղ(2,4 Di Amine Salt) 2,4-դիմեթիլ ամինային աղ 688 լուծելի խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
8.272 Ռաունդապ (Raundap) գլիֆոսատ 360 ջրալուծ խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 27.12.2024թ.
8.273 Գոլդ Ստար (Gold Star) տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում լուծվող հատիկներ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
8.274 Պանդա Ֆորտե (Panda Forte) պենդիմենթալին 330 խտացված էմուլսիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
8.275 Անտիսապա (Antisapa) մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
8.276 Տիվիտուս (Tivitus) ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում լուծվող գրանուլներ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
8.277 Գալաքսի 240 EC (Galaxy 240 EC) օքսիֆլուորֆեն 240 խտացված էմուլսիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ Ա.Ս. 27.12.2024թ.
8.278 Գլիֆիդ գլիֆոսատ 360 հեղուկ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳԴՕՆԳ ԲԻՆՆՕՆԳ ԹԵՔՆՕԼՕՋԻ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
8.279 Ինպերիալ իմազապիր 250 հեղուկ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳԴՕՆԳ ԲԻՆՆՕՆԳ ԹԵՔՆՕԼՕՋԻ ԿՕ., ԼԹԴ 27.12.2024թ.
8.280 Մակ Գոալ օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի կոնցենտրատ ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
8.281 Մակ Բուզին մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ԻԻՀ, ՄԵԼԼԻ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԱԼ ՔՕՄՓԱՆԻ 27.12.2024թ.
8.282 Պրոմետ պրոմետրին 500 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.03.2025թ.
8.283 Պանդա պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԳԼՈԲ ԱԳՐԻԹԵՔ ՊՐԻՎԱՏ ԼԻՄԻԹԻԴ 13.04.2025թ.
8.284 Մետրին պրոմետրին 500 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ՏԵՉ. ԿՈ. ՍՊԸ 13.04.2025թ.
8.285 Ֆենոքս Սուպեր ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + անտիդոտ 100+27 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
8.286 Պրոմետրին ԴԺԻ պրոմետրին 500 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ ՍՊԸ 13.04.2025թ.
8.287 Կանսա Գոլիահտ 2E օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի խտածո ԹՈՒՐՔԻԱ, ԿԱՆՍԱ ՔԻՄԻԱ ՍԱՆԱԸԻԻ ՎԵ ՏԻԿԱՐԵՏ ՍՊԸ 17.06.2025թ.
8.288 Ստոմպ Էքստրա ՄԿՍ պենդիմեթալին 450 միկրոկապսուլացված սուսպենզիա ԹՈՒՐՔԻԱ, ԲԱՍՖ ԹՈՒԵՐՔ ՔԻՄԻԱ ՍԱՆ. ՎԵՏԻԿ. ՍՊԸ 17.06.2025թ.
8.289 Զումեր ՍԽ գլիֆոսատ + օքսիֆլուորֆեն 360+30 սուսպենզիայի խտածո ԹՈՒՐՔԻԱ, ԱԴԱՄԱ ԹԸՐՔԻ ԹԱՐԻՄ ՍԱՆ. ՎԵՏԻՑ. ՍՊԸ 17.06.2025թ.
8.290 Ռեվա խիզալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ 40 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՀԱՆԳԺՈՈՒ ՋԻՆԳՀԱՆԳ ԲԻՈԹԵՔՆՈԼՈՋԻ 17.06.2025թ.
8.291 Կամբա Սուպեր 2,4-Դ (2 էթիլհեքսիլի եթեր) + դիկամբա 344+120 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 17.06.2025թ.
8.291/1 Բիցեպս Գարանտ (Biceps Garant) դեսմեդիֆամ + ֆենմեդիֆամ + էթոֆումեզատ 70+90+110 խտացված էմուլսիա ՌԴ, ԲԵԼԱՌՈՒՍ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.292 Բալերինա 2,4-Դ թթու (բարդ 2-էթիլհեքսիլային եթերի ձևով) + ֆլորասուլամ 410 + 7.4 սուսպենզիոն էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.293 Լազուրիտ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.294 Տորնադո 500 գլիֆոսատ թթու (իզոպրոպիլամինային աղ) 500 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.295 Ռաունդապ Էքստրա (Raundap Extra) գլիֆոսաթթու կալիումական աղի ձևով 540 ջրալուծ խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ» ԿՕ ԼԹԴ 26.08.2025թ.
8.296 Խակեր կլոպիրալիդ 750 ջրում լուծվող հատիկներ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.297 Էսկուդո (Eskudo) ռիմսուլֆուրոն 500 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.298 Կվիկստեպ կլետոդիմ + գալօքսիֆոպ-P-մեթիլ 130+80 էմուլսիայի յուղային կոնցենտրատ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.299 Միուրա խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ 125 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.300 Լաստիկ Էքստրա ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + կլոկվինտոսետ-մեկսիլ (անտիդոտ) 70+40 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.301 Մորտիրա տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.302 Բոմբա տրիբենուրոն-մեթիլ + ֆլորասուլամ 563+187 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.303 Դեմետրա ֆլուրօքսիպիր 350 խտացված էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 26.08.2025թ.
8.304 Քուադ Սուպեր SC դեսմեդիֆամ + ֆենմեդիֆամ + էթոֆումեզատ + մեթամետրոն 70 + 60 + 60 + 250 խտացված կախույթ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ՄԱԿ-ԳՄԲՀ ԱԳՐԻՔԱԼՉԸՐԱԼ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 15.10.2025թ.
8.305 Զենկորո մետրիբուզին 700 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.306 Գլիֆոսատ 720 գլիֆոսատ 720 ջրում լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.307 Պումաս ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ 69 յուղաջրային էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.308 Ստոմպո պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.309 Տարգաս խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 51.6 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.310 2,4 Դ 720 դիմեթիլ ամինային աղ 720 լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.311 Տիտուսո ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.312 Գեզոգարդ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.313 Գլիֆոսատ 480 գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.314 Գեզոգարդ Ագրո պրոմետրին 500 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 15.10.2025թ.
8.315 Զերո գլիֆոսատ 360 ջրային լուծույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս.Ա. 15.10.2025թ.
8.316 Զինո մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, ԱԳՐԻԱ Ս.Ա. 15.10.2025թ.
8.317 Դիկամբա 480 դիկամբա 480 ջրային լուծույթ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ, «ՀԱՐՈ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇԸՆԼ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.318 Գլիֆովիտ Էքստրա գլիֆոսատ 663 հոսող խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.319 Կվին Ստար Մաքս խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 125 էմուլսիոն կախույթ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.320 Ագենտ 2,4 Դ (2 էթիլհեքսիլի եթեր) + ֆլորասուլամ 300+6.25 էմուլսիոն կախույթ ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.321 Սելեֆիտ պրոմետրին 500 կախույթի խտածո ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ՈՒԿՐԱՎԻՏ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.322 Գլիֆո գլիֆոսատ 480 ջրալուծ խտածո ՍԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ, «ՄՈՆԹԱՋԱՏ ՖԱՐՄԱՍՅՈԹԻՔԱԼՍ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.323 Գրանմուն տրիբենուրոն-մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 15.10.2025թ.
8.324 Տապիրոշանս, ՋԼԽ իմազետապիր 100 ջրում լուծվող խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.325 Շանս ԴԿԲ, ՋԼ դիկամբայի թթուներ՝ սիմեթիլամինային աղերի տեսքով 480 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.326 Գլիֆոշանս Սուպեր, ՋԼ գլիֆոսատի թթու (կալիումական աղ) 540 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.327 Շանսգարդ, ՍԿ պրոմետրին 500 սուսպենզիայի կոնցենտրատ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.328 Շանստի, ՋԴՀ տիֆենսուլֆուրոն - մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻԱՆԳՍՈՒ ԱԳՐՈՔԵՄ ԼԱԲՈՐԱԹՐԻ ԿՈ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.329 Շանստար, ՋԴՀ տրիբենուրոն - մեթիլ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՀՈՆԲՈՐ ԻՆԴԱՍՏՐԻԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.330 Շանսյուգեն, ՋԷ ֆենօքսապրոպ-Պ - էթիլ 69 ջրային էմուլսիա ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.331 Լերաշանս, ՋԼ կլոպիրալիդ + պիկլորամ 267 + 67 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.332 Զենկոշանս, ԿԽ մետրիբուզին 600 կախույթի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.333 Պրիշանս, ԿԷ 2.4-Դ (2 էթիլհեքսիլային եթեր) + ֆլորասուլամ 300 + 6.25 կախույթի էմուլսիա ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.334 Իմազոշանս, ՋԼ իմազամոքս 40 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.335 Եվրոշանս, ՋԼԽ իմազամոքս + իմազապիր 33 + 15 ջրում լուծվող խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.336 Գալոշանս, ԷԽ գալօքսիֆոպ-Պ-մեթիլ 104 էմուլսիայի խտանյութ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.337 Շանտուս, ՋԴՀ ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻԱՆԳՍՈՒ ԱԳՐՈՔԵՄ ԼԱԲՈՐԱԹՐԻ ԿՈ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.338 Դիկոշանս, ՋԼ դիկվատ (դիբրոմիդ) 150 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
8.339 Պումա Սուպեր Պլյուս ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ 100 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍԹԳՐԻՆ ՔԵՄԻԿԱԼ» ԿՕ. ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.340 Ագրիմին 2,4Դ ՆՖ 2,4-Դ ամինային աղ 725 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.341 Ագրիֆոսատ 75Գ ՆՖ գլիֆոսատ 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.342 Ագրիպրոմ ԹՓ ՆՓ պրոմետրին 500 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԼ ԿՈ., ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.343 Իդեալ ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + մեֆենպիրդիէթիլ 69 + 75 ջրայուղային էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
8.344 Պրոպելլանտ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ 607 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 03.02.2026թ.
8.345 Մետրին-Գ 500 ԽԿ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.346 Գլիֆոնատ 480 գլիֆոսատ 480 ջրալուծ խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.347 2,4-դիմեթիլ Ամինային Աղ 720 2,4-դիմեթիլ ամինային աղ 720 լուծվող խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.348 Զենկոար Սուպեր մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
8.349 Բալերոն 2,4-Դ (2 էթիլհեքսիլային եթեր) + ֆլորասուլամ 410+7.4 սուսպենզիոն էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՆԻՆԳԲՈ ՍԱՆՋՈՅ ԱԳՐՈՍԱՅՆՍ 13.04.2026թ.
8.350 Գոլտիքս մեթամիտրոն 700 ջրում դիսպերսվող միկրոհատիկներ ԻՍՐԱՅԵԼ, ԻՏԱԼԻԱ, «ԱԴԱՄԱ ԱԳԱՆ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
8.351 Պանտերա 40 ԽԷ խիզալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ 40 խտացված էմուլսիա ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, «ՅՈՒՓԻԷԼ ՀՈԼԴԻՆԳՍ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
8.352 Պրոմետ պրոմետրին 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱՆԳՀԱԻ ԱԳՐՈՉԱՅՆԱ ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԼ ԹՐԵՅԴ ԿՕ. 13.04.2026թ.
8.353 Ազադ Ամինեքս 2,4-Դ (դիմեթիլ ամինային աղ) 720 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈՔԵՄ ԱԳՐՈ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
8.354 Ազադ Գլիֆոմաքս գլիֆոսատ իզոպրոպիլամինային աղ 480 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈՔԵՄ ԱԳՐՈ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
8.355 Ազադ Պենդիմաքս պենդիմենթալին 330 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈՔԵՄ ԱԳՐՈ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
8.356 Ազադ Պրոմեմաքս պրոմետրին 500 խտացված կախույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈՔԵՄ ԱԳՐՈ ՔՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
8.357 Ազադ Պանտերա խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻՆԳԲՈ ԱԳՐՈՔԵՄԻՔԼԶ ՏԵԽՆՈԼՈՋԻ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
8.358 Ամինոսփրեյ 2,4-Դ դիմեթիլ ամինային աղ 720 լուծելի խտանյութ (հեղուկ) ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
8.359 Դրագուն խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 էմուլսիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
8.360 Պոպտրին պրոմետրին 500 սուսպենզիոն խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
8.361 Թայգր Իքստրա մետրիբուզին 750 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
8.362 Ռիդաուն Իքստրա գլիֆոսատի ամոնիումային աղ 757 լուծելի հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՇԱՆԴՈՒՆ ՎԵՅՖԱՆ ՌԵՅՆԲՈՈՒ ՔԵՄԻՔԸԼ ՔՈ.» ԲԸ 02.06.2026թ.
8.363 Զենկոար Սուպեր մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԶՀՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՈ-ԹԵՔ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
8.364 Տրիֆլուրալին 480 Գ/Լ EC տրիֆլուրալին 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՋԻԱՆԳՍՈՒ ՖԵՆԳՇԱՆ ԳՐՈՒՓ ՔՈ.» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
8.365 Ռեգլոն Էյր դիկվատ 200 ջրային լուծույթ ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, «ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
8.366 Խիզակ խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ՋԵՅ.ՅՈՒ. ԱԳՐԻ ՍԱՅՆՍ ՓՐԱՅՎԻԹ ԼԻՄԻԹԻԴ 16.08.2026թ.
8.367 Գլիֆոսատ Թոփ 480 գլիֆոսատ 480 լուծվող խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ««ՉԺԵՑԶՅԱՆ ՍԻՆԱՆ ՔԱԽ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
8.368 Գլիֆոսատ Թոփ 880 գլիֆոսատ 880 լուծվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ««ՉԺԵՑԶՅԱՆ ՍԻՆԱՆ ՔԱԽ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
8.369 Ազադ Տիտուս ռիմսուլֆուրոն 250 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
8.370 Ազադ Զենկոմաքս մետրիբուզին 700 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՍԻՆՈ ԱԳՐՈ-ՔԵՄԻՔԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
8.371 Ագրիմետ ԿԿՊ մետրիբուզին 700 թրջվող փոշի ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, «ԿՐԻՍՏԱԼ ԿՐՈՊ ՊՐՈՏԵՔՇԸՆ ԼԻՄԻԹԵԴ» 06.12.2026թ.
8.372 Բայրոն 2,4-Դ դիէթիլ հեքսիլ եթեր + ֆլորասուլամ 453+6 կախույթային էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՕ-ՏԵՔ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
8.373 Ասֆալտ 480 գլիֆոսատ 480 ջրալույծ խտածո ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԱՆԳԺՈՈՒ ԶԵՆԻԹ ԲԻՕ-ՏԵՔ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
8.374 Բ ֆու խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 50 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ՖԵՆԳՇԱՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
8.375 Շոտտոպ պենօքսուլամ + ցիհալոֆոպ-բութիլ 13+100 յուղային դիսպերսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
8.376 Նամինի Դժի նատրիումի բիսպիրիբակ 400 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
8.377 Ռիդոմիլոս մանկոցեբ + մետալաքսիլ 640+80 ջրում դիսպերսվող փոշի ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՉԺԵՑԶՅԱՆ ՍԻՆԱՆ ՔԱԽ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
8.378 Արսենալ իմազապիր 250 լուծվող խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
8.379 Բոսֆոր, ԷԽ օքսիֆլուորֆեն 240 էմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
8.380 Շանս 24, ԷԽ 2,4-Դ թթու (բարդ 2-էթիլհեքսիլային եթեր) 564 էմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
8.381 Կլետոշանս, ԷԽ կլետոդիմ 240 էմուլսիայի խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
8.382 Ագրոշանս, ՋԼԽ ՄՑՊԱ թթվի (դիմեթիլամինային + կալիումական + նատրիումական աղեր, խառնուրդ) 500 ջրում լուծվող խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
8.383 Բետաշանս Տրիո, ԷԽ էթոֆումեզատ + ֆենմեդիպամ + դեսմեդիպամ 112+91+71 էմուլսիոն խտածո ՌԴ, «ՇԱՆՍ ԷՆՏԵՐՊՐԱՅԶ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
8.384 Ագրիֆոպ ԱԼՍ խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ 125 էմուլսիայի կոնցենտրատ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 28.02.2027թ.
8.385 Ագրիֆոսատ ԱԼՍ գլիֆոսատ 410 ջրային լուծույթ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 28.02.2027թ.
8.386 Ագրիֆոսատ 71Գ ԱԼՍ գլիֆոսատ 710 ջրում լուծվող հատիկներ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ, ԱԳՐՈ ԼԱՅՖ ՍԱՅԵՆՍ ՔՈՐՓՈՐԵՅՇՆ 28.02.2027թ.
8.387 Պարադոքս իմազամօքս 120 ջրալուծ խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
8.388 Բալերինա Ֆորտե 2,4-Դ թթու (բարդ 2-էթիլհեքսիլային եթերի ձևով) + պիկլորամ+ ֆլորասուլամ 300+37.5+10 սուսպենզիոն էմուլսիա ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 31.05.2027թ.
8.389 Գլիֆոնատե 48 գլիֆոսատ իզոպրոպիլամինային աղ 480 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԺԵՋԻԱՆԳ ՔՍԻՆԱՆ ՔԵՄԻԿԱԼ ԻՆԴԱՍՏՐԻԱԼ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
8.390 Ատլանտիս Սթար 21,15 ՋԴՀ Յոդոսուլֆուրոն-մեթիլ-նատրիում+մեզոսուլֆուրոն+ 9+45+22.5+135 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՅԵՐ ԱԳ 27.09.2027թ.
8.391 Դուալ Գոլդ C-մետոլաքլոր 960 խտացված էմուլսիա ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ, ՍԻՆԳԵՆՏԱ ՔՐՈՊ ՊՐՈՏԵԿՇՆ 27.09.2027թ.
8.392 Ստոնպ պենդիմեթալին 330 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
8.393 Տորպեդո գլիֆոսատ 480 ջրային լուծույթ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ՆԱՆՋԻՆԳ ԲԵՍՏԳՐԻՆ ՔԵՄԻՔԼ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
8.394 Ուրադան մաքս գլիֆոսատ 757 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
8.395 Գալաքսո ֆլուրօքսիպիր+ֆլորասուլամ+կլոպիրալիդ 100+2.5+80 լուծվող խտանյութ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՇԱԱՆ ԽԻ 27.09.2027թ.
8.396 Տրիֆլու տրիֆլուրալին 480 խտացված էմուլսիա ՉԻՆԱՍՏԱՆ, «ԳԱՐԱՆԴ ՕՊՏԻՄԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
8.397 Ֆելիկս գլիֆոսատ 757 հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, Դ. Վ. Ա. ԱԳՐՈ ԳՄԲՀ 27.09.2027թ.
8.398 Պիրիմետրին պրոմետրին 500 կախույթի խտածո ԳԵՐՄԱՆԻԱ, Դ. Վ. Ա. ԱԳՐՈ ԳՄԲՀ 27.09.2027թ.
8.399 Համմեր դուո 2,4-Դ (2 էթիլհեքսիլի եթեր)+ֆլորասուլամ 491.5+8.5 խտացված էմուլսիա ՈՒԿՐԱԻՆԱ, «ԲԵԼՈՑԵՐԿՈՎՍԿԻ ԶԱՎՈԴ ՊՐԵՊԱՐԱՏԻՎՆԻԽ ՖՈՐՄ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
8.401 Կլինի Էքստրիմ գլիֆոսատ 540 ջրալուծ խտածո Ավստրիա, ՆՈՒՖԱՐՄ Գմբհ & Կո․ ԿԳ, Ֆրանսիա, ՆՈՒՖԱՐՄ ՍԱՍ, Եգիպտոս, ՆՈՒՖԱՐՄ Միդլ Իստ Օպերյշնս, Ավստրալիա, ՆՈՒՖԱՐՄ Ավստրալիա ՍՊԸ, Մալազիա, ՆՈՒՖԱՐՄ Մալազիա ՍԴՆ․ ԲԽԴ 28.12.2027թ.
8.402 Ալֆա Բրիգադիր դեսմեդիֆամ+ ֆենմեդիֆամ + էթոֆումեզատ 71+91+112 խտացված էմուլսիա (յուղային) Ուկրաինա, «Բելոցերկովսկի զավոդ պրեպարատիվնիխ ֆորմ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
8.403 Ալֆա Պրոմետրին պրոմետրին 500 սուսպենզիայի կոնցենտրատ Ուկրաինա, «Բելոցերկովսկի զավոդ պրեպարատիվնիխ ֆորմ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
8.404 Օտաման Էքստրա գլիֆոսատ՝ կալիումական աղ կամ թթվային համարժեքով 540/630 հոսող խտածո Ուկրաինա, «Բելոցերկովսկի զավոդ պրեպարատիվնիխ ֆորմ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
8.405 Կելտ ֆլուազիֆոպ Պ բութիլ 150 էմուլսիայի կոնցենտրատ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
9. Կենսաբանական ակտիվ նյութեր
9.007 Կելպակ Ecklonia maxima ջրիմուռի մզվածք 99.98% ՀԱՐԱՎԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ,«ԿԵԼՊ ՓՐՈԴԱԿՏՍ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10. Աճի խթանիչներ
10.001 ԽԷՖԿ էթաֆոն 480 ջրային լուծույթ ՌԴ, «ՇՉԵԼԿՈՎՈ ԱԳՐՈՔԻՄ» ԲԸ 16.08.2026թ.
10.005 Ռէգգի քլորմեկվատքլորիդ 750 ջրալուծ խտածո ՌԴ, «ԱՎԳՈՒՍՏ» ԲԸ 06.04.2023թ.
10.006 Ռեգալիս պլյուս կալցիումի պրոհեքսադիոն 100 ջրում դիսպերսվող հատիկներ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲԱՍՖ ՍԵ 20.02.2024թ.
10.007 Ֆիտոմագ 1-մեթիլցիկլոպրոպեն 30 փոշի ՌԴ, «ՖԻՏՈՄԱԳԻՆՏԵՐ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
10.008 «Արգիտոս Ագրո» կոլոիդ նանոարծաթ արծաթ 0.1 սուսպենզիա ՌԴ, ՆԱՆՈՍՖԵՐԱ ԳԱՁ 22.08.2024թ.
10.009 Ուրտիմաքս (Urtimax) N, Cu, Fe, Zn 700 մգ/լ, 1.34 մգ/լ, 8 մգ/լ, 1.35 մգ/լ հեղուկ ՖՐԱՆՍԻԱ, «ՋԵՆԱՌԱԼ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿՍ ԵՎՐՈՊ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.010 Տրիկոլոջիկ Ս (Trikologic S) Trichoderma harzianumշտամ, Streptomyces nigrescens 1×108սպոր/գ, 5×109ԳԱՄ/գ փոշի ՖՐԱՆՍԻԱ, «ՋԵՆԱՌԱԼ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿՍ ԵՎՐՈՊ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.011 Տրիկոլոջիկ (Trikologic) Trichoderma harzianum շտամ 1×108սպոր/գ փոշի ՖՐԱՆՍԻԱ, «ՋԵՆԱՌԱԼ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿՍ ԵՎՐՈՊ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.012 Պրո Բլում (Pro Bloom) N, K2O, Ca, S 0.3-0.6%, 5-7%, 0.1-0.2%, 0.3-0.6% հեղուկ ՖՐԱՆՍԻԱ, «ՋԵՆԱՌԱԼ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿՍ ԵՎՐՈՊ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.013 Սիուիդ (Seaweed) ալգինաթթու, մաննիտոլ, N, K2O, Mg, Ca, S 10-20%, 4-8%, 0.8-1.5%, 1-2%, 0.5-3%, 1-3%, <2% հեղուկ ՖՐԱՆՍԻԱ, «ՋԵՆԱՌԱԼ ՀԻԴՐՈՊՈՆԻԿՍ ԵՎՐՈՊ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
10.014 Տրիանում-Պ (Trianum-P) Trichoderma harzianum Rifai T-22շտամ 1.15% (1×109ԳԱՄ/գ(11.5գ/կգ)) փոշի ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, ԿՈՊՊԵՐՏ ԲՎ 17.03.2025թ.
10.015 Տրիանում-Գ (Trianum-G) Trichoderma harzianum Rifai T-22շտամ 1% (1×108 ԳԱՄ/գ(10գ/կգ)) հատիկներ ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, ԿՈՊՊԵՐՏ ԲՎ 17.03.2025թ.
10.016 Բիոդուքս, Հ արախիդոնաթթու 0.3 հեղուկ ՌԴ, «ՕՐԳԱՆԻԿ ՊԱՐԿ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
10.017 Գիբբերսիբ Փ Գիբբերելլինային թթուների նատրիումական աղերի խառնուրդ A3, A4, A7 9% փոշի ՌԴ, ՍՊԸ ԱՄ «ՍԻԲԲԻՈՖԱՐՄ» 17.06.2025թ.
10.018 Իզաբիոն ամինաթթուներ և պեպտիդներ 62.5% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, «ՍԻՑԻՏ 2000 Ս.Պ.Ա.» ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 26.08.2025թ.
10.019 Զեամաքս Pseudomonas fluorescens 2% կամ 1×108 ԳԱՄ/գ փոշի ՖՐԱՆՍԻԱ, «ՑԻԲԵԼ ԱԳՐՈՔԵՅՐ» ՓԲԸ 13.04.2026թ.
10.020 Բասֆոլիար Քելպ ՋԼ N, P2O5, K2O, աուքսիններ, ցիտոկիններ, ածխաջրեր, սպիտակուցներ, B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo 0.2%, 1%, 0.1%, 11 մգ/լ, 0.03 մգ/լ, 4.38%, 1.95%, 0.25 մգ/լ, 0.61 մգ/լ, 0.17 մգ/լ, 0.01 մգ/լ, 0.56 մգ/լ, 0.11 մգ/լ ջրային լուծույթ ԹՈՒՐՔԻԱ, ԿՈՄՊՈ ԷՔՍՊՈՐՏ 02.06.2026թ.
10.021 Բասֆոլիար Բլաք H15 ՋԼ օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, K2O 4%,14%, 2% ջրային լուծույթ ԹՈՒՐՔԻԱ, ԿՈՄՊՈ ԷՔՍՊՈՐՏ 02.06.2026թ.
10.022 Վիուսիդ Ագրո ազատ ամինաթթուներ, N 7%, 1.8% հեղուկ ԻՍՊԱՆԻԱ, «ԿԱՏԱԼԻՍԻՍ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.023 Ափեր Ռիզ N, P2O5, K2O, ազատ ամինաթթուներ, պոլիսախարիդներ, միկրոտարրեր 4%, 4%, 3%, 7%, 3% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, «ՄՈՒԳԱՎԵՌՈ ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.024 Ափեր Ռութինգ N, P2O5, K2O, պոլիսախարիդներ, միկրոտարրեր 4%, 8%, 3%, 15% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, «ՄՈՒԳԱՎԵՌՈ ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.025 Էզվել Պլյուս N, P2O5, K2O, ազատ ամինաթթուներ, գլուտամինաթթու, լիզին, գլիցին 3%, 1%, 1%, 30%, 7.2%, 4.2%, 3.6% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, «ՄՈՒԳԱՎԵՌՈ ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
10.026 Փլենթս ֆոր Փլենթս 4-Վիտա K2O, ֆլավոնոիդներ, օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 1.2%, 1%, 20%, 43% հեղուկ ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
10.027 Փլենթս ֆոր Փլենթս 4-Տերրա K2O, հետերոզիդներ, օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 2.5%, 0.8%, 2.2%, 46% հեղուկ ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
10.028 Փլենթս ֆոր Փլենթս 4-Գուդ K2O, օրգանական թթուներ, ֆլավոնոիդներ,օրգանական նյութեր 1.2%, 20%, 1%, 43% հեղուկ ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
10.029 Աթենա Բլենդեդ Քլենս հիպոքլորաթթու 0.028% հեղուկ ԱՄՆ, ԱԹԵՆԱ ՓՐՈԴԱՔԹՍ 06.12.2026թ.
10.030 Ցիրկոն Սրճաթթու, Քլորոգենային թթու, Ցիկորինային թթու 0.005 գ/լ, 0.015 գ/լ, 0.08 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «ՆԷՍՏ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.031 Էպին-Էքստրա 24-էպիբրասինոլիդ 0.025 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «ՆԷՍՏ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.032 Դոմոցվետ Սրճաթթու, Քլորոգենային թթու, Ցիկորինային թթու 0.0025 գ/լ, 0.0075 գ/լ, 0.04 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «ՆԷՍՏ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.033 Նատրակելպ Ֆոր Պլենտ Լիքուիդ Սիուիդ Ascophyllum nodosum ջրիմուռների մզվածք 100% հեղուկ ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ, «ՆԱՏՐԱԿԵԼՊ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
10.034 Մեգաֆոլ N, K2O, օրգանական C 3%, 8%, 9% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, ՎԱԼԱԳՐՈ ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.035 Բենեֆիտ ՊԶ N, օրգանական նյութեր, C 7.2%, 20.6%, 12% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, ՎԱԼԱԳՐՈ ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.036 Ռադիֆարմ N, K2O, օրգանական C, EDTA Zn 3%, 8%, 10%, 0.1% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, ՎԱԼԱԳՐՈ ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.037 Վիվա N, K2O, օրգանական C, EDTA Fe 3%, 8%, 8%, 0.02% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, ՎԱԼԱԳՐՈ ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.038 Սվիտ Մոնո- դի- տրի- և պոլիսախարիդներ, MgO, CaO, B, Zn, ուրինաթթուներ 25%, 1%, 10%, 0.1%, 0.01%, 0.2% հեղուկ ԻՏԱԼԻԱ, ՎԱԼԱԳՐՈ ՍՊԱ 12.04.2027թ.
10.039 Օրգանոսուլ NS օրգանական նյութեր, օրգանական C, ֆուլվինաթթուներ, հումինաթթուներ, ազատ ամինաթթուներ, S, N, P2O5, K2O, MgO, CaO, Fe, Zn 52.5%, 30.45%, 35%, 4.8%, 16%, 16%, 3.3%, 0.25%, 2.05%, 0.25%, 0.15%, 0.07%, 0.02% խտացված կախույթ ԻՍՊԱՆԻԱ, ԱԶՈՒՖՌԵՌԱ Ի ՖԵՌՏԻԼԻԶԱՆՏԵՍ ՊԱԼԼԱՌԵՍ Ս.Ա.Ու. 31.05.2027թ.
10.040 Օրգանոսուլ 20 S SO3, S, օրգանական նյութեր, օրգանական C, ֆուլվինաթթուներ, հումինաթթուներ, N, P2O5, K2O, MgO, CaO, Zn, Mo 52%, 20%, 44.5%, 25.8%, 29%, 9.4%, 0.45%, 0.3%, 4.1%, 0.25%, 0.18%, 0.1%, 0.0005% խտացված կախույթ ԻՍՊԱՆԻԱ, ԱԶՈՒՖՌԵՌԱ Ի ՖԵՌՏԻԼԻԶԱՆՏԵՍ ՊԱԼԼԱՌԵՍ Ս.Ա.Ու. 31.05.2027թ.
10.041 M-Փաուեր Մանիտոլ 0.3% լուծվող խտանյութ ԻՍՊԱՆԻԱ, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
10.042 Էտամոն ֆոսֆորաթթվային դիմեթիլ (2-հիդրօքսիէթիլ) ամոնիում 500գ/լ ջրային լուծույթ ՌԴ, «ԱԳՐՈՍԻՆԹԵԶ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.043 Էտամոն Բիո դիմեթիլ ֆոսֆորաթթվային դիմեթիլիդ (2-հիդրօքսիէթիլ) ամոնիում 10գ/կգ ջրալույծ փոշի ՌԴ, «ԱԳՐՈՍԻՆԹԵԶ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.044 Գիբերելոն գիբերելինային թթուներ 40գ/կգ ջրալույծ փոշի ՌԴ, «ԱԳՐՈՍԻՆԹԵԶ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.045 Կորնեվին 4 (ինդոլ-3-իլ) յուղային թթու 5 գ/կգ թրջվող փոշի ՌԴ, «ԱԳՐՈՍԻՆԹԵԶ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
10.046 Փրիմ Իթրեքս էթեֆոն 480 գ/լ լուծվող խտանյութ ԹՈՒՐՔԻԱ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» ԱՍ 31.05.2027թ.
10.047 Լալիտա 21 Azospirillum brasilense, Bacillus subtilis, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum, Trichoderma virens, Trichoderma viride, հումինաթթուներ 4x107 ԳՁՄ, 1x107 ԳՁՄ, 1x107 ԳՁՄ, 1x105 ԳՁՄ, 1x105 ԳՁՄ, 7x105 ԳՁՄ, 30 գ/լ հեղուկ ԱՄՆ, ԱՍԵԼԱ ԲԻՈԹԵՔ 27.09.2027թ.
10.048 Լինքս 6-բենզիլադենին+գիբերելին A4/A7 18,8 գ/լ+18,5 գ/լ լուծվող խտանյութ ԹՈՒՐՔԻԱ, «ՍԱՖԱ ԹԱՐԻՄ» ԱՍ 27.09.2027թ.
10.049 Կալիումի Հումատ ՋԼԲ հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, K2O 70%, 15%, 12% ջրում լուծվող բյուրեղներ ՉԻՆԱՍՏԱՆ, ՀՈՒՄԱՏԵ (ՏԻԱԲՋԻՆ) ԻՆԹԵՐՆԵՅՇՆԱԼ ԼԻՄԻԹԻԴ 27.09.2027թ.
10.05 Զերեբրա Ագրո Ag, պոլիհեքսամեթիլեն բիգուանիդի հիդրոքլորիդ 500 մգ/լ, 100 մգ/լ ջրային լուծույթ ՌԴ, «ԱԳՐՈՔԻՄԻԱ-ՆՈՎՈՍԵՐԳԻԵՎԿԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
10.051 Զերոմիքս Ալֆա Ag, K, B, Cu, Zn, Mn, Mo, Co, Mg, Fe 0.05%, 0.4%, 0.2%, 0.9%, 0.45%, 0.9%, 0.3%, 0.03%, 0.2%, 0.2% ջրային լուծույթ ՌԴ, «ԱԳՐՈՔԻՄԻԱ-ՆՈՎՈՍԵՐԳԻԵՎԿԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
10.052 Զերոքս Ag 3000 մգ/լ ջրային լուծույթ ՌԴ, «ԱԳՐՈՔԻՄԻԱ-ՆՈՎՈՍԵՐԳԻԵՎԿԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
10.053 Գետերոաուքսին 1-N-ինդոլիլ-3-էթանոաթթու 695 գ/կգ հաբեր ՌԴ, «ՊՍԿ ԹԵՔՆՈԷՔՍՓՈՐԹ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
10.054 Բուտոն Գիբերելինային թթվի նատրիումական աղ 5 գ/կգ ջրալուծ փոշի ՌԴ, «Տեխնոքսպորտ առևտրա-արդյունաբերական ընկերություն» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
10.055 Գետերոաուքսին (ինդոլ-3)-քացախաթթվի կալիումական աղ 950 գ/կգ փոշի ՌԴ, «Տեխնոքսպորտ առևտրա-արդյունաբերական ընկերություն» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
10.056 Տեկամին Վիգոր ծովային ջրիմուռների էքստրակտ, N, օրգանական նյութեր, P2O5, K2O 16%, 10%, 1%, 0.5%, 2.5% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 28.12.2027թ.
11. Ֆերոմոնային թակարդներ
11.006 Տուտա աբսոլուտա (E,Z, Z)-3,8,11- Տետրադեկատրիենիլ ացետատ, (E,Z)-3,8,11-Տետրադեկադիէնիլ ացետատ կարմիր բնական ռետինե հաբեր 9.1 մմ տրամագծով ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ, «ՖԵՐՈԲԱՆԿ» Բի Վի 25.06.2023թ.
11.007 Ռակ 1 + 2 դոդեցենիլ ացետատ 500 հատ 1 հա-ին հեղուկ ԳԵՐՄԱՆԻԱ, «ԲԱՍՖ» ՍԷ 18.03.2024թ.
11.008 Լազիոտրափ կապսուլա ԳԵՐՄԱՆԻԱ, ԲՈՐԳՎԱԼԴՏ ՖԼԱՎՈՐ ԳՄԲՀ 18.03.2024թ.
11.009 Նյու Սերրիկո 100 (ծխախոտի ցեց) U նույնամասնությունների խառնուրդ 4.6-դիմեթիլ-7 - ջրածնաքսինոնան-3 - on and cis/trans-2 - ջրածնաթթու-2.6 - դիեթիլ-3.5 - դիմեթիտետրաջրածին - պիրան կապսուլա ՃԱՊՈՆԻԱ, «ՖՈՒՋԻ ՖԼԱՎՈՐ ԿՈ.» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
11.010 Տուտատեկ (Tutatec®) (E,Z,Z)-3, 8, 11-տետրադեկատրիոն-1- yl-ացետատ + (E,Z)-3, 8-տետրադեկադիեն-1- yl-ացետատ 139.7-146.1 +164.4-171.9 գոլորշիացող պատրաստուկ ԻՍՊԱՆԻԱ, «ՍԵԴՔ ՀԵԼԹԻ ՔՐՈՓՍ» ՍԼ 17.03.2025թ.
11.011 Լոբեսիա Բոտրանա ֆերոմոնային գրավիչ E7, Z9- դոդեկադիենիլ ացետատ, E-7-դոդեկենիլ ացետատ - ռետինե թիթեղ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱՍԵԼ ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.012 Սիդիա Պոմոնելա ֆերոմոնային գրավիչ E, E-8, 1-դոդեկադիեն-1-ոլ, տանձի էսթեր - ռետինե թիթեղ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱՍԵԼ ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.013 Տուտա Աբսոլուտա Օպտիմա ֆերոմոնային գրավիչ (E,Z,Z)-3, 8, 11-տետրադեկատրիենիլ ացետատ - ռետինե թիթեղ ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱՍԵԼ ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.014 Տուտա Աբսոլուտա Գել (E,Z,Z)-3, 8, 11-տետրադեկատրիենիլ ացետատ - պարաֆինային էմուլսիա ՄԻԱՑՅԱԼ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՌԱՍԵԼ ԱյՓիԷմ ՍՊԸ 13.04.2026թ.
11.015 Իսոնետ-Տ (E,Z,Z)-3.8, 11-տետրադեկատրիոն-1 -yl ացետատ + (E,Z)-3.8- տետրադեկադիէն-1-yl ացետատ 65 մգ կամ 32.5 գ /500 ռետինե ճկուն ձող ՃԱՊՈՆԻԱ, «ՇԻՆ-ԷՏՍՈՒ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
11.016 Իսոնետ ԼԵ (E,Z)-7,9-դոդեկադիենիլ ացետատ+(Z)-9- դոդեցենիլ ացետատ 429 մգ/դիսպենսեր ռետինե ճկուն ձող ՃԱՊՈՆԻԱ, «ՇԻՆ-ԷՏՍՈՒ ՔԵՄԻՔԱԼ ԿՕ.» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
Ա Գ Ր Ո Ք Ի Մ Ի Կ Ա Տ Ն Ե Ր
Գրանցման համարը Առևտրային անվանումը Ազդող նյութը Ազդող նյութի պարունակությունը, % Պատրաստուկայինձևը Արտադրող երկիրը, արտադրող կազմակերպության անվանումը Ուժի մեջ է մինչև՝
1.001 Ամկոլոն 12:12:36 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 12%, 12%, 36% փոշի Հորդանան, «Մոդեմ Քոմփանի ֆոր ֆեռտիլայզեռ Փռոդաքշըն» 05.10.2021թ.
1.002 Ամկոլոն 20:20:20 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 20%, 20%, 20% փոշի Հորդանան, «Մոդեմ Քոմփանի ֆոր ֆեռտիլայզեռ Փռոդաքշըն» 05.10.2021թ.
1.003 Ագրոլյուշն սփեշալ 316 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, CaO, MgO,TE 13%, 5%, 28%, 2%, 2.5% +TE բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Էվերրիս Ինտերնա-թիոնալ» 05.10.2021թ.
1.004 Ագրոլյուշն Սփեշալ 313 ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, CaO, TE 14%, 7%, 14 %, 14% +TE բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Էվերրիս Ինտերնա-թիոնալ» 05.10.2021թ.
1.005 Կրիստա MKP Ֆոսֆոր P2O5, կալիում K2O, KH2PO4 52%, 34% բյուրեղներ Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» 05.10.2021թ.
1.006 Կրիստա MAP ամոնիումի դիհիդրոգեն ֆոսֆատ, NH4H2PO4, (ազոտ N, N-NH4, ֆոսֆոր P2O5, ֆոսֆոր P) 12%, 12%, 61%, 26.6% բյուրեղներ Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ» 05.10.2021թ.
1.007 Կրիստա SOP կալիումK2O, K,ծծումբSO4, S, K2SO4 52%, 43%, 45%, 18% բյուրեղներ Չիլի, «ՍՔՄ Սալար» 05.10.2021թ.
1.008 Կրիստա K Պլյուս ընդհանուր ազոտ N, նիտրատ NO3-N, կալիում K2O, կալիում K 13.7%, 13.7%, 46.3%, 38.4% բյուրեղներ Չիլի, «ՍՔՄ Սալար» 05.10.2021թ.
1.009 Կրիստա MgS մագնեզիում Mg, սուլֆատ SO3, MgSO4x 7H2O 16%, 32% միատարր բյուրեղներ Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ» 05.10.2021թ.
1,010 Կրիստա MAG մագնեզիում, նիտրատ, Mg(NO3)2 x 6H2O 15%, 11% միատարր բյուրեղներ Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ» 05.10.2021թ.
1.011 Յարա Լիվա Կալցինիտ ջրում լուծելի կալցիումի նիտրատ (ընդհանուր ազոտ N, նիտրատ NO3, ամոնիում N-NH4, կալցիումCaOCa, Ca 15.5%, 14.4%, 1.1%, 26.5%, 19% հատիկներ Նորվեգիա, «Յառա Նորգ» 05.10.2021թ.
1.012 Յարա Վիտա Ռեքսոլին D Fe12 երկաթ, C14H18N3O10FeHNa 11.6% բյուրեղներ Նիդեռլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆաքշընըլ Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.013 Յարա Վիտա Ռեքսոլին Q 40 երկաթ Fe (DTPA), խելատացող երկաթ Fe-EDDAA), C18H16FeN2O6Na 6%, 4% միկրո հատիկներ Նիդեռլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆաքշընըլ Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.014 Կրիստալոն Յելոու 13-40-13 + միկրո ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, միկրո 13%, 40%, 13%, +միկրո բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.015 Կրիստալոն Քուքումբեր 14-11-31 + 2.5Միկրո ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, միկրո 14%, 11%, 31 %, +2.5% բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.016 Կրիստալոն 18-18-18 Սփեշըլ ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 18%, 18%, 18% բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.017 Կրիստալոն 20-20-20 Պլյուս ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.018 Կրիստալոն Բրաուն 3 + 11 + 38 + 4 MgO + միկրո ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, 4MgO, միկրո 3%, 11%, 38%, 4% +միկրո բյուրեղային փոշի Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն» 05.10.2021թ.
1.019 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 20-20-20 + ՄԵ ազոտ, ֆոսֆոր կալիում, ՄԵ 20%, 20%, 20%+ՄԵ բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1,020 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 9-10-38 + 3MgO + ՄԵ ազոտ, ֆոսֆոր կալիում, MgO, ՄԵ 9%, 10%, 38%, 3% +ՄԵ բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.021 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 13-40-13 + HME ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, HME 13%, 40%, 13%+HME բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.022 Հայֆա Կալ ԳԳ կալցիումի նիտրատ (ազոտ, կալցիում) 15.5%-0-0+ 26.5CaO հատիկներ Սլովակիա, Դուսլո Ա.Ս. 05.10.2021թ.
1.023 ԲիտտերՄագ մագնեզիումի սուլֆատ 0-0-0+16 MgO+32SO3 բյուրեղներ Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.024 Հայֆա ՄԿՊ Ֆոսֆոր, կալիում 52%, 34% սպիտակ բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.025 Մուլտի-Կ ԳԳ ազոտ, կալիում 13.5%, 46.2% պինդ բյուրեղյա փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 05.10.2021թ.
1.026 Եռակի սուպերֆոսֆատ դիֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5 46% մոխրագույն բյուրեղային հատիկներ Չինաստան, «Յունան Մինգչենգ Ֆերթիլայզեր Կօ» 05.10.2021թ.
1.027 Կալիումի քլորիդ կալիում (K2O) 60% փոշի Բելառուս, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 05.10.2021թ.
1.028 ԱՖ ամինաթթուներ, վիտամիններ 0.0001 գ/լ, 0.00001 գ/լ հեղուկ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 15.11.2021թ.
1.029 Ազոֆո-ԱՖ ազոտոբակտերներ նվազագույնը 0.1 մլրդ բջիջ/մլ հեղուկ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 15.11.2021թ.
1,030 Ազոֆոբակտերին – ԱՖ ազոտոբակտերներ նվազագույնը 0.004 մլրդ բջիջ/գ գրանուլներ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 15.11.2021թ.
1.031 Իզաբիոն ամինային թթուներ և պեպտիդներ 62,5% հեղուկ Իտալիա «Սիցիտ 2000 ՍՊԸ» ընկերություն 15.11.2021թ.
1.032 Լիգնոհումատ հումինային աղեր միկրո և մակրո էլեմենտներ 80-90% 12,8% փոշի Ռուսաստան Սանկտ Պետերբուրգ 15.11.2021թ.
1.033 Մոֆկալ 12-0-0-5-15 ազոտ(N), մագնեզիում(MgO), կալցիում(CaO) 12%, 5%, 15% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.034 Ամկոպաստ 15-20-50 + TE ազոտ(N), ֆոսֆոր(P2Օ5), կալիում(K2Օ) + միկրոտարրեր 15%, 20%, 50% մածուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.035 Ֆերտ Ուան ազոտ(N), ընդհանուր ամինաթթուներ 9.75%, 61% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.036 Ամկո Կտսի 0-0-36 + 50% օրգանական նյութ կալիում(K2Օ), օրգանական նյութ 36%, 50% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.037 Կրիստա ՄԿՊ /Մոնոկալիումի ֆոսֆատ/ K2Օ, P2Օ5 34% miո., 51.5% miո. պինդ, ջրալույծ նյութ Չինաստան, «Բիլաքի Քո.» ՍՊԸ 29.12.2021թ.
1.038 Ամկոլոն սուսպենզիա 24-24-18 + 1.5 MgՕ + Միկրոտարրեր ազոտ(N), ֆոսֆոր(P2Օ5), կալիում(K2Օ), մագնեզիում (MgՕ), միկրոտարրեր Fe, B, Zn, Mn 24%, 24%, 18%, 1.5% սուսպենզիա Հորդանան, Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր «Մոդեռն փրոդաքշն» ՍՊԸ 29.12.2021թ
1.039 Երկաթի խելատ ջրում լուծվող երկաթ, խելատացնող երկաթ Fe-EDDHA _ մուգ կարմիր կամ սև ջրափոշի Գերմանիա, «ԲԱՍՖ ՍԵ» 29.12.2021թ.
1,040 Երկաթի խելատ 6% երկաթ DTPA 6% դեղնադարչնագույն գույնի հեղուկ Նիդերլանդներ, «Բիրոն Բի Վի» 29.12.2021թ.
1.041 Մոնոկալիումի ֆոսֆատ K2Օ, K, P2Օ5, P 34% miո., 28.2%, 51.5%, 22.6% սպիտակ, բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Սինոֆոս Ինտերնեյշնլ Կո. Լիմիտեդ» 29.12.2021թ.
1.042 Բել-Ֆերտ ազոտ-ֆոսֆոր-կալիում կոմպլեքս միացություն 16%, 16%, 16%, 6% գրանուլացված հատիկներ Բելառուս, «Գոմելսկիյ քիմիական գործարան» ԲԲԸ 29.12.2021թ.
1.043 Իդրոն NPK 10-40-10 (MgO 2%) N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 10%,40%, 10%, 2% փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.044 Իդրոն NPK 15-5-35 (MgO 2.5%) N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 15%, 5%, 35%, 2.5% փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.045 Ագրովիտ Լ B, Cu, Fe:EDTA խելատ, Mn, Mo, Zn 0.2%, 0.5%, 0.4%, 1%, 0.02%, 1% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.046 Կ-Ֆերտ NPK 15-15-15 (SO35%) N, P2O5, K2O, SO3 15%, 15%, 15%, 5% հատիկներ (գրանուլներ) Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.047 Կ-Սոլ NPK 20-20-20 + MKE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.048 Ամոնիումի նիտրատ /հեղուկ/ N 18% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Բիրոն Բի Վի» 02.03.2022թ.
1.049 Կալցիումի նիտրատ N, N-NO3, N-NH4, CaO,Ca 15.5%, 14.3%, 1.2%, 26.3%, 18.8% հատիկներ Չեխիա, «Լովոքեմի ա. ս.» 02.03.2022թ.
1,050 Հատիկավոր միզանյութ N 46% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Յառա Սլուիսկիլ» 02.03.2022թ.
1.051 Վակեր Տաբակ Արիա 10-52-10 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 52%, 10% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.052 Վակեր Արիա 19-19-19 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 19%, 19%, 19% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.053 Վակեր Ալգորա Արիա 14-14-14 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 14%, 14%, 14% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.054 Վակեր Միքս Արիա Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, ամինաթթուներ 4.2%, 2.7%, 2.4%, 1%, 0.3%, 0.06%, 22% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.055 Վակեր Արմիտեքս Արիա Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo,Co 5%, 2.5%, 2.5%, 1.5%, 0.4%, 0.04%, 0.02% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.056 Վակեր Արիա Fe Fe, ամինաթթուներ 10%, 30% փոշի Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո» 02.03.2022թ.
1.057 Մաստեր Սուպրեմե Ստարտեր 11-42-11 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 42%, 11% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.058 Սոլուպոտաշ K2SO4, K2HSO4 >85%, <15% հատիկներ (գրանուլներ) Բելգիա, «Տեսենդերլո չեմի» Ն.Վ. 02.03.2022թ.
1.059 Մաստեր Սուպրեմե Ֆլովերինգ 8-24-24 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 24%, 24% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1,060 Ռադիֆարմ N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C), Zn 3%, 1%, 2%, 8%, 10%, 0.1% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.061 Ֆերրիլենե տրիում Fe, Fe:EDDHA խելատ, Fe:EDDHSA խելատ, Mn, Mn:EDTA խելատ 6%, 1%, 3%, 1%, 1% միկրոգրանուլներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.062 P 54 H3PO4 >70% - <80% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.063 Մաստեր 3-11-38 + 4 N, P2O5, K2O, SO3 + միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 25% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.064 Բորոպլյուս բորաթթվի բարդ միացություն 2-ամինոէթանոլի հետ > 11% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.065 Կալբիտ Ց CaO 15% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.066 Մաստեր Սուպրեմե Ռիպենինգ 5-10-40 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 10%, 40% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.067 Մաստեր 13-40-13 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.068 Պլանտաֆոլ 5-15-45 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 15%, 45% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.069 Պլանտաֆոլ 10-54-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 54%, 10% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1,070 Մաստեր 15-5-30 + 2 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 5%, 30% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.071 Մաստեր 3-37-37 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 37%, 37% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.072 Բրեքսիլ մուլտի MgO, Fe, Mn, Zn, B 8.5%, 4%, 4%, 1.5%, 0.5% միկրոգրանուլներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.073 Ֆերտիպլյուս 4-3-3 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 4.2%, 3%, 2.8% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Ֆերմ-Օ-Ֆիդ» Բի Վի 02.03.2022թ.
1.074 Վիվա N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C), Fe 3%, 1%, 2%, 8%, 8%, 0.02% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.075 Մեգաֆոլ N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C) 3%, 1%, 2%, 8%, 9% հեղուկ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.076 Կալցիումի նիտրատ N, CaO 15.5%, 27% հատիկներ Պորտուգալիա, «ԱԴՊ-ֆեր-տիլիզանտես» Ս.Ա. 02.03.2022թ.
1.077 Պլանտաֆոլ 30-10-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 10%,10% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.078 Մաստեր 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 02.03.2022թ.
1.079 Ամոնիումի նիտրատ (Փորոուս Փրիլլս) N 34,4% ծակոտկեն գրանուլներ ԻԻՀ, «Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն» 16.03.2022թ.
1,080 Ամոնիումի նիտրատ (ֆերտիլայզեր) N 34,4% գրանուլներ ԻԻՀ, «Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն» 16.03.2022թ.
1.081 Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.082 Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.083 Ամոնիակային սելիտրա Ա տեսակի N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.084 Ամոնիակային սելիտրա (ծակոտկեն) N 34,4% գրանուլներ ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.085 Կարբամիդ Բ N 46,2% գրանուլներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.086 Նուտրիվանտ Դրիփ 19-19-19 N, P2O5, K2O 19%, 19%, 19% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.087 Նուտրիվանտ Դրիփ 11-9-34 N, P2O5, K2O 11%, 9%, 34% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.088 Նուտրիվանտ Պլյուս Դդմազգիներ 6-16-31 N, P2O5, K2O 6%, 16%, 31% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.089 Մուգասոլ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1,090 Նուտրիվանտ Պլյուս Պտղատուներ 12-5-27 N, P2O5, K2O 12%, 5%, 27% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.091 Մուգասոլ 10-52-10 + TE NH4, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 52%, 10% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.092 Նուտրիվանտ Պլյուս Լոլիկ 6-18-37 N, P2O5, K2O 6%, 18%, 37% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.093 Նուտրիգոլդ 12-12-36 + ME N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.094 Նուտրիվանտ Դրիփ 12-6-28 N, P2O5, K2O 12%, 6%, 28% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.095 Մուգասոլ 30-06-06 + TE NH4, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 6%, 6% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.096 Մուգասոլ 12-12-36 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.097 Նուտրիվանտ Պլյուս Խաղող 0-40-25 P2O5, K2O 40%, 25% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.098 Նուտրիվանտ Դրիփ 3-10-37 N, P2O5, K2O 3%, 10%, 37% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.099 Կարբամիդ N 46,2% սպիտակ բյուրեղներ ԻԻՀ, «Քերմանշահ նավթաքիմիական արդյունաբերու-թյան ընկերություն» 16.03.2022թ.
1,100 Նուտրիվանտ Պլյուս Կարտոֆիլ 0-43-28 N, P2O5, K2O 0%, 43%, 28% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.101 Նուտրիվանտ Պլյուս Հացահատիկային 6-23-35 N, P2O5, K2O 6%, 23%, 35% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.102 Ամոնիումի նիտրատ N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Ջի Էս Էյ Շարժ Կո» Ը 16.03.2022թ.
1.103 Ամոնիումի նիտրատ (ծակոտկեն) N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Ջի Էս Էյ Շարժ Կո» Ը 16.03.2022թ.
1.104 WS NPK 13-40-13 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.105 WS NPK 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.106 WS NPK 12-12-36 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.107 WS NPK 18-18-18 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 16.03.2022թ.
1.108 Նուտրիվանտ Դրիփ 11-8-35 + 3CaO N, P2O5, K2O, CaO 11%, 8%, 35%, 3% փոշի Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ 16.03.2022թ.
1.109 Իդրոպոտաշ K2O, N 30%, 5% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1,110 Աուռեա 34 N, NH4, SO3 34%, 11%, 28% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.111 Ռայկատ Ստարտ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 4%, 8%, 3% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.112 Ֆլորոն N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 1%, 10%, 10% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.113 Կալիումի մոնոֆոսֆատ P2O5, K2O + միկրոտարրեր 52%, 34% բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.114 Էզվել N + միկրոտարրեր 8% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.115 Մաջիկոլոր 11-5-11 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 5%, 11% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.116 Աուռեա 46 N 46% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.117 Ֆորքուելատ խելատացված երկաթ` EDDHA 3,5% փոշի Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.118 Ուռեա Ֆոսֆատ N, P2O5+միկրոտարրեր 18%, 44% բյուրեղային փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.119 Լիքուիֆոս 54 P2O5 54% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1,120 Նեմագոլդ օրգանական միացություններ խտությունը` 1.23գ/սմ3 հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.121 Կելիկ Կալիում K2O, EDTA 50%, 4.5% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.122 Դիսպերսալ CaO, MgO 12.3%, 0.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.123 Ռեգյուս-pH N, P2O5 4%, 25% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.124 Ֆորտիկ-40 K2O 28% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.125 Ֆերտիմիքս-Zn ջրալույծ Zn 7,5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.126 Ֆերտիմիկրո B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 0.4%, 0.41%, 5.25%, 3.1%, 0.1%, 0.8% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 16.03.2022թ.
1.127 Ամոնիակային սելիտրա N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.128 Ամոնիակային սելիտրա N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) Վրաստան, «Ռուստավի Ազոտ» ԲԸ 16.03.2022թ.
1.129 Նիտրոամոֆոսկա 16:16:16 N, P2Օ5, K2Օ 16%,16%,16% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1,130 Կրիստալոն սկարլետ 7.5:12:36 N, P2Օ, K2Օ 7,5%,12%,36% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 11.04.2022թ.
1.131 Ազոֆոսկա ՋԼՀ N, P2Օ5, K2Օ 16%,16%,16% Ջրում լուծվող հատիկներ ՌԴ «Դորոգոբուժ» ԲԲԸ 11.04.2022թ.
1.132 Ազոֆոսկա N:P:K:(MgՕ + SՕ3) + միկրոտարրեր 13,3%, 6,1%, 17,1, (4,5 + 21,0) հատիկներ (գրանուլներ) Լեհաստան «Գրուպա ինկօ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1.133 Ամոնիումի նիտրատ N 34,4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ «Դորոգոբուժ» ԲԲԸ 11.04.2022թ.
1.134 Ֆլորովիտ N:P:K: + միկրոտարրեր 3,0%, 0,0%, 2,0% հեղուկ Լեհաստան «Գրուպա ինկօ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1.135 Նուտրիգոլդ 20:20:20 + ME N, P2Օ5, K2Օ + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ԲԸ 11.04.2022թ.
1.136 Վոլֆ լե ռասեն-լանգզեիտդյունգեր պրեմիում N, P2O5, K2O(MgՕ) + միկրոտարրեր 30%, 5%, 9%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Գերմանիա Վոլֆ-Գարդեն 05.05.2022թ.
1.137 Ռասեն - լանգ - զեիտդյունգեր LD700A28 + 7( + 2) N, P2O5, K2O(MgՕ) + միկրոտարրեր 28%, 0%, 7%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Գերմանիա Վոլֆ-Գարդեն 05.05.2022թ.
1.138 Ամոնիումի նիտրատ N 34.4% Հատիկներ (գրանուլներ) Ուզբեկստան «Նավոյազոտ» 05.05.2022թ.
1.139 Ամոնիումի նիտրատ 34-0-0 N 34.4% Հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ «Շիրազի նավ-թաքիմիական ընկերություն» 05.05.2022թ.
1,140 Ամոնիումի սուլֆատ 21 N 21% Հատիկներ (գրանուլներ) Մեծ Բրիտանիա «Գրեն բեստ» ՍՊԸ 05.05.2022թ.
1.141 Սիերրաֆորմ ԳՏ 18 + 6 + 18 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O(MgO) + միկրո-տարրեր 18%, 6%, 18%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Նիդերլանդներ «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 05.05.2022թ.
1.142 Սիերրաֆորմ ԳՏ 22 + 5 + 11 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O(MgO) + միկրո-տարրեր 22%, 5%, 11%, 2% Հատիկներ (գրանուլներ) Նիդերլանդներ «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 05.05.2022թ.
1.143 Կարբամիդ N 46.2% բյուրեղներ ԻԻՀ Քերմանշահ նավ-թաքիմիական արդյունաբերական ընկերություն 05.05.2022թ.
1.144 Օլիգո Օպտիմում Այրոն EDDHA 6%(4.0% 0-0) Fe 6% Միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Վան Իպերեն Ինթերնեյշնլ ԲիՎի 05.05.2022թ.
1.145 Գրանուլացված կոմպոստ թռչնաղբից օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O միկրոտարրեր 75%, 4% 3% 3% 7.3% Հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ «Բիոգրան» ՍՊԸ 05.05.2022թ.
1.146 Ապպաաչի հայտեկ Հումինային թթու, ֆուլվոթթու K2O 60% 14% 8% Բյուրեղային փոշի Չինաստան «Առաջին վստահություն» միջազգային միավորում 05.05.2022թ.
1.147 Նուտրիսոլ 9-18-36 N, P2O5, K2O MgO + միկրոտարրեր 9%, 18%, 36%, 2% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.148 Նուտրիսոլ 30-10-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 10%, 10% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.149 Նուտրիսոլ 15-5-30 N, P2O5, K2O MgO + միկրոտարրեր 15%, 5%, 30%, 2% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1,150 Նուտրիսոլ 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.151 Նուտրիսոլ 14-8-21 N, P2O5, K2O, CaO, MgO + միկրոտարրեր 14%, 8%, 21%, 8%, 2% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1.152 Կարբամիդ N 46,2% բյուրեղներ ԻԻՀ, «Խորասանի Նավթաքիմիական ընկերություն» 08.06.2022թ.
1.153 Մագնիզալ N, MgO 11%, 16% փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 08.06.2022թ.
1.154 Հայֆա սոպ K2O, K, SO3, S 51%, 42.3%, 45%, 18% հատիկներ (գրանուլներ) Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 08.06.2022թ.
1.155 Պոլի-Ֆիդ Դրիպ 12-5-40 + 2 MgO N, P2O5, K2O MgO + միկրոտարրեր 12%, 5%, 40%, 2% փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 08.06.2022թ.
1.156 Կրիստալոն Ռեդ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ. Վ. 08.06.2022թ.
1.157 Յարա Վիտա Տենզո Կոկտել B, Ca-EDTA, Cu-EDTA, Fe-EDTA, Fe-DTPA, Mn-EDTA, Zn-EDTA, Mo 0.52%, 2.57%, 0.53%, 2.10%, 1.74%, 2.57%, 0.53%, 0.13% փոշի Նիդերլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆունկցիոնալ Քեմիքալս Բ. Վ.» 08.06.2022թ.
1.158 Ամոնիումի սուլֆատ N 20.5±0.5% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Ֆատեհ ֆառավառ Կիմիա Քեմիքալ Ինդուստրիս Մանտաչեյ Վիզհե Իգհտեսադի Շիրազ» 08.06.2022թ.
1.159 Ֆոսֆոգիպս գյուղատնտեսության համար Ca2SO4*2H2O 96% բյուրեղներ ՌԴ, «Եվրոքիմ-Բմու» ՍՊԸ 08.06.2022թ.
1,160 Իտալպոլլինա 4-4-4 N, P2O5, K2O, C 4%, 4%, 4%, 41% հատիկներ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.161 Թրեիներ N, C 5%, 19.5% ջրային լուծույթ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.162 Մադեիրա 5-5-12 N, P2O5, K2O, C 5%, 5%, 12%, 30% հատիկներ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.163 Ֆուլետ 5-3-12 N, P2O5, K2O, C 5%, 3%, 12%, 31% հատիկներ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.164 Սկուդո Cu, C 9%, 19% ջրային լուծույթ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.165 Ֆոսֆիդ-Ուան 3-30-15 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 30%, 15% ջրային լուծույթ Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.166 Ռոսասոլ 12-12-36 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.167 Ռոսասոլ 20-20-20 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.168 Ռոսասոլ 10-54-10 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 54%, 10% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.169 Ռոսասոլ 8-4-45 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 4%, 45% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1,170 Ռոսասոլ 12-3-43 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 3%, 43% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.171 Ռոսասոլ 21-21-21 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 21%, 21%, 21% փոշի Բելգիա, «Ռոսիեր» ԲԸ 22.06.2022թ.
1.172 Կարբամիդ N 46,2% բյուրեղներ ԻԻՀ, «Շիրազի Նավթաքիմիական ընկերություն» 22.06.2022թ.
1.173 Ագրոլուշըն pHլոու 151 10-50-10 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.174 Ագրոմաստեր 11-11-21 + 14SO3 N, P2O5, K2O, SO3 11%, 11%, 21%, 14% հատիկներ Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա» 20.07.2022թ.
1.175 Նովա N-K 13.5-0-46 N, K2O 13.5%, 46% փոշի (բյուրեղներ) Չինաստան, «Մոնբանդ Սփեշալթի Ֆերտիլայզերս Կօ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.176 Նովա ՊեԿասիդ 0-60-20 P2O5, K2O 60%, 20% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.177 Սոլինուր ՋիԹի 20-7-20 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 20%, 7%, 20%, 2% փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.178 ՆովաMAG-S 16MgO + 32SO3 MgSO4, MgO, SO3 48.5%, 16%, 32% փոշի Հնդկաստան, «Մանի Ագրո Քեմ» 20.07.2022թ.
1.179 Նովա սոպ 0-0-50 + 43SO3 K2O, SO3 50%, 43% հատիկներ Շվեդիա, «Կեմիռա Կեմի ԱԲ» 20.07.2022թ.
1,180 Նովա կալցիում 15.5-0-0 + 26.5CaO N, CaO 15.5%, 26.5% հատիկներ Չինաստան, «Մոնբանդ Սփեշալթի Ֆերտիլայզերս Կօ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.181 Սոլինուր ՋիԹի 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% հատիկներ Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.182 Նովա ՊեաԿ P2O5, K2O 52%, 34% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.183 Ագրոլիֆ Պովեր Տոտալ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.184 Ագրոլիֆ Պովեր Մագնեզիում 10-5-10 + 16 MgO + 32SO3+ TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 10%, 5%, 10%, 16%, 32% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.185 Ագրոմաստեր 15-24-10 + 2 MgO + 8SO3 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 15%, 24%, 10%, 2%, 8% հատիկներ Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա» 20.07.2022թ.
1.186 Ագրոլիֆ պովեր հայ 15-10-31 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 10%, 31% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.187 Ագրոլիֆ քրոպ պոտատո 5-36- 25 + 2 MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 5%, 36%, 25%, 2% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.188 Ագրոլիֆ Պովեր Կալցիում 11-5-19 + 9 CaO + 2.5MgO + TE N, P2O5, K2O, CaO, MgO + միկրոտարրեր 11%, 5%, 19%, 9%, 2.5% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.189 Սոլինուր ՋիԹի 10-5-39 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 10%, 5%, 39%, 2% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1,190 Սոլինուր ՋիԹի 14-6-23 + 2MgO + TE N,P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 14%, 6%, 23%, 2% բյուրեղային փոշի Իսրայել, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ Բիվի 20.07.2022թ.
1.191 Ագրոմաստեր 25-5-10 + 22 SO3 N, P2O5, K2O, SO3 25%, 5%, 10%, 22% հատիկներ Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա» 20.07.2022թ.
1.192 Լոմբրիկո մոլ 75 N, K2O, ընդհանուր օրգանական նյութեր, ընդհանուր հումինային մզվածք 4.3%, 3.4%, 30%, 24% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.193 Ամինոլոմ բորո B, ամինաթթուներ 10%, 2% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.194 Ամինոլոմ ֆռոստ N, ամինաթթուներ, ընդհանուր օրգանական նյութեր 2%, 12%, 18% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.195 Լոմբրիկո նեմատ-X N, P2O5, ընդհանուր օրգանական նյութեր, ամինաթթուներ 5%, 2%, 20%, 6% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.196 Ամինոլոմ էնգորդե N, K2O, ազատ ամինաթթուներ 0.5%, 20%, 3% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.197 Ամինոլոմ էնզիմատիկո 30% N, Mn, Zn, ազատ ամինաթթուներ 3.5%, 1.5%, 1.5%, 30% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.198 Բրոտոլոմ կոբրե Cu, Mn, Zn, սուլֆատային միացություններ 4.5%, 0.75%, 0.5% հեղուկ Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.199 Հեղուկ կոմպլեքս պարարտանյութ 8-4-9 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 4%, 9% հեղուկ Բելառուս, «Գոմելսկի քիմիական գործարան» 20.07.2022թ.
1,200 Կալիումի սուլֆատ K2O, SO4, S, Cl 52%, 53%, 18%, 1% բյուրեղային փոշի Չիլի, «Էս Քյու Էմ Ինդաստրիալ Էս Էյ» 20.07.2022թ.
1.201 Ֆլեքսիլ P N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.202 Ֆլեքսիլ քուալիթի N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7%, 6%, 44% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.203 Ֆլեքսիլ 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 20.07.2022թ.
1.204 Կամաբ 26 N, K2O, CaO, MgO, B, SO3, ամինաթթուներ 10%, 5%, 10%, 2%, 0.1%, 1.2%, 0.35% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 20.07.2022թ.
1.205 Ֆարմամին-Մ CaO, MgO, B, Zn, Zn EDTA-ի հետ խելատացված 8.4%, 1.6%, 0.2%, 0.1%, 0.1% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 20.07.2022թ.
1.206 Կոլֆեր 2 Fe (որից խելատացված DTPA-ի և EDDHSA-ի հետ) 4% (2.6%, 1.4%) հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 20.07.2022թ.
1.207 Սուպեր Միքս N, P, Ca + միկրոտարրեր 0.5-3%, 0.1-0.6%, 2-5% շագանակագույն հատիկավոր սուբստրատ ավազի հատիկներով ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1.208 Կենսահումուս օրգանական նյութեր, N, P, K, Ca + միկրոտարրեր 38.5-44.5%, 1.4-3%, 0.7-2%, 0.51-2%, 4-10% հատիկավոր թանձր շագանակագույն սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1.209 Օրգանոմիքս օրգանական նյութեր, N, P, K, Ca + միկրոտարրեր 30.8-55.7%, 1.8-3.5%, 0.31-2%, 0.8-2.5%, 5.2-8% հատիկավոր շագանակագույն սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1,210 Կենսահեղուկ N, P, K, Ca + միկրոտարրեր <700մգ/կգ, 4.000-15.000 մգ/կգ, 20.000-200.000 մգ/կգ, 50.000-200.000 մգ/կգ շագանակագույն ոչ թանձր լուծույթ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 23.08.2022թ.
1.211 «Սմառոդինկա» «Շտապ օգնություն» շարքից N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3.5 գ/լ, 6 գ/լ, 7 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «Տորֆոզավոդ «Ագրոտորֆ» 23.08.2022թ.
1.212 «Ունիվերսալ» «Շտապ օգնություն» շարքից N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7 գ/լ, 10 գ/լ, 12 գ/լ հեղուկ ՌԴ, «Տորֆոզավոդ «Ագրոտորֆ» 23.08.2022թ.
1.213 Ֆլու-ֆերտ PK 20-30 P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 30% գել Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.214 Ֆլու-ֆերտ 20-5-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 5%, 10% գել Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.215 Ֆլու-ֆերտ 15-10-15 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 10%, 15% գել Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.216 Էկոֆոս 36 P2O5 36% հատիկներ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.217 Էներջիկո 33.5 N, SO3 33.5%, 28% հատիկներ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.218 Ն-Ֆիքս Ջի օրգանական ածխածնային միացություններ, մակրո և միկրո սնուցող նյութեր 20,35% գրանուլներ Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.219 Ն-Ֆիքս օրգանական ածխածնային միացություններ, մակրո և միկրո սնուցող նյութեր 20,34% հեղուկ Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1,220 Տրիամին ազատ ամինաթթուներ, պեպտիդներ, ընդհանուր ազոտ, օրգանական նյութ + միկրոտարրեր 10.2%, 10%, 6.6% , 23.6% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.221 Նեմաքուիլ ֆերմենտային սուբստրատ 35% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.222 Քուիսելում B, Cu, Fe + միկրոտարրեր 0.2%, 0.5%, 2% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.223 Ազոֆոսկա (նիտրոամոֆոսկա) մարկա NPK 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% հատիկներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 23.08.2022թ.
1.224 Հիդրոպոնիկա Մապ 12-61-0 N, P2O5 12%, 61% հատիկներ Թուրքիա, «Դոկտոր Տարսա Տարիմ Սանայի Վի Տիգառետ» ՍՊԸ 23.08.2022թ.
1.225 Միտեչ NPK 16-8-24 + ME N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 16%, 8%, 24% փոշի Թուրքիա, «Սեկտոր Տարիմ Կիմիա Գիդա Պազ. Սեն. Վե.Տիս. Ա.Ս. Կոնիա» 23.08.2022թ.
1.226 Մոնոկալիումֆոսֆատ 0-52-34 P2Օ5, K2Օ 52±1%, 34±1% փոշի ՌԴ, «Գիդրոմետալլուրգիչեսկիյ Զավոդ» ԲԲԸ 14.09.2022թ.
1.227 Կալիումի սուլֆատ K2Օ 52±1% հատիկներ ՌԴ, «Գիդրոմետալլուրգիչեսկիյ Զավոդ» ԲԲԸ 14.09.2022թ.
1.228 Մոնոամոնիումֆոսֆատ 12-61-0 N, P2Օ5 12%, 61±1% փոշի Լիտվա, «Լիֆոսա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.229 Էկոբիոֆիդ + ազոտոբակտեր, պալարաբակտեր 107, 106 հեղուկ ՀՀ, ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ 14.09.2022թ.
1.230 Ամոնիումի նիտրատ 18% Հեղուկ N 18% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 27.09.2027թ.
1.231 Միկրոսոլար Երկաթ 6% Fe >6% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.232 Մոնոամոնիումի ֆոսֆատ N, P2Օ5 12±1%, 61±1% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.233 1Կալիումական սելիտրա` ԳՏ N, K >13.5%, >37.6% բյուրեղներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.234 2Կալիումական սելիտրա` ԳՏ գրան. N, K >13.5%, >37.6% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.235 Ամոնիակային սելիտրա N >34.4% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.236 Կալցիումի նիտրատ խտացված N, CaՕ 17±1%, >32% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.237 Միկրոսոլար Ամոնիում + մոլիբդեն 54±2% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.238 Միկրոսոլար բորաթթու B >17% փոշի ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.239 1Մագնեզիումի նիտրատ` Պրեմիում երկջրային N, MgՕ 15±2%, 20±2% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1,240 2 Մագնեզիումինիտրատ` Պրեմիումվեցջրային N, MgՕ 11±2%, 16±2% գրանուլներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.241 3 Մագնեզիումինիտրատ` Հատուկվեցջրային N, MgՕ 11±2%, 16±2% բյուրեղներ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.242 Ն-ԳՕՕՕ 40 (2MgՕ-5SՕ3) N, MgՕ, SՕ3, Zn 40%, 2%, 5%, 0.1% հատիկներ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ 14.09.2022թ.
1.243 Տետրա պլանտամին ջրալույծ K2O, B, երկաթի խելատ EDTA Fe, Mn [խելատ EDTA] 12%, 0.8%, 0.9%, 0.3% հեղուկ Գերմանիա, «Տետրա ԳմբՀ» 14.09.2022թ.
1.244 Տետրա կրիպտո ջրալույծ K2O, B, երկաթի խելատ EDTA Fe, Mn [խելատ EDTA] 12%, 0.8%, 0.9%, 0.3% հաբեր Գերմանիա, «Տետրա ԳմբՀ» 14.09.2022թ.
1.245 Չամպֆուդ սոյայի քուսպ, մանրացված ցորեն 60%, 10% չոր մանրացված հատիկներ Նիդերլանդներ, «Չամպֆուդ փրոդաքշն» 14.09.2022թ.
1.246 Կալիումի ֆոսֆիտ Ֆոսֆոր, կալիում 400 գ/լ, 360 գ/լ հեղուկ ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.247 Անտի սթրեսս կալիում, ազոտ, գլիցին /ամինաթթու/, ֆուլվոթթու, հումինաթթու 2.2%, 2.5%, 5%, 3.3%, 16% հեղուկ ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.248 Նիտրոամոֆոսկա 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% 1-4 մմ տրամագծով մոխրագույն հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.249 Այրոն կարբ երկաթ, խելացված երկաթ, լուծված կալիում, ընդհանուր ազոտ 6.45%, 5.85%, 17.31%, 5.65% փոշի ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1,250 pH Կոնտրոլ օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 50%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.» 27.11.2022թ.
1.251 ԳՅԱՀ 0-52-34 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 52%, 34% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.252 ԳՅԱՀ 0-30-20 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 30%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.253 ԳՅԱՀ 19-19-19 + ՄՏ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 19%, 19%, 19% թրջվող փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.254 ԳՅԱՀ ՄԻՔՍ Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Co, ամինաթթուներ 4.2%, 2.7%, 2.4%, 1%, 0.3%, 0.04%, 0.02%, 22% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.255 ԳՅԱՀ 5-15-30 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 5%, 15%, 30%, 2% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.256 ԳՅԱՀ 10-52-10 N, P2O5, K2O 10%, 52%, 10% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.257 ԳՅԱՀ 0-54-0 + TE P2O5+միկրոտարրեր 54% հեղուկ ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1.258 ԳՅԱՀ 40-40-40 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 40%, 40%, 40% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 06.06.2024թ.
1.259 Երկաթի սուլֆատ Fe 20% փոշի ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա» 27.12.2022թ.
1,260 Ազոֆլեշ N 30% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.261 Մագնա 16 MgO, SO3 16%, 28% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.262 Ռազորմին ազատ ամինաթթուներ, ընդհանուր ազոտ, P2O5, K2O 7%, 4%, 4%, 3% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.263 Նիկալ N, CaO 15.5%, 26.5% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.264 ՆԿ 13 N, K2O 13%, 46% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.265 ՍՕՊ 0-0-51 K2O, SO3 51%, 47% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.266 Տոռո Ֆուերտե 18-46 N, P2O5 18%, 46% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.267 Նիմագ N, MgO 11%, 15% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.268 ՄԱՊ 12-61 N, P2O5 12%, 61% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.269 ԿԱՆ 27 N, CaO, MgO 27%, 10%, 2.5% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1,270 Ֆոսֆիպոտաշ P2O5, K2O 30%, 20% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.271 Ֆերտիմիքս-Fe Fe 7% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.272 Մեգաֆլոր 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.273 ՄԿՊ 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.274 Ուլտրասոլ 15-30-15 + TE Ասիդ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 30%, 15.2% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.275 Ուլտրասոլ 15-30-15 + TE Ասիդ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 30%, 15.2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.276 Սփիդֆոլ Ռութ ՓիԷս 15-25-16 + 2MgO + 0.5B N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 24.9%, 16%, 2.1%, 4.2% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.277 Սփիդֆոլ Ռութ ՓիԷս 15-25-16 + 2MgO + 0.5B N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 24.9%, 16%, 2.1%, 4.2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.278 Ուլտրասոլ 13-7-31 + 3.6 MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 13.9%, 7%, 31%, 3.6%, 7.1% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.279 Ուլտրասոլ 13-7-31 + 3.6 MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 13.9%, 7%, 31%, 3.6%, 7.1% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1,280 Ուլտրասոլ 17-10-27 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 17%, 10%, 27%, 1.8% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.281 Ուլտրասոլ 17-10-27 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 17%, 10%, 27%, 1.8% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.282 Ուլտրասոլ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20.1%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.283 Ուլտրասոլ 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20.1%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.284 Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 15%, 15, 30%, 1% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.285 Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 15%, 15, 30%, 1% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.286 Ուլտրասոլ 12-12-36 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36%, 2% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.287 Ուլտրասոլ 12-12-36 + 2MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36%, 2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.295 Ուլտրասոլ 13-6-40 + TE(0.5% MgO) N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 13%, 6%, 40%, 0.5%, 2.5% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.303 Ուլտրասոլ 18-18-18 + 1MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 1%, 1.5% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.308 Ուլտրասոլ 14-7-29 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 14%, 7%, 29%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.309 Ուլտրասոլ 14-7-29 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 14%, 7%, 29%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1,310 Սփիդֆոլ Կալցիում Փլաս 15-5-23 + 10CaO + TE N, P2O5, K2O, CaO + միկրոտարրեր 15%, 4.8%, 23%, 10% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.311 Սփիդֆոլ Կալցիում Փլաս 15-5-23 + 10CaO + TE N, P2O5, K2O, CaO + միկրոտարրեր 15%, 4.8%, 23%, 10% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.312 Ուլտրասոլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 15%, 15%, 30%, 0.9% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.313 Ուլտրասոլ 15-15-30 + TE N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 15%, 15%, 30%, 0.9% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.314 Ուլտրասոլ 15-8-26 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 8%, 26%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ» 27.12.2022թ.
1.315 Ուլտրասոլ 15-8-26 + 3.4MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 15%, 8%, 26%, 3.4%, 6.7% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.» 27.12.2022թ.
1.316 Ամոնիումի նիտրատ N 34,4% հատիկներ ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ 27.12.2022թ.
1.317 Նիտրոամոֆոսկա 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% 1-4 մմ տրամագծով մոխրագույն հատիկներ ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ 27.12.2022թ.
1.318 Կրիստալ Սպեցիալ NPK 12-8-24 + 9CaՕ + 1.4MgO N, P2O5, K2O, CaO, MgO + միկրոտարրեր 12%, 8%, 24%, 9%, 1.4% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.319 Կրիստալ Բալանս NPK 20-20-20 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20%, 8% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1,320 Կրիստալ Պոտաշում NPK 5-10-40 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 5%, 10%, 40%, 28% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.321 Կրիստալ Պոտաշում NPK 12-12-36 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36%, 10% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.322 Քրոպմաքս N, P, K, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, ամինաթթուներ, վիտամինային կոմպլեքս, պոլիսախարիդներ 2%, 0.4%, 0.02%, 0.55%, 0.2%, 0.03%, 0.05%, 0.055%, 0.07%, 2%, 0.02%, 0.013% հեղուկ Հոլանդիա, «Հոլլանդ ֆարմինգ Բ.Վ.» 27.12.2027թ.
1.323 Կրիստալ Ֆոս NPK 10-52-7 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 10%, 52%, 7%, 5% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.324 Կրիստալ Նիտրոգեն NPK 30-10-10 + TE N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 30%, 10%, 10%, 9% փոշի Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ 27.12.2022թ.
1.325 Ամկոֆերտ 5-70-3 N, P2O5, K2O 5%, 70%, 3% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ 27.12.2022թ.
1.326 Կամոս Մոնո Պոտասիում ֆոսֆատե 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.327 Զարին Մագնեզիումի սուլֆատ MgO 32% MgSO4 32% փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.328 ԶարինNPK + TE + humic Acid 16-8-26 + 2MgO N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 16%, 8%, 26%, 2% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.329 Զարին Կալցիումի նիտրատ 15-0-0 + 19CaO N, CaO 15%, 19% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,330 Կամոս F-G 5-5-5 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 5%, 5% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.331 Կամոս Նիտրոամոֆոս 16-16-16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% գրանուլացված հատիկներ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.332 Կամոս Fr-Ֆերրում 15% երկաթ EDDTA Fe (խելատացող երկաթ) 15% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.333 ԿամոսNPK + TE + humic Acid 50-5-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 50%, 5%, 10% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.334 Կամոս ուռեա N 46,2% սպիտակ բյուրեղներ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.335 Կամոս Մոնո Ամոնիումի ֆոսֆատ 14-61-0 N, P2O5 14%, 61% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.336 Զարին F-Քուքումբեր 14-11-32 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 14%, 11%, 32% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.337 Զարին Նիտրոամոֆոս 18-18-18 N, P2O5, K2O 18%, 18%, 18% գրանուլացված հատիկներ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.338 ԶարինNPK + TE + humic Acid 13-41-13 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 41%, 13% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.339 Զարին NPK + TE (15-10-25) + Zn + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 15%, 10%, 25% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,340 Զարին F-Y 10-5-8 N, P2O5, K2O 10%, 5%, 8% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.341 Զարին NPK + TE + (8-18-4) N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 18%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.342 ԶարինNPK 8-9-30 + TE + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 9%, 30% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.343 Կամոս F-B 5-6-4 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 6%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.344 Զարին F-L-Zn ընդհանուր EDTA (Zn) 10% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.345 Զարին F-O-H 15-3-3 N, P2O5, K2O, հումինաթթուներ, ֆուլվոթթու 15%, 3%, 3%, 14%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.346 ԿամոսF-L-Ph-Po P2O5, K2O 40%, 50% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.347 Կամոս Ֆ-Լ Պոտաշ K2O 50% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.348 ԶարինNPK 8-12-20 + TE + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 12%, 20% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.349 Զարին NPK 11-8-5 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 8%, 5% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,350 ԶարինNPK 10-10-28 + TE + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 10%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.351 Զարին NPK + TE (10-20-0) N, P2O5+միկրոտարրեր 10%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.352 ԶարինNPK 11-18-22 + humic Acid + Zn + Mn + Ca + Mg + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 18%, 22% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.353 ԶարինNPK + TE + humic Acid 12-12-36 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.354 ԶարինF-L 20-20-20 + TE + AA N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.355 Զարին Պոտասիում Նիտրատե 13-0-46 N, K2O + միկրոտարրեր 13%, 46% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.356 ԶարինNPK 11-13-28 + humic Acid + TE + Zn + Mn + Ca + Mg N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 11%, 13%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.357 Կամոս Պոտասիում Սուլֆատ 0-0-52 K2O 52% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.358 Կամոս F-H 3-4-6 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 4%, 6% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.359 Կամոս F-B (Zn + N + P + Mn) N, P2O5+միկրոտարրեր 10%, 20% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1,360 Կամոս F-S 5-0-1 + TE N, K2O + միկրոտարրեր 5%, 1% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.361 Կամոս Անտի Սալտ 5-3-7 + CaO N, P2O5, K2O, CaO 5%, 3%, 7%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.362 Նուտրիսոլ 13-40-13 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% փոշի Իտալիա, «Պուչիոնի» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.363 Կամոս Սուպեր Հումիկ N, ֆուլվոթթու, K2O, B 2%, 6%, 7%, 0.05% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.364 Կամոս Ռոոտ N, P2O5, ֆուլվոթթու, օրգանական նյութեր 1%, 3%, 20%, 20% հեղուկ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.365 Զարին Ֆ-Գռապես 0-41-25 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 41%, 25% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.366 Կամոս Բիումիկ K2O + միկրոտարրեր 3% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.367 Կամոս ամոնիումի նիտրատ N 34.4% հատիկներ ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.368 Կամոս Ֆերոմիկ K2O, Fe, ֆուլվոթթուներ, հումինաթթուներ 3%, 5%, 1%, 11% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.369 Զարին Ֆ-Ֆռուիտե 12-5-28 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 5%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1,370 Զարին F-B 5-6-4 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 6%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.371 Զարին Ֆ-Պոտատո 0-44-28 + TE P2O5, K2O + միկրոտարրեր 44%, 28% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.372 Զարին Ֆ-Վեգետաբս 6-16-32 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 6%, 16%, 32% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.373 Զարին F-pH օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր 50%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.374 Զարին NPK 10-4-3 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 4%, 3% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.375 Զարին Ֆ-Տ 8-5-15 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 5%, 15% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.376 Զարին F-L-CaO CaO, B 10%, 0.5% հեղուկ ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.377 Կամոս երկաթի սուլֆատ Fe 20% փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.378 ԿամոսNPK + TE + humic Acid 20-20-20 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% թրջվող փոշի ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ» 14.03.2023թ.
1.379 Նիտրոամոֆոսկա 14-14-23 N, P2O5, K2O 14%, 14%, 23% հատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1,380 Նիտրոամոֆոսկա 23-13-8 N, P2O5, K2O 23%, 13%, 8% հատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.381 Նիտրոամոֆոսկա 10-26-26 N, P2O5, K2O 10%, 26%, 26% հատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.382 Ազոտո-ֆոսֆորական ծծմբի պարունակությամբ բարդ պարարտանյութ 20-20 մակնիշի N, P2O5, S 20 + 1%,20 + 1%,14 + 1% հատիկներ ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.383 Ազոտական հեղուկ պարարտանյութ KAC-32 N 32 + 0.3% հեղուկ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.384 Ամոֆոս 12-52 մակնիշի N, P2O5 12 + 1%, 52 + 1% հատիկներ ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.385 Միկրոֆոլ կոմբի MgO, B, Cu + միկրոտարրեր 9%, 0.5%, 1.5% փոշի Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.386 Ֆուլվումին օրգանական նյութեր, օրգանական ազոտ և այլն 88.6%, 2.1% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.387 Սպրինտալգա ընդհանուր ազոտ, օրգանական ազոտ, ազոտ/միզաթթվային, օրգանական նյութ 12%, 3.4%, 8.6%, 20.5% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.388 Հիդրոֆերտ 3-11-38 + 4MgO N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 4% փոշի Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.389 Ֆիլլոտոն N, C 6%, 25.2% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1,390 Կրիսս ՆՊԿ 5-8.5-4 N, P2O5, K2O, C 5%, 8.5%, 4%, 3% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 14.03.2023թ.
1.391 Զարին Մոնո Պոտասիում ֆոսֆատե 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ» 14.03.2023թ.
1.392 Պոտանիտ 13-0-46 N, K2O 13%, 46% փոշի Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.393 Ֆենիքս N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7%, 6%, 14% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.394 Մագասուլ 16% MgO, SO3 >16%, >33% փոշի Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.395 Մագանիտ 11-0-0 + 16 N, MgO 11%, 16% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.396 Կալանիտ 15.5% N, CaO 15.5%, 26.3% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.397 Կալասուլ 0-0-50 + 46 K2O, S, SO3 50%, 18%, 45% հատիկներ Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.398 Կալաֆոս 0-52-34 P2O5, K2O 52%, 34% փոշի Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ 14.03.2023թ.
1.399 Քինգ Գարդեն N, P2O5,K2O, օրգանականնյութեր 8%, 8%, 8%, 30% հեղուկ ԻԻՀ, «Մոհամմադհոսեյն Մոհամմադի» 06.04.2023թ.
1,400 Ֆերտիմիքս-Mn Mn 7.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 06.04.2023թ.
1.401 Ֆերտիմիքս-Ca Ca 11.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 06.04.2023թ.
1.402 Դիամոնիումի ֆոսֆատ N, P2O5 18%, 46% բյուրեղներ ԻԻՀ, «Ռազի Նավթաքիմիական Ընկերություն» 06.04.2023թ.
1.403 Ն-Ֆիքս սուպեր կոնցենտրատ 1-3 օրգանական ածխածնային միացություններ 20.34% հեղուկ Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 06.04.2023թ.
1.404 Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-ԴՏՊԱ 11% DTPA խելատացված երկաթ (Fe) 11±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ O.OՍի.Քեյ» 06.04.2023թ.
1.405 Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-ԴՏՊԱ 6% Հեղուկ DTPA խելատացված երկաթ (Fe) 7.6±0.06% հեղուկ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ O.OՍի.Քեյ» 06.04.2023թ.
1.406 Կալցիումի նիտրատ N, CaO 15.5%, 26.3% գրանուլներ Ուկրաինա, «Հիմդիվիժիոն» ՓԲԸ 06.04.2023թ.
1.407 Գռոգռին գռինտա սոլա N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 10.6%, 10%, 26% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.408 Գռոգռին գռինտա կուռբի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 17%, 8%, 22% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.409 Գռոգռին սուբտիլ սոլա N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 7.4%, 11.3%, 37.2% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1,410 Գռոգռին սուբտիլ կուռբի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 9.5%, 11.1%, 35% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.411 Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 12-12 -36 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.412 Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 13-40 -13 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.413 Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 20-20 – 20 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.414 Գռոգռին ֆայվ թոթալ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 13%, 13.1%, 13.1% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.415 Գռոգռին ֆայվ կալի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 11.3%, 6.1%, 17.6% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.416 Գռոգռին ֆայվ նատրի N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 20%, 6.5%, 6.6% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.417 Գռոգռին գել կալցիում-բոր CaO, B 20.6%, 0.35% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.418 Գռոգռին գել միկրո N, SO3 + միկրոտարրեր 6%, 8.15% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.419 Գռոգռին գել բլեք մեջիք N, CaՕ + միկրոտարրեր 8.4%, 13.7% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1,420 Գռոգռին գել ստառտեռ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 9.9%, 17%, 9.8% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.421 Գռոգռին գել վեգետատիվ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 16.5%, 17%, 16.6% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.422 Գռոգռին գել կալցիֆոս N, P2O5+միկրոտարրեր 5.5%, 40% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.423 Գռոգռին գել բռազիկա N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 5.2%, 5.3%, 22.1% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.424 Գռոգռին գել ֆռութ + 2 մագնեզիումի օքսիդ N, P2O5,K2O + միկրոտարրեր 9.9%, 5.9%, 32.4% մածուկ Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ» 06.04.2023թ.
1.425 Սիերրաֆորմ ԳՏ 18-22-5 + TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 18%, 22%, 5% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 25.06.2023թ.
1.426 Եռակի սուպերֆոսֆատ P2O5 46% հատիկներ Մեծ Բրիտանիա, «Գրին Բեստ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.427 Ամոնիումի նիտրատ (ծակոտկեն) N 34.5-35% հատիկներ Թուրքիա, «Իստանբուլ Գուբրե Սանայիի ԱՍ» ԲԸ 25.06.2023թ.
1.428 Վան Իպերեն Օլիգո Մանգան-EDTA 13% EDTA խելատացված մանգան (Mn) 13±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.429 Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-EDTA 13% EDTA խելատացված երկաթ (Fe) 13±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1,430 Վան Իպերեն Օլիգո Ցինկ-EDTA 15% EDTA խելատացված ցինկ (Zn) 15±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.431 Օլիգո Պղինձ-EDTA 15% EDTA խելատացված պղինձ (Cu) 15±0.4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.432 Վան Իպերեն Օլիգո Ազորեն Միքս MgO, B, EDTA խելատացված պղինձ (Cu), EDTA խելատացված երկաթ (Fe), EDTA խելատացվածմանգան(Mn), Mo, EDTA խելատացվածցինկ(Zn) 1.1%, 1.5%, 0.6%, 4%, 3%, 0.05%, 4% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ Օ. Օ Սի. Քեյ» 25.06.2023թ.
1.433 Վան Իպերեն Կալցիում Նիտրատ Գյուղատնտեսական Որակ N, CaO, Ca 15%, 26%, 18.6% գրանուլներ Չեխիա, «Լովոքեմի ա. ս» 25.06.2023թ.
1.434 Վան Իպերեն Կալցիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, CaO, Ca 15.5%, 26.3%, 18.8% գրանուլներ Սլովակիա, «Ադմինիստրատիվնա դուբվոա, Էվ. Նո.» 25.06.2023թ.
1.435 12-12-17 + MgO + TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 12%, 12%, 17%, 2%, 15% գրանուլներ Վիետնամ, «Բակոնկո Քո.» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.436 Գրանուլացված Էն Պե Կա 15-15-15 N, P2O5, K2O, SO3 +միկրոտարրեր 15%, 15%, 15%, 20% գրանուլներ Վիետնամ, «Բակոնկո Քո.» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.437 Քրոփ Կոմպլեքս Թոփ K 12-6-24 N, P2O5, K2O, CaO, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 12%, 6.2%, 24%, 3%, 2%, 10% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն. Վ.» 25.06.2023թ.
1.438 Հիդրոսոլ 17-34-5 N, P2O5, K2O 17%, 34%, 5% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.439 Հիդրոսոլ 30-10-5 N, P2O5, K2O 30%, 10%, 5% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1,440 Հիդրոսոլ 10-6-40 N, P2O5, K2O 10%, 6%, 40% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.441 Սոլտեր 0-53-0 Լ օրթոֆոսֆորական թթու (H3Po4) 70-85% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.442 Ստիկկապ Դիմետրա C, N, օրգանական նյութ 10%, 1%, 30% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.443 Սանկրոպ B, Mn, Zn 0.5%, 0.5%, 1% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.444 Կրիվիտալ N, C, Zn 7.5%, 21.5%, 0.2% հեղուկ սուսպենզիա Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.445 Ակտիֆոս Մագնեզիո N, P2O5, MgO 3%, 27%, 7% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.446 Մաչֆեր ջրալուծ երկաթ (Fe) 6% հատիկներ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.447 Նուտրիսուլ օրգանական նյութեր խոնավ հիմքով, հումինացված օրգանական նյութեր, օրգանական (N) ազոտ, ածխածնի և ազոտի C/N հարաբերությունը 12%, 65%, 0.1%, 29.2 հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.448 Միկո Տեչ PS ջրում լուծելի` B, Fe + EDTA, Mn + EDTA, Mo, Zn + EDTA, MgO 0.5%, 4%, 2%, 0.1%, 1.5%, 6% փոշի Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.449 Մանգանես Խելատո Լ ջրալուծ մանգան (Mn), խելատացված մանգան 4.7%, 4.7% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1,450 Նո-Սկիումա մաքուր պոլիսիլոքսան 25% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.451 Նիտրո Սլոու N, միզանյութ 28%, 26% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.452 Խելատո Fe-Mn 4.2 Լ Fe:DTPA, Mn:EDTA 4%, 2% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.453 Սթար Ֆերտ N, P2O5, օրգանական ածխածին (C) 10%, 5%, 8% հեղուկ Իտալիա, «Դեմետրա Իտալիա» 25.06.2023թ.
1.454 Կարբամիդ N 46% բյուրեղներ Թուրքմենստան «Մարիկարբամիդ» 25.06.2023թ.
1.455 Ջրալուծ NPK 20:20:20 + МЭ N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20±1%, 20±1%, 20±1% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.456 Ջրալուծ NPK 18:18:18 + 3 MgO + МЭ N, P2O5, K2O,MgO + միկրոտարրեր 18±1%, 18±1%, 18±1%, 3±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.457 Ջրալուծ NPK 15:15:30 + 1.5 MgO + МЭ N, P2O5, K2O,MgO + միկրոտարրեր 15±1%, 15±1%, 30±1%, 1. 5±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.458 Ջրալուծ NPK 13:40:13 + МЭ N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր 13±1%, 40±1%, 13±1%, հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.459 Ջրալուծ NPK 6:14:35 + 2MgO + МЭ N, P2O5, K2O + MgO +միկրոտարրեր 6±1%, 14±1%, 13±1%, 2±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1,460 Ջրալուծ NPK 12:8:31 + 2MgO + МЭ N, P2O5, K2O + MgO +միկրոտարրեր 12±1%, 8±1%, 31±1%, 2±0.5% հատիկների հետ խառնված փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 25.06.2023թ.
1.461 Ֆուլվիտ ընդհանուր օրգանական նյութեր, ֆուլվոթթու, N, P2O5, կալիումի օքսիդ 65-70%, 20-25%, 1.5-2%, 1.4-1.8%, 1.8-2.3% հեղուկ ՀՀ, «Էկոպլանտ» ՍՊԸ 28.08.2023թ.
1.462 Նուտերրա NPK 18-18-18+TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18% փոշի Թուրքիա, «Դոկտոր Տարսա Տարիմ Սանայի Վի Տիգառետ» ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.463 Կեյմագ 10-0-40+2MgO N, K2O, MgO 10%, 40%, 2% փոշի Թուրքիա, «Դոկտոր Տարսա Տարիմ Սանայի Վի Տիգառետ» ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.464 ԷՌՏ 23 Պլյուս օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, կալիումի օքսիդ, բետաիններ 1.5%, 11%, 6.1%, 10% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.465 ԼԴ 300 Ա 28+3+7 (+2) N, P2O5, K2O, MgO 28%, 3%, 7%, 2% գրանուլներ Գերմանիա, «ՄՏԴ» 05.10.2023թ.
1.466 Կեմյան P2O5, CaO, MgO, S 16-21%, 19-21%, 0.5%, 10-12% հատիկներ Սաուդյան Արաբիա, «Կեմյան» 05.10.2023թ.
1.467 Գրոու Մաքս B, Mo, Էմուլգատոր, չեզոքացնող նյութեր և կայունացուցիչ 7%, 0.004%, 92.99% մածուցիկ հեղուկ Հնդկաստան, «Դը սայենթիֆիք ֆերթիլայզեր քո փրայվիթ լիմիթեդ» 05.10.2023թ.
1.468 Սուպերնատ 93 օրգանական ազոտ, ջրալույծ կալիումի օքսիդ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին 2.7%, 4%, 10% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.469 Չիֆամին ԲԿ ընդհանուր ազոտ, օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, B, Mn, Zn 8%, 8%, 20%, 0.01%, 0.1%, 0.01% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1,470 Սետ 46 Գրին Mn ջրալույծ, Mn EDTA, Zn ջրալույծ, Zn EDTA 1.5%, 1.5%, 0.5%, 0.5% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.471 Սիներգոն 2000 օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, օրգանական նյութ <50kDa նոմինալ մոլեկուլյար կշռով 6%, 25.2%, 35% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.472 Ալգաչիֆո 3000 օրգանական ազոտ, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին, օրգանական նյութ <50kDa նոմինալ մոլեկուլյար կշռով 2%, 10%, 50% հեղուկ Իտալիա, «Չիֆո Էս. Ար. Էլ» 05.10.2023թ.
1.473 Էվեր Գրին ճարպային ալկոհոլ և լուծիչներ, Էմուլգատոր, չեզոքացնող և կայունացնող օժանդակ նյութեր 80%, 20% մածուցիկ հեղուկ Հնդկաստան, «Դը սայենթիֆիք ֆերթիլայզեր քո փրայվիթ լիմիթեդ» 05.10.2023թ.
1.474 Ռիփ Էքստրա N, Ca, Mg, չեզոք նյութեր 8%, 5%, 1%, 86% հեղուկ Հնդկաստան, «Դը սայենթիֆիք ֆերթիլայզեր քո փրայվիթ լիմիթեդ» 05.10.2023թ.
1.475 Ամոնիումի սուլֆատ N 20.5+0.5% հատիկներ Ֆրանսիա, «Լաֆֆորտ» 05.10.2023թ.
1.476 ՏրիվկոТМ N, P, K 0.08%, 0.31%, 1.78% հեղուկ Ուկրաինա, «ՏրիվկոТМ» կենսապարարտանյութերի գործարան ՍՊԸ 05.10.2023թ.
1.477 32-0-0 N 32% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.478 Չելան Սոլ 12-12-36+TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 12.2%, 12%, 36% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.479 Չելան Սոլ 20-20-20+TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1,480 Չելան KS K2O, օրգանական նյութ 40%, 15% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.481 3S օրգանական թթվի օրգանական աղեր 65-70% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.482 Fe-ավեյ Zn N, EDTA խելատացված ցինկ (Zn), P2O5 3%, 10%, 33% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.483 Միկրո Կառե Fe երկաթ EDDTA Fe 14% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 21.11.2023թ.
1.484 Ավենտրոլ պինոլին, իներտ նյութեր 96%, 4% խտացված էմուլսիա ԱՄՆ, «Միլլեր Քեմիքալ ընդ ֆերտիլայզեր» ՍՊԸ 26.12.2023թ.
1.485 Տերրա Սորբ Կոմպլեքս ազատ ամինաթթուներ, ընդհանուր ազոտ, օրգանական ազոտ, MgO, B, Fe+միկրոտարրեր 20%, 5.5%, 5%, 0.8%, 1.5%, 1% հեղուկ Իսպանիա, «Բիոբերսիա» ՍԱ 26.12.2023թ.
1.486 Օսմոկոտե Տոպդրեսս 19-9-10+2MgO+TE N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 19%, 9%, 10%, 2% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Էվերրսի Ինտերնա-թիոնալ ԲՎ» 26.12.2023թ.
1.487 Օսմոկոտե Տոպդրեսս 5-6 Մեսի 22-5-10+2MgO+0.70Fe N, P2O5, K2O, MgO, Fe 22%, 5%, 10%, 2%, 0.70% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, «Էվերրսի Ինտերնա-թիոնալ ԲՎ» 26.12.2023թ.
1.488 Վան Իպերեն Կալիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ K2O, SO3 51%, 45% փոշի Շվեդիա, «Կեմիրա Քեմի ԱԲ» 26.12.2023թ.
1.489 Վան Իպերեն Ստիմ Փյուր ԱԱ Հեղուկ K2O, N, օրգանական նյութ, ընդհանուր ամինաթթուներ, ջրիմուռի 5%, 2%, 17.5-20, 1%, 6.2%, 85%, > 8% հեղուկ Նիդերլանդներ, ԶՀԼ Քո-փաքաջինգ քոմպանի 20.02.2024թ.
1,490 Մագնուս Պլանտ 12-48-8+ TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 48%, 8% փոշի Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.491 Տերրաֆլեքս NPK 11-40-11+2 MgO + միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր 11%, 40%, 11%, 2% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.492 Տերրաֆլեքս NPK 20-20-20 +միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.493 Հիդրոֆլեքս NPK 21-5-10+2 MgO+միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 21%, 5%, 10%, 2% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.494 Տերրաֆլեքս NPK 4-8-36+3 MgO+միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 4%, 8%, 36%, 3% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԱյՍիԷլ Բելջիում ԷնՎի 20.02.2024թ.
1.495 Ցինկո Խելատո էլլեսետտե Zn EDTA 7% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.496 Կալցիում Կելատե N, C, CaO 4%, 11%, 8% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.497 Մագնուս Պլանտ 30-10-5 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 10%, 5% փոշի Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.498 Շուտքրոպ Լ K2O 10% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.499 Վիտաֆերտ N, C 6.5%, 20% հեղուկ սուսպենզիա Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1,500 Ալգա Վիտալ Պոլի ուրոնային թթուներ, բուսական ծագման ամինաթթուներ, ֆերմենտներ, վիտամիններ (В2,В3,С), ալգինատներ, միկրոտարրեր հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.501 Դեբոր B 11% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.502 20-20-20+ TE Արիա N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի ԻԻՀ, Արիաշիմի Կոոպերատիվ 677 ԿՈ 20.02.2024թ. (ուժը կորցրած)
1.503 Ակտիֆոս Ռամե N, P2O5, Cu 11%, 22%, 4% հեղուկ Իտալիա, Դեմետրա Իտալիա ս.ռ.լ. 20.02.2024թ.
1.504 Ուլտրասոլ ՍՕՊ K2O, S, Cl 51%, 18%, 1% բյուրեղային փոշի Թայվան, «Սեսոդա Քորպոեյշն» ընկերություն 20.02.2024թ.
1.505 Ագրոմաստեր Ստարտ Մինի 21-21-5+2MgO+15 SO3 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 21%, 21%, 5%, 2%, 15% հատիկներ Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ ԲիՎի 20.02.2024թ.
1.506 Սոլինուր Ջիթի 9 11-35-11+2 MgO+ TE N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 11%, 35%, 11%, 2% փոշի Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթըրնեյշնլ ԲիՎի 20.02.2024թ.
1.507 Բոստանո 0-0-50+18S+TE Ջրալուծ կալիումի օքսիդ (K2O), ջրալուծ ծծումբ (SO3), + միկրոտարրեր 50%, 18% բյուրեղային փոշի ԻԻՀ, Արիաշիմի Կոոպերատիվ 677 ԿՈ 18.03.2024թ. (ուժը կորցրած)
1.508 Ֆերտիմիքս-B Բոր (B) ջրալույծ 11% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.509 Օրսիլիկ Սիլիցիումի օքսիդ (SiO2), կալիումի օքսիդ (K2O) 26%, 12% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1,510 Ֆլորովիտ հեղուկ տերևային բույսերի համար N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 7%, 5%, 6% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.511 Ֆլորովիտ վարդերի և այլ ծաղկող բույսերի համար N, P2O5, K2O + MgO, SO3+միկրոտարրեր 12.4%, 10.5%, 12.5%, 2.5%, 23% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.512 Ֆլորովիտ հեղուկ փշատերև բույսերի համար N, P2O5, K2O, Fe EDTA 6%, 4%, 5%, 0.03% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.513 Ֆլորովիտ կենսածառի (տույա) համար N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe 11.5%, 6%, 11%, 6%, 39%, 1% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.514 Ֆլորովիտ սիզամարգերի համար՝ արագ արդյունք N, P2O5, MgO, Fe 19%, 6%, 2.5%, 4% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.515 Ֆլորովիտ փշատերևների համար N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe 8%, 8.5%, 20%, 6%, 31%, 0.3% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.516 Ֆլորովիտ համապիտանի N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 11.4%, 9.2%, 16.8%, 14% հատիկներ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.517 Ֆլորովիտ հեղուկ պարարտանյութ խոլորձների համար N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 3%, 5%, 7% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.518 Ֆլորովիտ հեղուկ՝ ծաղկող բույսերի համար N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 6%, 8% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1.519 Ֆլորովիտ հեղուկ՝ կակտուսների և սուկուլենտների համար N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 4%, 8%, 6% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 18.03.2024թ.
1,520 Եռակի սուպերֆոսֆատ (TSP) P2O5 46% հատիկներ Բուլղարիա, «Ագրոպոլիքիմ ԱԴ» 18.03.2024թ.
1.521 Մեգաֆլոր 15.40.15+TE N, P2O5, K2O 15%, 40%, 15% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.522 Մեգաֆլոր 8.5.40+TE N, P2O5, K2O 8%, 5%, 40% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.523 Կոմպլեսալ Բիո N, P2O5, K2O, Cօրգանական, CaO, S 4%, 8%, 12%, 22%, 10%, 12% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.524 Մաջիկոլոր 13.16.8 N, P2O5, K2O 13%, 16%, 8% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.525 Չելան Cu N, Cu + օրգանական նյութ 2.7%, 5.3%, 16% հեղուկ Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 18.03.2024թ.
1.526 Ֆերլանդ երկաթ EDDTA Fe 6% 6% փոշի Իտալիա, «Ֆերլանդ» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.527 Ակտագրո լիքիդ հումուս հումինային թթու, K2O, ջուր ≥22%, 4%, 50-60% հեղուկ ԱՄՆ, «Ակտագրո» ՍՊԸ 03.05.2024թ.
1.528 Սիերրաֆորմ ԳՏ Կ-ՍՏԵՊ 6-0-27+2Mg+TE N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 6%, 27%, 2% փոշի Նիդերլանդներ, «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 03.05.2024թ.
1.529 Ֆիտոֆերտ 12-4-6 N, K2O, MgO+ միկրոտարրեր 12%, 4%, 6% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1,530 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 24-6-10+ME N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 24%, 6%, 10% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.531 Ֆիտոֆերտ K-կոմպլեքս 20 P2O5, K2O+միկրոտարրեր 2%, 20% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.532 Ֆիտոֆերտ կրիստալ պեպպեր 11-7-33+4MgO+ME N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 11%, 7%, 33%, 4%, 2.5% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.533 Ֆիտոֆերտ կրիստալ բերրի 14-8-30+2MgO+ME N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 14%, 8%, 30%, 2% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.534 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 10-40-10 N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 40%, 10% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.535 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 20-20-20+ME N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.536 Ֆիտոֆերտ կրիստալ 4-10-40 N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 4%, 10%, 40%, 3%, 8% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.537 Ֆիտոֆերտ կալցինիտ N, CaO, B 15%, 25.5%, 0.05% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.538 Ֆիտոֆերտ հումիսուպեր պլյուս N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 8%, 4%, 8% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.539 Ֆիտոֆերտ մագնիկալ բ N, K2O, MgO + միկրոտարրեր 10%, 15%, 2% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1,540 Ֆիտոֆերտ կրիստալ մելոն 14-7-28+3.5 MgO+ME N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 14%, 7%, 28%, 3.5%, 2.5% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.541 Ֆիտոֆերտ կրիստալ տոմատո 12.5-6-31+ 4MgO +ME N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 12.5%, 6%, 31%, 4%, 2.5% հատիկներ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.542 Ֆիտոֆերտ հումիֆլեքս 20 K2O, հումինաթթուներ, ֆուլվոթթուներ 1.5%, 16%, 4% ջրային լուծույթ Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.543 Ֆիտոֆերտ բորմաքս 20 B 20% փոշի Սերբիա, «Ֆերտիկո Դ.Օ.Օ.» 03.05.2024թ.
1.544 Յարա վիտա բորտրակ 150 B 15% հեղուկ Մեծ Բրիտանիա, «Յարա ՈՒԿ» ՍՊԸ 06.06.2024թ.
1.545 Յարա վիտա ստոպիտ CaO 17% հեղուկ Մեծ Բրիտանիա, «Յարա ՈՒԿ» ՍՊԸ 06.06.2024թ.
1.546 Յարա վիտա ֆրուտրել N, P2O5, P, Ca, Mg, B, Zn 6.9%, 24.0%, 10.5%, 20%, 6.0%, 2.0%, 4.0% հեղուկ Մեծ Բրիտանիա, «Յարա ՈՒԿ» ՍՊԸ 06.06.2024թ.
1.547 Ֆլորովիտ-հեղուկ վարդերի և այլ ծաղկող բույսերի համար N, P2O5, K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 6.0%, 6.0%, 8.0%, 0.02%, 0.005%, 0.08%, 0.025%, 0.005%, 0.02% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 06.06.2024թ.
1.548 Ֆուլվոմիքս Ընդհանուր օրգանական նյութեր, Ֆուլվոթթու, Ընդհանուր ազոտ, Ընդհանուր ֆոսֆոր, Կալիումի օքսիդ 65-70%, 20-25%, 1.5-2.0%, 1.4-1.8%, 1.8-2.3% հեղուկ ՀՀ, «ԷԿՈՌԱՅԶ»ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.549 Վենի պրիզմա N, K2O, Ag, Ca 9%, 6%, 0.1%, 0.3% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Կոպպերտ» ԲՎ 22.08.2024թ.
1.550 Մենաֆերտ ամոնիում նիտրատ 18% N 18±0.5% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Մենաֆերտ Ինտ՝լ» 22.08.2024թ.
1.551 Ռիպագա N, K2O, ձիթապտղի մզվածք, ամինոիդներ, կարբոնիկ թթուներ, օրգանական նյութ, Fe EDTA, օրգանական ածխածին, B, մեթոնին 6.84%, 7%, 2.88%, 26.88%, 7.68%, 6%, 0.25%, 20.4%, 0.25%, 2.40% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.552 Ագառութ N, P2O5, K2O, ամինոիդներ, հումիկ թթուներ, օրգանական ածխածին, ծովայիմ ջրիմուռների մզվածք, պոլիսախարիդ, ալժինաթթու + միկրոտարրեր 4.55%, 4.68%, 4.90%, 10.49%, 10.49%, 6.88%, 3.50%, 2.33%, 0.45% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.553 Ագամինո Պ Օրգանական ածխածին, ամինոիդներ, օրգանական թթու,N, P2O5+ միկրոտարրեր 9%,8.9%, 2.6%,3.8%,10% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.554 Ագասալ N, P2O5, K2O, CaO, B 15.5%, 5%, 10%, 26.5%, 16.7% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.555 Ագասօլ NPK 5-10-43+TE N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 5%, 10%, 43% փոշի Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.556 Ագասօլ NPK 10-50-10+TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% փոշի Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.557 Ագասօլ NPK 12-12-36+TE N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.558 Ագասօլ 20-20-20 N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.559 Ագամին Էքստրա N, օրգանական ածխածին, ամինո թթուներ 7.27%, 20.72%, 44.08% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.560 Ամինոագա ԿԱԲ CaO, N, B, կարբոնիկ թթուներ 26.5%, 9%, 16.7%, 35% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.561 Ֆլորա բլում P2O5, K2O, MgO, SO3 5%, 4%, 3%, 5% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.562 Ֆլորա Գրո N, P2O5, K2O, MgO 3%, 1%, 6%, 0.8% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.563 Ռիպեն P2O5, K2O, MgO, SO3 6%, 5%, 3%, 5% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.564 Պրո օրգանիկ գրով N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 4.3%, 0.7%, 5.9%, 0.8%, 1.3% հեղուկ Ֆրանսիա, «Տերրա ակվատիկա Սառլ» 22.08.2024թ.
1.565 Պրո օրգանիկ բլում N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 3.1%, 2.1%, 5%, 1.2%, 3.9% հեղուկ Ֆրանսիա, «Տերրա ակվատիկա Սառլ» 22.08.2024թ.
1.566 Ֆլորամիկրո հարդ վոթեր (կոշտ ջուր) N, K2O, CaO, B,Cu EDTA, Fe, Mn EDTA, Mo, Zn EDTA 5%, 1.3%, 1.4%, 0.01%, 0.01%, 0.12%, 0.05%, 0.002%, 0.015% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 22.08.2024թ.
1.567 Վիդաֆեռ Fe 10% հեղուկ Իտալիա, «Ագաֆերտ» ՍՌԼ 22.08.2024թ.
1.567/1 Ամբասադոր կարտոֆիլ N, MgO, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo +ազատ L-ամինաթթուներ 11%, 2.65%, 2.65%, 2.65%,0.265%, 0.54%, 0.135%, 0.015%+4% հեղուկ Հորդանան, Մոդեռն կոմպանի ֆոր ֆերտիլայզերս պրոդակշն (MCFP) 25.11.2024թ.
1.568 Ամբասադոր հացահատիկ N, MgO, Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo +ազատ L-ամինաթթուներ 17%, 0.78%, 0.85%, 3.2%, 1.6%, 0.2%, 0.31%, 0.015% +4% հեղուկ Հորդանան, Մոդեռն կոմպանի ֆոր ֆերտիլայզերս պրոդակշն (MCFP) 25.11.2024թ.
1.569 Կալեքս P2O5, K2O 42%, 28% հեղուկ Իտալիա,Ալբա Միլագրո S.p.A. 25.11.2024թ.
1.570 Ամինոտոն N, C, ընդհանուր ամինաթթուներ 9.5%, 30 %, 57.7% հեղուկ Իտալիա,Ալբա Միլագրո S.p.A. 25.11.2024թ.
1.571 Կալցիբոր B, Zn, CaO 2.6%, 0.26%, 12.9% հեղուկ Իտալիա,Ալբա Միլագրո S.p.A. 25.11.2024թ.
1.572 Յարա տերա կալցինիտ N, CaO 15.5%, 26.5% գրանուլներ Նորվեգիա, Յարա Նորգե, Յարա Փորսգրուն 25.11.2024թ.
1.573 Գրին միքս P, K, Fe, Mn, Ca, Cu, Zn, Co, B, Mo, կալիումի հումատ, ֆուլվատ թթուներ, N, մոխիր,կաթնաթթվային մանրէներ 0.10-0.20%, 0.10-0.15%, 1.0-1.5%, 0.30-0.45%,0.20-0.25%, 0.00010-0.00015%, 0.005-0.006%, 0.0012-0.0016, 0.005-0.006%, 0.0012-0.0020%, 25-35%, 20-25%, 2-3%, 1.8-2.2%, 19ԳԱՄ/գ հեղուկ Հայաստանի Հանրապետություն, «Ն-բակտեր» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.574 Ամինոկատ 30 ազատ ամինաթթուներ, N, P2O5, K2O 30%, 6%, 1%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ատլանտիկա Ագրիկոլա 25.11.2024թ.
1.575 Էքսպերտ Գրոու (Expert Grow) K2O, C, Ascophyllum nodosum ծովային ջրիմուռների մզվածք 3.5%, 9.6%, 25% ջրալուծ խտածո Բրազիլիա, Չիլի, Ադամա Բրազիլ Ս.Ա.,Ադամա Չիլե Ս.Ա. 25.11.2024թ.
1.576 Բրեքսիլ Fe (Brexil Fe) Fe 10% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.577 Բրեքսիլ Zn (Brexil Zn) Zn EDTA 10% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.578 Բրեքսիլ Ca (Brexil Ca) CaO, B 20%, 0.5% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.579 Բրեքսիլ Միքս (Brexil Mix) MgO, Zn, B, Mo, Cu, Mn, Fe 6%, 5%, 1.2%, 1%, 0.8%, 0.7%, 0.6% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.580 Բրեքսիլ Mn (Brexil Mn) Mn EDTA 10% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.581 Կենդալ Ռութ (Kendal Root) N, K2O 9%, 9% հեղուկ սուսպենզիա Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.582 ՄՑ Կրեմ (MC Cream) Mn, Zn 1.5%, 0.5% կախույթ (սուսպենզիա) Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.583 Պլանտաֆոլ 20-20-20 (Plantafol 20-20-20) N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո Սպա 25.11.2024թ.
1.584 Ամոնիակային սելիտրա (Ամոնիումի նիտրատ) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 25.11.2024թ.
1.585 Հումիֆրսթ ՋՀ (Humifirst WG) ընդհանուր հումինային էքստրակտ, հումինային թթուներ, ֆուլաթթուներ 65%, 53%, 12% ջրալուծ հատիկներ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.586 pH-Օպտի (pH-Opti) N, SO3 15%, 40% հեղուկ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.587 Հումիսթար (Humistar) K2O, ընդհանուր հումինային էքստրակտ, հումինային թթուներ, ֆուլաթթուներ 5%, 15%, 12%, 3% ջրալուծ հեղուկ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.588 Թրեյդկորպ ազ բենթլի (Tradecorp AZ Bentley) Fe, Mn խելատացված EDTA, ZnխելատացվածEDTA, B, Mo, CoխելատացվածEDTA 5.9%, 3%, 0.7%, 1.4%, 0.2%, 0.02% միկրոհատիկներ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.589 Վեգեներջի (Vegenergy) ընդհանուր N, ազատ ամինաթթուներ (բուսական ծագման) 4.6%, 23% հեղուկ Իսպանիա,Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնըլ Էս.Էյ.Յու (Trade Corporation International S.A.U.) 25.11.2024թ.
1.590 Տեկամին Բրիքս (Tecamin Brix) K2O, B 18%, 0.2% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.591 Տեկամին Մաքս (Tecamin Max) ամինաթթուներ, ազատ «Լ» ամինաթթուներ, ընդհանուր N, օրգանական նյութեր 14.4%, 12%, 7%, 60% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.592 Տեկամին Ֆլաուվեր (Tecamin Flower) ազատ «Լ» ամինաթթուներ, ընդհանուր N, P2O5, B, Mo 3%, 3%, 10%, 1%, 0.5% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.593 Ագրիֆուլ (Agriful) հումինային մզվածք (ընդհանուր), օրգանական նյութեր (ընդհանուր), ֆուլվոթթուներ, N (ընդհանուր), P2O5, K2O 25%, 45%, 25%, 4.5%, 1%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.594 Կոնտրոլֆիտ Cu (Controlphyt Cu) Cu 6.5% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.595 Կոնտրոլֆիտ PK (Controlphyt PK) P2O5, K2O 30%, 20% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 25.11.2024թ.
1.596 Ազոտոբակտեր Ջի Lactococcus plantarum,Bacillus subtilis,ցեոլիտ(SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO, MgO, CaO, Na2O, K2O),օրգանական ածխածնային միացություններ,մակրո և միկրոսնուցող նյութեր 18 ԳԱՄ/մլ, 5.98×10^8 ԳԱՄ/մլ, 57.6-67.5%, 0.02-0.56%, 119-15.45%, 0.6-3.27%, 0.03-1.17%, 0.64-1.85%, 1.18-7.04%, 0.42-1.92%, 1.41-4.26%,,20.34% գրանուլներ Հ Հ, «Ն-բակտեր» ՍՊԸ 25.11.2024թ.
1.597 Օրգանական - հանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» N, P2O5, K2O, MgO, հումատային թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 7%, 8%, 1.5%, 11%, հատիկներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 25.11.2024թ.
1.598 «Ակվարին» ապրանքանիշ5 N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 2% փոշու և հատիկների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 25.11.2024թ.
1.599 Վեյք-ափ Հեղուկ K2O, N 22.5%, 3% հեղուկ Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինթերնեյշնլ ԲիՎի 25.11.2024թ.
1.600 Վան Իպերեն Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ (ՄԿՖ) Բուսաբուծական Որակ K2O, P2O5 34%, 52% բյուրեղներ Բելգիայի Թագավորություն, Պրայոն Էս Էյ 25.11.2024թ.
1.601 Իզագրի-Կ (Ազոտ) N, K2O, P2O5, SO3, MgO, Zn EDTA, Cu EDTA, Mo, Fe EDTA, B, Mn EDTA, Se, Co EDTA 41%, 4.11%, 2.47%, 2.33%, 0.48%, 0.47%, 0.14%, 0.07%, 0.04%, 0.03%, 0.02%, 0.03%, 0.01% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.602 Իզագրի-Կ (Կալիում) K2O, P2O5, N, SO3, Mn EDTA, Cu EDTA, Zn EDTA, Fe EDTA, Mo, B, Se, Co EDTA 15.2%, 6.6%, 6.6%, 4.6%, 0.33%, 0.12%, 0.07%, 0.07%, 0.07%, 0.01%, 0.003%, 0.001% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.603 Իզագրի-Մ (Ֆորս աճ) L-ամինաթթուներ, օրգանական թթուներ, Zn EDTA, Cu EDTA, Mn EDTA, Fe EDTA, MgO, SO3, Co EDTA, Li, Ni 15%, 1%, 3.36%, 3.76%, 0.37%, 0.54%, 2.37%, 15.2%, 0.23%, 0.06%, 0.02% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.604 Իզագրի-Մ (Բոր) B, Mo, դիմեթիլսուլֆօքսիդ 12.32%, 1%, 17% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.605 Իզագրի-Կ (Ֆորս սնուցում) N, K2O, P2O5, Mo, B, Cr, V, Se 6.9%, 3.58%, 0.55%, 0.67%, 0.57%, 0.12%, 0.09%, 0.02% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.606 Իզագրի-Կ (Ֆոսֆոր) P2O5, N, K2O, MgO, SO3, Zn EDTA, Cu EDTA, Fe EDTA, Mn EDTA, B, Mo, Co EDTA, L-ամինաթթուներ 27.7%, 9.7%, 6.8%, 0.27%, 0.53%, 0.4%, 0.13%, 0.16%, 0.08%, 0.23%, 0.08%, 0.02%, 2% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.607 Իզագրի-Կ (Ցինկ) Zn, N, SO3 12.43%, 5.53%, 4.88% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.608 Իզագրի-Կ (Պղինձ) Cu EDTA, L-ամինաթթուներ, N, S 11.14%, 11%, 10.79%, 8.96% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.609 Իզագրի-Կ (Վիտա) L-ամինաթթուներ, Zn EDTA, Cu EDTA, Mn EDTA, Mo, B, Fe EDTA, Co EDTA, Ni, N, K2O, MgO, SO3 15%, 2.51%, 1.92%, 0.37%, 0.22%, 0.16%, 0.40%, 0.11%, 0.006%, 3.2%, 0.06%, 2.28%, 9.34% հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Իզագրի» ՓԲԸ 25.11.2024թ.
1.610 Վան Իպերեն Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ (ՄԿՖ) Բուսաբուծական Որակ K2O, P2O5 34%, 52% բյուրեղներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Հիդրոմետալուրգիական գործարան» ԲԲԸ 25.11.2024թ.
1.611 Բիովին N, P2O5, K2O, Ca, Mg+ միկրոտարրեր 0.9-3%, 1.3-2.5%, 0.9-2.5%, 4.5-8%, 0.5-2.3% հատիկավոր սուբստրատ Հայաստանի Հանրապետություն, «Շիվինի» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.612 Չելան Սոլ 10-50-10+TE N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% փոշի Հունաստան, «Նատուրե» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.613 Ամոնիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ N (NH4), SO3 21%, 60% բյուրեղներ Նիդերլանդներ, Օ Սի Այ Նայտրոջեն ԲիՎի 27.12.2024թ.
1.614 Կալիումի Քլորիդ Բուսաբուծական Որակ K2O 60% փոշի Իսրայել, «Դեդ Սի Վորքս» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.615 Նիտրացիդ (Nitracid) N, MgO 15%, 2% հեղուկ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 27.12.2024թ.
1.616 ԿՍ 50 ԲՏՑ (42 SO3) (Կալիումի Սուլֆատ) (KS 50 BTC (42 SO3)) K2O, SO3 50%, 42% հատիկներ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 27.12.2024թ.
1.617 Ֆոլիցիստ N, C, K2O, բետաիններ 1.5%, 11%, 6.1%, 10% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.618 Կ-Բոմբեր 56 P2O5, K2O 6%, 56% փոշի Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.619 Լիգոպլեքս Ca CaO 15% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.620 Սոլավիտ Mn B, Cu խելատացված EDTA, Fe խելատացված EDTA, Mn, Mo, Zn 0.01%, 0.02%, 0.02%, 4%, 0.001%, 0.01% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.621 Սանռեդ N, K2O, C 3%, 7%, 14% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.622 Մուլտիքեյր pH N, P2O5 3%, 21% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.623 Լոկեր N, P2O5, K2O, MgO, C 2%, 8%, 6%, 3.3%, 3% կախույթ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.624 Բորոմին Գել B 11% հեղուկ Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ 27.12.2024թ.
1.625 Ֆուլվիկ (Fulvic) օրգանական C, N 10.17%, 1.18% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.626 Հումիկ (Humic) հումինաթթու, ֆուլվոթթու, K2O >4.5%, >1.1%, 3.2% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.627 Պրո Ռութս (Pro Roots) N, K2O, Ca, S 0.2-0.3%, 3-4.5%, 0.1-0.2%, 0.2-0.4% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.628 Սիլիկատ (Silicate) SiO2,կարբոնատներ, CaO, MgO, Fe, S 43%, 16%, 13.46%, 2.95%, 2.4%, 0.15% փոշի Ֆրանսիա, «Ջենառալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.629 Կարբոն պլյուս (Carbon Plus) N, P2O5, K2O, SO3, MgO 3%, 14%, 4%, 0.2%, 1% հեղուկ Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.630 Ակտիվ Կոնեկտ 0-0-30 (Active Konnect 0-0-30) K2O, կինետին 30%, 0.05% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.631 Ակտիվ Կոմպլիտ 0-38-8 (Active Complete 0-38-8) P2O5, K2O + միկրոտարրեր 38%, 8% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.632 Ակտիվ Ֆլաուեր 8-4-12 (Active Flower 8-4-12) N, P2O5, K2O, Zn, Cu, B, Mn 8%, 4%, 12%, 0.5%, 0.5%, 3%, 0.1% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.633 Ռամպարդ 0-37-25 (Rampart 0-37-25) P2O5, K2O, Mn, Zn 37%, 25%, 0.2%, 0.2% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.634 Ակտիվ Բիլդ 2-30-6 (Aktiv Build 2-30-6) N, P2O5, K2O, Zn, B, Mn, Cu 2%, 30%, 6%, 3%, 1%, 1%, 1% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.635 Ռելիֆ 13-3.8-3 (Releaf 13-3.8-3) N, P2O5, K2O, S, Mn 13%, 3.8%, 3%, 1.4%, 4.8% հեղուկ Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.636 Պրոսիդ 1-6-0 (Procede 1-6-0) N, P2O5, Zn, B, Mn 1%, 6%, 5%, 0.125%, 2.5% հեղուկ Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.637 Ֆոստրակ 5-36-7 (Phostrak 5-36-7) N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 36%, 7% հեղուկ Կանադա, Ակտիվ ԱգրիՍայնս 27.12.2024թ.
1.638 Կարբոն Վիտալ (Carbon Vital) ֆուլվոթթու (fulvic acid), Ասկոֆիլում ջրիմուռների էքստրակտ (Ascophyllum nodosum, extract) 0.9%, 1.3% փոշի Կանադա, «ԱՏՊ Նուտրիթիոն» ՍՊԸ 27.12.2024թ.
1.639 Կալցիումազոտոսուլֆատ N, S, CaO 27%, 4%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.640 Կրաքարաամոնիակային գրանուլացված սելիտրա N, CaCO3, Ca(NO3)2 26%, 10%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.641 Ջրալույծ պարարտանյութ Սոլար Ca-Mg մակնիշի N, CaO, MgO 17%, 32%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.642 Ջրալույծ պարարտանյութ Սոլար Ca-Mg մակնիշի N, CaO, MgO 17%, 32%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», «ԿՉԳՔ» մասնաճյուղ 17.03.2025թ.
1.643 Ջրալույծ պարարտանյութ Սոլար Ca-B մակնիշի N, CaO, B 17%, 32%, 1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», «ԿՉԳՔ» մասնաճյուղ 17.03.2025թ.
1.644 Ֆոսֆորկալիումական պարարտանյութ PK 5:55 P2O5, K2O 4.7%, 55.1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ» 17.03.2025թ.
1.645 Ագրոքիմիկատ Ազոֆոսկա N, P2O5, K2O, S, NH4NO3 27±1%, 6%, 6%, 2%, 70% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», «ԿՉԳՔ» մասնաճյուղ 17.03.2025թ.
1.646 Ամոնիումի Սուլֆատ 21% N, SO3 21%, 60% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.647 Ամինոտեկա Ֆուլլ (Aminoteca Full) N, ազատ ամինաթթուներ, K2O 0.65%, 3%, 20% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.648 Ամինոտեկա N (Aminoteca N) N, ազատ ամինաթթուներ 15.5%, 4% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.649 Ամինոտեկա P (Aminoteca P) N, ազատ ամինաթթուներ, P2O5 2.8%, 3%, 25% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.650 Տեկա Անտիսալ (Teca Antisal) N, CaO, K2O, ընդհանուր օրգանական նյութեր 7.5%, 11%, 2%, 36% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.651 Ամինոտեկա 24% (Aminoteca 24%) N, ամինաթթուներ 2.5%, 24% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.652 Տեկա Կոմպլեքս (Teca Complex) N, B, Fe, Mn, Mo, Zn, ազատ ամինաթթուներ 1.8%, 0.7%, 2%, 2%, 0.07%, 1%, 9% հեղուկ Իսպանիա, Տեկնիկաս Եվրոպեաս Են Կուլտիվոս Ագրիկոլաս, Ս.Լ. 17.03.2025թ.
1.653 Էմփաք 7 N, P2O5, K2O, S 7%, 7%, 7%, 2% հեղուկ ԱՄՆ, «Վերդեֆլո» ՍՊԸ 17.03.2025թ.
1.654 NPK 13-13-24 N, P2O5, K2O 13%, 13%, 24% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.655 NPK 16:16:16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.656 NPK 20-10-10+S N, P2O5, K2O, S 20%, 10%, 10%, 4% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.657 NPK 13:40:13 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 13±2%, 40±2%, 13±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.658 NPK 5:15:45 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 5±2%, 15±2%, 45±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութեր» 17.03.2025թ.
1.659 NPK 26:0:26 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, K2O 26±2%, 26±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.660 NPK 25:1:25 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 25±2%, 1%, 25±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.661 NPK 20:20:20 մակնիշի ջրալույծ պարարտանյութային խառնուրդ N, P2O5, K2O 20±2%, 20±2%, 20±2% փոշու, գրանուլների և / կամ բյուրեղների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.662 Կալիումական Սելիտրա Տեխնիկական Գյուղատնտեսական Մակնիշի N, K 13.5%, 37.6% բյուրեղներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ, «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.663 Կոնցենտրացված Կալցիումի Նիտրատ N, CaO 17±1%, 32% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԲԸ, «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.664 Մոնոկալիումի ֆոսֆատ (ֆոսֆոր-կալիումական պարարտանյութ) P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.665 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 15:30:15+2MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 15±2%, 30±2%, 15±2%, 2±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.666 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 13:40:13+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 13±2%, 40±2%, 13±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.667 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 11:40:11+2MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 11±2%, 40±2%, 11±2%, 2±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.668 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ստարտ 15:31:15+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 15±2%, 31±2%, 15±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.669 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ֆինալ 14:7:30+3MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 14±2%, 7±2%, 30±2%, 3±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.670 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ֆինալ 12:6:36+2.5MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 12±2%, 6±2%, 36±2%, 2.5±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.671 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ֆինալ 15:7:30+3MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 15±2%, 7±2%, 30±2%, 3±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.672 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ունիվերսալ 20:20:20+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 20±2%, 20±2%, 20±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.673 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ունիվերսալ 18:18:18+3MgO+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO 18±2%, 18±2%, 18±2%, 3±0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.674 Կոմպլեքս ջրալույծ պարարտանյութ Ունիվերսալ 19:19:19+ՄԷ մակնիշի N, P2O5, K2O 19±2%, 19±2%, 19±2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.675 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPK-1 մակնիշի (դիամմոֆոսկա) N, P2O5,K2O, S 10±1%, 26±1%, 26±1%, 2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.676 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-1 մակնիշի N, P2O5,K2O, S 7%, 7%, 7%, 2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.677 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-4 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 16±1%, 16±1%, 16%±1%, 8% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.678 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-5 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 13±1%, 19±1%, 19±1%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.679 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-2 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 10±1%, 20±1%, 20%±1%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.680 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-3 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 16±1%, 16±1%, 16%±1%, 6% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.681 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-6 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 12±1%, 32±1%, 12%±1%, 5% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.682 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-7 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 8±1%, 19±1%, 29%±1%, 3% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.683 Ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ NPKS-8 մակնիշի N, P2O5, K2O, S 8±1%, 20±1%, 30±1%, 2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.684 Սուլֆոնիտրատ, NS 30-7 մակնիշի N, S 30±1%, 7±1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութե» 17.03.2025թ.
1.685 Ագրոքիմիկատ կարբամիդ Բ մակնիշի բարձր, 1-ին, 2-րդ որակի N 46.2% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.686 Ամոնիակային սելիտրա Բ մակնիշի N 34.4% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.687 Ամմոֆոս Բարձր Որակի N, P2O5 12±1%, 52±1% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.688 Ազոտոֆոսֆատ 33:3 մակնիշի N, P2O5 33±1%, 3% գրանուլներ Ռուսաստանի Դաշնություն,ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ», 17.03.2025թ.
1.689 Ֆլորովիտ հեղուկ սենյակային և պատշգամբի ծաղիկների համար N, P2O5, K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 6 (-1.1)%, 6 (-1.1)%, 6 (-1.1)%, 0.02%, 0.008%, 0.03%, 0.015%, 0.002%, 0.015% հեղուկ Լեհաստան, «Գրուպա Ինկօ» ԲԸ 17.03.2025թ.
1.690 Միքրուն N, P2O5, K2O, SO3, Zn 10%, 40%, 5%, 13%, 0.3% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.691 Նիտրին 21 լուծույթ N, SO3 21%, 60% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.692 Կրիստաֆիդ 15-5-30 (2-12) N, P2O5, K2O, MgO, SO3 15%, 5%, 30%, 2%, 12% բյուրեղներ Իսպանիա, Անտոնիո Տարազոնա, Ս.Լ.Ու 17.03.2025թ.
1.693 Ֆերտիմիքս-Mg MgO 8% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.694 Բրոտտադոր ազատ ամինաթթուներ, N, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 2%, 42%, 0.02%, 0.02%, 0.02%, 0.02%, 0.005%, 0.02% փոշի Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.695 Ֆորքուելատ+ ջրալույծ Fe 6% փոշի Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.696 Օրգանիտ Ն Azospirillum zeae շտամ ВКПМ В-12542-ի կենդանի բակտերիալ բջիջներ ≥1x109ԳԱՄ*/մլ հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Օրգանիկ Պարկ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.697 Օրգանիտ Պ Bacillus megaterium շտամ ВКПМ В-12463-ի կենդանի բակտերիալ բջիջներ ≥1x109ԳԱՄ*/մլ հեղուկ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Օրգանիկ Պարկ» ՍՊԸ 13.04.2025թ.
1.698 Վիրոն (Viron) N, P2O5, K2O 2%, 2%, 1% հեղուկ Թուրքիա, Իննակո Թարիմ Լտդ. Ստի. 13.04.2025թ.
1.699 Տերրաֆլեքս 30-10-10+TE N, P2O5, K2O, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 30%, 10%, 10%, 0.01%, 0.01%, 0.04%, 0.02%, 0.001%, 0.02% բյուրեղային փոշի Բելգիա, ԻՍԼ Բելջիում ՆՎ 13.04.2025թ.
1.700 Ազոֆիտ Azotobacter vinelandii ազոտֆիքսող բակտերիա շտամ B 5933 ≥1x109 ԳԱՄ/գ հեղուկ ՌԴ, «Ֆիտոպրոմ» ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.701 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 12 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր 12%, ≥12%, ≥35%, ≥0.7%, ≥1% փոշու, գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.702 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 14 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր ≥20%, ≥20%, ≥20%, ≥1.7%, ≥1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.703 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 15 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր ≥3%, ≥11%, ≥38%, ≥9%, ≥3% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.704 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 16 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S + միկրոտարրեր ≥6%, ≥12%, ≥36%, ≥4%, ≥2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.705 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 14 մակնիշի N, P2O5, K2O, S, հումինաթթուներ + միկրոտարրեր 7%, 5%, 10%, 3.23%, 12.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.706 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ«Ունիվերսալ» 13 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինաթթուներ + միկրոտարրեր 7%, 10%, 4%, 0.4%, 1.14%, 13.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.707 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 12 մակնիշի N, P2O5, K2O, S, հումինաթթուներ + միկրոտարրեր 13%, 9%, 4%, 1.37%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.708 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 11 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 5%, 7%, 12%, 3%, 7%, 7% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.709 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 10 մակնիշի N, P2O5, K2O, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 10%, 5%, 1.6%, 11% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.710 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 9 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 10%, 7%, 1%, 3.1%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.711 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 8 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 4%, 6%, 5%, 1%, 2.51%, 14.9% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.712 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 7 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 4%, 4.2%, 11%, 2.8%, 5.86%, 9.7% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.713 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 6 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 7%, 8%, 1.7%, 4.03%, 9.7% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.714 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 5 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 5.5%, 9%, 9%, 1.25%, 3.72%, 11% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.715 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 4 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 2%, 5%, 10%, 1.5%, 3.62%, 13.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.716 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 3 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 10%, 7%, 7%, 1.5%, 3.14%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.717 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 2 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 6%, 8%, 9%, 2%, 6.2%, 10.5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.718 Ագրոքիմիկատ օրգանահանքային պարարտանյութ «Ունիվերսալ» 1 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S, հումինա­թթուներ + միկրոտարրեր 7%, 7%, 8%, 1.5%, 3.67%, 11% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 17.06.2025թ.
1.719 Զուլալ օրգանական պարարտանյութ N, K2O, P2O5 2-6%, 0.8-3%, 2-8% սուբստրատ ՀՀ, «Էն Էլ Էկո» ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.720 Օրգանոհեղուկ Զուլալ N, K2O, P2O5, Ca 0.3-5%, 0.3-3%, 0.5-4%, 0.2-3.5% հեղուկ ՀՀ, «Էն Էլ Էկո» ՍՊԸ 17.06.2025թ.
1.721 Տեքնոկել Ամինո B (Tecnokel Amino B) B «Լ» ամինաթթուներ 10%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.722 Տեկամին Ռաիս (Tecamin Raiz) ազատ ամինաթթուներ, N, K2O, Fe, Mn, Zn, Cu, B 6%, 5.5%, 1%, 0.5%, 0.3%, 0.15%, 0.05%, 0.05% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.723 Տեքնոկել Ամինո CaB (Tecnokel Amino CaB) «Լ» ամինաթթուներ, CaO, B 6%, 10%, 0.2% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.724 Ագրիֆուլ Անտիսալ (Agriful Antisal) ընդհանուր հումինային մզվածք, օրգանական նյութեր, ֆուլվոթթուներ, N, Cao 18%, 37%, 18%, 9%, 10% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 26.08.2025թ.
1.725 Էկոպար N, K2O, P2O5, Fe2O3, CaO, MnO,SO3 16%,16%,16%,0.38%,2.74%, 0.64%,0.05% հատիկներ ՀՀ «Զեոլիտ Պրո» ՓԲԸ 26.08.2025թ.
1.726 WS NPK 32-10-10+ MgO+TE N, P2O5, K2O, MgO 32%,10%,10%1%, Փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինթերնեյշնլ Բի Վի 26.08.2025թ.
1.727 Կալցիումի Նիտրատ Գրանուլյար N, CaO 15.5%, 18.5% գրանուլներ Չինաստան, Շիանքսի Հուաքսին Ֆերթիլայզեր Քորփ. 15.10.2025թ.
1.728 Կալցիումի Նիտրատ Սնուցման Որակ N, CaO 15.5%, 26.3% գրանուլներ Չեխիայի Հանրապետություն, Լովոչեմիե ընկ. 15.10.2025թ.
1.729 Մոնոկալիումի ֆոսֆատ P2O5, K2O 52±1%, 34±1% բյուրեղներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Ալմազ Ուդոբրենիա» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.730 Ավանգարդ (հացահատիկային կուլտուրաների համար) N, K2O + միկրոտարրեր 6%, 1% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.731 Ավանգարդ (ծաղիկների գազոնների համար) N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 5%, 7%, 10% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.732 Ավանգարդ (խաղողի համար) P2O5, K2O, MgO, SO3+ միկրոտարրեր 10%, 7%, 2%, 1.6% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.733 Ավանգարդ (պտղատու ծառերի համար) N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 5%, 5%, 10% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.734 Ավանգարդ (բանջարեղենի համար) N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 7%, 8%, 6% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.735 Ավանգարդ (կարտոֆիլի համար) N, K2O, MgO + միկրոտարրեր 5%, 1%, 5% հեղուկ Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.736 Թրեյդկորպ ԱԶ1 (Tradecorp AZ1) Fe խելատացված EDTA, Mn խելատացված EDTA, Zn խելատացված EDTA, Cu խելատացված EDTA, Mo 7.5%, 3.5%, 0.7%, 0.28%, 0.3% միկրոհատիկներ Իսպանիա, Թրեյդ Քորփորեյշն Ինթերնեյշնալ Էս. Էյ. Յու. 15.10.2025թ.
1.737 Յարա Տերա ԿՐԻՍՏԱ ՄԿՊ P2O5, K2O 52%, 34% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ ԼՏԴ 15.10.2025թ.
1.738 Յարա Տերա Կրիստալոն 13-40-13+միկրո N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.739 Յարա Տերա Կրիստալոն 3-11-38+4 Բրաուն N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 4%, 27.5% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.740 Յարա Տերա Կրիստա K Պլյուս N, K2O 13.5+0.2%, 45.5+0.2% փոշի (բյուրեղներ) Հորդանան, Կեմապկո Պ.Օ. 15.10.2025թ.
1.741 Յարա Տերա Ռեքսոլին Q40 Fe խելատի տեսքով 6% միկրոհատիկներ Նիդերլանդներ, Նուրյոն Ֆանքշընալ Քեմիքալս Բի.Վի. 15.10.2025թ.
1.742 Յարա Տերա Կրիստալոն Սպեցիալ Պլյուս 20-20-20 + Միկրո N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.743 Յարա Տերա Կրիստալոն 18-18-18 + 3MgO + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3+ միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 3%, 5% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բի. Վի. 15.10.2025թ.
1.744 Ուրեա 46% N գրանուլներ ՑԲՈւ N 46% գրանուլներ Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 15.10.2025թ.
1.745 Իդրոն 12-5-35 (Idron 12-5-35) N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 12%, 5%, 35%, 2.5% փոշի Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.746 Կ-ՍՈԼ NK 13-46 (K-SOL NK 13-46) N, K2O 13%, 46% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.747 Կ-ՍՈԼ Նիտրակալ ԳԳ Գրանուլար N, CaO 15.2%, 26.6% հատիկներ (գրանուլներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.748 Կոլֆեր Fe 6% հեղուկ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 15.10.2025թ.
1.749 Ամոնիակային սելիտրա մարկա Բ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) Ռուսաստանի Դաշնություն, «Մինուդոբրենիա» ԲԲԸ 15.10.2025թ.
1.750 Ամկո Mn 13% EDTA Mn EDTA 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.751 Ամկո Cu 13% EDTA Cu 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.752 Ամկո Fe 13% EDTA Fe 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.753 Ամկո Zn 13% EDTA Zn 13% փոշի Հորդանան, «Մոդեռն Քամփնի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.754 ԱՖԿ 15-5-30+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 15%, 5%, 30% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.755 ԱՖԿ 13-40-13+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.756 ԱՖԿ 30-10-10+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 10%, 10% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.757 ԱՖԿ 20-20-20+ՀՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.758 Ամոնիումի բիկարբոնատ N 17.1% բյուրեղներ Չինաստան, «Քինգդաո Հիբոնգ ֆերթիլայզեր» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.759 Էներգոշանս ծովային ջրիմուռների մզվածք, օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O, ալգինաթթու, Zn, Fe, B 20%, 5%, 6%, 2,5%, 6%, 5-8%, 0,2%, 0,148%, 0, 185% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.760 Մակրոշանս օրգանական նյութեր, Fe (EDTA), Zn(EDTA), Cu(EDTA), S, Mg, Mn(EDTA), B(EDTA), K2O 20%, 3%, 1.6%, 1%, 1%, 1%, 0,7%,0,3%, 5% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.761 Բորոշանս օրգանական նյութեր, N, B2O3, ծովային ջրիմուռների մզվածք 20%, 4%, 20%, 20% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.762 Պոլիշանս ծովային ջրիմուռների մզվածք օրգանական նյութ, ալգինաթթու, N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր 20%, 5%, 1%, 6%, 2.5%, 6% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.763 Շանս Ունիվերսալ ZnO, N, ծովային ջրիմուռների մզվածք 10%, 15%, 20% հեղուկ Չինաստան, «Քինգդաո Սիուին Բայօտեք Գրուփ» ՍՊԸ 15.10.2025թ.
1.764 Կալիումի Քլորիդ Հատիկավոր, Մանր Մակնիշի K2O 60±1% hատիկներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «ԵվրոՔիմ-ՈւԿԿ» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.765 Ամոնիակ-Նիտրատային Պարարտանյութ՝ 33.5% պարունակությամբ N 32-34% hատիկներ Ռուսաստանի Դաշնություն, «Նովոմոսկովսկայա ակցիոներնայա կոմպանիա Ազոտ» ԱԸ 03.02.2026թ.
1.766 Քինջենտա Ազոտ, Ֆոսֆոր, Կալիում 20-20-20 + միկրոէլեմենտներ N, P2O5, K2O, S +միկրոտարրեր 20%, 20%, 20%, 3% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.767 Քինջենտա Երկաթի Խելատ 13% երկաթի խելատ 13±0.5% փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.768 Քինջենտա Մագնեզիումի սուլֆատ հեպտահիդրատ MgSO4, MgO, Mg 48.59%, 16.2%, 9.8% բյուրեղներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.769 Քինջենտա Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ K2O, P2O5 34%, 52% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.770 Քինջենտա Մանգանի Խելատ 13% մանգանի խելատ 13±0.5% փոշի, միկրոգրանուլներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.771 Քինջենտա Կալիումի Սուլֆատ K2O, S 52%, 17.5% փոշի, գրանուլներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.772 Քինջենտա 13-0-46 Կալիումի Նիտրատ N, K2O 13%, 46% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.773 Քինջենտա Ցինկի Խելատ 15% ցինկի խելատ 15±0.5% փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.774 Քինջենտա Կալցիումի Նիտրատ N, CaO 15.5%, 26% գրանուլներ Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.775 Քինջենտա Պղնձի Խելատ 15% պղնձի խելատ 15±0.5% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Քինջենտա (Շանդոնգ) Իմփորթ ընդ Էքսփորթ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.776 Ազոպլոն Նուտրի NPK 10-5-5 (Mg, S) + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 10%, 5%, 5%, 14.4%, 26% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի -Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.777 Ազոպլոն Նուտրի NPK 18-18-18 (Mg, S) + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 2%, 6% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի -Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.778 Ազոպլոն Նուտրի NPK 12-46-10 + Միկրո N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր 12%, 46%, 10% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.779 Ազոպլոն Նուտրի NPK 8.5-10.5-36 (Mg, S) + Միկրո N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր 8.5%, 10.5%, 36%, 2.5%, 6.25% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.780 Ֆերտիպլոն MKP P2O5, K2O 51.5%, 34% փոշի (բյուրեղներ) Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.781 Ֆերտիպլոն ՍուլֆՄագ MgO, SO3 16%, 32% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.782 Ֆերտիպլոն SOP K2O, SO3 51%, 43.8% հատիկներ (գրանուլներ) Շվեդիա, Կեմիրա Կեմի ԱԲ 03.02.2026թ.
1.783 Ֆերտիպլոն NK N, K2O 13.7%, 46% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Գրուպա Ազոտի- Զակլադի Ազոտովե Խոժուվ 03.02.2026թ.
1.784 Կալիումի Սուլֆատ 53% K2O, S 53%, 18% փոշի Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրալ Կո.» ՍՊԸ 03.02.2026թ.
1.785 Կալիումի Սուլֆատ Լուծելի K2O, S 51%, 18% բյուրեղներ Չինաստան, Սեսոդա Քորփորեյշն 03.02.2026թ.
1.786 Կալիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ K2O 50±2% փոշի և գրանուլներ Եգիպտոս, Տիբա ֆոր Թրեյդինգ, Էյջենսիս ընդ Ագրիքալչր Դիվելոփմնթ 03.02.2026թ.
1.787 Կալիումի Սուլֆատ Գրանուլյար K2O, S 50%, 17.5% գրանուլներ Չինաստան, Սեսոդա Քորփորեյշն 03.02.2026թ.
1.788 Կալցիում Ամոնիում Նիտրատ N, Ca 15.5%, 18.5% գրանուլներ Չինաստան, Շիանքսի Հուաքսին Ֆըրթիլայզեր Քորփորեյշն 03.02.2026թ.
1.789 Բորաթթու բորաթթու 99.9% բյուրեղային փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն, «Բուի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 03.02.2026թ.
1.790 Ամոնիումի Հեպտամոլիբդատ (NH4)2MoO4 54 % բյուրեղային փոշի Ռուսաստանի Դաշնություն, «Սկոպինսկի Մետալուրգ» ԲԲԸ 03.02.2026թ.
1.791 Ֆոլիաստիմ Կալցիում SC CaO, ջրիմուռային էքստրակտ (Ascophyllum nodosum) 28%, 15% կախույթ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 03.02.2026թ.
1.792 Ֆիոլետովո N, P2O5, K2O 4.2%, 3.8%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, Սպիվակ Օլեգ Իգորեվիչ ԱՁ 13.04.2026թ.
1.793 Բիոֆլորեկս N, P2O5, K2O 4.2%, 3.8%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, Սպիվակ Օլեգ Իգորեվիչ ԱՁ 13.04.2026թ.
1.794 Ագրովերմ օրգանական նյութեր (ընդհանուր), հումինային թթուներ, ֆուլվոթթուներ 3.5%, 3%, 0.4-0.6% հեղուկ ՌԴ, «Բիոէռա Գրուպ» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.795 Ագրովերմ МЭ օրգանական նյութեր (ընդհանուր), հումինային թթուներ, ֆուլվոթթուներ+միկրոտարրեր 3.5%, 3%, 0.4-0.6% հեղուկ ՌԴ, «Բիոէռա Գրուպ» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.796 Բոգատի Մարկա «Բանջարեղեններ, Հատապտուղներ, Սիզամարգեր, Ծաղիկներ» հումինային թթվի նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր ≥1%, 2%, 2%, 3% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.797 Գումի-30 հումինային թթվի նատրիումական աղ՝ վերահաշվարկված չոր նյութի ≥60% ջրային մածուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.798 Գումի-20 հումինային թթվի նատրիումական աղ՝ վերահաշվարկված չոր նյութի, N, P, K ≥60%, 0.5-2%, 0.5-2%, 0.1-1% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.799 Բորոգում-Մ հումինային թթվի նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, B, միկրոտարրեր ≥1%, 1.4%, 0.8%, 1%, 1.4% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ «Բաշինկոմ» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.800 Կալիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ K2O 51% բյուրեղային փոշի Բելգիա, Տեսսենդերլո Քեմի ԷնՎի 03.02.2026թ.
1.801 Կ-ՍՈԼ NPK 9-50-9 N, P2O5, K2O, միկրոտարրեր 9%, 50%, 9% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 13.04.2026թ.
1.802 Բուլլ Պ P2O5 54% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 13.04.2026թ.
1.803 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-10-6-40 N, P2O5, K2O 10%, 6%, 40% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.804 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-12-6-40 N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 12%, 6%, 40% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.805 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-15-5-30+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 15%, 5%, 30% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.806 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-15-30-15+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 15%, 30%, 15% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.807 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-12-12-36+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.808 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-10-52-10+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 10%, 52%, 10% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.809 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-18-18-18+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 18%, 18%, 18% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.810 NPK Ջրալույծ պարարտանյութ-20-20-20+ՄՏ N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Հունաստան, Ֆիտոթրեպտիկի Ս.Ա. 13.04.2026թ.
1.811 Fe EDDHA 3.0  ընդհանուր երկաթ, երկաթ օրթո-օրթո-իզոմեր ≥6%, 3%, միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Լաբորատորիա ՋԱԵՐ Ս.Ա.Ց 13.04.2026թ.
1.812 Fe EDDHA 4.8  ընդհանուր երկաթ, երկաթ օրթո-օրթո-իզոմեր ≥6%, 4.8 %, միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Լաբորատորիա ՋԱԵՐ Ս.Ա.Ց 13.04.2026թ.
1.813 Գուանոֆոլ 0-20-27 P2O5, K2O 20%, 27% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.814 Ֆերտիմիքս-ZnMn Zn, Mn 5%, 2.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.815 Տրիամին CaB ազատ ամինաթթուներ, CaO, N, B 7.1%, 7.1%, 10%, 0.18% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 13.04.2026թ.
1.816 Նանոկրեմնի Նանոսիլիցիում Si, Fe, Cu, Zn 17-22%, 1-4%, 0.05-0.1%, 0.05-0.1% հեղուկ ՌԴ, «ՆանոԿրեմնի» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.817 Նիտրոամոֆոսկա Ազոֆոսկա 27-6-6+S N, P2O5, K2O, S 26.7±1, 5.7±0.7, 6±1, 2.6±0.4 գրանոլներ ՌԴ, «Մինուդոբրենիա» ԲԸ 13.04.2026թ.
1.818 Ակվարին N13 P5 K25 (ապրանքանիշ 7) N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 13%, 5%, 25%, 8%, 2% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «Բույսկի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.819 Ակվարին N15։P5։K30 (ապրանքանիշ 6) N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 15%, 5%, 30%, 4%, 3% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «Բույսկի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.820 Ակվարին N13 P41 K13 (ապրանքանիշ 13) N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 13%, 41%, 13% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «Բույսկի քիմիական գործարան» ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.821 Կալիումի Նիտրատ «Ակվարին NPK 13-0-46» նիտրատային N, K2O 13%, 46% բյուրեղներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.822 Խելատեմ (ապրանքանիշ՝ ЭДДГА Fe) Fe ≥6% փոշի կամ միկրոհատիկներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.823 Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ Ագրո P2O5, K2O 52%, 34% փոշի ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.824 Կալիումի Սուլֆատ K2O 53% բյուրեղային փոշի ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.825 Կալցիումի Նիտրատ Ագրո CaO, NO3, NH4 27%, ≥14.2%, ≥0.7% բյուրեղներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.826 Մագնեզիումի Սուլֆատ ապրանքանիշ A, B MgO, S ≥16.4%, ≥13% փոշի (հատիկներ) ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.827 Պղնձի Սուլֆատ CuSO4 x 5H2O, Cu, SO4 96%, 24.43%, 36.9% բյուրեղներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.828 Մանգանի Սուլֆատ ապրանքանիշ A, B Mn 31.8% փոշի (հատիկներ) ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.829 Մագնեզիումի Նիտրատ 3, MgO 11.1%, 15.5% հատիկներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.830 Ցինկի Սուլֆատ Zn, S, Cl, F ≥39%, ≥15%, ≤0.3%, ≤0.3% փոշի ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.831 Խելատեմ (ապրանքանիշ՝ ДТПА Fe) Fe ≥11% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, Բուի քիմիական գործարան ԲԲԸ 13.04.2026թ.
1.832 Սուպեր Պովեր հումինաթթուներ 40% հատիկներ ԻԻՀ, «Շիմիգոլ Ֆեյզ Խորասան» ԿՈ 02.06.2026թ.
1.833 Հեղուկ Կալցիում NO3, CaO 8%, 12% հեղուկ ԻԻՀ, «Շիմիգոլ Ֆեյզ Խորասան» ԿՈ 02.06.2026թ.
1.834 Հումիկաթթու հումինաթթուներ, N, K2O 7%, 1%, 2% հեղուկ ԻԻՀ, «Շիմիգոլ Ֆեյզ Խորասան» ԿՈ 02.06.2026թ.
1.835 Ագրոմաստեր 15-7-15+3MgO+34SO3 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 15%, 7%, 15%, 3%, 34% հատիկներ Իտալիա, «ԱյՍիԷլ Իտալիա Տրեվիզո» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.836 Կ-ՍՈԼ Ամոնիումի Սուլֆատ N, SO3 20.6%, 58% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 02.06.2026թ.
1.837 Ցիտրիլոն 15 ՋԼՀ Zn EDTA խելատ 15% ջրում լուծվող հատիկներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.838 Նովատեկ Սոլուբ 14-48 N, P2O5, SO3 14%, 48%, 12% բյուրեղներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.839 Նովատեկ Սոլուբ 16-30 N, P2O5, SO3 16%, 30%, 28.3% բյուրեղներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.840 Հակաֆոս 20-19-19 N, P2O5, K2O, MgO,SO3 20%, 19%, 19%, 0.6%, 2% բյուրեղներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.841 Նուտրիբոր B, Mn, Zn, MgO, SO3, N, Mo 8%, 1%, 3%, 5%, 22.5%, 6%, 0.04% բյուրեղային հատիկներ Թուրքիա, Կոմպո Էքսպերտ 02.06.2026թ.
1.842 Ֆոսֆատ Գոլդ NPK 16.16.16 (6SO3) N, P2O5, K2O, SO3 16%, 16%, 16%, 6% հատիկներ Վրաստան, «Ագրոքեմիքալս Ջեորջիա» ՍՊԸ 02.06.2026թ.
1.843 Կալիումի Քլորիդ Հատիկավոր Մակնիշի K2O (KCl) ≥60% (95-98%) հատիկներ ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ՈւԿԿ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.844 Նուտրիգոլդ 20։20։20 +ME N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, Ալբա Միլագրո Ինտերնասիոնալ ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.845 Նուտրիգոլդ 12։12։36 +ME N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, Ալբա Միլագրո Ինտերնասիոնալ ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.846 Ամկոլոն 20։20։20 N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.847 Ամկոլոն 12։12։36 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.848 Մոֆկալ 12-0-0-5-15 N, MgO, CaO 12%, 5%, 15% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.849 Ամկոլոն Սուսպենզիա 24-24-18+1.5MgO+Միկրոտարրեր N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 24%, 24%, 18%, 1.5% սուսպենզիա Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.850 Ֆերտ Ուան N, ընդհանուր ամինաթթուներ 9.75%, 61% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.851 Ամկոպաստ 15-20-50 +TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 15%, 20%, 50% մածուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.852 Ամկո ԿՏՍԻ 0-0-36+50% օրգանական նյութ K2O, օրգանական նյութ 36%, 50% հեղուկ Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր Ֆըրթիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.853 Դուալպարտ Կոկո Բլում N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe+միկրոտարրեր 1%, 6%, 4%, 3%, 5%, 6% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.854 Դուալպարտ Կոկո Գրոու N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe+միկրոտարրեր 1%, 6%, 4%, 3%, 5%, 6% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.855 Պերմաբլում N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 1%, 2%, 5% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.856 Կալցիում Մագնեզիում Սապլեմենտ MgO, CaO 1%, 4% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.857 pH Ուպ K2O, SiO2 11.19±0.63%, 0.025±0.01% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.858 pH Դաուն N, P2O5 1%, 5% հեղուկ (ջրային լուծույթ) Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.859 Օլիգո Օպտիմում Այրոն-EDDHA 6% (4% o-o) Fe EDDHA (որից՝ o-o իզոմերային ձև) 6% (որից 4%) միկրոգրանուլներ Շվեդիա, Նոուրյոն Ֆունկցիոնալ Քեմիքալս AB 16.08.2026թ.
1.860 NPK 18:18:18 Մակնիշի Ջրալույծ Պարարտանյութային Խառնուրդ N, P2O5, K2O 18±2%, 18±2%, 18±2% գրանուլների, բյուրեղների և փոշու խառնուրդ ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե հանքային պարարտանյութեր» ԲԸ 16.08.2026թ.
1.861 Ագրոբոր 11Լ B 11% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.862 Սեքվիֆիլլ 6.0 Տ Fe (խելատացված [o-o] EDDHA-ի հետ) 6% (1.5%) փոշի Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 16.08.2026թ.
1.863 NPK 16+16+16-Cu+15% S N, P2O5, K, S, Cu 16.4%, 16.3%, 16.2%, 15.1%, 0.026% գրանուլներ Ուզբեկստանի Հանրապետություն, «Կիմյո Սավդո, Տամինոտ, Սերվիս» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.864 Քուիքս Մակ CaO, MgO, B 6%, 7%, 0.01% հեղուկ Իտալիա, Պուկիոնի 1888 ՍՌԼ 16.08.2026թ.
1.865 Գրին Միքս Չոր Պարարտանյութ N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր + միկրոտարրեր 0.028-0.032%, 0.135-0.155%, 0.069-0.075%, 0.27-0.3% գրանուլներ Հայաստանի Հանրապետություն, «Գրին Ֆարմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.866 Ամոնիումի սուլֆատ ապրանքանիշ N, SO3 21%, 24% բյուրեղներ ՌԴ, «Կույբիշեվ Ազոտ» ՀԲԸ 16.08.2026թ.
1.867 Միկրոպարարտանյութ «Խելատ» «DTPA Fe» մակնիշի Fe 11% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.868 Միկրոպարարտանյութ «Խելատ» «EDDHA Fe» մակնիշի Fe 6% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.869 Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ P2O5, K2O ≥50%, ≥33% փոշի ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.870 ՍՈԼՈ-ԷՆ.ՖԵՐՏ K2O, S, Cl ≥50.5%, ≥18%, ≤1% փոշի Եգիպտոս, Պարարտանյութերի և քիմիական արտադրության ազգային ընկերություն 16.08.2026թ.
1.871 Ագրոքիմիկատ Կալիումի Սուլֆատ K2O, Cl ≥52%, ≤0.1% բյուրեղներ ՌԴ, «Ալմազ Ուդոբրենիա» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.872 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Կոմպլեքս N, B, Mo, Co, խելատացված Cu, Fe, Mn 2%, 0.2%, 0.03%, 0.08%, 0.6%, 2.5%, 2% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.873 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Zn Zn 2.5% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.874 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Fe N, Fe 2%, 5% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.875 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Mn N, Mn 2%, 7% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.876 Բիոպոլիմիկ՝ Ապրանքանիշ Cu N, Cu 2%, 2.5% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.877 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ Գետնամորի Ելակ Ազնվամորի Հաղարջ C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 15%, 0.4-0.6%, 3.6%, 4.5%, 3.9%, 0.1-0.15%, 0.05-0.06% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.878 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ N N, C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, P2O5, K2O, B, Cu 23%, 30%, 0.4-0.6%, 1.25%, 0.25%, 0.1-0.15%, 0.05-0.06% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.879 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ P C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 10%, 0.4-0.6%, 0.5%, 25%, 0.5%, 0.1%, 0.05-0.06% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.880 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ K C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 6%, 0.4-0.6%, 0.5%, 1.25%, 30%, 0.1-0.15%, 0.05-0.06% բյուրեղային փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.881 Գումի-Օմի՝ Ապրանքանիշ Վարդ C, հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, EDTA խելատացված B, Cu 15%, 0.4-0.6%, 4%, 7%, 7%, 0.1-0.3%, 0.1-0.3% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.882 Բագատի Միկրո՝ Ապրանքանիշ Fe B, Mn, Cu, Fe, Zn, Co, Mo, MgO 0.0012%, 0.016%, 0.006%, 2%, 0.004%, 0.0007%, 0.004%, 0.002% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.883 Բագատի Միկրո՝ Ապրանքանիշ Cu B, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Mo, MgO 0.0012%, 0.004%, 0.016%, 0.004%, 1%, 0.0007%, 0.004%, 0.002% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.884 Բագատի Միկրո՝ Կոմպլեքս Ապրանքանիշ N, MgO, B, EDTA խելատացված Cu, Fe, EDTA խելատացված Mn, Mo, Co, EDTA խելատացված Zn 1.6%, 0.46%, 0.026%, 0.12%, 0.08%, 0.32%, 0.08%, 0.0015%, 0.08% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.885 Բագատի Միկրո՝ Ապրանքանիշ Zn+Cu B, EDTA խելատացված Mn, Cu, EDTA Zn, EDTA Fe, Co, EDTA Mo, Mg 0.0012%, 0.016%, 1%, 1%, 0.004%, 0.0007%, 0.004%, 0.002% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.886 Բագատի Ապրանքանիշ 8։3։11 հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, B +միկրոտարրեր 0.83%, 6.7%, 2.5%, 9.2%, 0.33% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.887 Բագատի Ապրանքանիշ 5։6։9 հումինային թթուների նատրիումական աղ, N, P2O5, K2O, B +միկրոտարրեր 2.5%, 4.2%, 5%, 7.5%, 0.42% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.888 Զեմլյա-Մատուշկա Ապրանքանիշ Ունիվերսալ Սածիլների, Կանաչեղենի և Ծաղիկների Համար NO3, NH4, P2O5, K2O, MgO, օրգանական նյութեր 0.04%, 0.02%, 0.03%, 0.03%, 1.5%, 25% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.889 Ստերնիա-12 Bacillus subtilis շտամ 26Д,1К, 3К, 1, 3/28; Bacillus megaterium, շտամ 132, 133; Bacillus mucilaginosus, շտամ 1480; Azotobacter chroococcum շտամ B8739, B9620; Trichoderma reesei սունկ շտամ 4K; Pichia deserticola սունկ շտամ 2K; հումինային թթուների նատրիումական աղ ≥1x108 КОЕ/մլ; ≥1x108 КОЕ/մլ; ≥1x108 КОЕ/մլ; ≥1x107 КОЕ/մլ; ≥1x104 КОЕ/մլ; ≥1x106 КОЕ/մլ; 1% հեղուկ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.890 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 40։1.5։2+0.7 N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր 40%, 1.5%, 2%, 2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.891 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 9։12։33+1.4 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 9%, 12%, 33%, 1.4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.892 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 15։11։25+1.2 N, P2O5, K2O, Mg+միկրոտարրեր 15%, 11%, 25%, 1.2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.893 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 18։18։18+1.1 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 1.1% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.894 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 18։18։18+1.1 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 1.1% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.895 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 2։40։27+1.2 N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 2%, 40%, 27%, 1.2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.896 Բիոնեկս-1 N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր 1-2.5%, 2.5-5%, 0.5-1.5%, 10% փոշի ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.897 Բիոնեկս-Կեմի Լուծելի՝ Ապրանքանիշ 14։0։16+1.5+20 (ծծումբ) N, K2O, MgO, SO2+միկրոտարրեր 14%, 16%, 1.5%, 20% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «ԳՆԿ Բաշինկոմ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.898 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 5 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 18%, ≥18%, ≥18%, ≥1.5%, ≥2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.899 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 6 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥15%, ≥5%, ≥30%, ≥1.3%, ≥1.7% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.900 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 7 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥13%, ≥5%, ≥25%, ≥8%, ≥2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.900 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 8 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥19%, ≥6%, ≥20%, ≥1.4%, ≥1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.901 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 4 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥6%, ≥12%, ≥33%, 4%, 3% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.902 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 2 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր ≥14%, ≥10%, ≥28%, 1.5%, 2.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.903 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 3 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 3%, ≥11%, ≥35%, 9%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.904 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 1 մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO, S+միկրոտարրեր 7%, ≥11%, ≥30%, 3%, 4% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.905 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 9 մակնիշի N, P2O5, K2O MgO, S+միկրոտարրեր ≥20%, ≥8%, ≥8%, 8.4%, 1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.906 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 10 մակնիշի N, P2O5, K2O MgO, S+միկրոտարրեր ≥20%, ≥5%, ≥10%, 8.4%, 1.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.907 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 11 մակնիշի N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 18%, ≥18%, ≥18% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.908 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» 13 մակնիշի N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր ≥13%, ≥41%, ≥13% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԲԸ 16.08.2026թ.
1.909 Ալկա Ֆրեշ N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր 4%, 3%, 3%, 30% hեղուկ ԻԻՀ, «Մոհամմադ Հոսեին Մոհամմադիինդ.» Գրուպ «Ալլկան Կո.» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.910 Յառա Տեռա Կրիստալոն Սպեցիալ 18-18-18+3MgO+Միկրո N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 3% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 16.08.2026թ.
1.911 Յառա Տեռա Կրիստալոն Բլյու Լեյբել 19-6-20+3MgO+Միկրո N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 19%, 6%, 20%, 3% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 16.08.2026թ.
1.912 Յառա Տեռա Կրիստալոն Օրանժ 6-12-36+3MgO+Միկրո N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 6%, 12%, 36%, 3% փոշի Նիդերլանդներ, Յարա Վլաարդինգեն Բ.Վ. 16.08.2026թ.
1.913 Մաջիկոլոր 13.13.20 N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր 13%, 13%, 20%, 12.8% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.914 Ագրոֆոլ N300 N 30% hեղուկ Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.915 Բորամիդ B 11% hեղուկ Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.916 Միքսամին N, K2O, C, օրգանական նյութեր 5%, 3%, 19%, 38% hեղուկ Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ 16.08.2026թ.
1.917 Ամոնիումի նիտրատ (ամոնիակային սելիտրա) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) Վրաստան, «Ռուստավի ազոտ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.918 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 20-20-20+ՄԷ P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.919 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 9-10-38 + 3MgO+ՄԷ N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 9%, 10%, 38%, 3% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.920 Հայֆա Բիտտերմագ MgO, S 16.3%, 13% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, Հնդկաստան, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.921 Հայֆա ՄԿՊ P2O5, K2O 52%, 34.5% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.922 Հայֆա ՍՈՊ K2O, SO3 51%, 45% հատիկներ Իսրայել, Եգիպտոս, Իտալիա, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.923 Հայֆա Կալ ԳԳ N, CaO 15.5%, 26.5% հատիկներ Իսրայել, Սլովակիա, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.924 Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 13-40-13+ՄԷ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.925 Մուլտի-Կ ԳԳ N, K2O 13.5%, 46.2% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, «Հայֆա Նեգեվ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.926 Կալիումի Նիտրատ Ջերմատնային Որակ N, K2O >13.5%, >46% բյուրեղներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելկալի-Միգաո» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.927 Մագնեզիումի Սուլֆատի Հեպտահիդրատ MgO, S >16.1%, >12.8% բյուրեղներ Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրիալ Կո.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.928 Մագնեզիումի Նիտրատի Հեքսահիդրատ Գրանուլներ N, MgO >10.8%, >15.4% գրանուլներ Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրիալ Կո.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.929 Մագնեզիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, MgO >10.5%, >15.6% գրանուլներ Չինաստան, «Տիանջին Սոլինկ Ինդուստրիալ Կո.» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.929/1 Մագնեզիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, MgO >10.5%, >15.6% գրանուլներ Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.930 Պղնձի Սուլֆատ 25% Cu 25% բյուրեղներ կամ փոշի Չինաստան, «Հայնան Ջինյինգ ներմուծման և արտահանման ընկերություն» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.931 Ցինկի Սուլֆատ 35% Zn 35% գրանուլներ Չինաստան, «Հայնան Ջինյինգ ներմուծման և արտահանման ընկերություն» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.932 Օլիգո Բորաքս 11% B 11% բյուրեղներ Թուրքիա, «Էթի Մադեն» բիզնեսների գլխավոր տնօրինություն 06.12.2026թ.
1.933 Օլիգո Նատրիումի Մոլիբդատ 39.5% Mo 39.5% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, «Մետալոքիմիական ռեագենտների Կենտրոն-Միդաս Ինվեստմենթ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.934 Մանգանի Սուլֆատ 32% Mn 32% բյուրեղային փոշի Չինաստան, «Հայնան Ջինյինգ ներմուծման և արտահանման ընկերություն» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.935 Կալցիումի քլորիդ սննդային «Ֆուդիկս» CaCl2 >95% գրանուլներ ՌԴ, «Զիռակս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.936 Ազոտական թթու 53% HNO3 52.5-53.5% հեղուկ Բելգիա, Բրեննթագ Էն.Վի. 06.12.2026թ.
1.937 Կալցիումի Քլորիդ Բուսաբուծական Որակ CaO >39% հատիկներ Լեհաստան, Ցիեխ Սոդա Պոլսկա Էս.Էյ. 06.12.2026թ.
1.938 Վան Իպերեն Մագնեզիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ MgO, SO3 16%, 32% բյուրեղներ Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.939 Վան Իպերեն Մագնեզիումի Սուլֆատ Բուսաբուծական Որակ MgO, SO3 16%, 32% բյուրեղներ Հնդկաստան, «Կալցիմագ Քեմիքալս Հնդկաստան» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.940 Հումիֆիլլ Լ լիոնադիտի հումինային էքստրակտ, տնդհանուր օրգանական նյութեր՝ չոր նյութում, որից՝ հումինացված օրգանական նյութեր, օրգանական N 13%, 61%, 82%, 0.7% հեղուկ Իտալիա, «Ադրիատիկա» ՍՊԱ 06.12.2026թ.
1.941 Իքս Սուպեր Հումուս օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, K2O 75-80%, 65-70%, 10-15%, >12-14% փոշի Չինաստան, Հումատե (Տիանջին) Ինթերնեյշընալ Լիմիթիդ 06.12.2026թ.
1.942 Իքս Հումուս օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, K2O 65-70%, 55-60%, 10-12% փոշի Չինաստան, Հումատե (Տիանջին) Ինթերնեյշընալ Լիմիթիդ 06.12.2026թ.
1.943 Իքս Ֆուլգրին Հումուս ֆուլվինաթթուներ, K2O 50-55%, 10-15% հատիկներ Չինաստան, Հումատե (Տիանջին) Ինթերնեյշընալ Լիմիթիդ 06.12.2026թ.
1.944 Ֆերրոակտիվ H42 Fe 6% միկրոհատիկներ Իսպանիա, Դերետիլ Ագրոնուտրիտիոնալ Ս.Լ.Ու. 06.12.2026թ.
1.945 Կալիումի Նիտրատ N, K2O 13.5%, 46.3% բյուրեղներ Չիլի, «Էս Քյու Էմ Ինդաստրիալ Էս Էյ» 06.12.2026թ.
1.946 Յարա Տերա Կրիստա MgS MgO, S 16%, 13% բյուրեղային փոշի Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.947 Օլիգո Ֆուրնաս Միքս MgO, B, Co, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Mn, Mo, EDTA խելատացված Zn 7.8%, 0.4%, 0.05%, 1%, 5%, 4%, 0.05%, 1.5% միկրոգրանուլներ Լեհաստան, Արտադրական և խորհրդատվական ձեռնարկություն «Ադոբ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.948 Յարա Տերա Կրիստա SOP K2O, S 51%, 18% բյուրեղային փոշի Բելգիա, Տեսսենդերլո Քերլի Ինթերնեյշնլ 06.12.2026թ.
1.949 Յարա Տերա Կրիստա MKP P2O5, K2O 52%, 34% բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆորտ Նեգև» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.950 Յարա Տերա Կրիստա K պլյուս N, K2O 13.7%, 46.3% բյուրեղային փոշի Հորդանան, «Քեմապկո Արաբ պարարտանյութերի և քիմիկատների արդյունաբերություններ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.951 Ուրոմիքս N, Mg, Fe, Zn, օրգանական նյութեր 38%, 0.3%, 0.23%, 0.2%, 0.25% գրանուլներ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.952 Ամինո Զետ Էֆ Էմ Mg, Fe, Zn, Mn, B, Mo, ամինոացիդ 1%, 9%, 3%, 3%, 0.1%, 0.2%, 2% փոշի ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.953 ՕՄՄ (Օրգանօ Մակրո Միկրո) N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր, օրգանական ածխածին +միկրոտարրեր 10-12%, 10-12%, 10-12%, 21-26%, 11-14% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.954 N-Օրգանիկ N, օրգանական նյութեր 30%, 2.5% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.955 Նիտրո Սուլֆատ N, P2O5, K2O 8-10%, 11-13%, 33-39% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆանավար Նանո Փաժուհեշ Մարքազի 06.12.2026թ.
1.956 Ֆոլիաստիմ Միքս ՄՏ Հեղուկ B, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, Mo, EDTA խելատացված Zn, Ascophylum nodosum ջրիմուռների մզվածք 0.4%, 0.4%, 0.8%, 0.04%, 0.8%, 15% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
1.957 Ֆոլիաստիմ Ուլտիմեյթ Հեղուկ N, P2O5, K2O, B, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, EDTA խելատացված Zn, Mo, Ascophylum nodosum ջրիմուռների մզվածք 5%, 5%, 5%, 0.6%, 0.2%, 0.6%, 0.6%, 0.05%, 15% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 06.12.2026թ.
1.958 Իպերեն Ալգա N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր 0.7-1.5%, 0.2-1.1%, >17%, 45-55% հատիկներ Կանադա, Ակադիան Սիփլենդ 06.12.2026թ.
1.959 Ավանգարդ Կրիստալ մաքս Fe EDTA Fe 11% փոշի Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.960 Ավանգարդ Բոր ԼԿ N, B 6.5%, 1.5% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.961 Ավանգարդ Ազոտ+Միկրո, ԼԿ (Ապրանքանիշ Կոմպլեքս) N, B, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, Co, Mo, SO3 30±0.2, 0.05%, 1%, 0.03%, 0.4%, 0.1%, 0.03%, 0.001%, 0.01%, 2.6% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.962 Ավանգարդ Եգիպտացորենի համար ԼԿ (Ապրանքանիշ Կոմպլեքս) N, K2O, MgO, B, Co, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Mn, Mo, EDTA խելատացված Zn, SO3 5.5%, 1%, 5%, 0.4%, 0.01%, 0.3%, 0.5%, 0.5%, 0.01%, 2%, 12.8% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.963 Ավանգարդ Գրոու Գումատ ԼԿ (Ապրանքանիշ Գրոու) հումինաթթուների և ֆուլվինաթթուների և կալիումի միացությունների խառնուրդ, ամինաքացախաթթու (գլիցին), լիզին, գլուտամինաթթու, սուկինաթթու, այլ Լ-ամինաթթուներ ≥6%, 1%, 1.1%, 0.3%, 0.3% հեղուկ (լուծվող կոնցենտրատ) Ուկրաինա, «Ուկրավիտ Սայենս Պարկ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.964 Նովա Մաքս Բլում N, P2O5, K2O, CaO, MgO, S+միկրոտարրեր 4%, 8%, 7%, 4%, 2%, 2% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.965 Նովա Մաքս Գրով N, P2O5, K2O, CaO, MgO, S+միկրոտարրեր 7%, 4%, 10%, 4%, 1.5%, 2% հեղուկ Ֆրանսիա, «Ջեներալ հիդրոպոնիկս Եվրոպ» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.966 Աթենա Պրո Գրով N, P2O5, K2O, S, Mg, DTPA Fe 2%, 8%, 20%, 8%, 3%, 0.1% փոշի ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.967 Աթենա Պրո Քոր N, Ca+միկրոտարրեր 14%, 17% հատիկներ ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.968 Աթենա Բլենդեդ PK P2O5, K2O, Mg, S 4%, 5%, 0.96%, 1.5% հեղուկ ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.968 Աթենա Պրո Բլում P2O5, K2O, S, Mg, DTPA խելատացված Fe 12%, 24%, 9%, 3%, 0.1% փոշի ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.968/1 Աթենա Պրո Բլում P2O5, K2O, S, Mg, DTPA խելատացված Fe 12%, 24%, 9%, 3%, 0.1% փոշի ԱՄՆ, Աթենա Փրոդաքթս 06.12.2026թ.
1.969 Հայֆա SOP GG K2O, SO3 51%, 45% բյուրեղային փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» ՍՊԸ 06.12.2026թ.
1.970 «Միկրոպոլիդոկ Պլյուս» հանքային պարարտանյութ, ՋԼ Երկտեղված ֆոսֆորաթթվային կալիում 3-ջրային, Ամոնիումի երկհիդրոֆոսֆատ, Ծծմբաթթվային ամոնիում, Կարբամիդ, Ակվամիքս, Գլուտամինաթթու, Լ-ալանին թթու, ջուր 24.255%, 7.3%, 0.14%, 41.4%, 2%, 0.0002%, 0.0014% հեղուկ ՌԴ, «Շանս Էնտերպրայզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.971 Միկրոպոլիդոկ Բոր հանքային պարարտանյութ, ՋԼ բորաթթու, մոնոէթանոլամին, էթիլենդիամինտետրաքացախաթթվի մագնեզիումական աղ, մոլիբդենաթթվային ամոնիում, գլուտամինաթթու, Լ-ալանին ամինաթթու 67.5%, 20.9%, 1.17%, 0.67%, 0.0002%, 0.0014% հեղուկ ՌԴ, «Շանս Էնտերպրայզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.972 Միկրոպոլիդոկ Ցինկ հանքային պարարտանյութ, ՋԼ Zn(NO3)2*6H2O , Mg(NO3)2 * 6Н2О, (NH4)2SO4, կարբամիդ, գլուտամինաթթու, Լ-ալանին ամինաթթու 54.595%, 10.18%, 1.975%, 17.248%, 0.0002%, 0.0014% հեղուկ ՌԴ, «Շանս Էնտերպրայզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.973 Էկոֆուս N, P2O5, K2O, Fe, Mg, Mn+միկրոտարրեր 1.8%, 1%, 2%, 1.8%, 0.5%, 1.2% հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.974 Ֆերովիտ N, երկաթի ամինոխելատ 4%,7.5 % հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.975 Ցիտովիտ N, P2O5, K2O, Mg, B, Mo, S, Fe, Mn, Cu, Co 3%, 0.5%, 2.5%, 1%, 0.8%, 0.4%, 4%, 3.5%, 3%, 0.6%, 0.2% հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.976 Սիլիպլանտ Ունիվերսալ K2O, Si, Fe, Mg, Mn, Cu, B, Zn, Co 1%, 7%, 0.3%, 0.1%, 0.15%, 0.07%, 0.09%, 0.08%, 0.015% հեղուկ ՌԴ, «Նէստ Մ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.977 Էկոֆոս 26 P2O5, SO3 26%, 7% հատիկներ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 28.02.2027թ.
1.978 K-Fert NPK 15:15:15 (SO3 5% N, P2O5, K2O, SO3 15%, 15%, 15%, 5% հատիկներ (գրանուլներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 28.02.2027թ.
1.979 Էլիքսիր 6.12.24+ 6S N, P2O5, K2O, S 6%, 12%, 24%, 6% հատիկներ Սերբիա, «Էլիքսիր Զորկա» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.980 Ազոտակալիումական պարարտանյութ 21։21 մակնիշի N, K2O, S, MgO 21%, 21%, 0.5%, 0.5% hատիկներ ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 28.02.2027թ.
1.981 Միկրոխելատ Fe-11 Fe՝ խելատացված DTPA-ի հետ 11% փոշի Լեհաստան, «Ինտերմագ» ԲԲԸ 28.02.2027թ.
1.982 Մուգասոլ 3.15.35 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 3%, 15%, 35% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.983 Մոնոկալիումի Ֆոսֆատ (ՄԿՖ) Բուսաբուծական Որակ K2O, P2O5 >34%, >52% բյուրեղներ Չինաստան, «Վենգֆու Դաժոու Քեմիքլ Կօ.» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.984 NPKS-4 մակնիշի ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ N, P2O5, K2O, S 15±1%, 15±1%, 15±1%, >11% գրանուլներ ՌԴ, ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութեր» 28.02.2027թ.
1.985 NPKS-8 մակնիշի ազոտոֆոսֆորոկալիումական պարարտանյութ N, P2O5, K2O, S 8±1%, 20±1%, 30±1%, >3% գրանուլներ ՌԴ, ԲԸ «Վոսկրեսենսկի Հանքային Պարարտանյութեր» 28.02.2027թ.
1.986 Ագրոլյուշն Սփեշալ 316 N, P2O5, K2O, CaO, MgO+միկրոտարրեր 13%, 5%, 28%, 2%, 2.5% փոշի Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերիս ինտերնեյշնլ Բ.Վ. 28.02.2027թ.
1.987 Ագրոլյուշն Սփեշալ 313 N, P2O5, K2O, CaO+միկրոտարրեր 14%, 7%, 14%, 14% փոշի Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերիս ինտերնեյշնլ Բ.Վ. 28.02.2027թ.
1.988 Լ-Գրին երկաթ հումինաթթուների կալիումական աղեր, բորաթթու, կոբալտի սուլֆատ, մանգաի սուլֆատ, պղնձի սուլֆատ, մոլիբդենաթթվային ամոնիում, ցինկի սուլֆատ 19.58%, 0.144%, 0.056%, 0.057%, 0.058%, 0.004%, 0.053% հեղուկ ՌԴ, «Լիգնոհումատ» ՍՊԸ «ԳԱՄ» ՌԷՏ 28.02.2027թ.
1.989 Լ-Գրին Պռո հումինաթթուների կալիումական աղեր, բորաթթու, կոբալտի սուլֆատ, մանգաի սուլֆատ, պղնձի սուլֆատ, մոլիբդենաթթվային ամոնիում, ցինկի սուլֆատ 19.58%, 0.144%, 0.056%, 0.057%, 0.058%, 0.004%, 0.053% հեղուկ ՌԴ, «Լիգնոհումատ» ՍՊԸ «ԳԱՄ» ՌԷՏ 28.02.2027թ.
1.990 Լիգնոհումատ ԱՄ հումինաթթուների կալիումական աղեր, ֆուլվինաթթուների կալիումական աղեր հումինաթթուների նատրիումական աղեր, ֆուլվինաթթուների նատրիումական աղեր 30-55%, 30-55% 30-55%, 30-55% փոշի ՌԴ, «Լիգնոհումատ» ՍՊԸ «ԳԱՄ» ՌԷՏ» 28.02.2027թ.
1.991 Հելիոս Կալցիում N, Ca, K2O 6%, 16%, 0.6% հեղուկ ՌԴ, «Լ-Գրին» ՍՊԸ «Չելնիագրոքիմ» 28.02.2027թ.
1.992 Հելիոս Կալիում N, P2O5, K2O, SO2, MgO, Zn, Cu, Fe, Mn, բուսական սպիտակուցների հիդրոլիզատ 3%, 6․7%, 15%, 4.7%, 1.6%, 0.08%, 0.05%, 0.07%, 0.05%, 10% հեղուկ ՌԴ, «Լ-Գրին» ՍՊԸ «Չելնիագրոքիմ» 28.02.2027թ.
1.993 Հելիոս Ֆոսֆոր Կալիում KCl, ամոնիումի դիհիդրոֆոսֆատ, կարբամիդ, ամինոքացախաթթու, N, P2O5, K2O, խելատ Zn, խելատ Cu, խելատ Fe, խելատ Mn 13.2%, 13.2%, 2%, 3%, 0.5%, 14%, 19%, 1.2%, 1.2%, 0.25%, 1.2% հեղուկ ՌԴ, «Չելնիագրոքիմ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.994 Հելիոս Պղինձ N, K2O, Cu 1.5%, 0.5%, 6% հեղուկ ՌԴ, «Լ-Գրին» ՍՊԸ «Չելնիագրոքիմ» 28.02.2027թ.
1.995 Կալիումի նիտրատ տեխնիկական ԳՏ N, K2O >13.5%, >37.6% բյուրեղներ ՌԴ, ԲԸ «ՄՔԸ» «Ուրալխիմ Ազոտ մասնաճյուղ» 28.02.2027թ.
1.996 Կալիումի Նիտրատ Սնուցման Որակ N, K2O >13.5%, >44.5% բյուրեղներ Բելառուս, «Բելկալի-Միգաո» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.997 Օմեքս K50 N, K2O, EDTA խելատներ 2%, 33%, 0.7% հեղուկ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.998 Օմեքս SW7 Si 10.03% հեղուկ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
1.999 Օմեքս Գարլենդ S 0.4% խտացված կախույթ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.000 Օմեքս Միկրոմաքս Mg, S, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Zn, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, Mo, B 1%, 1.4%, 2%, 2%, 0.25%, 1.5%, 0.025%, 0.75% հեղուկ էմուլսիա Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.001 Օմեքս Կալմաքս Գոլդ N, CaO, MgO, EDTA խելատացված Mn, EDTA խելատացված Fe, B, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Zn, Mo, ամինաթթուներ 10%, 15%, 2%, 0.1%, 0.1%, 0.05%, 0.05%, 0.05%, 0.001%5.5% ջրալույծ կախույթ Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.002 Օմեքս Ֆեոմեքս Fe, օրթո-օրթո EDDHA խելատացված Fe 6%, 3.5% փոշի Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.003 Օմեքս Բիո 15 N, P2O5, K2O, MgO, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Zn, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, B, ջրիմուռների էքստրակտ 10.85%, 10.85%, 10.85%, 0.16%, 0.18%, 0.18%, 0.17%, 0.18%, 0.72%,7.25% խտացված էմուլսիա Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.004 Օմեքս Բիո 8 N, P2O5, K2O, MgO, EDTA խելատացված Fe, EDTA խելատացված Zn, EDTA խելատացված Cu, EDTA խելատացված Mn, EDTA խելատացված Co, B, Mo, ջրիմուռների էքստրակտ 14%, 14%, 5.6%, 1.16%, 1.2%, 0.6%, 0.04%, 0.04%, 0.0006%, 0.006%, 0.0008%, 18.7% խտացված էմուլսիա Միացյալ Թագավորություն, «Օմեքս Ագրիֆլուիդս» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.005 Ազոտական թթու 57% HNO3 57% հեղուկ Իրան, Շիրազ նավթաքիմիական ընկերություն 28.02.2027թ.
2.006 WS NPK 30-10-5+ՄՏ N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 30%, 10%, 5%, 15% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.007 WS NPK 20-20-20+ՄՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.008 WS NPK 18-18-18+ՄՏ N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 18%, 18%, 18%, 11% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.009 WS NPK 13-40-13+ՄՏ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.010 WS NPK 12-12-36+ՄՏ N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36%, 13% բյուրեղային փոշի Նիդերլանդներ, Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի 28.02.2027թ.
2.011 Կալցիումի Նիտրատ Բուսաբուծական Որակ N, CaO 15.5%, 26.3% գրանուլներ Չեխիա, «Լովոքեմի» ընկերություն 28.02.2027թ.
2.012 ԿոմպլեՄետ՝ Ca էքստրա N, CaO 4%, 13% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.013 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ լոլիկ N, P2O5, K2O, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 0.37%, 8.7%, 7.9%, 2.3%, 0.77%, 0.59%, 0.56%, 0.84%, 0.28%, 0.01%, 0.003% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.014 ԿոմպլեՄետ՝ ծծումբ N, S 8.7%, 30% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.015 ԿոմպլեՄետ՝ հապալաս N, P2O5, K2O, SO4, Mg, Mo, Co, Cu, B, Fe, Zn 0.37%, 7.5%, 6.2%, 1.6%, 6.2%, 0.003%, 0.001%, 0.22%, 0.11%, 0.75%, 0.37% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.016 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ կարտոֆիլ N, P2O5, K2O, SO4, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 0.98%, 8.3%, 9.9%, 1.4%, 1.5%, 1.2%, 0.8%, 0.7%, 0.015%, 0.005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.017 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Zn P2O5, K2O, Zn 6.7%, 4.3%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.018 ԿոմպլեՄետ՝ վարդերի և քրիզանտեմների համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.5%, 8.3%, 7.3%, 0.72%, 0.11%, 0.33%, 0.278%, 0.044%, 0.067%, 0.078%, 0.0017%, 0.0006% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.019 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ վարունգ N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 3.2%, 9.1%, 7.8%, 25%, 0.63%, 1%, 0.46%, 0.04%, 0.78%, 0.5%, 0.01%, 0.003% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.020 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Mn N, P2O5, K2O, SO4, Mn 1.2%, 8%, 10.3%, 1.4%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.021 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Ցիտրուսային N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 5.3%, 5%, 4.4%, 5.4%, 0.63%, 0.25%, 0.21%, 0.033%, 0.05%, 0.058%, 0.0013%, 0.0004% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.022 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ B Հ N, B 6.5%, 15% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.023 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Cu Հ N, P2O5, K2O, Cu 1.4%, 6.7%, 8.8%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.024 ԿոմպլեՄետ՝ դեկորատիվ տերևավոր բույսերի համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.4%, 7.5%, 6.6%, 0.65%, 1%, 0.3%, 0.25%, 0.4%, 0.6%, 0.07%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.025 ԿոմպլեՄետ՝ ծաղկող դեկորատիվ բույսերի համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.4%, 7.5%, 6.6%, 0.65%, 1%, 0.3%, 0.25%, 0.4%, 0.6%, 0.07%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.026 ԿոմպլեՄետ՝ ծաղկանոցի ծաղիկների համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 8.4%, 7.1%, 6.4%, 0.39%, 1%, 0.15%, 0.2%, 0.05%, 0.15%, 0.45%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.027 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ PK-2 P2O5, K2O 21%, 28% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.028 ԿոմպլեՄետ՝ Mg N, MgO 2.6%, 5% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.029 ԿոմպլեՄետ՝ CO N, P2O5, K2O, SO4, Mn, EDTA խելատացված Cu, EDTA Zn, B, Mo, Co 0.55%, 7.9%, 8.3%, 1.4%, 0.1%, 0.9%, 1.5%, 0.45%, 0.015%, 0.005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.030 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ ճակնդեղ N, P2O5, K2O, SO4, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 1.1%, 8.7%, 10.6%, 1.4%, 2.5%, 0.4%, 0.6%, 0.7%, 0.015%, 0.05% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.031 ԿոմպլեՄետ՝ դեկորատիվ թփերի համար N, P2O5, K2O, SO4, MgO, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 9.3%, 6.1%, 5.3%, 0.65%, 0.75%, 0.3%, 0.2%, 0.05%, 0.15%, 0.45%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.032 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Fe+Zn P2O5, K2O, SO4, Fe, Zn 7.3%, 4.1%, 2.5%, 1.5%, 1.5% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.033 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ PK Mg N, P2O5, K2O, MgO 1.9%, 28.9%, 25.9%, 5% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.034 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ եգիպտացորեն N, P2O5, K2O, SO4, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 0.24%, 9.7%, 8.5%, 1.4%, 1%, 0.25%, 3%, 0.4%, 0.015%, 0.005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.035 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Ca N, Ca, MgO, SO4, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Co 12.5%, 20%, 1.3%, 0.046%, 0.03%, 0.05%, 0.045%, 0.075%, 0.023%, 0.0015%, 0.0005% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.036 ԿոմպլեՄետ՝ ապրանքանիշ Fe P2O5, K2O, SO4, Fe 8%, 3.9%, 5.1%, 3% հեղուկ Բելառուս, «ՆՏՊ-Սինտեզ» ՍՊԸ 28.02.2027թ.
2.037 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա) N 33.5% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.038 Բերես-8 Սուպեր Հումատ Ֆուլվոթթուներով և Միկրոտարրերով, Համապիտանի Խտանյութ հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, սաթաթթու, N, P, K+միկրոտարրեր 7%, 3%, 0.024%, 1%, 0.15%, 1% հեղուկ ՌԴ, ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.039 Բերես-4 Սուպեր Հումատ Միկրոտարրերով Համապիտանի հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, N, P, K+միկրոտարրեր 4%, 1.3%, 1%, 0.15%, 0.62% հեղուկ ՌԴ, «Բերես» ԳԱԸ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.040 Բերես-4 Սուպեր Հումատ Միկրոտարրերով Բանջարեղենային Մշակաբույսերի Համար հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, N, P, K+միկրոտարրեր 4%, 1.3%, 1%, 0.2%, 0.62% հեղուկ ՌԴ, «Բերես» ԳԱԸ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.041 Բերես Սուպեր Ծովային Ջրիմուռների Էքստրակտ Համապիտանի օրգանական նյութեր, ալգինաթթու, սաթաթթու, ամինաթթուներ, N, P2O5, K2O, Ca, S+միկրոտարրեր 40-50%, 15-18%, 1.8%, 1.13%, 1.4%, 2.76%, 17%, 1.14%, 1.15% փոշի Չինաստան, «Բեյջինգ Մուլտիգրաս Ֆորմուլեյշըն» Կօ․ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.042 Բերես-4 Սուպեր Հումատ Միկրոտարրերով Ծաղկա-գեղազարդային Մշակաբույսերի Համար հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, N, P, K+միկրոտարրեր 4%, 1.3%, 1.2%, 0.15%, 0.62% հեղուկ ՌԴ, «Բերես» ԳԱԸ ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.043 Սուլֆամոն Ֆատեհ Ամոնիումի Սուլֆատ N, S 20.5-21%, 23-24% ջրում լուծվող հատիկներ ԻԻՀ, «Փարս Թոսեե Ֆաթեհ» ՓԲԸ 12.04.2027թ.
2.044 Կալիումի Սուլֆատ K2O, S 50-52%, 17.5% ջրում լուծվող բյուրեղներ ԻԻՀ, «Թույա Թադբիր Ֆարասաթ» ընկերություն 12.04.2027թ.
2.045 Գելիֆլոու Zn Zn 43% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.046 Գելիֆլոու Mn Mn 27% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.047 Ռեգյուս-pH N, P2O5 4%, 25% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.048 Ֆերտիմիքս Mo Mo, N, P2O5 4․8%, 3%, 18% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.049 Դիսպերսալ CaO, MgO 12․31%, 0․5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.050 Ամոնիակային սելիտրա մարկա Բ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.051 Կարբամիդ մարկա Բ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.052 Կարբամիդ մարկա Բ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) Ուզբեկստան, «Մախամ-Չիրչիկ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.053 Կարբամիդ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Քերմանշահ նավթաքիմիական արդյունաբերության ընկերություն 12.04.2027թ.
2.054 Կարբամիդ N 46.2% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Խորասանի նավթաքիմիական ընկերություն 12.04.2027թ.
2.055 Նիտրոամոֆոսկա բարելավված գրանուլոմետրիկ բաղադրությամբ մարկա 16։16։16 N, P2O5, K2O 16%, 16%, 16% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.056 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա Ծակոտկեն) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.057 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա Ծակոտկեն (Ammonium Nitrate Porous Prills)) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Քերմանշահ նավթաքիմիական արդյունաբերության ընկերություն 12.04.2027թ.
2.058 Ամոնիումի Նիտրատ (Ամոնիակային Սելիտրա Ծակոտկեն (Ammonium Nitrate Porous Prills)) N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն 12.04.2027թ.
2.059 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, Դոռոգոբուժ ՀԲԸ արտ․տարածք 12.04.2027թ.
2.060 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Կույբիշև Ազոտ» ԲԲԸ 12.04.2027թ.
2.061 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Ամոնի» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.062 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ 12.04.2027թ.
2.063 Ամոնիումի Նիտրատ N 34.4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «ՖոսԱգրո» ՀԲԸ 12.04.2027թ.
2.064 Ֆուջիմին ֆուլվինաթթուներ, քացախաթթու, պրոպիոնաթթու, մեթիլալկոհոլ, կրեզոլ 4.45%, 4.2%, 0.15%, 0.09%, 0.01% հեղուկ Ճապոնիա, «Ճապոնիայի պահպանության ինժեներներ և համագործակցություն» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.065 Զարգրին ամինաթթուներ, N, P2O5, K2O, օրգանական C, օրգանական նյութեր 40%, 3%, 2.5%, 2%, 11%, 30% հեղուկ ԻԻՀ, Ֆարհիխթեգան Զարնամ Հետազոտական Արդյունաբերական Խումբ 12.04.2027թ.
2.066 Պլանտաֆոլ 5-15-45 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 15%, 45% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.067 Պլանտաֆոլ 30-10-10 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 10%, 10% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.068 Պլանտաֆոլ 10-54-10 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 10%, 54%, 10% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.069 Կալբիտ Ց CaO 15% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.070 Բորոպլյուս բորաթթվի բարդ միացություն 2-ամինոէթանոլի հետ >11% հեղուկ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.071 Ֆերրիլենե Տրիում Fe, Mn 6%, 1% միկրոգրանուլներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.072 Մաստեր Սուպրեմե Ֆլովերինգ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 8%, 24%, 24% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.073 Մաստեր Սուպրեմե Ստարտեր N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 11%, 42%, 11% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.074 Մաստեր Սուպրեմե Ռիպենինգ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 10%, 40% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.075 Բրեքսիլ Մուլտի MgO, Fe, Mn, Zn, B 8.5%, 4%, 4%, 1.5%, 0.5% միկրոհատիկներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.076 Մաստեր 20-20-20 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.077 Մաստեր 13-40-13 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 13%, 40%, 13% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.078 Մաստեր 15-5-30+2 N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 15%, 5%, 30%, 2% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.079 Մաստեր 3-11-38+4 N, P2O5, K2O, MgO, SO3 +միկրոտարրեր 3%, 11%, 38%, 4%, 25% բյուրեղներ Իտալիա, Վալագրո ՍՊԱ 12.04.2027թ.
2.080 Ֆերտիպլյուս 4-3-7 օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O, MgO, CaO+միկրոտարրեր 60%, 4%, 3%, 7%, 0․8%, 8% հատիկներ Նիդերլանդներ, «Ֆերմ Օ Ֆիդ» Բի Վի 12.04.2027թ.
2.081 Սոլուտեկ CaO, N 27%, 15․5% հատիկներ Պորտուգալիա, «ԱԴՊ-ֆերտիլիզանտես» Ս․Ա․ 12.04.2027թ.
2.082 Հիդրոմիքս Տ B, Fe, Mn, Zn, Mo, Cu 0.65%, 7%, 3.3%, 0.6%, 0.2%, 0.27% փոշի Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ 12.04.2027թ.
2.083 Զելենիտ Մարկա Ա Ազոտական N, SO3, K2O, B, Mn, Zn, Cu, Mo 18-21%, 5%, 1.1%, 0.02%, 0.02%, 0.01%, 0.01%, 0.001% հեղուկ ՌԴ, «ՊոլիմերՕրգսինթեզ» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.084 Զելենիտ Մարկա Բ Կալիումա-ֆոսֆորական P2O5, K2O, B 11-15%, 15-20%, 0.032% հեղուկ ՌԴ, «ՊոլիմերՕրգսինթեզ» ՍՊԸ 12.04.2027թ.
2.085 Կեմապկո կալիումի նիտրատ N, K2O 13%, 46% փոշի (բյուրեղներ) Հորդանան, «Կեմապկո» 31.05.2027թ.
2.086 Գրանուլացված կոմպոստ թռչնաղբից Օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 75%, 4%, 3%, 3% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Բիոգրան» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
2.087 Սեթ CaO, B 12%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.088 Ռեզիստ Cu, EDTA խելատացված Cu, Mn, EDTA խելատացված Mn, Zn, EDTA խելատացված Zn 1.75%, 1.6%, 1.75%, 1.6%, 1.75%, 1.6% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.089 ՌութՖիդ N, CaO, MgO 9%, 9.6%, 2.5% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.090 Բադ Փաուեր N, CaO, MgO, B, Zn 10%, 7%, 2%, 0.1%, 1% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.091 Բիոֆորժ N, K2O, Co, Mo 10.5%, 5%, 0.002%, 0.002% հեղուկ Իսպանիա, Ստոլլեր Եվրոպ 31.05.2027թ.
2.092 Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի N 34-34․4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ 31.05.2027թ.
2.093 Օլիգո Օպտիմում Այրոն EDDHA 6% (4.0% օ-օ) Fe (որից օրթո-օրթո իզոմերային ձև) 6% (4%) միկրոգրանուլներ Իսպանիա, Լաբորատորիա ՋԱԵՐ Ս.Ա.Ց 31.05.2027թ.
2.094 Կալիումի քլորիդ K2O 60% հատիկներ Բելառուս, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 31.05.2027թ.
2.095 Եռակի սուպերֆոսֆատ P2O5 46% հատիկներ Բուլղարիա, «Ագրոպոլիքիմ ԱԴ» 31.05.2027թ.
2.096 ԱՖ ամինաթթուներ, վիտամիններ 0.0001 գ/լ, 0.00001 գ/լ հեղուկ Հայաստան, «Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ 31.05.2027թ.
2.097 Ամոնիումի նիտրատ N 34․4% հատիկներ (գրանուլներ) Ուզբեկստան «Նավոյազոտ» 31.05.2027թ.
2.098 21-0-0 100% Ամմոնիումի սուլֆատ 2-3 մմ հատիկավոր բարդ պարարտանյութ N 21% հատիկներ (գրանուլներ) Մեծ Բրիտանիա «Գրին բեստ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.099 Սիերրաֆորմ ԳՏ 22-5-11+2MgO+TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3, Fe. Mn, Zn, Mo, Cu 22%, 5%, 11%, 2%, 14.2%, 0.5%, 0.1%, 0.02%, 0.001%, 0.02% հատիկներ (գրանուլներ) Մեծ Բրիտանիա «Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ 27.09.2027թ.
2.100 Պարարտանյութ Ազոտ-Ֆոսֆոր-Կալիում (NPK Պարարտանյութ) Մարկա 21։1։21 N, P2O5, K2O 21%, 1%, 21% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ 27.09.2027թ.
2.101 Ջրալուծ NPK Պարարտանյութ 3:11:38+3MgO+МЭ մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 3±1%, 11±1%, 38±1%, 3±0.5% փոշու և հատիկների խառնուրդ ՌԴ, «Եվրոքիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.102 Մուգասոլ 12․12․36 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 12%, 12%, 36% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.103 Մուգասոլ 20․20․20 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.104 Մուգասոլ 30․06․06 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 6%, 6% փոշի Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.105 Մուգասոլ 10․52․10 N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 10%, 52%, 10% փոշի Իտալիա, «ՄուգավեռոՍՊԱ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.106 Կամաբ 26 N, K2O, CaO, MgO, B 10%, 5%, 10%, 2%, 0.1% հեղուկ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 27.09.2027թ.
2.107 Ն-ԳՕՕՕ 40 N, MgO, SO3, Zn 40%, 2%, 5%, 0.1% հատիկներ (գրանուլներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 27.09.2027թ.
2.108 Ֆլու-Ֆերտ ՊԿ 20-30 P2O5, K2O, B, Fe, Mn, Zn 20%, 30%, 0.05%, 0.03%, 0.03%, 0.03% գել Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 27.09.2027թ.
2.109 NPK 15-15-15+9S Մակնիշի Ազոտոֆոսֆորոկալիումական կոմպլեքս Պարարտանյութ N, P2O5, K2O, S 15±1%, 15±1%, 15±1%, 9% գրանուլներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 27.09.2027թ.
2.110 NPK 7-12-32+3․5S Մակնիշի Ազոտոֆոսֆորոկալիումական Կոմպլեքս Պարարտանյութ N, P2O5, K2O, S 7±1%, 12±1%, 32±1%, 3.5% գրանուլներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 27.09.2027թ.
2.111 NPK 6-18-34 Մակնիշի Ազոտոֆոսֆորոկալիումական Կոմպլեքս Պարարտանյութ N, P2O5, K2O 6±1%, 18±1%, 34±1% գրանուլներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 27.09.2027թ.
2.112 NPK 9-25-25 Մակնիշի Ազոտոֆոսֆորոկալիումական Կոմպլեքս Պարարտանյութ N, P2O5, K2O 9±1%, 25±1%, 25±1% գրանուլներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 27.09.2027թ.
2.113 NPK 7-20-30 Մակնիշի Ազոտոֆոսֆորոկալիումական Կոմպլեքս Պարարտանյութ N, P2O5, K2O 7±1%, 20±1%, 30±1% գրանուլներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 27.09.2027թ.
2.114 NPK 5-15-36 Մակնիշի Ազոտոֆոսֆորոկալիումական Կոմպլեքս Պարարտանյութ N, P2O5, K2O 5±1%, 15±1%, 36±1% գրանուլներ Բելառուսի Հանրապետություն, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ 27.09.2027թ.
2.115 Կալցի Բոր Հեղուկ N, CaO, B 8.6%, 17.4%, 0.1% հեղուկ Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի» 27.09.2027թ.
2.116 Միկրոխելատ Fe-6 DTPA Fe 6% հեղուկ Լեհաստան, «Ինտերմագ» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.117 Նովա ՍՈՊ K2O, SO3 51%, 44% փոշի, հատիկներ Իտալիա, Թայվան, Իսպանիա, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգև» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.118 Նովա N-K N, K2O 13․5%, 46% փոշի, բյուրեղներ Դանիա, Իսպանիա, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգև» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.119 Նովա Պեկացիդ P2O5, K2O 60%, 20% փոշի, բյուրեղներ Իսրայել, Իսպանիա, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգև» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.120 Նովա Պեակ P2O5, K2O 52%, 34% փոշի, բյուրեղներ Իսրայել, Իսպանիա, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգև» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.121 Նովա Mag-S MgO, SO3 16%, 32% փոշի Լեհաստան, Հնդկաստան, Իսպանիա, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգև» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.122 ԼՍ «Ֆերում» Fe, P2O5, K2O 0.32%, 0.32%, 0.32% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.123 ԼՍ «Ունիվերսալ» N, P2O5, K2O, S, B, Zn, Cu, Mn, Mo, Ni, Co 0.6%, 0.6%, 0.9%, 0.3%, 0.05%, 0.16%, 0.16%, 0.07%, 0.0015%, 0.001%, 0.0003% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.124 ԼՍ «Մոլիբդենում» Mo, P2O5, K2O 4%, 6% 7% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.125 ԼՍ «Կուպրում» Cu, P2O5, K2O 4%, 7% 9% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.126 ԼՍ «Թրիթմընթ» N, P2O5, K2O, S, B, Zn, Cu, Mn, Mo, Fe, Co, ամինաթթուներ 5.7%, 1.6%, 6.2%, 0.3%, 0.1%, 0.4%, 0.02%, 0.4%, 0.05%, 0.65%, 0.02%, 3% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.127 ԼՍ «ԱրԿուպրում» Ag, Cu 10%, 20% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.128 ԼՍ «Արգենտում» Արծաթի իոնների խտացված լուծույթ 20% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.129 ԼՍ «Ակտիվ 5։15։15» N, P2O5, K2O 0.5%, 1.5%, 1.5% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 27.09.2027թ.
2.130 Նովա Կալցիում N, CaO 15%, 27.5% հատիկներ (գրանուլներ) Լեհաստան, «Ադոբ Սպ․», Չինաստան, «Շանքսի Դինգքսին Հոնգսինգ ՖըրթիլայզերԿո․» ՍՊԸ, Իսպանիա, «Ֆուենտես Ֆերտիլիզանտես» Ս․Լ․Ու․ 27.09.2027թ.
2.131 Քրոպմաքս N, P, K, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, ամինաթթուներ, վիտամինային կոմպլեքս, պոլիսախարիդներ 2%, 0.4%, 0.02%, 0.55%, 0.2%, 0.03%, 0.05%, 0.055%, 0.07%, 2%, 0.02%, 0.013% հեղուկ Հոլանդիա, «Հոլլանդ ֆարմինգ» Բ.Վ. 28.12.2027թ.
2.132 Ամոնիումի նիտրատ N 34․4% հատիկներ (գրանուլներ) ՌԴ, «Տոմսկազոտ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.133 K-SOL Մագնեզիումի Սուլֆատ Հեպտահիդրատ MgO, SO3 16%, 32% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 28.12.2027թ.
2.134 K-SOL ՄԱԳ Մագնեզիումի Նիտատատ N, MgO 10․8%, 15․4% փոշի (բյուրեղներ) Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 28.12.2027թ.
2.135 Սուպեր Միքս N, P, Ca + միկրոտարրեր 0.5-3%, 0.1-0.6%, 2-5% հատիկավոր սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
2.136 Կենսահեղուկ N, P, K, Ca, Mg + միկրոտարրեր 0.07, 0.4-1.5%, 2-20%, 5-20%, 1-4% թանձր լուծույթ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
2.137 Կենսահումուս օրգանական նյութեր, N, Fe, P, K, Ca + միկրոտարրեր 38.5-44.5%, 1.4-3%, 0.45-1%, 0.7-2%, 0.51-2%, 4-10% հատիկավոր սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
2.138 Սուպեր Կոմպոստ օրգանական նյութեր, N, P, K, Ca, SO3 + միկրոտարրեր 45-60%, 2․1-3․2%, 0.55-1․6%, 0.5-1․5%, 8․3-9․1%, 2-3% հատիկավոր սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
2.139 ԼՍ «Բորում» B, N 14%, 5.5% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.140 ԼՍ «Կալիում» K2O 36% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.141 ԼՍ «Վիտամինս» N, P, K, սաթաթթու + միկրոտարրեր 5.7%, 1.6%, 6.2%, 2.5% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.142 ԼՍ «Մագնեզիում» Mg, N 4.5%, 4% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.143 ԼՍ «Կալցիում» Ca, N, B 6%, 4.7%, 0.57% հեղուկ ՌԴ, «Ուրոժայ XXI» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.144 Ցինկի Սուլֆատ Zn 34.1% ջրում լուծվող բյուրեղներ ԻԻՀ, «Քոնջալե Սազ» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
2.145 «Բիոմիկս» ՋԼ հումինաթթու, ֆուլվինաթթու, K2O, N, P2O5, օրգանական նյութեր, C, միկրոտարրեր 7%, 3%, 6%, 6%, 2%, 18%, 7.5% ջրային լուծույթ ԻԻՀ, Ֆարհամ Գրուպ Ագրոքեմիքալ Մանուֆակտուրեր 28.12.2027թ.
2.146 Գոլդ Հում հումինաթթու, ֆուլվինաթթու, K2O 12%, 2%, 2% հեղուկ ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.147 Գոլդեն Բիոֆերտ N, P2O5, K2O, B, օրգանական նյութեր 5%, 5%, 5%, 0․03%, 12% հեղուկ ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.148 Դրակ Աութ Սոլթ N, K2O, CaO, հումինաթթու 9%, 8%, 12%, 5% հեղուկ ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.149 Դրակ Կոմպլեքս N, P2O5, K2O, SO3, CaO, Na, միկրոտարրեր, հումինաթթու 8%, 8%, 10%, 6%, 4%, 2․9%, 12% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.150 Դրակ Սիլիցիո-Կալիում K2SiO3, K2O, SiO2 21%, 10%, 21% հեղուկ ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.151 Դրակ Հում NK հումինաթթու, N, K2O 8%, 4%, 4% հեղուկ ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.152 Նովին Ծծումբ K2O, SO3, S 14%, 56%, 22․7% հեղուկ ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.153 Օրգանոֆիշ N, P2O5, K2O, օրգանական նյութեր+միկրոտարրեր 8%, 8%, 5%, 44% հատիկներ (գրանուլներ) ԻԻՀ, «Նովին Դրակ Քոմփանի» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.154 Օսմոկոտ ՊրեՊլանտ 17-8-10+2MgO+ՄԷ N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 17%, 8%, 10%, 2% հատիկներ Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ (ԱյՍիԷլ) 28.12.2027թ.
2.155 Օսմոկոտ Իքզաքթ Ստանդարտ 16-9-12+2MgO+ՄԷ (3-4M) N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 16%, 9%, 12%, 2% հատիկներ Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ (ԱյՍիԷլ) 28.12.2027թ.
2.156 Օսմոկոտ Իքզաքթ Ստանդարտ 15-9-12+2MgO+ՄԷ (5-6M) N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 15%, 9%, 12%, 2% հատիկներ Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ (ԱյՍիԷլ) 28.12.2027թ.
2.157 Օսմոկոտ Իքզաքթ Ստանդարտ 15-9-11+2MgO+ՄԷ (8-9M) N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 15%, 9%, 11%, 2% հատիկներ Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ (ԱյՍիԷլ) 28.12.2027թ.
2.158 Օսմոկոտ Բլում 13-7-18+1.5MgO+ՄԷ (2-3M) N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 13%, 7%, 18%, 1.5% հատիկներ Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ (ԱյՍիԷլ) 28.12.2027թ.
2.159 Եռակի Սուպերֆոսֆատ P2O5 46% հատիկներ (գրանուլներ) Մեծ Բրիտանիա, «Գրին Բեստ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.160 Սիերրաֆորմ ԳՏ 18+6+18+2MgO+TE N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 18%, 6%, 16%, 2%, 14․3% հատիկներ (գրանուլներ) Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.161 Սիերրաբլեն 27-5-5+FE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 27%, 5%, 5% հատիկներ (գրանուլներ) Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.162 Ագրիկոլա փշատերևներ N, P2O5, K2O, MgO 4%, 5%, 6%, 2% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.163 Ագրիկոլա Սենյակային և Այգու Վարդեր N, P2O5, K2O 13%, 15%, 18% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.164 Ագրիկոլա Ծաղկող Բույսեր N, P2O5, K2O 15%, 21%, 25% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.165 Ագրիկոլա Կակտուսներ և Սուկուլենտներ N, P2O5, K2O 12%, 26%, 20% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.166 Ագրիկոլա Գեղազարդային Բույսեր N, P2O5, K2O 24%, 10%, 20% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.167 Ագրիկոլա Խոլորձ N, P2O5, K2O 13%, 15%, 18% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.168 Ագրիկոլա Սենյակային Բույսեր N, P2O5, K2O 23%, 11%, 23% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.169 Մագնեզիումի Սուլֆատ MgSO4 x 7H2O 99% փոշի Չինաստան, «Հանգժոու սորս ուեյ իմպորտ ընդ էքսպորտ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.170 Գրին Բելտ Երկաթի խելատ Fe 13.2% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.171 Գրին Բելտ Ցինկի Խելատ Zn 15% փոշի ՌԴ, «Տեխնոէքսպորտ ԱՊՀ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.172 Բորաթթու HBO3, B 98.6%, 17% փոշի Չինաստան, «Հանգժոու սորս ուեյ իմպորտ ընդ էքսպորտ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.173 Ագասօլ NPK 30-10-10+TE N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 30%, 10%, 10% փոշի Իտալիա, Ագաֆերտ ՍՌԼ 28.12.2027թ.
2.174 Ագասօլ NPK 9-18-36+2MgO+TE N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 9%, 18%, 36%, 2% փոշի Իտալիա, Ագաֆերտ ՍՌԼ 28.12.2027թ.
2.175 Ագասի օրգանական N, օրգանական C, ամինաթթու, օրգանական թթուներ, K2O, P2O5 2%, 11․4%, 10․4%, 2․6%, 1․5%, 0․2% հեղուկ Իտալիա, Ագաֆերտ ՍՌԼ 28.12.2027թ.
2.176 Ագաֆռութ N, K2O, B, CaO, օրգանական C, ամինաթթու, օրգանական թթուներ 4.7%, 5.7%, 0.1%, 5%, 7.3%, 12.5%, 4% հեղուկ Իտալիա, Ագաֆերտ ՍՌԼ 28.12.2027թ.
2.177 Ագամին 6X N, P2O5, K2O, օրգանական թթուներ, ամինաթթու, օրգանական C 7.2%, 6%, 6%, 3%, 6.7%, 7.9% հեղուկ Իտալիա, Ագաֆերտ ՍՌԼ 28.12.2027թ.
2.178 Վիդացինկ Zn, SO3, ամինաթթու, օրգանական N, օրգանական C 15.1%, 10․6%, 20․7%, 3․3%, 10% հեղուկ Իտալիա, Ագաֆերտ ՍՌԼ 28.12.2027թ.
2.179 Վիդաբոր օրգանական N, B, ամինաթթու, օրգանական C 4.5%, 5.1%, 28․8%, 12․3% հեղուկ Իտալիա, Ագաֆերտ ՍՌԼ 28.12.2027թ.
2.180 Էներջիֆոս 5-70-3+միկրոտարրեր N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 70%, 3% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.181 ԷներջիԲլու 24-24-18+1․5MgO+միկրոտարրեր N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 24%, 24%, 18%, 1.5% սուսպենզիա Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.182 ԷներջիՊաստ 15-20-50+միկրոտարրեր N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 15%, 20%, 50% մածուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.183 Ամկոֆերտ 5-70-3+միկրոտարրեր N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 5%, 70%, 3% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.184 Ագրոֆոլ Պ540 P2O5 54% հեղուկ Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.185 Ամկո ԿՏՍ K2O, S 36%, 25% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.186 Ֆուլի Հում 20 հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ 10%, 10% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.187 Սուպեր Կալ 45 CaO 45% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.188 ԷներջիԷքստրա N, MgO, CaO 12%, 5%, 15% հեղուկ Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր Ֆերտիլայզեր Փրոդաքշն» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.189 Տեկնոկել Ամինո ZnMn Լ-ամինաթթուներ, Mn, Zn 6%, 3%, 5% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 28.12.2027թ.
2.190 Տեկամին Տեքս Ֆրուտ CaO, MgO, B, Mo, Zn 8%, 2%, 0.1%, 0.02%, 0.06% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 28.12.2027թ.
2.191 Կոնտրոլֆիտ Si K2O, SiO2 7%, 17% հեղուկ Իսպանիա, Ագրիտեկնո Ֆերտիլիզանտես Էս. Էլ. 28.12.2027թ.
2.192 Ռիզեո Տոնիկ CaO, MgO, SO3 35.5%, 8.5%, 5% գրանուլներ Ֆրանսիա, ԲԻՕ 3 Ջի պարզ բաժնետիրական ընկերություն 28.12.2027թ.
2.193 Բուլլ Կ N, K2O 3%, 30% հեղուկ Իտալիա, Ադրիատիկա ՍՊԱ 28.12.2027թ.
2.194 Օրգանոմիքս օրգանական նյութեր, N, P, K, Ca + միկրոտարրեր 30.8-55.7%, 1.8-3.5%, 0.31-2%, 0.8-2.5%, 5.2-8% հատիկավոր սուբստրատ ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ 28.12.2027թ.
2.195 Զդրավեն-Ակվա սիզամարգ N, P, K, օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, միկրոտարրեր 6%, 5%, 4%, 10%, 1% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.196 Զդրավեն-Ակվա վարունգ N, P, K, օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, միկրոտարրեր 3%, 1.6%, 5.5%, 10%, 1% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.197 Զդրավեն-Ակվա ունիվերսալ բանջարային N, P, K, օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, միկրոտարրեր 3.5%, 2.3%, 4.6%, 10%, 1% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.198 Զդրավեն-Ակվա պտղատու ծառեր N, P, K, օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, միկրոտարրեր 3.5%, 2.7%, 4.6%, 10%, 1% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.199 Զդրավեն-Ակվա հատապտղատու մշակաբույսեր N, P, K, օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, միկրոտարրեր 3%, 3%, 6%, 10%, 1% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.200 Զդրավեն-Ակվա լոլիկ և տաքդեղ N, P, K, օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, միկրոտարրեր 1.2%, 4.6%, 3.5%, 10%, 1% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.201 Զդրավեն-Ակվա այգու դեկորատիվ և փշատերև մշակաբույսեր N, P, K, օրգանական նյութեր, հումինաթթուներ, միկրոտարրեր 4.6%, 2.7%, 3.2%, 10%, 1% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.202 Զդրավեն-Ակվա խաղող N, P, K, միկրոտարրեր 3%, 3.6%, 4% հեղուկ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.203 Զդրավեն-Տուրբո կաղամբ և կանաչ մշակաբույսեր N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 15%, 10%, 20%, 2.5%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.204 Զդրավեն-Տուրբո ունիվերսալ N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 13%, 10%, 20%, 2%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.205 Զդրավեն-Տուրբո խաղող N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 11.4%, 15%, 22%, 2.3%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.206 Զդրավեն-Տուրբո ելակ և ազնվամորի N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 12%, 12%, 29%, 1.5%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.207 Զդրավեն-Տուրբո սածիլներ N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 13%, 6%, 26%, 2․6%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.208 Զդրավեն-Տուրբո վարունգ, դդում, դդմիկ, պատիսոն N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 12%, 6%, 28%, 2%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.209 Զդրավեն-Տուրբո ցիտրուսային մշակաբույսեր N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 13%, 6%, 26%, 2․5%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.210 Զդրավեն-Տուրբո փշատերև մշակաբույսեր N, P, K, MgO, CaO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 22%, 12%, 13%, 2%, 5%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.211 Զդրավեն-Տուրբո լոլիկ և տաքդեղ N, P, K, MgO, նատրիումի հումատ, միկրոտարրեր 15%, 20%, 15%, 2%, 2% հատիկներ ՌԴ, «Վաշե խոզյաիստվո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.212 Ագրոլիֆ Փաուըր Թոթըլ 20-20-20+ՄԷ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշու և հատիկների խառնուրդ Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.213 Ագրոլիֆ Փաուըր Մագնեզիում 10-5-10+16MgO + 32SO3+ՄԷ N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր 10%, 5%, 10%, 16%, 32% փոշու և հատիկների խառնուրդ Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.214 Ագրոլիֆ Փաուըր High K 15-10-31+ՄԷ N, P2O5, K2O +միկրոտարրեր 15%, 10%, 31% փոշու և հատիկների խառնուրդ Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.215 Ագրոլիֆ Փաուըր Կալցիում 12-5-19+9CaO+2.5MgO+ՄԷ N, P2O5, K2O, CaO, MgO +միկրոտարրեր 12%, 5%, 19%, 9%, 2․5% փոշու և հատիկների խառնուրդ Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.216 Ագրոլուշն pHLow 151 10-50-10+ՄԷ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 10%, 50%, 10% հատիկների և փոշու խառնուրդ Բելգիա, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.217 Սոլինուր GT1 10-5-39+2MgO+ՄԷ N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 10%, 5%, 39%, 2% փոշի Իսրայել, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.218 Սոլինուր GT4 14-6-23+2MgO+ՄԷ N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 14%, 6%, 23%, 2% փոշի (բյուրեղներ) Իսրայել, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.219 Սոլինուր GT5 20-20-20+ՄԷ N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր 20%, 20%, 20% փոշու և հատիկների խառնուրդ Իսրայել, Նիդերլանդներ, Էվերրիս Ինթերնեյշնլ Բ․Վ․ 28.12.2027թ.
2.220 Աուռեա 34 N, SO3 34%, 28% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.221 Մաջիկոլոր 11.5.11 N, P2O5, K2O, S, Fe EDTA+ միկրոտարրեր 11%, 5%, 11%, 12%, 3% հատիկներ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.222 Ռայկատ Ստարտ օրգանական նյութեր, N, ազատ ամինաթթուներ, պոլիսախարիդներ, P2O5, K2O, միկրոտարրեր 0․9%, 4%, 4%, 15%, 8%, 3% հեղուկ Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.223 Ֆորտիկ-40 K2O 28% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.224 Ֆերտիմիքս-Zn Zn 7.5% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.225 Ֆերտիմիքս-Fe Fe 7% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.226 Ֆորքուելատ ջրալույծ Fe 6% փոշի Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.227 Ֆերտիմիկրո B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 0.4%, 0.41%, 5.25%, 3.1%, 0.1%, 0.8% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.228 Տրիամին ազատ ամինաթթուներ, N, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 10.2%, 2.5%, 0.06%, 0.064%, 1.16%, 0.59%, 0.017%, 0.116% հեղուկ Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.229 Լիքուիֆոս 54 P2O5 54% հեղուկ Իտալիա, «Մուգավեռո ՍՊԱ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.230 Պոլի-Ֆիդ Դրիպ 12-5-40+2MgO N, P2O5, K2O, MgO +միկրոտարրեր 12%, 5%, 40%, 2% փոշի Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս» 28.12.2027թ.
2.231 Չել Ֆերր EDDHA 6 Fe 6% փոշի Իտալիա, Գենետտի ԷԿՕ Սռլս 28.12.2027թ.
2.232 ԱՏՍ 15-53 N, SO3 15%, 52-53% հեղուկ Իտալիա, Գենետտի Էկո Իտալիա 28.12.2027թ.
2.233 Միկրոպարարտանյութ «Խելատեմ» մակնիշ «ЭДТА Zn» Zn 15% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.234 Միկրոպարարտանյութ «Խելատեմ» մակնիշ «ЭДТА Mn» Mn 13% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.235 Միկրոպարարտանյութ «Խելատեմ» մակնիշ «ЭДТА Fe» Fe 13% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.236 Միկրոպարարտանյութ«Խելատեմ» մակնիշ «ЭДТА Cu» Ca 10% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.237 Միկրոպարարտանյութ«Խելատեմ» մակնիշ «ЭДТА Cu» Cu 15% փոշի կամ միկրոգրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.238 Կալիումի Նիտրատ N, K2O 13.6%, 46% բյուրեղներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.239 Կալիումի Մետաբորատ K2O, B 44%, 10․1% փոշի ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.240 Մագնեզիումի Սուլֆատ «Ա» մակնիշի MgO, S 29.8%, 23% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.241 Կոնցենտրացված Միկրոպարարտանյութ Ակվամիքս մակնիշ «ՏՎ» B, Cu, Zn, Mo, Co 7.65%, 2.25%, 2.25%, 7.8%, 1.3% փոշի ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.242 Կոնցենտրացված Միկրոպարարտանյութ Ակվամիքս մակնիշ «ՍՏ» B, Ca, Cu, Fe III, Mn, Zn, Mo 0.52%, 2.57%, 0.53%, 3.84%, 2.57%, 0.53%, 0.13% փոշի ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.243 Կոնցենտրացված Միկրոպարարտանյութ Ակվամիքս մակնիշ «ՍՏ» B, Ca, Cu, Fe III, Mn, Zn, Mo 0.073%, 0.36%, 0.074%, 0.538%, 0.36%, 0.074%, 0.018% հեղուկ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.244 Կալիումի Սուլֆատ K2O 50% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.245 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» մակնիշ «Կախարդական Ցնցուղ» N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 1.51-3.9%, 0.89-3.9%, 3.56-6.26%, 0.22-2.17% հեղուկ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.246 Ջրալույծ կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ակվարին» մակնիշ «Ծաղկային Դրախտ» N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 0.87-2.6%, 0.68-2.19%, 1.78-4.8%, 0.17-0.46% հեղուկ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.247 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ մակնիշ «Պտղա-հատապտղային մշակաբույսերի համար» N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 12%, 10%, 12%, 3% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.248 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ մակնիշ «Ծաղիկների համար» N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 15%, 6%, 15%, 2․2% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.249 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ մակնիշ «Կարտոֆիլի համար» N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 10%, 6%, 16%, 6% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.250 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ մակնիշ «Ելակի համար» N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 14%, 7%, 27%, 0․5% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.251 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ մակնիշ «Գազոնի համար» N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր 20%, 5%, 15%, 1% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.252 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ մակնիշ «Բանջարեղենի համար» N, P2O5, MgO, Ca, S, հումինաթթուներ+միկրոտարրեր 5%, 26%, 8%, 7%, 5%, 0.02% գրանուլներ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.253 Սնուցող Գրունտ «Կախարդական Մարգ» մակնիշ «Լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ» N, P2O5, K2O, Mg + միկրոտարրեր 0.05%, 0.025%, 0.0875%, 0.0175% սորուն համասեռ զանգված ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.254 Սնուցող Գրունտ «Կախարդական Մարգ» մակնիշ «Ցիտրուսային» N, P2O5, K2O, Mg+միկրոտարրեր 0.04375%, 0.0625%, 0.0875%, 0.01875% սորուն համասեռ զանգված ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.255 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Ա» մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 12%, 14%, 23%, 2% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.256 Կոմպլեքս հանքային պարարտանյութ «Բ» մակնիշի N, P2O5, K2O, MgO + միկրոտարրեր 14%, 16%, 18%, 0.5% փոշու և գրանուլների խառնուրդ ՌԴ, «Բույի Քիմիական Գործարան» ԲԸ 28.12.2027թ.
2.257 Ֆիտոքլին ճարպաթթուների կալիումական աղեր 40% ջրում լուծվող խտանյութ Միացյալ Թագավորություն, «Ռասել ԻՊՄ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.258 Ֆիզիմայթ նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ 33% հեղուկ Միացյալ Թագավորություն, «Ռասել ԻՊՄ» ՍՊԸ 28.12.2027թ.
2.259 Եվրո Հյումիք K2O, հումինաթթուներ, ֆուլվինաթթուներ, N, C 12%, 82%, 3%, 1%, 36% փոշի Չեխիա, Հումատեքս Ա․Ս․ 28.12.2027թ.