ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ռեեստր

Երրորդ երկրների ռեեստր

Եվրասիական տնտեսական միության Եվրասիական տնտեսական տարածք ներ­մուծվող` հսկման ենթակա ապրանքների արտադրություն, վերամշակում և (կամ) պահպա­նում իրականացնող կազմակերպությունների և անձանց

ՀՀ ռեեստր

(Նոր տարբերակ) Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մի պետությունից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս պետություն փոխադրվող՝ հսկման ենթակա ապրանքների արտադրություն, վերամշակում և (կամ) պահպանում իրականացնող կազմակերպությունների և անձանց

ՀՀ ռեեստր

Պետական ​​գրանցման ենթակա սննդամթերքի արտադրություն իրականացնող կազմակերպությունների

ԵԱՏՄ անդամ պետությունների ռեեստրները կարող եք գտնել հետևյալ հղումներով՝
Ռուսաստան
Երրորդ երկրների ռեեստր
Ներքին ռեեստր

Բելառուս
Երրորդ երկրների ռեեստր
Ներքին ռեեստր

Ղազախստան
Երրորդ երկրների ռեեստր
Ներքին ռեեստր

Ղրղզստան
Երրորդ երկրների ռեեստր
Ներքին ռեեստր