ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ընտրված փորձագետներ

Ընտրված փորձագետներ

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել քաղաքացի Վարգուհի Գոռի Պողոսյանը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2023 թվականի դեկտեմբերի 5-ին կնքվել է № 12 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչությունում իրավաբանական բաժնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել քաղաքացի Տիգրան Մարտինի Օհանյանը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2023 թվականի նոյեմբերի 3-ին կնքվել է № 11 աշխատանքային պայմանագիրը:


Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչությունում փաստաթղթաշրջանառության բաժնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել քաղաքացի Էմմա Մկրտումի Բասենցյանը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2023 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքվել է № 10 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչությունում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել քաղաքացի Սամվել Հակոբի Ենգիբարյանը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2023 թվականի սեպտեմբերի 14-ին կնքվել է № 9 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի միջազգային համագործակցության բաժում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Կորյուն Արշավիրի Սամսոնյանը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2023 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքվել է № 8 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Տիգրան Հակոբի Սաֆարյանը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2023 թվականի հուլիսի 20-ին կնքվել է № 7 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Սյունիքի մարզային կենտրոնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Մարտիրոս Իշխանի Գրիգորյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2022 թվականի սեպտեմբերի 19-ին կնքվել է № 10 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի միջազգային համագործակցության բաժում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Կորյուն Արշավիրի Սամսոնյանը:
Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2022 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքվել է № 8 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Սյունիքի մարզային կենտրոնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Մարտիրոս Իշխանի Գրիգորյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2021 թվականի սեպտեմբերի 7-ին կնքվել № 8 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի միջազգային համագործակցության բաժնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Կորյուն Արշավիրի Սամսոնյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին կնքվել № 7 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Այրում-Բագրատաշեն սահմանային հսկիչ կետում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Մխիթար Ռաֆիկի Դավթյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2021 թվականի հուլիսի 6-ին կնքվել № 5 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Սանամ Բագրատի Պետրոսյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2021 թվականի մայիսի 11-ին կնքվել № 4 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի սահմանային հսկիչ կետերի համակարգման բաժնում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Արթուր Վարդանի Բոյաջյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2021 թվականի ապրիլի 7-ին կնքվել № 2 աշխատանքային պայմանագիրը:

Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչությունում փորձագետ ներգրավվելու համար դիմում է ներկայացրել Լիլիթ Ռազմիկի Գեղամյանը:

Փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում վերջինիս հետ 2021 թվականի փետրվարի 23-ին կնքվել № 1 աշխատանքային պայմանագիրը: