ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Բույսերի պաշտպանության միջազգային կոնվենցիա

Բույսերի պաշտպանության միջազգային կոնվենցիա

Պայմանավորվող կողմերը՝

  • ընդունելով բույսերի և բուսական ապրանքների վնասատուներին հսկելու, նրանց միջազգային տարածումը և հատկապես վտանգվող տարածքներ նրանց ներթափանցումը կանխարգելելու ոլորտում միջազգային համագործակցության անհրաժեշտությունը,
  • ընդունելով, որ ֆիտոսանիտարական միջոցառումները պետք է լինեն տեխնիկապես հիմնավորված, թափանցիկ, և որ դրանք չպետք է կիրառվեն կամայական կամ չարդարացված խտրականության կամ քողարկված սահմանափակումների պայմաններում, մասնավորապես` միջազգային առևտրում,
  • ցանկանալով ապահովել միջոցների սերտ համակարգումն այս բնագավառում,
  • ցանկանալով ապահովել ներդաշնակ ֆիտոսանիտարական միջոցառումների զարգացման և կիրառման շրջանակ և մշակել միջազգային չափանիշներ այդ նպատակի համար,
  • հաշվի առնելով բույսերի, մարդկանց և կենդանիների առողջությանն ու շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված` միջազգայնորեն ճանաչված սկզբունքները,
  • նշելով Ուրուգվայում անցկացված բազմակողմ առևտրային բանակցությունների արդյունքներից բխող համաձայնագրերը, ներառյալ Սանիտարական և ֆիտոսանիտարական միջոցների կիրառման մասին համաձայնագիրը,

համաձայնեցին ներքոհիշյալի մասին` Կոնվենցիա բույսերի միջազգային պաշտպանության մասին

Պաշտոնական կայք՝ https://www.ippc.int/ru/