ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՎՎՀԿԿ - (HACCP) համակարգեր ներդրող կազմակերպություններ

ՎՎՀԿԿ - (HACCP) համակարգեր ներդրող կազմակերպություններ

ՀՀ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը, շահագրգռված լինելով սննդի շղթայում գործող ընկերություններում Վտանգի աղբյուրի վերլուծության և կրիտիկական կետերի հսկման համակարգի (НАССР) ներդրմամբ, ներկայացնում է այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնք մատուցում են տվյալ անվտանգության կառավարման համակարգերի ներդման, գնահատման, ընթացիկ հսկողության, աուդիտի ինչպես նաև վերապատրաստման ծառայություններ:

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինն առաջարկում է HACCP համակարգի՝
 • խորհրդատվություն
 • ներդրում
 • աուդիտ
Սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է HACCP համակարգի ողջ շղթան՝
 • HACCP պլանների մշակում
 • անվտանգության քաղաքականության և նպատակների սահմանում
 • արտադրական գործընթացների բլոկ-սխեմաների կազմում
 • վտանգների վերլուծություն
 • կրիտիկական կետերի սահմանում
 • մոնիթորինգի համակարգի մշակում
 • ուղղիչ գործողությունների մշակում
 • վերստուգման և վավերացման ընթացակարգերի մշակում
 • անձնակազմի ուսուցում համաձայն HACCP կանոնակարգերի
 • պահանջվող այլ գործառույթներ

Կոնտակտային տվյալներ՝

Հեռախոսահամար՝ +374 33 35 00 01
Կայք՝ www.certify.am
Էլ․ հասցե՝ info_cms@certify.am
Հասցե՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Ակունք համայնք, Նոր Գյուղ, 6-րդ փ, 1-ին շ․

«ՆԱՐԵԿ» Գիտահետազոտական ՓԲԸ-ն իրականացնում է ՎՎՀԿԿ (HACCP) համակարգի՝

 • խորհրդատվություն
 • ներդրում
 • աուդիտ

Սերտիֆիկացման մարմինը կատարում է ՎՎՀԿԿ/HACCP համակարգի մշակում սննդի շղթայում՝ սննդամթերքի և դրա բաղադրիչների արտադրության, մշակման, բաշխման, պահման, փոխադրման, ներմուծման, արտահանման և իրացման փուլերում, որն իր մեջ ներառում է.

 • պոտենցիալ վտանգավոր գործոնների նույնականացում և գնահատում,
 • հսկման կրիտիկական կետերի որոշում,
 • յուրաքանչյուր հսկման կրիտիկական կետի համար կրիտիկական սահմանների որոշում,
 • մոնիթորինգի համակարգի մշակում,
 • ուղղիչ գործողությունների մշակում և դրանց կիրառում կրիտիկական սահմաններից շեղման դեպքում,
 • վերստուգման և վավերացման ընթացակարգերի մշակում,
 • համակարգի բոլոր ընթացակարգերի, ՎՎՀԿԿ համակարգի հետ առնչվող տվյալների գրանցման ձևերի և միջոցառումների փաստաթղթավորում,
 • ՎՎՀԿԿ/HACCP ծրագրի կազմում, որն իր մեջ ներառում է.
  • արտադրանքի անվտանգությանը վերաբերող քաղաքականությունը, և սահմանված նպատակները,
  • ՎՎՀԿԿ խմբի ստեղծման և կազմի վերաբերյալ հրամանը,
  • արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը,
  • արտադրության մասին տեղեկատվությունը,
  • ՎՎՀԿԿ խմբի հաշվետվությունները,
  • ՎՎՀԿԿ համակարգի աշխատանքային թերթիկները,
  • մոնիթորինգի ընթացակարգերը,
  • ուղղիչ գործողությունների իրականացման ընթացակարգերը,
  • ՎՎՀԿԿ համակարգի ներքին ստուգման ծրագիրը,
  • գրանցման-հաշվառման փաստաթղթերի ցանկը:

«ՆԱՐԵԿ» Գիտահետազոտական ՓԲԸ-ն ունի ուսումնական կենտրոն, որտեղ իրականացնում է ուսուցում և վերապատրաստում:

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ՝

Հեռ՝ (+374 10) 52 45 19

Բջջ․՝ (+374 91) 00 57 57 (Viber / WhatsApp)

Էլ․ փոստ՝ info@certification.am

Վեբ կայք՝ www.certification.am

Հասցե՝ ՀՀ, ք Երևան, փող Գետառի 4/16

Facebook: https://www.facebook.com/narekresearchcompany?mibextid=ZbWKwL

Instagram: «ՆԱՐԵԿ» Գիտահետազոտական ՓԲԸ / "NAREK" Scientific-Research CJSC (@narek_researchcompany) • Instagram photos and videos

«ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԴԻԱԼՈԳ» ՍՊ ընկերությունն իր Ուսումնական կենտրոնում կազմակերպում է «НАССР համակարգի մոդելի ներդրումը և աուդիտը սննդարտադրության տարբեր ոլորտներում» ուսումնագործնական դասընթացները։

Մեկ դասընթացի տևողությունն է 3-4 օր, օրական 4-6 ժամ։ Դասընթացի մեկ անձի ուսուցման արժեքը կազմում է 45․000 ՀՀ դրամ (ներառյալ ԱԱՀ)։ Նյութը կմատուցվի ինտերակտիվ մեթոդներով։

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ՝

Հեռ՝ (+374 10) 20 77 99

Հասցե՝ ՀՀ, ք Երևան․ Կոմիտաս 49/4

«ՊԱՐԵՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է ՎՎՀԿԿ (HACCP) համակարգի՝

 • խորհրդատվություն
 • ներդրում
 • աուդիտ

Ընկերությունը կատարում է ՎՎՀԿԿ/HACCP համակարգի մշակում սննդի շղթայում՝ սննդամթերքի և դրա բաղադրիչների արտադրության, մշակման, բաշխման, պահման, փոխադրման, ներմուծման, արտահանման և իրացման փուլերում, որն իր մեջ ներառում է.

 • պոտենցիալ վտանգավոր գործոնների նույնականացում և գնահատում,
 • հսկման կրիտիկական կետերի որոշում,
 • յուրաքանչյուր հսկման կրիտիկական կետի համար կրիտիկական սահմանների որոշում,
 • մոնիթորինգի համակարգի մշակում,
 • ուղղիչ գործողությունների մշակում և դրանց կիրառում կրիտիկական սահմաններից շեղման դեպքում,
 • վերստուգման և վավերացման ընթացակարգերի մշակում,
 • համակարգի բոլոր ընթացակարգերի, ՎՎՀԿԿ համակարգի հետ առնչվող տվյալների գրանցման ձևերի և միջոցառումների փաստաթղթավորում,
 • ՎՎՀԿԿ/HACCP ծրագրի կազմում, որն իր մեջ ներառում է.
  • արտադրանքի անվտանգությանը վերաբերող քաղաքականությունը, և սահմանված նպատակները,
  • ՎՎՀԿԿ խմբի ստեղծման և կազմի վերաբերյալ հրամանը,
  • արտադրանքի մասին տեղեկատվությունը,
  • արտադրության մասին տեղեկատվությունը,
  • ՎՎՀԿԿ խմբի հաշվետվությունները,
  • ՎՎՀԿԿ համակարգի աշխատանքային թերթիկները,
  • մոնիթորինգի ընթացակարգերը,
  • ուղղիչ գործողությունների իրականացման ընթացակարգերը,
  • ՎՎՀԿԿ համակարգի ներքին ստուգման ծրագիրը,
  • գրանցման-հաշվառման փաստաթղթերի ցանկը:

«ՊԱՐԵՆ ՔՈՆՍԱԼԹԻՆԳ» ՍՊԸ-ն ունի ուսումնական կենտրոն, որտեղ իրականացնում է ուսուցում և վերապատրաստում:

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ՝

Հեռ՝ (+374 98) 00 53 53 (Viber/WhatsApp)

Էլ փոստ՝ parenconsulting@gmail.com

Հասցե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Վարդանաց փող. 7-61

Facebook: https://www.facebook.com/parenconsulting/

Instagram: https://www.instagram.com/paren_consulting/

«ԻՆՍՏՐՈՒԿԱՏՐԻՈՒՄ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող ծառայությունները

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 • Սննդի արտադրությունների պատշաճ նախագծման վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Գործող արտադրությունների ենթակառուցվածքների գնահատում և անհրաժեշտության դեպքում ստանդարտներին համապատասխանելիության վերաբերյալ բարելավման ծրագրի տրամադրում
 • HACCP սկզբունքների վրա հիմնված ցանկացած կառավարման համակարգի ներդրում
 • HACCP համակարգի մշակում սննդի արտադրությունների և հանրային սննդի ծառայությունների համար
 • HACCP համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ ծրագրերի, ընթացակարգերի մշակում և/կամ մշակման խորհրդատվության տրամադրում
 • Տեխնիկական պայմանների/կազմակերպության ստանդարտների մշակում և/կամ մասնագիտական գնահատում
 • Տեխնոլոգիական հրահանգների մշակում և/կամ մասնագիտական գնահատում
 • Սննդամթերքի պիտակների կազմում և/կամ մասնագիտական գնահատում։

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 • Սննդի անվտանգության բազային դասընթաց
 • HACCP համակարգ, բազային դասընթաց
 • HACCP համակարգի մշակում զրոյից /փուլային դասընթացների շարք/
 • ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
 • Սննդի արտադրություն 0-ից, Ինչպես և ԻՆՉԻՑ սկսել
 • Սանիտարահիգիենիկ պահանջները սննդի արտադրություններում
 • Սանիտարահիգիենիկ պահանջները հանրային սննդի կազմակերպություններում
 • Սննդամթերքի պատշաճ մակնշում

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ /հավատարմագրված ծառայություններ/

 • ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ
 • HACCP համակարգի սերտիֆիկացում
 • ISO 22000 սերտիֆիկացում
 • FSSC 22000 սերտիֆիկացում
 • ISO 14001 սերտիֆիկացում
 • ISO 45001 սերտիֆիկացում
 • HALAL սերտիֆիկացում
 • ISO 9001 սերտիֆիկացում և այլ պահանջված ստանդարտների սերտիֆիկացում:

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ՝

Հեռ․՝ (+374 94) 92 65 12 (+374 93) 56 36 00
Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան․ Այգեստան 7
Էլ․ փոստ՝
tsovinarbilyan@yandex.ru

Facebook՝ https://www.facebook.com/Instructarium
Instagram՝ https://www.instagram.com/instructarium_/

«ԿԷԴ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվող ծառայությունները

​​​​​

 • Վերապատրաստման դասընթացներ «ՎՎՀԿԿ/HACCP համակարգը, պահանջները, համակարգի մաշկում և ներդրում» թեմայով տարբեր ոլորտներում սննդամթերք արտադրող կազմակերպությունների համար։ Դասընթացների տևողությունը 16 ժամ, արժեքը՝ 40 000 դրամ։
 • ՎՎՀԿԿ/HACCP համակարգի մշակում և ներդրում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և կարգերի մշակում։

ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ՝

Հեռ․՝ (+374 93) 11 27 90 (+374 93) 98 15 93
Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան․Մայակ 27/5
Էլ․ փոստ՝
vkayakan@yandex.ru
Facebook՝ https://www.facebook.com/vorakavorum/
Կայք՝ https://www.vkayakan.am/ ​​​​​​

«ՀԱՍՍՓ ԿՈՆՍԱԼՏ» ՍՊԸ-ն իրականացնում է ՎՎՀԿԿ (HACCP) համակարգի՝
 • Խորհրդատվություն
 • Ներդրում
 • Աուդիտ
Ընկերության կողմից առաջարկվող այլ ծառայությունները՝
 • Սննդամթերքի արտադրությունների նախագծում
 • Տեխնիկական պայմանների և տեխնոլոգիական հրահանգների կազմում
 • Պիտակային գրառման կազմում ԵԱՏՄ, ԵՄ, ԱՄՆ, Արաբական երկրների, Կանադայի, Ավստրալիայի և Չինաստանի շուկաների համար։
 • ԱՄՆ FDA գրանցում և ԱՄՆ շուկայի հետ կապված այլ ծառայություններ՝ սննդամթերքի, կենսաբանորեն ակտիվ հավելումների, դեղերի և խնամքի միջոցներ արտադրողների համար
 • ՎՎՀԿԿ համակարգի ներդրում
 • Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման, որակի կառավարման, տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգի ներդրում
 • Օժանդակություն ISO 9001, ISO 22000, ISO 13485, ISO 27001, FSSC 22000, GMP և այլ ստանդարտներով սերտիֆիկացման հարցում
Անվճար խորհրդատվություն
 • Արտադրությունում առաջացող խնդիրների վերաբերյալ
 • ԵԱՏՄ, ԵՄ, ԱՄՆ, Արաբական երկրներ, Կանադա, Ավստրալիա, Չինաստան սննդամթերքի արտահանման այն հարցերով, որոնք առընչվում են սննդամթերքի անվտանգությանը
 • 0-ից արտադրություն սկսելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի և գործընթացների վերաբերյալ
Կոնտակտային տվյալներ՝
Հեռ․ +374 33 08 80 07; +374 94 08 80 07
Հասցե՝ ՀՀ, ք․ Երևան, Շիրակի 9
Էլ․ փոստ՝ info@haccpconsult.am