ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Արմավիրի մարզային կենտրոն

Արմավիրի մարզային կենտրոն

Արմավիրի կենտրոնի նպատակներն են`
1) մարզի տարածքում մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդությունների հայտնաբերմանը, կանխարգելմանը և վերացմանն ուղղված վերահսկողությունը.
2) մարզի տարածքում անասնահամաճարակային իրավիճակի հսկողության, անասնաբուժական ենթահսկման ապրանքների արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, փոխադրման և իրացման գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությունը.
3 մարզի տարածքում բուսասանիտարական իրավիճակի հսկողության, բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքների արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, փոխադրման և իրացման գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությունը.
4) մարզի տարածքում սննդի շղթայի փուլերում պետական վերահսկողությունը հետագծելիության սկզբունքի կիրառմամբ:

Արմավիրի կենտրոնի կանոնադրությունը