ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Դիմում-բողոքի օրինակելի ձեվ

Դիմում-բողոքի օրինակելի ձեվ

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավար Արմեն Հայրապետյանին

Անունը և ազգանուն(ից)

Հասցե

Հեռախոս

ԴԻՄՈւՄ-ԲՈՂՈՔ

Հայերեն տառերով շարադրեք Ձեր բողոքը՝ ներկայացնելով, թե որ խանութին, արտադրողին, արտադրատեսակին է այն վերաբերում, պիտանիության ժամկետը, բողոքի առարկան և Ձեր գործողությունները:

Խնդրում եմ դիմումիս տալ համապատասխան ընթացք:

Դիմող` անուն և ազգանուն

Ամսաթիվ

Էլեկտրոնային դիմում-բողոքները չեն կարող համարվել պաշտոնական, դրանք բացառապես տեղեկատվական բնույթ ունեն և ենթակա չեն պաշտոնական ընթացակարգով քննության:

Եթե ցանկանում եք ուղարկել պաշտոնական դիմում-բողոք, որպես դիմում-բողոքի ձևանմուշ կարող եք օգտագործել կցված օրինակը և ուղարկել ՀՀ, ք. Երևան, 0051, Կոմիտաս 49/2 հասցեով: Այն պետք է լինի ստորագրված, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ նաև կնքված: