ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հավատարմագրված լաբորատորիաներ

Հավատարմագրված լաբորատորիաներ

«Արթլաբ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Ծարավ Աղբյուրի 61/13
Հեռ․՝ +374 91 37 22 99
Կայք՝ https://artlab.am/


«Ստանդարտ դիալոգ» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտաս պող 49/4
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, Ախուրյանի խճուղի 6/2
Հեռ․՝ +374 10 20 77 99
Կայք՝ https://standarddialog.com


«Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/4
Հեռ․՝ +374 10 23 26 00
Կայք՝ https://www.armstandard.am/


«Սերտիֆիկացման միջազգային կենտրոն» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Հ. Հակոբյան 3
Հասցե՝ ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ախուրյան համայնք, Ախուրյանի խճուղի 6/2
Հեռ․՝ +374 60 65 06 66
Կայք՝ https://hy.internationalcc.org/


«ԷՖ-ԴԻ-ԷՅ լաբորատորիա» ՍՊԸ
Հասցե՝ ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գ. Նոր Գյուղ, 6-րդ փող
Հեռ․՝ +374 60 46 00 76
Կայք՝ https://www.fdalab.am/


«Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Էրեբունի փողոց 12
Հեռ․՝ +374 12 45 40 34
Կայք՝ https://armlab.am/


ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիա
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/4
Հեռ․՝ +374 10 23 71 74
Կայք՝ https://nih.am/am


«Նարեկ» գիտահետազոտական ՓԲԸ ֆիզիկաքիմիկական և մանրէաբանական հետազոտությունների փորձարկման լաբորատորիա
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Գետառի 4
Հեռ․՝ +374 10 52 45 19
Կայք՝ http://www.certification.am/