ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Պատմություն

Պատմություն

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի 30 դեկտեմբերի N 1730-Ն որոշմամբ ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը։
2018թ․ ապրիլի 9-ին Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության վերակազմակերպվել է և վերանվանվել ՀՀ ԿԵ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։
2019թ․դեկտեմբերի 19-ին, ՀՀ վարչապետի դեկտեմբերի 19-ի թիվ 1940-Լ որոշմամբ, ՀՀ ԿԵ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը վերանվանվել է ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինն ապահովում է սննդամթերքի անվտանգությունը՝ օրենքով սահմանված կարգով կիրառելով պատասխանատվության միջոցներ սննդամթերքի և կերի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի բնագավառներում։
ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի պաշտոնն զբաղեցրել են` Գրիգոր Գրիգորյան (06.04.2011-12.07.2011թթ), Աբրամ Բախչագուլյան (13.07.2011-06.10.2014թթ), Արմեն Հայրապետյան (06.10.2014-09.11.2016թթ), Իշխան Կարապետյան (10.11.2016-29.05.2018թթ):
ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրել է Գեորգի Ավետիսյանը (21.06.2018 - 24.09.2020, 08.10.2020 - 27․01․2023)։
2023թ․ փետրվարի 7-ից ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնում է Արմեն Հայրապետյանը։