ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև

Տեղեկատվություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի

ղեկավար Արմեն Հայրապետյանին

Անունը և ազգանուն(ից)

Հասցե

Հեռախոս

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈւԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑՈւՄ

Հարգելի պարոն Հայրապետյան

Խնդրում եմ ինձ տրամադրել տեղեկություններ հետևյալի մասին՝ (հնարավորինս հստակ ձևակերպեք անհրաժեշտ տեղեկությունը. համարակալեք հարցերը):

Կանխավ շնորհակալ եմ:

Դիմող` անուն և ազգանուն

Ամսաթիվ

Եթե ցանկանում եք ուղարկել պաշտոնական տեղեկատվության ստացման հարցում, որպես հարցման ձևանմուշ կարող եք օգտագործել կցված օրինակը և ուղարկել ՀՀ, ք. Երևան, 0051, Կոմիտաս 49/2 հասցեով: Այն պետք է լինի ստորագրված (ստորագրությունը կարող է լինել նաև էլեկտրոնային, եթե նամակն ուղարկում եք էլեկտրոնային փոստով), իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում՝ նաև կնքված: