ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության հիմնական խնդիրն է` իր իրավասության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ Տեսչական մարմնին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման աջակցումը, փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը և հանձնարարականների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացումը:

Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության կանոնադրությունը