ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

2021-04-15 02:51:42 ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը 366

ՑԱՆԿ

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2021 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում

ներմուծվող խմբաքանակում և արտադրության ու շրջանառության փուլերում կերակրի աղում յոդի պարունակության մասին տեղեկատվություն

Մարզը Հետազոտվող նմուշների քանակը՝ ըստ կազմակերպությունների Արտադրող երկիրը Նմուշների քանակը Ներմուծված աղի քանակությունը
Առևտուր Հանրային սնունդ Սննդամթերքի արտադրություն Հայաս­­­­տանի Հանրապե­տություն Այլ Ընդա­­մենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին Ընդա­մենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին
Ընդամենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին Ընդամենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին Ընդամենը Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Երևան 0 0 6 0 2 0 8
Շիրակ 13 1 1 0 3 0 17
Գեղարքունիք 8 1 5 1 5 0 18
Տավու շ 1 0 13 1 0 0 14
Լոռի 0 0 0 0 18 1 18
Կոտայք 2 1 3 0 4 0 9
Արարատ 0 0 0 0 7 0 7
Արմավիր 1 0 7 0 11 0 19
Վայոց Ձոր 0 0 1 0 9 0 10
Սյունիք 3 0 0 0 7 0 10
Արագածոտն 1 0 4 0 1 0 6
Իրան 39 0 1358270 կգ 0
Ուկրաինա 2 0 331000 կգ 0
Ֆրանսիա 1 0 2383 կգ 0
Չինաստան 2 0 100 կգ 0