ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂՈՒՄ ՅՈԴԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ

ՀՀ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂՈՒՄ ՅՈԴԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

2023-01-13 16:36:31 ՀՀ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՉՈՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂՈՒՄ ՅՈԴԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿԸ 77

ՑԱՆԿ

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի չորրորդ եռամսյակի ընթացքում

ներմուծվող խմբաքանակում և արտադրության ու շրջանառության փուլերում կերակրի աղում յոդի պարունակության մասին տեղեկատվություն

0

Հետազոտվող նմուշների քանակը՝ ըստ կազմակերպությունների

Արտադրող երկիրը

Նմուշների քանակը

Ներմուծված աղի քանակությունը

Առևտուր

Հանրային սնունդ

Սննդամթերքի արտադրություն

Հայաս­­­­տանի Հանրապե­տություն

Այլ

Ընդա­­մենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդա­մենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդամենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդամենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդամենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Երևան

1

1

11

1

4

2

16

Գեղարքունիք

3

0

4

0

4

0

11

Տավու

շ

2

0

4

1

2

1

8

Լոռի

3

0

4

0

3

1

10

Վայոց Ձոր

3

0

0

0

2

1

5

Սյունիք

4

1

5

1

1

0

10

Արագածոտն

0

0

0

0

6

3

6

Շիրակ

0

0

3

0

10

0

13

Արմավիր

20

2

3

1

7

1

30

Արարատ

8

7

8

6

13

8

29

Կոտայք

0

0

9

1

6

0

15

Ռուսաստան

25

0

47576,76կգ

0

Իրան

56

0

2477315կգ

0

Իսպանիա

2

0

38772կգ

0

Պակիստան

1

0

900կգ

0

Բուլղարիա

1

0

40կգ

0

Ֆրանսիա

1

0

2311կգ

0

Իտալիա

1

0

6250կգ

0