ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը

ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

2023-01-20 17:25:49 ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից 2022 թվականի ընթացքում կերակրի աղում յոդի պարունակության վերահսկողության ցանկը 94

ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԽՄԲԱՔԱՆԱԿՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ ԿԵՐԱԿՐԻ ԱՂՈՒՄ ՅՈԴԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ

0

Հետազոտվող նմուշների քանակը՝ ըստ կազմակերպությունների

Արտադրող երկիրը

Նմուշների քանակը

Ներմուծված աղի քանակությունը

Առևտուր

Հանրային սնունդ

Սննդամթերքի արտադրություն

Հայաս­­­­տանի Հանրապե­տություն

Այլ

Ընդա­­մենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդա­մենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդամենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդամենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

Ընդամենը

Դրանցից չեն համապա­տասխանում նորմերին

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Երևան

38

4

30

1

13

2

81/7

Գեղարքունիք

17

1

9

0

10

0

36/1