ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանում (EU-GAIA)

ԵՄ կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանում (EU-GAIA)

An image«ԵՄ-Կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանում» (EU-GAIA) ծրագիրը 2018 թվականի ԵՄ տարեկան գործողությունների ծրագրի մաս է՝ Տարածաշրջանային զարգացում: Ծրագիրն իրականացվում է EU-GAIA ծրագրի շրջանակներում Ավստրիական զարգացման գործակալության (ADA) բացառիկ ֆինանսավորմամբ, մինչդեռ Ավստրիական զարգացման գործակալությունը ԵՄ ծրագրի հիմնական իրականացնող գործընկերն է:
EU-GAIA ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կարողությունների զարգացմանն ուղղված հետևյալ միջոցառումները՝
ա) տեսչական մարմնի սննդամթերքի անվտանգության ոլորտում վերահսկողություն իրականացնող մասնագետ տեսուչների վերապատրաստում,

բ) տեսչական մարմնի 10 ներկայացուցիչներ մեկնել են Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն՝ ուսումնասիրելու այդ երկրի սննդամթերքի անվտանգության համակարգը, տեսչական մարմինների կառուցվածքն ու գործունեությունը:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաև տեսչական մարմնի ենթակայությանը հանձնված «Հանրապետական անասնաբուժասանիտարական և բուսասանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի լաբորատոր կարողությունների զարգացում։ Պեստիցիդների մնացորդային քանակների հայտնաբերման ժամանակակից մեթոդների ներդրում և տեխնիկական աջակցություն:

https://www.undp.org/armenia/projects/eu-green-agriculture-initiative-armenia-eu-gaia