ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Ներքին մրցույթի հայտարարություն իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետի (70-26.5-Մ2-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

Ներքին մրցույթի հայտարարություն իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետի (70-26.5-Մ2-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

2022-06-01 10:30:25 Ներքին մրցույթի հայտարարություն իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր  մասնագետի (70-26.5-Մ2-7) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար 365

Ներքին մրցույթի հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ2-7)քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

Մրցույթին մասնակցելու համար դիմումները ներկայացվում են առցանց` https://hartak.cso.gov.am հղումով` 2022 թվականի հունիսի 1-ից մինչև հունիսի 7-ը ներառյալ՝ քսանչորսժամյա ռեժիմով, կցելով անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն ու լուսանկարը:

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացիները մրցույթի վերաբերյալ հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող են դիմել վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչություն (հասցե` ք. Երևան, Հանրապետության hրապարակ, Կառավարական տուն 1, հեռախոսահամար՝ 010515659, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ narine.sargsyan@gov.am):

Ծանոթացեք հայտարարությանը
Պաշտոնի անձնագիր
Թեստի ձևանմուշ