ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ Է

ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ Է