ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Արագ արձագանքման բաժին

Արագ արձագանքման բաժին

Բաժնի հիմնական խնդիրներն են՝
1) պետական վերահսկողության շրջանակներում արագ արձագանքման ապահովում.
2) սննդամթերքի անվտանգության, բուսասանիտարիայի և անասնաբուժության ոլորտները կանոնակարգող օրենսդրության պահանջների խախտումների վերաբերյալ քաղաքացիների նամակների (դիմումների, բողոքների) վերլուծություն։
Արագ արձագանքման բաժնի կանոնադրությունը