ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Արարատի մարզային կենտրոն

Արարատի մարզային կենտրոն

Արարատի մարզային կենտրոնի նպատակներն են`

1) մարզի տարածքում մարդկանց և կենդանիների համար ընդհանուր հիվանդությունների հայտնաբերմանը, կանխարգելմանը և վերացմանն ուղղված վերահսկողությունը.

2) մարզի տարածքում անասնահամաճարակային իրավիճակի հսկողության, անասնաբուժական ենթահսկման ապրանքների արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, փոխադրման և իրացման գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությունը.

3 մարզի տարածքում բուսասանիտարական իրավիճակի հսկողության, բուսասանիտարական ենթահսկման ապրանքների արտադրության, դրանց վերամշակման, պահպանման, փոխադրման և իրացման գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությունը.

4) մարզի տարածքում սննդի շղթայի փուլերում պետական վերահսկողությունը հետագծելիության սկզբունքի կիրառմամբ:

Արարատի մարզային կենտրոնի կանոնադրությունը