ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

2022-02-23 16:09:37 Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին 878

Հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ՝ ներկայացնելով անձնագիր կամ ուղարկում է snund@ssfs.am էլեկտրոնային հասցեին՝ կայքից ներբեռնելով դիմումի ձևը:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Տեսչական մարմին /ք.Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/2, հեռ. 012-40-40-40/ ներքին համար՝ 252/:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 28.02.2021թ.

Ծանոթացեք հայտարարությանը
Հրաման
Ծրագիր
Դիմումի ձև