ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Մրցույթի հայտարարություն ՀՀ ՍԱՏՄ իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

Մրցույթի հայտարարություն ՀՀ ՍԱՏՄ իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար

ՏԵՍՆԵԼ ԲՈԼՈՐԸ

2022-01-27 08:15:19 Մրցույթի հայտարարություն ՀՀ ՍԱՏՄ իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 363

Մրցույթի հայտարարություն ՀՀ ՍԱՏՄ իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչության փաստաթղթաշրջանառության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 70-26.5-Մ3-5) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար:

ՀՀ քաղաքացին փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ կամ ուղարկում է snund@ssfs.am էլեկտրոնային հասցեին՝ կայքից ներբեռնելով դիմումի ձևը:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել Տեսչական մարմին /ք.Երևան, Կոմիտասի 49/2, հեռ. 010-40-40-40-/186:

Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 02․02.2022թ.

Ծանոթացեք հայտարարությանը
Դիմումի ձև