Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի արագ արձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.10-Մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստի օրը, ժամը
Մարիամ Գրիգորի Հարությունյան արագ արձագանքման բաժնի գլխավոր տեսուչ 70-26.10-Մ2-2 08.09.2020թ.
10:00