ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացիական ծառայության համակարգ

///Քաղաքացիական ծառայության համակարգ

Քաղաքացիական ծառայության համակարգ

12.12.2018 թ.  ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ  Երևանի կենտրոնի առաջին բաժնի առաջատար մասնագետ-տեսուչի (ծածկագիր` 30/1-4.1-67) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

[…]

By |12/12/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

26.11.2018 թ. ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ անասնաբուժության տեսչության առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 30/1-3.2-21) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

[…]

By |26/11/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

21.11.2018 թ.  ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ  Բագրատաշենի սահմանային հսկիչ կետի գլխավոր մասնագետ-տեսուչի (ծածկագիր` 30/1-3.2-77) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

Պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթներն են՝

իրականացնում է բուսասանիտարական հսկման ենթակա ապրանքների ներմուծման, արտահանման, տարանցիկ փոխադրման գործընթացների, ինչպես նաև այդ ընթացքում բուսասանիտարական կանոնների և նորմերի պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության աշխատանքներ, մասնավորապես անվտանգությունը հիմնավորող ուղեկցող փաստաթղթերի […]

By |21/11/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

05.11.2018 թ. ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ միջազգային համագործակցության վարչության օտարերկրյա պետությունների լիազոր մարմինների հետ համագործակցության բաժնի պետի (ծածկագիր` 30/1-2.2-55) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

Պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթներն են՝

 

1) կազմակերպում է oտարերկրյա պետությունների սննդամթերքի և կերի անվտանգության, անասնաբուժության և բուսասանիտարիայի ոլորտներում կիրառվող միջազգային փորձի և մեթոդների ուuումնաuիրությունը, վերլուծությունը.

2) կազմակերպում է Ծառայության և օտարերկրյա պետությունների  դոնոր կազմակերպությունների միջև իրականացվող […]

By |05/11/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

27.10.2018 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ անասնաբուժության տեսչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 30/1-2.3-14) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 30/1-2.3-14) ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ՝

 

1) ՀԱՅԿ ՍԱՄՎԵԼԻ ՍՈՂԲԱԹՅԱՆԸ՝ ՈՒՄ ՀԵՏ ԿՆՔՎԵԼ Է ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

2) ՍԱՄՎԵԼ ՎԱՆԻԿԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆԸ.

 

Պաշտոնի անձնագրով […]

By |27/10/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

27.10.2018 ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ ՏՏ և ռիսկերի կառավարման վարչության ռիսկերի վերլուծության և կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 30/1-2.3-55) քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ և ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ (ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 30/1-2.3-55) ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄ ԵՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ ՀԵՏևՅԱԼ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ՝

1) ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻԿԻ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆԸ՝ ՈՒՄ ՀԵՏ […]

By |27/10/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքին անվտանգության և աուդիտի վարչության առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 30/1-4.1-55) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

[…]

By |08/10/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments