ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Քաղաքացիական ծառայության համակարգ

///Քաղաքացիական ծառայության համակարգ

Քաղաքացիական ծառայության համակարգ

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության ներքին անվտանգության և աուդիտի վարչության առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր` 30/1-4.1-55) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

[…]

By |08/10/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման եվ վերահսկողության բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր` 30/1-3.2-67) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

[…]

By |04/10/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ Լոռու մարզային կենտրոնի առաջին կարգի մասնագետ-տեսուչի (ծածկագիր` 30/1-4.2-68) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

[…]

By |04/10/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

ՀՀ ԳՆ ՍԱՊԾ Երևանի կենտրոնի առաջին բաժնի գլխավոր մասնագետ-տեսուչի (ծածկագիր` 30/1-3.2-89) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը պայմանագրային հիմունքներով զբաղեցնելու մասին

[…]

By |01/10/2018|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 13-ի «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 17-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2002 թվականի հունիսի 13-ի «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» N 17-Ն որոշում

By |20/10/2015|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորմանը մասնակցելու վճարի չափը սահմանելու մասին» N 819-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորմանը մասնակցելու վճարի չափը սահմանելու մասին» N 819-Ն որոշում

By |19/10/2015|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասին» N818-Ն որոշում

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի 2010 թվականի հոկտեմբերի 12-ի «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասին» N818-Ն որոշում

By |19/10/2015|Categories: ՔԾԽ կարգեր|0 Comments