ՀՀ կառավարության որոշումը արգելված սննդային հավելումների ցանկը հաստատելու մասին