Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչի (ծածկագիր՝ 70-26.28-Մ2-2) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված հարցազրույցի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Դավիթ Համլետի Ղազարյան Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.28-Մ2-2 03.09.2020թ.
17:00