ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանը Aphanomyces astaci (աֆանոմիցիս աստացի) սնկի զոոսպորների ներթափանցման հետեվանքով երկարաչանչ խեցգետնի վարակիչ հիվանդության կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին