ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի հրամանը ՀՀ-ում գյուղատնտեսական կենդանիների տուբերկուլյոզ հիվանդության դեմ պայքարի և կանխարգելման հրահանգը հաստատելու մասին