ՀՀ կառավարության որոշումը բույսերի պաշտպանության միջոցների պետական գրանցման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունվարի 8-ի N 12 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին