2020 թվականի ընթացքում ձեռք բերվելիք լաբորատոր փորձաքննության ծառայությունների իրականացման համար փորձարկման լաբորատորիաների

Մրցույթի գրանցման հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը՝ ք. Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2 հասցեով, փաստաթղթային ձևով, սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև 40-րդ օրվա /2020 թվականի հունվարի 29-ը/ ժամը 18:00-ն, և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։

ք. Երևան, Կոմիտասի 49/2 հասցեով: Հեռ.` 012 404060:

Ծանոթացեք հայտարարությանը