ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինՀՀ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից հայտնի բոլոր փոստային հասցեներով «ՄԱՆ ԲԵՎԸՐԻՋԻՍ» ՍՊԸ-ին «Անձանց ժամանակավորապես աշխատանքի չթույլատրելու մասին» որոշումը ուղարկելու, սակայն նրա կողմից ստացված չլինելու պատճառով որոշումը հրապարակվում է Տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքում՝ համաձայն «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 59-րդ հոդվածի 5-րդ մասի:

Ծանոթանալ որոշմանը