Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի անասնաբուժության վարչության պետի (ծածկագիր՝ 70-26.2-Ղ3-1) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված արտաքին մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Արման Լիպարիտի Ասատրյան Անասնաբուժության վարչության պետ 70-26.2-Ղ3-1 09.09.2020թ.
14:00