Հայաստանի Հանրապետության սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ (ծածկագիր՝ 70-26.22-Մ2-13) թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների ցուցակ

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստավորման օրը, ժամը
Լուսինե Ավագի Գրիգորյան Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.22-Մ2-13 06.07.2021թ.
12:00
Վալյա Արմենի Ղազարյան Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.22-Մ2-13 06.07.2021թ.
12:00