Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Սվետլանա Դավիդի Դավթյան Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.22-Մ2-8 28.04.2021թ.
11:00
Գևորգ Գրիշայի Ղազարյան Երևանի կենտրոնի ավագ տեսուչ 70-26.28-Մ4-1 28.04.2021թ.
12:00