Տեղեկատվություն՝ մրցույթի հարցազրույցի փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Հովսեփյան Անահիտ Ալբերտի բուսասանիտարիայի վարչության գլխավոր տեսուչ 70-26.3-Մ2-4 20.05.2021թ.
11:00
Մխիթարյան Դավիթ Ռաֆիկի Երևանի կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.28-Մ2-14 20.05.2021թ.
12:00