Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացիների մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստավորման օրը, ժամը
Սվետլանա Դավիդի Դավթյան Լոռու մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ 70-26.22-Մ2-8 26.04.2021թ.
10:00
Գևորգ Գրիշայի Ղազարյան Երևանի կենտրոնի ավագ տեսուչ 70-26.28-Մ4-1 26.04.2021թ.
12:00