Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Թեստավորման օրը, ժամը
Գևորգ Գրիշայի Ղազարյան Երևանի կենտրոնի ավագ տեսուչ 70-26.28-Մ4-2 25.05.2021թ.
10:00