Տեղեկատվություն՝ մրցույթի թեստավորման փուլը հաղթահարած քաղաքացու մասին

Անուն, հայրանուն, ազգանունը Թափուր պաշտոնի անվանումը Թափուր պաշտոնի ծածկագիրը Հարցազրույցի օրը, ժամը
Ալվարդ Հարությունի Սահակյան նմուշառման և լաբորատոր փորձաքննությունների կազմակերպման բաժնի տեսուչ 70-26.7-Մ6-1 08.06.2021թ.
14:30