Այս տարի արգելվել է 6 անուն ապրանքների ներմուծումը Հայաստան