Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը այցելել է շուրջ 5000 տնտեսավարողների, այդ թվում բացօթյա շուկաներ և արտադրամասեր, տրամադրել է խորհրդատվություն, թե ինչպես իրականացնել ախտահանման աշխատանքներ և ապահովել անվտանգ աշխատանqային պայմաններ ու միջավայր, իսկ խախտումների հայտնաբերման դեպքում կիրառվում են օրենքով սահմանված պատասխանատվության միջոցներ:


[/fusion_text]